Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення icon

Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення
Скачати 72.56 Kb.
НазваПоложення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення
Дата конвертації01.07.2013
Розмір72.56 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ


Затверджую

Директор ЧТЕІ КНТЕУ

__________________

Т.М. Ореховська

“___”__________2004 р.


Положення


про центр інформаційних технологій

ЧТЕІ КНТЕУ


Чернівці

2004

 1. Загальні положення

  1. Центр інформаційних технологій (ЦІТ) є структурним підрозділом Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (ЧТЕІ КНТЕУ), який забезпечує розвиток та функціонування інформаційної інфраструктури ЧТЕІ та її зв’язок з регіональним та світовим інформаційними просторами, здійснює розробку та впровадження програмно-технічних засобів інформатизації навчального процесу, НДР, управління, а також проведення науково-дослідних робіт в галузі нових інформаційних технологій.

  2. У своїй діяльності ЦІТ керується Положенням ЧТЕІ КНТЕУ та іншими нормативними актами, що мають силу для ЧТЕІ КНТЕУ, наказами директора ЧТЕІ.

  3. ЦІТ здійснює свою роботу на базі підрозділів, що входять до його складу (лабораторії комп’ютерного забезпечення навчального процесу та лабораторії технічних засобів навчання) у відповідності з затвердженою структурою центру. 1. Основні завдання

  1. Основна мета діяльності ЦІТ - реалізація стратегії інформатизації ЧТЕІ КНТЕУ в частині забезпечення стійкого функціонування та розвитку інформаційної інфраструктури ЧТЕІ КНТЕУ, а також розв’язку проблем інформатизації навчального процесу, наукових досліджень, адміністративного управління в ЧТЕІ, формування та розвитку єдиного інформаційного простору ЧТЕІ та інтеграції його з світовим інформаційним суспільством.

  2. Основними завданнями діяльності ЦІТ є:

 • забезпечення стійкого функціонування та розвитку корпоративної комп’ютерної мережі ЧТЕІ;

 • створення, розвиток та забезпечення функціонування телекомунікаційних та інформаційних комп’ютерних мереж на базі мережі ЧТЕІ;

 • визначення перспективних програмних засобів учбового призначення та методів використання комп’ютерної та відеотехніки;

 • розробка перспективних планів в галузі засобів нових інформаційних технологій навчання;

 • організація засвоєння та використання нових програмних та технічних засобів інформаційних технологій в освіті, накопичення загального та тематичного прикладного програмного забезпечення;

 • розробка, впровадження та супровід інформаційних систем підтримки основних процесів діяльності ЧТЕІ (навчального процесу, наукових досліджень, адміністративного управління);

 • програмно-технічний, методичний та організаційний супровід учбових комп’ютерних класів;

 • створення, актуалізація та розвиток WWW-серверів, які забезпечують представництво ЧТЕІ в світовому інформаційному просторі;

 • проведення досліджень та видача рекомендацій по питаннях використання апаратних та програмних засобів інформатизації процесів навчання, наукових досліджень і управління в ЧТЕІ;

 • навчання сучасним інформаційним технологіям співробітників ЧТЕІ, інших організацій та населення на основі ліцензій на ведення освітньої діяльності, що видані ЧТЕІ;

 • надання послуг передачі даних користувачам комп’ютерної мережі ЧТЕІ;

 • супровід класів відкритого доступу ЦІТ, надання співробітникам, аспірантам та студентам ЧТЕІ часу роботи з комп’ютерною технікою ЦІТ, включаючи вихід в Інтернет;

 • підтримка проектів, в яких приймає участь ЧТЕІ, що фінансуються різними благодійними та науковими фондами, виконання яких передбачає використання нових інформаційних технологій та мережі Інтернет;

 • консультації по вибору комп’ютерної техніки та програмного забезпечення і закупівля комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для підрозділів ЧТЕІ за їх замовленнями;

 • установка та супровід комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в підрозділах ЧТЕІ за їх замовленнями;

 • діагностика несправностей комп’ютерної та ксерокопіювальної техніки та програмного забезпечення та проведення ремонтних робіт;

 • аналіз використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення у всіх галузях діяльності ЧТЕІ, видача рекомендацій та методичних матеріалів по ефективному використанню апаратних та програмних засобів;

 • фондування програмних засобів учбового призначення: а саме електронних підручників та посібників;

 • тиражування засобів учбового призначення: а саме методичних розробок, посібників та підручників, авторами яких є викладачі інституту;

 • забезпечення технічними аудіо та відео засобами учбових класів інституту для проведення ефективних занять із студентами;

 • забезпечення захисту від несанкціонованого доступу до матеріалів методичного серверу інституту: електронних підручників, посібників іншого методичного забезпечення;

 • дослідження ефективності використання програмних засобів учбового призначення;

 • виконання інших задач по інформатизації ЧТЕІ на основі завдань, які видаються директором ЧТЕІ. 1. Склад, функції, підпорядкування, керівництво

  1. Безпосереднє керівництво діяльністю ЦІТ здійснює його начальник, який призначається ректором КНТЕУ за рекомендацією директора інституту через укладання контракту або на конкурсній основі терміном до 5 років.

  2. Начальник ЦІТ виконує наступні основні функції:

 • керує всією діяльністю ЦІТ та забезпечує ефективне використання його ресурсів;

 • визначає технічну політику ЦІТ;

 • керує формуванням річних та перспективних планів роботи ЦІТ, несе відповідальність за їх реалізацію;

 • затверджує плани робіт підрозділів ЦІТ та організовує забезпечення їх матеріально-технічними ресурсами;

 • у відповідності з діючим законодавством здійснює підбір, розміщення та переміщення кадрів шляхом подачі директору представлень на прийом, переміщення та звільнення співробітників ЦІТ, застосування мір заохочення та стягнення в рамках затверджених в ЧТЕІ нормативних документів;

 • розробляє посадові інструкції на співробітників ЦІТ та подає їх на затвердження директору ЧТЕІ після узгодження с відділом кадрів та юристом;

 • несе відповідальність за виконання співробітниками ЦІТ правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, санітарії та пожежної безпеки;

 • в межах наданих повноважень представляє ЧТЕІ в державних органах, органах месцевого самоврядування, в організаціях, установах, підприємствах по питаннях науково-дослідної роботи ЦІТ, по наданню послуг передачі даних в комп’ютерній мережі університету.

4. Права та обов’язки

  1. Права та обов’язки начальника ЦІТ визначаються посадовими інструкціями, узгодженими з відділом кадрів та юристом ЧТЕІ та затвердженими директором.

  2. Виконання робіт співробітниками ЦІТ регламентується персональними посадовими інструкциями, прийнятими начальником ЦІТ та затвердженими директором після узгодження з відділом кадрів та юристом ЧТЕІ.

  3. Організаційна структура, зміст робіт підрозділів ЦІТ визначаються його начальником.

  4. Для виконання окремих завдань розпорядженням директора в ЦІТ можуть створюватися тимчасові творчі та виробничі колективи.

  5. Штатний розклад ЦІТ встановлюється наказом директора ЧТЕІ за поданням начальника ЦІТ с врахуванням виробничих потреб та специфіки діяльності ЦІТ.

  6. Посадові обов’язки співробітників та кваліфікаційні вимоги до них визначаються посадовими інструкціями.

  7. Додаткові виплати співробітникам ЦІТ, членам створюваних при ЦІТ тимчасових трудових колективів можуть бути проведені директором з коштів від позабюджетної діяльності ЦІТ.

  8. Тривалість та розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів, відпусток та інші питання трудової діяльності робітників ЦІТ регулюється діючим законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку ЧТЕІ.

  9. Працівники ЦІТ мають право:

 • на вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що стоять перед ЦІТ, а саме: до навчальних планів, планів роботи ЧТЕІ КНТЕУ;

 • на додатково оплачувану відпустку відповідно до колективного договору;

 • на встановлення надбавок та доплат за розширення зони обслуговування або обсягу виконаних робіт;

 • на представлення до різних форм заохочень та відзнак, які передбачені для працівників освіти;

 • підвищувати свою кваліфікацію на курсах, брати участь у роботі методичних об’єднань, наукових конференціях, семінарах, нарадах, круглих столах з актуальних питань впровадження інформаційних технологій;

 • вносити пропозиції по питаннях покращання організації праці в ЦІТ.
 1. Взаємовідносини з іншими підрозділами
  1. ЦІТ має взаємовідносини з усіма підрозділами інституту по питаннях:

 • обслуговування та ремонту комп’ютерної та ксерокопіювальної техніки;

 • впровадження та супровіду інформаційних систем підтримки основних процесів діяльності ЧТЕІ (навчального процесу, наукових досліджень, адміністративного управління);

 • по питаннях використання апаратних та програмних засобів інформатизації процесів навчання, наукових досліджень і управління в ЧТЕІ;

 • надання послуг передачі даних користувачам комп’ютерної мережі ЧТЕІ;

 • установки та супроводу комп’ютерної техніки и програмного забезпечення в підрозділах ЧТЕІ за їх замовленнями;

 • забезпечення технічними аудіо та відео засобами учбових класів інституту для проведення ефективних занять із студентами;

 • підтримка проектів, в яких приймає участь ЧТЕІ, що фінансуються різними благодійними та науковими фондами, виконання яких передбачає використання нових інформаційних технологій та мережі Інтернет;
 1. Майно і кошти
  1. Центр інформаційних технологій не є відокремленим підрозділом або підрозділом, що утримується на умовах самофінансування.
 1. Реорганізація і ліквідація підрозділу
  1. Ліквідація та реорганізація ЦІТ як структурного підрозділу ЧТЕІ КНТЕУ проводиться у відповідності з нормативними документами, прийнятими в ЧТЕІ КНТЕУ.Начальник ЦІТ Валецька Т.М.Схожі:

Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення iconПоложення про проблемну лабораторію дистанційного навчання загальні положення
Проблемна лабораторія дистанційного навчання (далі плдн) – це спеціалізоване формування центру інформаційних технологій та кафедри...
Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення iconПоложення про право власності й захист авторських прав у галузі дистанційної освіти в чтеі кнтеу загальні положення
Положення регулює стосунки між Інститутом та авторами, пов’язані з правом власності на результати інтелектуальної діяльності в системі...
Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення iconПоложення про проведення обласного конкурсу серед учнівської молоді з інформаційних технологій Загальні положення
Обласний конкурс серед учнівської молоді з інформаційних технологій (далі – Конкурс) проводиться головним управлінням освіти і науки...
Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення iconПоложення про дистанційне навчання в чтеі кнтеу
Чернівецький торговельно-економічний інститут кнтеу (далі чтеі кнтеу) є державним навчальним закладом IV рівня акредитації, який...
Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення iconПоложення про експертну комісію в галузі дистанційної освіти в чернівецькому торговельно-економічному інституті кнтеу загальні положення
Створення експертної комісії передбачено Положенням про право власності й захист авторських прав у галузі дистанційної освіти в чтеі...
Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення iconПоложення про преміювання працівників чтеі кнтеу
Положення про преміювання розроблено відповідно до діючого законо­давства з метою матеріального заохочення працівників чтеі кнтеу...
Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення iconПоложення про відділ міжнародних зв’язків чтеі кнтеу І. Загальні положення
Болонської системи вищої освіти, сприяння у вдосконаленні учбового процесу, залучення студентів до участі в програмах обміну та набутті...
Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення iconЗагальні положення
Навчальні заняття з інформатики та інших навчальних предметів з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій
Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення iconРозділ VІІІ впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах Загальні положення
Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки" свідчать про те, що на сьогодні...
Положення про центр інформаційних технологій чтеі кнтеу чернівці 2004 Загальні положення iconНаказ №1086 Про затвердження Положення про обласний конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій
Затвердити Положення про обласний конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи