Тема уроку. Рівняння icon

Тема уроку. Рівняння
Скачати 60.88 Kb.
НазваТема уроку. Рівняння
Дата конвертації24.04.2013
Розмір60.88 Kb.
ТипДокументи

Черниш Валентина Іванівна – вчитель математики – м.Оріхів Запорізька область


Тема уроку. Рівняння.

Мета: узагальнити, закріпити і поглибити знання учнів про рівняння та способи їх розв’язування; вчити розв’язувати рівняння з використанням властивостей додавання та віднімання; розвивати в учнів логічну пам’ять, мислення; виховувати самостійність у роботі.

Обладнання. Портрети Герона, Діофанта.


Хід уроку

 1. Фронтальна перевірка домашнього завдання.

 2. Самостійна робота (5−7 хв).

1-й варіант

1. Знайдіть значення виразу 2а + b, якщо а=758, b=349.

2. Знайдіть суму і різницю: 18 км 645 м і 9 км 476 м.

3. Виразіть 3 год 28 хв 180 с у хвилинах.

2-й варіант

1. Знайдіть значення виразу а + 2b, якщо а=657, b=458.

2. Знайдіть суму і різницю: 29 км 735 м і 8 км 468 м.

3. Виразіть 2 год 35 хв 120 с у хвилинах.

Ш.Актуалізація опорних знань.

1. Як називаються числа при додавані?

2. Як знайти невідомий доданок?

3. Назвати компоненти віднімання.

4. Як знайти невідоме зменшуване? від’ємник?

5. Як називаємо вираз, у якому є невідоме?

IV.Вивчення нового матеріалу.

 1. Колективно складається опорний конспект (на дошці і в зошитах)Приклади рівнянь

1) х + 15 = 100, х – невідомий доданок;

2) х – 15 = 100, х – невідоме зменшуване;

3) 115 – х = 100, х – невідомий від’ємник.

2. Як знайти невідомий компонент дії? Потрібно використати правила для знаходження:

1) невідомого доданка:

х + 15 = 100,

х = 100 – 15,

х = 85.

2) невідомого зменшуваного:

х – 15 = 100,

х = 100 +15,

х = 115.

3) невідомого від’ємника:

115 – х = 100,

х = 115 – 100,

х = 115.

3. Що таке корінь рівнянь?

Учні складають опорний конспект, ознайомившись з п.10, ст.74 підручника.
4. Що означає «розв’язати рівняння»?V. Історична довідка.

Рівняння в математиці використовуються з давніх-давен. Ще в єгипетському папірусі, складеному понад 1800 років до нашої ери, є задачі на обчислення «аху», тобто «купи». Шукані предмети ніби звалено в купу і невідомо, скільки їх. Але знайдено залежність між «купою» та її частинами, які дають можливість визначити, скільки предметів у «купі». Слово «аху» відігравало ту саму роль, що тепер Х.

Окремий значок для не відомого вперше запровадив давньогрецький математик Герон у І ст. Але у Герона цей предок іксів робив лише перші кроки. Його навіть записували з деякими доповненнями, залежно від того, у якому числі і відмінку він стоїть. Та вже через півтора століття символ для невідомих велечин «працював» при розв’язуванні задач. У творі давньогрецького математика Діофанта «Арифметика» розглядалися різні види рівнянь і способи їх розв’язування. У нього вперше вводиться спеціальне позначення немідомої величини.

^ VI. Розв’язування рівнянь на закріплення матеріалу.

№ 282 – усно ( в основному учні першої групи ).

№ 284 – колективне розв’язування з коментуванням ( учні ІІ групи ).

№ 286 ( 1, 3, 5, 7 ) – як зразок з поясненням учителя.

№ 286 ( 2, 4, 6 ) – на дошці і в зошитах. Біля дошки працюють учні ІІІ групи.

^ VII. Підсумок уроку.

Оцінювання навчальних досягнень учнів.


VIII. Домашнє завдання.

Вчити §2, п. 10, ст. 74- 75 ( правила ), №281 – усно.

Розв’язати:

І група - № 283 ( 1), №285;

ІІ група – № 285, 287 ( 1, 2 );

ІІІ група - № 287 ( 3- 6 ).

Додатково № 291.


^ Тема уроку. Піраміда.

Мета уроку: формування понять піраміда, основа, вершина, бічні ребра, висота піраміди, вмінь учнів знаходити елементи піраміди.

Обладнання: моделі пірамід.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

Наприкінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки виконання домашнього завдання та ведення їх.

ІІ. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу.

Піраміда

п- кутною пірамідою називається многогранник, одна грань якого – довільний п- кутник, всі інші п граней – трикутники, що мають спільну вершину.

^ Демонструються моделі пірамід.

Спільну вершину трикутних граней називають вершиною піраміди, протилежну їй грань – основою, а всі інші грані – бічними гранями піраміди.

Відрізки, що сполучають вершину піраміди з вершинами основи, називають бічними ребрами.

Перпендикуляр, опущений з вершини піраміди на площину її основи, називають висотою піраміди. Висотою також називають і довжину цього перпендикуляра.На рисунку зображено чотирикутну піраміду SABCD; точка S – її вершина, ABCD – основа; SA, SB, SC, SD – бічні ребра; AB, BC, CD, AD – ребра основи, SO – висота. Трикутну піраміду називають також тетраедром.

Суму площ усіх бічних граней піраміди називають площею бічної поверхні піраміди.

Щоб знайти площу всієї поверхні піраміди, треба до площі ^ Sбіч її бічної поверхні додати Sосн площу основи: Sпір = Sбіч + Sосн.

Розв’язування задач

 1. Скільки граней, ребер має п – кутна піраміда? ( Відповідь. п+1 граней, 2п ребер.)

 2. Кожне ребро тетраедра дорівнює а. Знайдіть площу його поверхні.

( Відповідь. а2 3.)

 1. У чотирикутній піраміді кожне ребро дорівнює а. Знайдіть площу її поверхні. (Відповідь. а + а 3 .)

 2. Задача № 46.

 3. Доведіть, що коли всі бічні ребра піраміди рівні або нахилені до площини основи під одним кутом, то основою висоти піраміди є центр кола, описаного навколо основи піраміди ( і навпаки).

 4. Доведіть, що коли всі бічні грані піраміди нахилені до основи під одним кутом, то основою висоти також піраміди є центр кола, вписаного в основу піраміди ( і навпаки).

 5. Чи можуть бічні ребра піраміди бути рівними, якщо в її основі лежить:

а) прямокутник;

б) ромб ( відмінний від квадрата);

в) правильний шестикутник;

г) трапеція?

8. Чи можуть бічні грані піраміди бути однаково нахилені до основи піраміди, якщо в основі піраміди лежить:

а) прямокутник ( відмінний від квадрата);

б) ромб;

в) трапеція?

9. Задача №41.

10. Задача № 44.

11. Задача № 48.

ІІІ. Підведення підсумку уроку

Запитання до класу

 1. Дайте означення піраміди ( основи піраміди, бічних граней, ребер, висоти).

 2. Бічні ребра піраміди рівні. У яку точку проектується її вершина?

 3. Чи може вершина піраміди проектуватися в точку зовні основи, якщо бічні ребра рівні?

 4. Бічні грані піраміди однаково нахилені до основи. У яку точку основи проектуватися її вершина?

 5. Скільки бічних граней, перпендикулярних до площини основи, може мати піраміда?

 6. Серед наведених нижче тверджень укажіть правильні:

  1. існує піраміда, яка має 125 ребер;

  2. існує піраміда, яка має 125 граней;

  3. якщо в піраміді бічні ребра утворюють з висотою рівні кути, то її вершина проектується в центр кола, вписаного в основу;

  4. якщо висоти всіх бічних граней, проведені із вершини піраміди, рівні, то основа висоти – центр кола, вписаного в основу;

  5. якщо бічні ребра піраміди рівні і в основі лежать тупокутний трикутник, то основа висоти лежать поза основою;

  6. якщо бічні ребра піраміди рівні і в основі лежать прямокутний трикутник, то основа висоти піраміди лежать всередині основи;

є) піраміда може мати дві бічні грані, які перпендикулярні до основи;

ж) піраміда може мати три бічні грані, які перпендикулярні до основи;

з) якщо одна з бічних граней піраміди перпендикулярна до основи, то висота піраміди зберігається з висотою однієї грані;

и) піраміда може мати два бічні ребра, перпендикулярні до основи;

і) сума всіх плоских кутів n-кутної піраміди дорівнює 3600(n – 1);

к) існує піраміда, яка має 18 плоских кутів.

Відповідь. а) Ні; б) так; в) ні; г) так; д) так; е) ні; є) так; ж) ні; з) так; и) ні;

і) так; к) ні.

IV. Домашнє завдання

§5, п. 47; контрольні запитання №27; задачі № 42, 45, 49 (с. 79 – 80).Схожі:

Тема уроку. Рівняння iconТема уроку. Урок одного рівняння Мета уроку
Ми з вами вивчили тему „ Тригонометричні рівняння і способи їх розв’язання”, а сьогодні я хочу, щоб ви свої знання проявили під час...
Тема уроку. Рівняння iconУрок алгебри у 8 класі. Тема уроку. Квадратні рівняння Мета уроку: формувати уміння розв'язувати квадратні рівняння. Тип уроку: комбінований. Хід уроку
Повідомлення теми і мети. Здійснення мотивації навчаль­но-пізнавальної діяльності учнів. Урок проводиться в формі подорожі до Єгипетської...
Тема уроку. Рівняння iconТема уроку: Рівняння
Учні мають наводити приклади рівнянь, описувати поняття рівняння, розв’язок рівняння, пояснювати, що означає «розв’язати рівняння»,...
Тема уроку. Рівняння iconУрок №5 Тема уроку : Показникові рівняння, що

Тема уроку. Рівняння iconУрок №2 Тема уроку
Мета уроку: Формувати вміння учнів розв’язувати показникові рівняння способом зведення до спільної основи; способом винесення за...
Тема уроку. Рівняння iconУрок №1 Тема уроку
Показниковими називаються рівняння, у яких невідоме міститься в показнику степеня при постійних основах
Тема уроку. Рівняння iconУрок №3 Тема уроку
Мета уроку: Формувати вміння учнів розв’язувати показникові рівняння способом приведення до квадратного та графічним способом; розвивати...
Тема уроку. Рівняння iconТема. Прості рівняння з предметами, фігурами, числами. Рівняння на знаходження невідомої частини (доданка). Мета
Мета. Ознайомити з поняттям рівняння, вчити розв'язувати рівняння з невідомим доданком на підставі взаємозв'язку між частиною та...
Тема уроку. Рівняння iconАлгебра 10 клас Тема уроку: Тригонометричні рівняння. Розвязування вправ
Зразок планування уроків алгебри та початків аналізу в 10 класі з використанням мультимедійного обладнання, комп’ютерів
Тема уроку. Рівняння iconВідділ освіти виконкому Дзержинського районної ради
Тема уроку: Квадратні рівняння. Теорема Вієта. Розв’язування задач за допомогою складання рівнянь, що зводяться до квадратних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи