П/п Автор, назва видання icon

П/п Автор, назва видання
Скачати 172.8 Kb.
НазваП/п Автор, назва видання
Бородіної О.М
Дата конвертації01.07.2013
Розмір172.8 Kb.
ТипДокументип/п

Автор, назва видання

Рік

видання

К-сть

1

Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції: Монографія /За ред. Бородіної О.М. –Ужгород:ІВА. –496с.

2006

4

2

Бігун Я.Й. Числові методи. Інтерполювання, числове інтегрування та диференціювання: Навчальний посібник. –Чернівці:80с.Рута. –80с.

2005

1

3

Бігун Я.Й. Числові методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь: Навчальний посібник. –Чернівці:Рута. –136с.

2003

1

4

Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. –К.:АБУ-480с.

2002

1

5

Бітянова М. Психолог у школі: зміст діяльності й технології. –К.:ГЛАВНИК. –160с.

2007

1

6

Бродська В.Й., Патрик І.П., Яблонко В.Я. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові: Словник. –2-е вид. –К.:ВД”Професіонал”.-224с.

2005

1

7

Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. –К.:ЦНЛ. –440с.

2004

1

8

Вагин И.Заяц, стань тигром! Практическая психология. –М.:РИПОЛ КЛАССИК. –368с.

2000

1

9

Вища математика: Курс лекцій у трьох частинах. Частина 1 /Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. –Чернівці:Рута. –440с.

2007

4

10

Вища математика: Курс лекцій у трьох частинах. Частина 2 /Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. –Чернівці:Рута. –256с.

2007

4

11

Вища математика: Курс лекцій у трьох частинах. Частина 3 /Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. –Чернівці:Рута. –296с.

2007

4

12

Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. –К.:Кондор-352с.

2006

1

13

ВонгТ. 101 способ поднять вашу сетевую торговлю. Как облегшить Інтернет-маркетинг: Пер. с англ. –СПб:ДИЛЯ. –288с.

2004

1

14

Галушка З.І., Комарницький І.Ф. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. –Чернівці:Рута.-248с.

2006

1

15

Го Д. 52 способа преуспеть в сетером маркетинге: Пер. с англ. –СПб:ДИЛЯ. –208с.

2006

2

16

Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. –К.:Рідна мова. –351с.

2000

2

17

Гречаник Б.В. Інноваційноспрямований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти: Монографія. –Івано-Франківськ: Західно-економіко-правничий університет. –187с.

2007

1

18

Губарев В.К. Географія свіду: Довідник. –Донецьк: ТОВ ВКФ”БАО”. –576с.

2004

1

19

Гужва Т. Англійська мова. Розмовні теми: Навчальний посібник:  –Харків:Фоліо.-381с.

2003

1

20

Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент: Навчальний посібник. –К.:Плавник. –144с.

2006

1

21

Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –К.:Кондор,2007. –180с.

2007

1

22

Емоційне вигорання: Методичний посібник /Упоряд. Дудяк В. –К.:Главник. –126с.

2007

1

23

Ефективне використання активної частини основних фондів (моделі і методи): Монографія /За ред. Суслова О.П. –Івано-Франківська:Нова Зоря. –178с.

2006

1

24

Жук М.В., Бауліна Т.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник. –К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В.-348с.

2006

1

25

Загородній А., Вознюк Г. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. –К.:Кондор. –168с.

2007

1

26

Загородній А., Вознюк Г. Акції. Акціонерні товариства: Термінологічний словник. –К.:Кондор. –84с.

2007

1

27

Золота енциклопедія господиньки /Упоряд. Домодєдова О. –Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”. –560с.

2003

1

28

Израилевич Е.Е. Деловая корреспонденция и документация на английском языке: Пособие. –М.:ЮНВЕС, Иностранный язык. –496с.

2001

1

29

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Психодиагностика: коллекция лучших тестов. –3-е изд.-Ростов –н/д. –375с.

2006

1

30

Качалина Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент. –М.:Эксмо. –464с.

2006

1

31

Кісарчук З.Г., Єрмусевич О.І. Психологічна допомога сім’ї: Навчальний посібник: В 3-х. Частина 1. –К.:Главник. –122с.

2006

1

32

 Психологічна допомога сім’ї: Навчальний посібник: /За заг. ред. Кісарчук З.Г. В 3-х. Частина 1. –К.:Главник. –160с.

2006

1

33

 Психологічна допомога сім’ї: Навчальний посібник: /За заг. ред. Кісарчук З.Г. В 3-х. Частина 1. –К.:Главник. –144с.

2006

1

34

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник. –Чернівці:Зелена Буковина. –312с.

2003

1

35

Козырев В.Г., Козырева Н.Ю. Сетевой маркетинг с нуля. –Ростов-н/Д. –224с.

2004

1

36

Колісник М.К., Ільчук П.Г., Відлий П.І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. –К.:Кондор. –272с.

2007

1

37

Кон С., О”Коннел В.6 навыков очень успешных руководителей: Пер. с англ. –СПб:ДИЛЯ. –224с.

2007

1

38

Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр.-248с.

2004

1

39

Короткий тлумачний словник української мови: Близько 7000 слів /За ред. Гринчишина. –К.:ВЦ”Просвіта”. –608с.

2004

2

40

Коханевич М. Мир должен стать украино-центрическим: Новое миропонимание.-Черновцы.-256с.

2007

2

41

Кримінальний кодекс України. –К.:ВД”Скіф”. –152с.

2005

1

42

Кучерявий В.П. Екологія: Підручник. –Львів:Світ. –500с.

2001

1

43

Лабораторний практикум з курсу “Сенсорний аналіз” /Укл. Сидоренко О.В. –К.:КНТЕУ. –58с.

2006

10

44

Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Математика для економістів: теорія та застосування: Підручник. –К.:Кондор. –596с.

2007

1

45

Ларушфуко Ф. Мемуары. Максимы и моральные размышления: Сборник: Пер. с фр. –Минск: ООО»Попурри». –416с.

1999

1

46

Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства: Підручник. –Чернівці:Рута. –304с.

2006

1

47

Лінійна алгебра: Навчальний посібник /Лавренчук В.П., Дрінь І.І., Федорук Л.О. та ін. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ. –190с.

2006

1

48

Математичні моделі управління ризиком: Навчальний посібник /Лавренчук В.П., Букатар М.І., Кушнірчук В.Й. та ін. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ. –164с.

2006

3

49

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навчальний посібник /За ред.Степаненка В.О. –К.:Либідь. –328с.

2002

2

50

Методичний збірник з німецької мови для студентів економічних факультетів (граматичні коментарі, тексти, вправи, тести , тематичні словники) /Укл. Капатрук П.В. –К.:КНТЕУ.-70с.

2006

2

51

Мілютіна К. Форми психокорекційного впливу: Навчальний посібник. –К.:Плавник. –144с.

2007

1

52

Михасюк І.Р., Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Підручник. –Львів:Магнолія плюс. –220с.

2006

1

53

Мочерний С.В. Економічна теорія: Навчальний посібник. –3-е вид., доп.і перероб. –К.:ВЦ”Академія”. –640с.

2005

1

54

Мусский С.А. Сто великих чудес техники. –М.:ВЕЧЕ. –432с.

2005

1

55

Нельке К. Проведение презентацій: Пер. с нем. –2-е изд. –М.:Омега-Л. –144с.

2007

1

56

Нельке М. Находчивость: Искусство отражать удар: Пер. с нем. –М.:Омега-Л. –133с.

2007

1

57

Низовский А.Ю. Сто великих чудес инженерной мысли. –М.:ВЕЧЕ. –432с.

2006

1

58

Новий орфографічний словник української мови. –К.: Аконіт. –416с.

2003

1

59

Новий німецько-український і українсько-німецький словник /Укл. Малишев В.Ф., Кібенко В.А. –Харків:ДИВ. –576с.

2006

1

60

Організація і технологія надання послуг: Навчальний посібник /За ред. Апопія В.В. –К.:ВЦ”Академія”. –312с.

2006

1

61

Основи гештальттерапії: Навчальний посібник /Упоряд. Марінушкіна О.,Турбовець Н., Плавник О. –К.:Плавник. –128с.

2006

1

62

Основи практичної психології: Підручник /Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. Та ін. –К.:Либідь. –536с.

2006

2

63

Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. Економічний словник. –К.:Кондор. –358с.

2007

1

64

Ошо. Интуиция. Знание за пределами логики: Пер. с англ. –СПб:ИД”Весь”. –192с.

2004

1

65

Павловський В.В. Загальний курс філософії:Навчальний посібник. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ. –318с.

2005

2

66

Парсяк В.Н.., Зельдіс В.В.Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження. –К.:ЦНЛ.-224с.

2007

1

67

Панцирна Т.М., Негус О.В. Маркетинг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. –Харків:ХДУХТ. –206.

2006

1

68

Пивоваров С. Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (XI- перша половина XIII ст.): Монографія. –Чернівці:Зелена Буковина. –300с.

2006

1

69

Пиз А. Искусство коммуникации в сетевом маркетинге: Пер. с англ. –М.:Эксмо. –128с.

2006

1

70

Податкова система України: Опорний конспект лекцій /Укл. Василенко Л.В.,Панчук А.В., Мараховська Т.М. та ін. –К.:КНТЕУ. –128с.

2006

1

71

Подоляк Л. Основи вікової психології: Навчальний посібник. –К.:Плавник. –112с.

2006

1

72

Подоляк Л., Плавник О. Основи педагогічної психології: Навчальний посібник. –К.:Плавник. –112с.

2006

1

73

Полікарпов І.С., Стефаник Є.М., Пелик Л.В. Килими та килимові вироби: Навчальний посібник. –К.:ЦНЛ. –112с.

2006

1

74

Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Французький язык: Учебник. –19-е изд. –М.:NESTOR. –576с.

2003

2

75

Прискорений курс французької мови: Підручник /Крючков Г.Г., Мамотенко М.П., Хлопук В.С. та ін. –К.:А.С.К. –384с.

2005

1

76

Пустиннікова І. Чернівці для небайдужих:Путівник. –Чернівці. –72с.

2006

1

77

Роговик Л. Психомоторика: Практикум: Навчальний посібник. –К.:Плавник. –144с.

2006

1

78

Рыжов К.В. Сто великих изобретений. –М.:ВЕЧЕ. –528с.

2005

1

79

Swan M., Walter C. How English works: Практика. –Oxford -360c.

2002

1

80

Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. –Чернівці:Рута. –352с.

2006

1

81

Семенов Г.А., Пивоваров М.Г., Семенов А.Г. Дипломне проектування з економіки підприємства: Навчальний посібник. –К.:ЦНЛ. –124с.

2007

1

82

Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. –2-е вид., перероб. і доп. –К.:ЦНЛ.-356с.

2006

1

83

Словарь: Испанско-русский. Русско-испанский: Пособие /Укл. Сахно В.Ф., Коваль С.А. –К.; Ирпинь: Перун. –544с.

1996

1

84

Словник: Французько-український. Українсько-французький: Посібник /Укл. Бурбело В.Б., Андрашко К.М. та ін. –К.:Ірпінь.: Перун. –528с.

2004

2

85

100 великих загадок живой природы /Авт-сост. Непомнящий Н.Н. –М.:Вче. –480с.

2007

1

86

100 великих музеїв мира /Ионина Н.А. –М.:Вече. –480с.

2006

1

87

Сысоева С. Стандарт розничного магазина. Разработка инструкций и регламентов. – СПб:Питер. –176с.

2007

1

88

Сявавко М.С., Пасічник Т.В. Основи економічної інформатики: Навчальний посібник. –Книга 1. –Львів:Магнолія плюс.-236с.

2006

1

89

Сяо Минь. Китайская кухня. –М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА. –288с.

2004

1

90

Теплотехніка: Збірник задач /Укл.Конвісер І.О., Бровченко Т.В. –К.:КНТЕУ. –50с.

2006

3

91

Терлецька Л. Психологія зрілості: практикум: Навчальний посібник. –К.:Главник. –144с.

2006

1

92

Терлецька Л. Психокорекція засобами малюнку: Посібник. –К.:Главник. –144с.

2007

1

93

Терлецька Л. Психологія дитинства: практикум: Навчальний посібник. –К.:Главник. –144с.

2006

1

94

Тренерська валіза: Навчальний посібник /Упоряд. Главник О., Безпалька Р., Попова О.-К.:Главник. –144с.

2006

1

95

Філософія: Навчальний посібник /За ред.  Надольного І.Ф. –6-е вид., випр. і доп. –К.:Вікар. –534с.

2006

1

96

Фихте И.Г. Несколько лекций о назначении ученого: Сборник: Пер. с нем. –Мн.:Попурри. –480с.

1998

1

97

Фібула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. –К.:Академвидав, –352с.

2006

3

98

Хигир Б.Ю. Язык тела, имени и даты рождения или Популярная психология и физиогномика. –М.: АСТ.Астрель.-619с.

2007

1

99

Хильки М.І., Кушерець В.І. Екологічна безпека: Термінологічний словник-довідник. –К.:Знання України.-144с.

2006

1

100

Царев А.В. Пехота маркетинговых войск. –СПб:Питер. –352с.

2006

1

101

Шевченко Л.С. Конкурентное управление: Учебное пособие. –Харьков:Эспада. –520с.

2004

1

102

Череп А.В. Інвестознавство: Підручник. –К.:Кондор. –398с.

2006

1

103

Эдмюллер А., Вільгельм Т. Модерация: искусство проведения заседаний, конференцій, семинаров:Пер. с нем. –М.:Омега-Л. –119с.

2007

1

104

Яхно Т.П., Лапшина І.А. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. –Львів:Компакт-ЛВ.-304с.

2005

1

105Бр

Аналіз і планування трудових показників: Опорний конспект лекцій /Укл. Гут Л.В. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ. –22с.

2007

1

106Бр

Заробітна плата та її регулювання: Опорний конспект лекцій /Укл. Гут Л.В. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ. –10с.

2007

1

107Бр

Регулювання робочого часу та міри праці: Опорний конспект лекцій /Укл. Гут Л.В.-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ. –16с.

2007

1

108Бр

Тарифна система оплати праці: Опорний конспект лекцій /Укл. Гут Л.В. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ. –13с.

2007

1Схожі:

П/п Автор, назва видання iconАвтор, Назва видання
Литература русского зарубежья: Антология./Сост. Лавров В. В. Том Книга М.: Книга,1990. 432с
П/п Автор, назва видання iconТип видання: газета індекс та назва видання

П/п Автор, назва видання iconРахунок № від 2011р. № Назва видання
Своєчасна доставка видання здійснюється за умови отримання редакцією заповненої картки-доручення (додається)
П/п Автор, назва видання iconІндекс та назва видання

П/п Автор, назва видання iconРеферат на тему: "інтерпретація історичного процесу в книзі (автор, назва)"
...
П/п Автор, назва видання iconДобірка наукових статей з електронного періодичного видання Вихідні дані видання
Електронне наукове фахове видання, засноване у грудні 2006 року (виходить 4 рази на рік)
П/п Автор, назва видання iconАнкета для вчителя
Назва підручника (2010 рік видання)
П/п Автор, назва видання iconАнкета для вчителя
Назва підручника (2010 рік видання)
П/п Автор, назва видання iconАвтор Назва книги

П/п Автор, назва видання iconАвтор Назва книги

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи