Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! icon

Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно!
Скачати 132.14 Kb.
НазваКонтрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно!
Дата конвертації24.04.2013
Розмір132.14 Kb.
ТипКонтрольна робота

Тема: Узагальнення вивченого за тему «Арифметичні дії зі звичайними дробами»

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми. Перевірити стан знань учнів напередодні контрольної роботи. Формувати інформаційну компетентність учнів, вміння застосовувати свої знання в різних соціальних ролях.

Хід уроку:

 1. Організаційний момент. Доброго дня діти. Доброго дня колеги. Сідайте. Сьогодні на адресу школи, прийшла бандероль. На неї написано, що адресована вона вам, учням 6 а класу. Зараз я відкрию її, подивлюсь , що в неї. Лист та декілька примірників міні-підручника. Що ж написано у листі?

^ Шановні учні 6 а класу Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10.

Це до вас, діти!

До вас звертається Київське Видавництво «Плеяди». Наше видавництво планує наступного року випуск нового підручника з математики для 6 класу. Одну тему з майбутнього підручника, виділивши її в окремий міні-підручник, надіслано вам. Ми бажаємо залучити Вас до його апробації. Для цього вам потрібно редагувати цей підручник, та оцінити його. Бажаємо плідної творчої праці. З вдячністю та повагою. Колектив видавництва «Плеяди».

Дуже приємно, що саме нам випала честь першими з ним ознайомитись. Дуже вчасно ми отримали бандероль, бо саме на наступному уроці у нас контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно!

Міні-підручників вистачить на всіх! Будь ласка роздайте їх для опрацювання. (Додаток 1)

Подивимось на обкладинку. Редактором будете ви, а коректором буду я. Напишіть будь ласка прізвища та ініціали на своєму примірнику. Відкриємо підручник. Подивиться зміст. Підручник розділений на 4 теми. Перша тема: основні означення. Що ж сталося, чому тут прогалини! Мабуть бандероль під дощ попала. Пам’ятаєте негоду, що була у неділю. У таку погоду треба бути дуже обережними, бо навіть у Артемівську впало дев’ять великих дерев, обірвані електричні дроти. Це може бути небезпечним для вашого життя.

Але продовжимо. Все, що зіпсувала негода, нам потрібно виправити. Аліна та Юля, крім основної роботи, виконають ще одну. Вони за планом охарактеризують цей підручник, напишуть на нього рецензію. Ви можете виконувати роботу самостійно, не чекаючи моїх вказівок. (Додаток 2)

1 тему спробуємо відтворити разом.

Висновок. Отже, який дріб називається правильним. Що більше ?

2 тема. Взаємоперевірка.

Висновок . Отже, яка основна властивість дробів?

Дощик капає на парту

^ Парасольку я беру

Потягнулися до сонця

І сховались від дощу.

3 тема. Самоперевірка.

Висновок. Отже, як знайти суму двох дробів з різними знаменниками?

4тема. Перевірка вчителем.

Висновок. Отже, чому дорівнює добуток двох дробів?

Отже, зараз ми виконали певну роботу. Всі негаразди природи ми виправили. Крім цього повторили та закріпили наші знання і вміння з теми «Звичайні дроби». Зараз наші експерти дадуть оцінку підручнику за планом.

Отже цю рецензію я відправлю на адресу видавництва. Я вважаю, що вони позитивно оцінять вашу роботу. А міні-підручники після моєї корекції, залишаться вам на згадку про цей незвичайний урок. В кінці підручника написано домашнє завдання. Виконання цих завдань дозволить вам ще краще підготуватися до тематичної контрольної роботи.

Чи сподобалась вам робота редактора, яку ви сьогодні виконували? МОЖЕ ХТОСЬ З ВАС В МАЙБУТНЬОМУ ОБЕРЕ САМЕ ЦЮ ПРОФЕСІЮ? Дякую. До побачення.


(Додаток 1)

Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10

6 – А клас
Редактор _______________________

Коректор_______________________

Результат роботи ________________

Артемівськ, 2009

Зміст міні-підручника:

 1. Основні означення

 2. Основна властивість дробу. Скорочення дробів.

 3. Додавання дробів з різними знаменниками.

 4. Множення звичайних дробів. Ділення звичайних дробів.§1. Основні означення.

Звичайний дріб – це запис вигляду , де а і b – натуральні числа. В цьому дробі число а називається________________, а b – _________________.

_____________показує на скільки рівних частин розділена одиниця (щось єдине ціле), а ______________– скільки таких частин взято.

Риска, що відділяє чисельник від знаменника, називається рискою дробу. Чисельник і знаменник називають членами дробу.

Якщо знаменники двох дробів рівні, то більшій той дріб, в якого чисельник ____________. Наприклад,

; 

Звичайний дріб називаються правильним, якщо його чисельник ___________за знаменник. Якщо ж чисельник _____________за знаменник або дорівнює йому, то такий дріб називають неправильним. Наприклад,

 а дроби -- неправильні. Значення кожного правильного дробу менше___. Якщо чисельник дорівнює знаменнику ,то значення такого дробу дорівнює __________. Наприклад, =.
Будь-який десятковий дріб можна записати у вигляді звичайного:

0,3=; 0,__ =, 4,7=4

Приклади, які розв’язуємо разом:

 1. Порівняйте числа: а) і ; б) і 0,13;

Розв’язання: а) > , тому що______; б) 0,13=, тому дані числа рівні.

Вправи для розв’язання:

 1. Яке з чисел більше?

а) чи ; б) 1 чи ; в)____________________.

2. Які з дробів правильні, які неправильні:

, , , , , , .

3. Значення яких дробів більше за 1:

 , , , , .

4. Значення яких дробів дорівнює 1:

,, , 1,3

5. Значення яких дробів менше за 1:

, , , , 

§ 2. Основна властивість дробів. Скорочення дробів.

Кожен звичайний дріб – це _________ від ділення чисельника на знаменник. =28 123.

Риска дробу – позначення знаку____________.

Значення дробу не зміниться, якщо її чисельник і зна-менник __________або _________на одно і теж саме число, відмінне від ____. Це __________ властивість дробу.

Наприклад, ==

Найбільше число, на яке можна скоротити дріб, дорівнює ________________спільному знаменнику.

Під час скорочення дробу необхідно ________чисельник і знаменник на найбільший спільний ____________чисе-льника і знаменника. Наприклад, ==.

Якщо чисельник і знаменник дробу – числа взаємно_______, то такий дріб називають нескоротним. Наприклад, дріб є нескоротним, тому що числа 14 і 25 _____________ прості.

^ Нескоротний дріб скоротити __ можна. Якщо чисельник і знаменник дробу поділити на їх найбільший спільний дільник, отримаємо нескоротний дріб.


Приклади, що розв’язуємо разом:

 1. Запишіть число 4 у вигляді дробу зі знаменником 1,3,5.

Рішення. 4=== .

 1. Скоротіть дріб: 

Рішення. = ==5.

 1. Запишіть у вигляді звичайного нескоротного дробу 0,48.

Рішення. 0,48== =.

Вправи для розв’язання:

 1. Скільки шостих міститься у числі: ; ; 2; ; 

 1. Скоротіть дроби: ; ; ; ; ; ; .

 2. Порівняйте числа, спочатку скоротивши дроби:

а) і ; в) і ;

б) і ; г) .

9. Скоротіть дроби, використовуючи ознаки подільності:

; ; ; ; ; ;; 

 1. Скоротіть дріб на НСД:

; ; 

§ 3. Додавання і віднімання звичайних дробів.

Сума дробів з однаковими знаменниками дорівнює дробу, в якому ____________той самий, а чисельник дорівнює сумі ______________даних дробів. Наприклад, +==

^ Різниця дробів з однаковими знаменниками дорівнює дробу, в якому знаменник_______________, а чисельник дорівнює___________чисельників даних дробів. Напри- клад, ==

Щоб знайти суму чи різницю дробів з різними знаменниками, необхідно спочатку звести їх до спільного___________, а потім________або________по відомим правилам додавання дробів з однаковими знаменниками. Наприклад, +=+===.

Приклади, що розв’язуємо разом:

 1. Знайдіть суму дробів та 

Розв’язання. Найменший спільний знаменник цих дробів____, тому додаткові множники відповідно __ та 2. +=+==.

 1. Знайдіть різницю дробів та .

Розв’язання. Найменший спільний знаменник цих

дробів 60, тому додаткові множники відповідно _ та _. - = - = - ==.

 1. Обчисліть: а)4+; б)5 - 3.

Розв’язання. а)4+2=(4+ ) + (+)=6+6+(=6+=6+1=7.

б)5 - 3=( -3)+( -)=2+( - )=2+( - )=1=1.

Вправи для розв’язання:

 1. Виконайте дії.

а) +12. Обчисліть значення виразу.

а) 

 .

13. Обчисліть.

а) 14. Розв’яжіть рівняння.

а) ; в) .

§ 4. Множення і ділення звичайних дробів.

Добуток двох дробів дорівнює дробу, чисельник якого є __________чисельників даних дробів, а _____________– добутком їх знаменників. Наприклад, 

Числа, добуток яких дорівнює 1, називаються взаємно_________. Наприклад, 4∙

Щоб ________дріб на дріб, необхідно ділене помножити на дріб, обернений _________.Наприклад, 

Приклади, які розв’язуємо разом:

 1. Знайдіть добуток дробів: 

Розв’язання.

.

 1. Знайдіть дріб обернений дробу 4

Розв’язання.

4

 1. Виконайте дії: Розв’язання.

 =

 1. Розв’яжіть рівняння: 

Розв’язання.

 ; .

Вправи для розв’язання:

15. Виконайте дії:

а) 

16. Розв’яжіть рівняння:

а) х=

17. Виконайте дії:

а) (1,75 – 1

18. Розв’яжіть задачу.

Знайдіть довжину сторони квадрата, якщо вона менша периметра цього квадрата на 1

Домашнє завдання: повторіть основні означення, які пов’язані зі звичайним дробом.

Виконати вправи: 1(а); 3; 8(в); 11(г); 13(в); 15(б); 16(а); 18.


(Додаток 2)

Анкета - рецензія за результатами апробації

міні-підручника математики „Звичайні дроби. 6 клас”

 1. Чи відповідає міні-підручник програмі з математики?

  1. Так, міні-підручник „Звичайні дроби. 6 клас” створений відповідно до програми з математики.

  2. Ні, матеріал зібраний в міні-підручнику довільно, програмним вимогам не відповідає.

 2. Яку форму має міні підручник?

  1. Він має тільки приклади для розв’язання за темою «Звичайні дроби»

  2. Він має форму збірки узагальненого теоретичного та практичного матеріалу з теми «Звичайні дроби», що вивчається в курсі 5-6 класів

 3. Яке практичне застосування міні-підручника ви бачите?

  1. Міні-підручник є гарна підказка на контрольній роботі.

  2. Наведені приклади дають привчають до системності при повторені та підготовці до контрольної роботи.

 4. Як побудовано зміст міні-підручника?

  1. Підручник має чітку структуру, кольорове і шрифтове виділення опорних слів, висновків.

  2. Структура міні-підручника змішана, дуже важко зрозуміти за яким принципом зібрано та розподілено матеріал.

 5. Яке значення цього підручника для учнів 6-х класів?

  1. Такий підручник не є обов’язковим для учнів 6-х класів. Готуючись до контрольної роботи учні можуть і самостійно вибрати необхідний матеріал з підручників 5-6 класів.

  2. Він має важливе практичне значення на узагальненому уроці завдяки своїй структурі, унікально підібраному матеріалу, що можна знайти у звичайних підручниках 5-6 класів.

 6. Чи знадобиться міні-підручник вам після вивчення теми?

  1. Зміст міні-підручника надає можливість одночасно повторити весь навчальний матеріал з теми та використовувати його як довідник при подальшому вивченні курсу математики.

  2. Міні-підручник дуже цікавий при підготовці до контрольної роботи за темою, але подальшого практичного значення він не має. В ньому зібрана тільки одна тема, тому при вивченні інших тем він більше не знадобиться.

Висновок: («так» чи «ні»)

Пропонуємо використовувати міні-підручник всім учням 6-х класів при підготовці до контрольної роботи за темою «Звичайні дроби» та як довідник при подальшому вивченні математики, бо тема «Звичайні дроби» є однією з головних тем курсу 5-6-го класу.


Рецензію склали ____________________________

____________________________Схожі:

Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! iconУрок 25/67. Узагальнюючий урок Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал за темою «Теплові явища»; підготувати учнів до майбутнього тематичного оцінювання знань
На цьому уроці вчителеві необхідно узагальнити вивчений матеріал за темою «Теплові явища» і підготувати учнів до підсумкового тематичного...
Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! iconКонтрольна робота за темою «Казки народів світу» (О. Пушкін, Г. К. Андерсен, О. Уайльд)
Тема. Контрольна робота за темою «Казки народів світу» (О. Пушкін, Г. К. Андерсен, О. Уайльд)
Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! iconWe are Happy Children! Мета: Практична: узагальнити лексичний матеріал за темою „ Розваги та вільний час”
...
Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! iconРозробка виховного заходу на тему: «Право людини на життя, свободу, недоторканість». Класний керівник
Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми; формувати навички безпечної поведінки та правової освіти
Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! iconТематичне оцінювання №4 за темою „Жанрово-тематичне розмаїтя середньовічної літератури”: різнорівнева контрольна робота. І варіант І – ІІ рівні
Тематичне оцінювання №4 за темою „Жанрово-тематичне розмаїтя середньовічної літератури”: різнорівнева контрольна робота
Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! icon1 1 клас. Вчитель (1г на тиждень; 1семестр-16г., 2 семестр- 19г; усього-35г.)
Натуральні числа і нуль, подільність натуральних чисел. Дії зі звичайними дробами. Основні задачі на дроби
Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! iconТема: Україна – наш спільний дім Мета
Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про Україну, її історію, державні та народні символи
Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! iconУрок 13/13. Узагальнюючий урок за темою «Механічний рух» Мета уроку: узагальнити вивчений з теми «Механічний рух» навчальний матеріал. Тип уроку: урок закріплення знань
На цьому етапі вчителеві необхідно узагальнити вивчений матеріал за темою «Механічний рух»
Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! iconТема уроку: Літосфера Мета: узагальнити, систематизувати, закріпити знання учнів з теми «Літосфера»
Мета: узагальнити, систематизувати, закріпити знання учнів з теми «Літосфера»; розвивати допитливість, кмітливість, формувати вміння...
Контрольна робота за темою міні-підручника. І ми сьогодні на уроці повинні узагальнити та систематизувати знання за темою «Арифметичні дії з звичайними дробами». Цей лист ми помістимо у наш класний куточок. Бо це дуже почесно! iconКонтрольна робота з навчальної дисципліни «Сучасні технології в сфері документознавства та інформаційної діяльності» за темою «Корпоративні системи управління неструктурованою інформацією» Варіант №1
За темою свого варіанту написати реферативний огляд, який повинен містити систематизовані дані і факти, узагальнену інформацію про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи