Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ icon

Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ
Скачати 101.44 Kb.
НазваРозробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ
Дата конвертації24.04.2013
Розмір101.44 Kb.
ТипДокументи

Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас)

Вступ

Поняття функції є важливим поняттям курсу алгебри і початків аналізу. На початку року в 10 класі декілька годин відводиться на узагальнення і систематизацію знань учнів про функції здобутих в попередніх класах. Я пропоную провести ці уроки в комп’ ютерному класі використовуючи такі програмні засоби як GRAN1 ,( CHART 2002), MyTest. Названі програми прості у користуванні, оснащені зручним інтерфейсом, максимально наближеним до інтерфейсу найбільш поширених програм загального призначення. Від користувача не вимагається значного обсягу спеціальних знань з інформатики, програмування тощо. Використання цих програм дає змогу вчителю значно інтенсифікувати спілкування його з учнями та учнів між собою, перекласти на комп’ ютер рутинні, чисто технічні та нецікаві операції, ручне виконання яких практично не розвиває інтелекту дитини, а часто навіть, навпаки, гасить його, коли дитина уподібнюється до робота чи комп’ютера, виконуючи замість нього обчислювальні, графічні та інші технічні операції.


^ Тема: Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції.


Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів про числові функції(область визначення і область значення функцій, зростаючі і спадні функції, парні і непарні функції).Виховувати і розвивати в учнів інтерес до математики, інформаційну культуру.


^ Комп’ютерна підтримка: Програми GRAN , MyTest.

Хід уроку


I Оголошення теми, мети та плану уроку.

План уроку

  1. Мотивація навчання.

  2. Систематизація і узагальнення основних відомостей про елементарні функції.

  3. Розв’язування задач.

  4. Підсумок уроку.

  5. Д/З.

ІІ Мотивація навчання.

Вступне слово вчителя. Приклад задач, які приводять до поняття функції.

ІІІ Систематизація і узагальнення основних відомостей про елементарні функції.

Учні згадують означення функції, областей визначення і значень, способи її завдання, графіка функції.

Виконання вправ.

  1. Знайдіть значення функції:

а) у точках 1; -1; 3. Відповідь: f(1)=0; f(-1)=2; f(3)=2/3.

б) у точках 5; 14; 30. Відповідь: f(5)=0; f(14)=3; f(30)=5.

2. Побудуйте за допомогою комп’ютера графіки функцій (а і д) та знайдіть області визначення(а-г) і значень(а, д, е):

а) Відповідь:D(y)=R; E(y)=R.(Мал..1)

б) Відповідь:D(y)=(-∞;-2)U(-2;+∞); E(y)=(-∞;0)U(0;+∞).

в) Відповідь:D(y)=(-∞-2)U(-2;0)U(0;+∞); E(y)=(-∞;0)U(0;+∞).

г) Відповідь:D(y)=(-∞;-3)U(-3;3)U(3;+∞); E(y)= )=(-∞;0)U(0;+∞).

д) Відповідь:D(y)=[-5;+∞); E(y)=[0;+∞).

е) Відповідь:D(y)=R; E(y)=[2;+∞).


Мал.2а)


Мал.2д)


Вчитель пропонує учням згадати, яка функція називається зростаючою, а яка спадною. Навести приклади зростаючих(спадних) елементарних функцій

^ Виконання вправ:

3. Побудуйте за допомогою ПК графіки функцій та знайдіть проміжки зростання і спадання функції.

а) y = x-2; Відповідь: зростає на R.

б) y = -x+2; Відповідь: спадає на R.

в) y = x2+2; Відповідь: спадає на (-∞;0], зростає на [0;+∞).

г) y = -x2+2; Відповідь: зростає на (-∞;0], спадає на [0;+∞).

д) y = ; Відповідь: зростає на [4;+∞).

е) y = Відповідь: спадає на (-∞;4].


мал.3 а) і б)


мал.3 в) і г)


Учні згадують, яка функція називається парною, яка непарною, записують на дошці рівності: f(-x) = f(x)

f(-x) = -f(x)

Наведіть приклади елементарних функцій, які є парними або непарними. Як за допомогою графіка функції визначити парність або непарність функції. (Графік парної функції симетричний відносно осі ОY, а непарної симетричний відносно початку координат).

4. Які із поданих функцій

а) f(x) = x2 + 1;

б) f(x) = x2 + x;

в) f(x) = x3 – x;

г) f(x) =

д) f(x) = |x|;

е) f(x) = x + 1;

ж) f(x) = |x| + 1;

є парними, а які – непарними? Побудуйте за допомогою ПК графіки функцій і зробіть висновки про їх симетричність.

 мал.3д) і е).


^ IV  Підведення підсумків уроку.

V   Домашнє завдання                                                               

Роздл1, § 1(п.1-2), Питання для повторення, с.24-25, вправи №1 (4,5,9,10), №2(7, 8, 9).


^ Тема: Огляд властивостей основних функцій.

Мета: Повторити і узагальнити властивості елементарних функційВиховувати інформаційну культуру учнів.

^ Комп’ютерна підтримка: Програми GRAN ,програма тестів MyTest.


Хід уроку

І Перевірка домашнього завдання.

12 учнів отримують тестові завдання і виконують їх на ПК, решта учнів відповідає на запитання для повторення, пояснює розв’язання домашніх вправ.

Приклад тестових завдань

В – 1

1.f(x) = x2 + x. Знайдіть f(-2).

а) 6; б) 2 ; в) -2 ; г) 4.

2. Знайдіть область визначення функції f(x) = .

а) (-∞;+∞); б) (-∞; 1)U(1;+∞); в) (-∞; 1); г) (-∞; 0)U(0;+∞).

3. Знайдіть область значень функції f(x) = x2-2.

а) R; б) [2;+∞); в) [-2;+∞); г) (-∞;-2].

4. Функція f(x) = зростає на:

а) R; б) (-∞; 0) ; в) (0;+∞); г) (-∞; 0)U(0;+∞).

5. Функція f(x) = (x-1)2 спадає на:

а) [1;+∞); б) (-∞;1]; в) R; г) (-∞; 1)U(1;+∞).

6. Графік функції f(x) = x3 симетричний відносно:

а) осі OX; б) осі OY; в) початку координат.


В – 2

1.f(x) = x3 + 2x. Знайдіть f(-1).

а) 1; б) 3 ; в) -3 ; г) 4.

2. Знайдіть область визначення функції f(x) = .

а) (-∞;+∞); б) (-∞; -1)U(-1;+∞); в) (-∞; 2); г) (-∞; -2)U(-2;+∞).

3. Знайдіть область значень функції f(x) =- x2+2.

а) R; б) [2;+∞); в) [-2;+∞); г) (-∞;2].

4. Функція f(x) = зростає на:

а) R; б) (-∞; -2) ; в) [-2;+∞); г) (-∞; 0)U(0;+∞).

5. Функція f(x) = спадає на:

а) [0;+∞); б) (-∞;0]; в) R; г) (-∞; 0)U(0;+∞).

6. Графік функції f(x) = x2-1 симетричний відносно:

а) осі OX; б) осі OY; в) початку координат.

^ II Повторення і узагальнення властивостей основних видів функцій.

За допомогою програми GRAN учні будують графіки лінійних функцій: y=2x + 5 , y = -2x+5 ,y = 2x , y = 5 i розповідають про властивості цієї функції.

Аналогічно, будуються графіки функцій:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З) і повторюються властивості елементарних функцій.


ІІІ Формування вмінь учнів знаходити область визначення функцій та досліджувати функцію на парність(непарність).

Виконання вправ №1(17,19), №2(15, 16)

^ IV Підведення підсумків уроку.

V Домашнє завдання. Повторити §1, виконати вправи №1(13,18), №2(12,18)


Тема: Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.

Мета: Формувати уміння будувати графіки функцій за допомогою восьми базових перетворень графіка функції

^ Комп’ютерна підтримка: Програми GRAN або CHART 2002.


Хід уроку

І Перевірка домашнього завдання

Розв’язування вправ, аналогічних до домашніх.

1. Знайдіть область визначення функції:

а) ; б) .

Розв’язання:

а) Через те, що арифметичний квадратний корінь існує лише з невід’ємних чисел, х2+7х+12≥0. Розв’яжемо нерівність методом інтервалів( знайдемо нулі функції g= х2+7х+12, нанесемо їх на координатну пряму і визначимо знак функції на кожному проміжку. Отже, D(y)=(-∞;-4]U[-3;+∞).

б) D(y) знаходимо розв’язавши систему:

Отже, D(y)=(-∞;-2)U(-2;1).

  1. Дослідіть на парність і непарність функцію:

а) б)

Розв’язання:

а) Через те, що D(f)=R i

-непарна.

б) Через те, що D(f)=R i

то парна.


ІІ Повторення і систематизація знань учнів про геометричні перетворення графіків.

Із курсів геометрії-8 і алгебри-9 нам відомо про перетворення фігур на площині. Згадаємо їх. За допомогою програми GRAN(CHART) на одній координатній площині учні будують графіки функцій: y=x2 і y=-x2 , потім роблять висновки: перетворення графіків функцій це симетрія відносно осі OX.

Аналогічно, на одній координатній площині будуються графіки функцій і робляться висновки:

а) і ,висновок: перетворення графіків функцій це симетрія відносно осі OY.

б висновок: перетворення графіків функцій це паралельне перенесення вдовж осі OХ на -а одиниць.

в) висновок: перетворення графіків функцій це паралельне перенесення вдовж осі OY на b одиниць.

г) висновок: перетворення графіків функцій є таким - частина графіка у верхній півплощині і на осі абсцис без змін, а замість частини графіка в нижній півплощині будуємо симетричну їй відносно осі ОХ.

д) висновок: перетворення графіків функцій є таким – частину графіка для х≥0 симетрично відображаємо відносно осі ОY.

е) висновок: перетворення графіків функцій є таким – при k>1 розтяг від точки(0;0) вздовж осі ординат в k раз; при 0

ж) висновок: перетворення графіків функцій є таким – при k>0 стиск до точки (0;0) вздовж осі абсцис в k раз; при 0


ІІІ Формування умінь будувати графіки за допомогою геометричних перетворень

Виконання вправ №3(3, 4,5, 6, 13, 14)

ІV Підсумок уроку

V Домашнє завдання. §1(п.3), виконати вправи №3(7, 8, 9,17, 18).


Урок-семінар

Тема: Розв’язування вправ з теми „Властивості елементарних функцій. Геометричні перетворення графіків функцій”

Мета: Формування умінь :

А) розв’язування вправ на визначення властивостей заданих функцій;

Б) будувати графіки функцій за допомогою геометричних перетворень.


^ Комп’ютерна підтримка: Програми GRAN , програма тестів MyTest .


Хід уроку

І Перевірка домашнього завдання.

10-12 учнів отримують тестові завдання і виконують їх на ПК, решта учнів відповідає на запитання для повторення, пояснює розв’язання домашніх вправ.

^ Приклад тестових завдань

В – 1

Якою формулою записується функція, графік якої одержано в результаті:

1.Паралельного перенесення графіка функції на 4 одиниці вздовж осі ОХ

а) ;б) ; в) ; г) .

2. Паралельного перенесення графіка функції на -4 одиниці вздовж осі ОХ

а) ; б) в) г)

3. Паралельного перенесення графіка функції на 3 одиниці вздовж осі ОY

а) б) в) г)

4. Паралельного перенесення графіка функції на -3 одиниці вздовж осі ОY

а) б) в) г)

5. Розтягу графіка функції від точки (0;0) вздовж осі ординату 4 рази.

а) б) в) г)

6. Cтиску графіка функції до точки (0;0) вздовж осі абсцис 2 рази.

а) б) в) г)


В – 2

Якою формулою записується функція, графік якої одержано в результаті:

1.Паралельного перенесення графіка функції на 2 одиниці вздовж осі ОХ

а) ;б) ; в) ; г) .

2. Паралельного перенесення графіка функції на -2 одиниці вздовж осі ОХ

а) ; б) в) г)

3. Паралельного перенесення графіка функції на -3 одиниці вздовж осі ОY

а) б) в) г)

4. Паралельного перенесення графіка функції на 2 одиниці вздовж осі ОY

а) б) в) г)

5. Розтягу графіка функції від точки (0;0) вздовж осі ординату 2 рази.

а) б) в) г)

6. Cтиску графіка функції до точки (0;0) вздовж осі абсцис 3 рази.

а) б) в) г)


ІІ Формування умінь учнів розв’язування вправ на визначення властивостей заданих функцій, будувати графіки функцій за допомогою геометричних перетворень.

Виконання вправ.

  1. Знайдіть область визначення функції:

а) б)

2. Знайдіть область значень функції:

а) б)

3. Дослідіть на парність і непарність функцію:

а) б)

4. За допомогою однієї із програм побудуйте графіки заданих функцій. За допомогою яких геометричних перетворень можна утворити ций графік із графіка елементарної функції.

А) б)

В) г)

Д) е)

Ж) з)

ІІІ Підсумок уроку.

ІV Домашнє завдання. Повторити §1, виконати №1(20), №2(17), №3(20, 23,24).

Література

  1. Шкіль М.І. та ін. Алгебра та початок аналізу, підручник для 10 класу, К, „Зодіак-Еко” 2003.

  2. Єршова А.П., В.В.Голобородько, Різнорівневі дидактичні матеріали з алгебри 10-11, Х, „Гімназія”, 2003.Схожі:

Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ iconАналіз уроку з комп’ютерною підтримкою

Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ iconУрок з комп’ютерною підтримкою в 7 класі
Девіз: Предмет математики настільки серйозний, що не варто втрачати нагоди зробити
Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ iconАлгебра 10 клас Тема уроку: Тригонометричні рівняння. Розвязування вправ
Зразок планування уроків алгебри та початків аналізу в 10 класі з використанням мультимедійного обладнання, комп’ютерів
Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ iconПрограма інформатизації та комп’ютеризації
Підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів починається зі школи. Ознайомлення учнів із комп'ютерною технікою, оволодіння ними...
Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ iconРозробка циклу уроків з фізики з використанням елементів розвиваючого та інтерактивного навчання. «Основи термодинаміки» 10 клас. Розподіл навчального матеріалу за уроками
Розробка циклу уроків з фізики з використанням елементів розвиваючого та інтерактивного навчання. «Основи термодинаміки» 10 клас
Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ iconНаталія Курилюк, учитель фізики нвк №12 м. Рівного Розробка циклу уроків з теми «Електричне поле», 9 кл. Вступ
...
Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ iconДепартамент освіти І гуманітарної політики міський методичний кабінет установ освіти на допомогу вчителю словеснику
Факультативний курс з російської мови (5 клас). Розробка конспектів уроків (І семестр)
Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ iconТема: «Вступ в інформатику». Мета уроку
Дошка, комп'ютер, інструкції по тб в комп'ютерному класі, комп'ютерна презентація
Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ iconПро проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах I, I ii, I iii ступенів
Затвердити методику розрахунку потреби навчальних закладів в оснащенні навчальних закладів комп'ютерною технікою (додаток 1)
Розробка уроків алгебри з комп’ютерною підтримкою(10 клас) Вступ iconСписок вчителів знз м. Сєвєродонецьк, які мають сертифікати щодо володіння основами комп’ютерною грамотності

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи