Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року icon

Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року
Скачати 243.17 Kb.
НазваІнформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року
назва, видання
Дата конвертації17.10.2013
Розмір243.17 Kb.
ТипДокументи

Інформаційний список №-1-013

нових надходжень літератури до фонду бібліотеки ЧТЕІ КНТЕУ

грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року


ББК

Автор, назва, видання


К-ть

Прим.Природничі науки.

22.18я73

Моделі та методи дослідження операцій: навчальний посібник /В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Г.С. Пасічник, М.І. Букатар.-Чернівці:ЧНУ,2012.-412с.


5

24:36я73

Скоробогатий Я.П. Харчова хімія: навчальний посібник /Я.П. Скоробогатий, А.В. Гузій, О.М. Заверуха.-Львів:Новий Світ-2000,2012.-514с.


10

24:36я73

Харчова хімія: навчальний посібник /[В.В. Євлаш, О.І. Торяник, В.О. Коваленко та ін.].-Харків:Світ Книг,2012.-504с.


10

24я73

Хімія: навчальний посібник /А.В. Голубєв, В.І. Лисін, І.В. Коваленко, Г.В. Тарасенко; [за ред. А.В. Голубєва].-К.:Кондор-Видавництво,2012.-578с.


5

24.42:36я73

Федоров А.О. Хімічні компоненти харчових продуктів та їх ідентифікація. Лабораторний практикум: навчальний посібник /А.О. Федоров.-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2013.-286с.


20

22.16я73

Фортуна В.В. Вища та прикладна математика: навчальний посібник /В.В. Фортуна, О.І. Бескровний.-Львів:Магнолія 2006,2013.-647с.


5Інформаційні технології. Технічні науки

65.050.285.26я73

Аніловська Г.Я. Інформаційні системи і технології у фінансах: навчальний посібник /Г.Я. Аніловська, Н.С. Марушко, Т.М. Стоколоса.-Львів:Магнолія 2006,2013.-312с.


15

32.97я73

Козловський А.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології: навчальний посібник /А.В. Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук.-[2-е вид, стереот.]-К.:Знання,2012.-463с.


40

65.050.253я72

Комп’єютерні технології обробки облікової інформації: навчальний посібник /В.Є. Ходаков, Т.Г. Кірюшатова, Р.М. Захарченко, М.В. Карамушка; [за ред. В.Є. Ходакова].-Херсон:Олді-плюс; Київ:Ліра-К,2012.-543с.


3

32.973.26я73

Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування: підручник /Т.В. Ковалюк.-Львів:Магнолія 2006,2013.-400с.


5

32.973.26-018я73

Козак Л.І. Основи програмування: навчальний посібник /Л.І. Козак, І.В. Костюк, С.Л. Стасевич.-Львів:Новий Світ-2000,2012.-328с.


10

32.973.202я73

Литвин В.В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник /В.В. Литвин, Н.Б. Шаховська; [за наук. ред. В.В. Пасічника.-Львів:Магнолія 2006,2011.-380с.


10

32.97я73

Матвієнко М.П. Архітектура комп’ютера: навчальний посібник /М.П. Матвієнко, В.П. Розен, О.М. Закладний.-К.:Ліра-К,2013.-264с.


10

32.973.26-018.2я73

Пічугін М.Ф. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник /М.Ф. Пічугін, І.О. Канкін, В.В. Воротніков.-К.:ЦУЛ,2013.-346с.


5

65.052.253я73

Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів: підручник /В.С. Костирко, А.В. Костенко, М.І. Плеша, С.Б. Костенко.-Львів:Магнолія 2006,2013.-352с.


15

38.712я73

Проектування готелів: навчальний посібник /[А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, С.Л. Шаповал та ін.]; за ред. А.А. Мазаракі.-К.:КНТЕУ,2012.-340с.


10

65.050.285.053я73

Проскурович О.В. Комп’ютерні технології економічного аналізу: навчальний посібник /О.В. Проскурович, В.А. Бойчук.-Львів:Новий Світ-2000,2012.-310с.


5

32.973.202я73

Чернега В. Безпровідні локальні комп’ютерні мережі: навчальний посібник /В. Чернега, Б. Платтнер.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-238с.


10

32.973.26-018.2-01я73

Юдін О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення: підручник /О.К. Юдін.-К.:НАУ,2011.-640с.


5Товарознавство. Технологія харчування. Ресторанна справа

37.238я73

Галик І.С. Товарознавство трикотажних виробів: підручник /І.С. Галик, Б.Д. Семак.-[2-е вид., перероб. та доп.].-Львів:Магнолія 2006,2011.-221с.


5

51.230я73

Зубар Н.М. Фізіологія харчування. Практикум: навчальний посібник /Н.М. Зубар, Ю.В. Руль, М.К. Булгакова.-К.:ЦУЛ,2013.-208с.


20

65.431.1я73

Мальська С.П. Ресторана справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): підручник /М.П. Мальська, О.М. Гаталяк, Н.М. Ганич.-К.:ЦУЛ,2013.-304с.


15

36.81-5я73

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: навчальний посібник /[О.І. Черевко, В.М. Михайлов, Л.В. Кіптела та ін.].-Харків:Світ Книг,2013.-168с.


15

65.431.1я73

П’ятницька Г.Т. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії: навчальний посібник /П’ятницька Г.Т., Н.О. П’ятницька.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-250с.


40

36-9я73

Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник /І.В. Сирохман.-К.:Знання,2012.-471с.


60

36.81-5я73

Тарасенко І.І. Процеси та апарати харчових виробництв: навчальний посібник /І.І. Тарасенко.-К.:КНТЕУ,2012.-203с.


25

36.991/992

Технологія харчових продуктів функціонального призначення: монографія /[А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко та ін.]; за ред. М.І. Пересічного.-[2-е вид., перероб. та доп.].-К.:КНТЕУ,2012.-1116с.


10

30.61я73

Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів: навчальний посібник /[В.С. Костюк, А.І. Соколенко, К.В. Васильківський та ін.]; за ред. А.І. Соколенка.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-402с.


20

51.23я2

Энциклопедия питания: В 10 т. Том 1-2. Организм человека и питание. Нутриенты пищевых продуктов /под общ. Ред. А.И. Черевко, В.М. Михайлова.-Харьков:Мир Книг,2013.-353с.


3Статистичні збірники та бюлетені65.0-05я5

Україна у цифрах. 2011: статистичний збірник /за ред. О.Г. Осауленка.-К.:ТОВ «Август Трейд»,2012.-152с.


4Економіка. Економічні науки

65.0-07:60я73

Атаманюк Р.Ф.Соціальна економіка: навчальний посібник /Р.Ф. Атаманюк, Е.А. Атаманюк.-Львів:Новий Світ-2000,2012.-204с.


10

65.0-56

Ларіна Я. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації: монографія /Я. Ларіна, О. Брацлавська.-К.:ВЦ «Академія»,2012.-248с.


5

65.048.6я73

Регіональна економіка: навчальний посібник /[І.В. Тараненко, О.В. Дашевська, С.С. Яременко та ін.]; за заг. ред. І.В. Тараненко.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-305с.


3

65.240.5я73

Чернявська О.В. Ринок праці: навчальний посібник /О.В. Чернявська.-[2-е вид., перероб. та доп.].-К.:ЦУЛ,2013.-522с.


5Економіка підприємства. Економічний , фінансовий аналіз

65.053.2я73

Антонюк О.П. Економічний аналіз (практикум):навчальний посібник /О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Н.М. Купріна.-[2-е вид.,випр. і доп.].-Львів:Магнолія 2006,2012.-326с.


5

65.231.4я73

Бочко О.Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери: навчальний посібник /О.Ю. Бочко, В.Ф. Проскура.-К.:Кондор-Видавництво,2012.-218с.


5

65.292я73

Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: підручник /В.І. Щелкунов, О.П. Овсак, О.М. Кириленко [та ін.].-К.:НАУ,2012.-336с.


5

65.24я73

Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник /[Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова, Н.О. Москаленко та ін.]; за ред. Г.В. Назарової.-К.:Знання,2012.-573с.


5

65.24я73

Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчальний посібник /М.Д. Ведерніков, О.В. Хитра, О.А. Гарват та [ін.].-Львів:Новий Світ-2000,2012.-869с.


5

65.053.229я73

Кровов’язюк І.В. Економічна діагностика: навчальний посібник /І.В. Кривов’язюк.-К.:ЦУЛ,2013.-450с.


15

65.053.242

Прийняття рішень в аналізі та контролі капіталу торговельних підприємств: монографія /[А.Д. Бутко, О.Л. Шерстюк, А.М. Пташник та ін.].-К.:КНТЕУ,2012.-276с.


5

Міжнародні економічні відносини

65.9(4Укр)843

Бикова Н.В. Експортний потенціал лісопромислових підприємств: монографія /Н.В. Бикова.-Чернівці:Місто,2012.-220с.


5

65.581я73

Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навчальний посібник /А.Р. Дунська.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-688с.


5

Статистика

60.60я73

Мармоза А.Т. Теорія статистики: підручник /А.Т. Мармоза.-[2-е вид., перероб. та доп.].-К.:ЦУЛ,2013.-592с.


10

60.6я7

Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики: навчальний посібник /А.Т. Мармоза.-[4-е вид.,перероб. та доп.].-К.:ЦУЛ,2013.-484с.


5

Фінанси. Фінанси підприємства

65.262.10я73

Банківська система: підручник /за ред. С.К. Реверчука.-Львів:Магнолія 2006,2013.-400с.


15

65.261.829я73

Бердар М.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник /М.М. Бердар.-[2-е вид., перероб. і доп].-К.:Видавець Паливода А.В.,2012.-464с.


5

65.261.829я73

Гриб С.В. Фінанси підприємств в таблицях, схемах та тестах: навчальний посібник /С.В. Гриб, І.О. Болкунов.-[2-е вид., перероб. та доп.].-Львів:Магнолія 2006,2013.-330с.


5

65.262.10я73

Живко З.Б. Банківська діяльність: навчальний посібник /З.Б. Живко.-К.:Алерта,2012.-248с.


20

65.261.4я73

Калінеску Т.В. Адміністрування податків: навчальний посібник /Т.В. Калінеску, В.О. Корецька-Гармаш, В.В. Демидович.-К.:ЦУЛ,2013.-290с.


10

65.262.7

Кнейслер О.В. Ринок перестрахування України: теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку: монографія /О.В. Кнейслер.-К.:ЦУЛ,2012.-416с.


6

65.26я73

Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія і практика: навчальний посібник /Д.І. Коваленко, В.В. Венгер.-К.:ЦУЛ,2013.-578с.


5

65.261.43

Крисоватий А.І. Новітня парадигма преференційного оподаткування: монографія /А.І. Крисоватий, Г.В. Василевська.-К.:ЦУЛ.2013.-260с.


6

65.261.829я73

Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: підручник /О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук.-К.:ЦУЛ,2013.-504с.


10

65.261.9я73

Ніколаєва О.М. Місцеві фінанси: навчальний посібник /О.М. Ніколаєва, А.С. Маглаперідзе.-К.:ЦУЛ,2013.-354с.


25

65.582.6я73

Петрашко Л.П. Валютні операції: навчальний посібник /Л.П. Петрашко.-[2-е вид.,перероб. і доп.].-К.:Знання,2012.-271с.


15

65.261.1-01я73

Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник /Н.В. Прямухіна.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-304с.


10

65.261.4я73

Онисько С.М. Податкова система: підручник /С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина.-Львів:Магнолія 2006,2013.-351с.


15

65.262.10-805.1я73

Прасолова С.П. Банківські операції: навчальний посібник та практикум /С.П. Прасолова, О.С. Вовченко.-К.:ЦУЛ,2013.-568с.


5

65.261.3

Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія /за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина.-К.:Кондор-Видавництво,2012.-376с.


5

65.262.291я2

Словник фахівця фондового ринку: навчальний посібник /О.В. Чернявська, О.В. Яріш, І.А. Сененко, О.А. Валенко.-К.:ЦУЛ,2013.-76с.


5

65.278я73

Чернявська О.В. Фандрайзинг: навчальний посібник /О.В. Чернявська, А.М. Соколова.-К.:ЦУЛ,2013.-188с.


5

65.290-934я73

Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник /А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко, О.Б. Волович, І.В. Зубрей.-К.:Знання,2012.-374с.


10

65.262.10я73

Циганов О.Р. Основи банківської справи: навчальний посібник /О.Р. Циганов, Л.С. Краснолобова.-Львів:Магнолія 2006,2012.-403с.


15

65.261.829я73

Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств: навчальний посібник /Н.Б. Ярошевич.-К.:Знання,2012.-341с.


10

Бухгалтерський облік і аудит

65.052.242.1я73

Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві: навчальний посібник /за заг. ред. Л.В. Нападовської.-К.:КНТЕУ,2012.-395с.


5

65.52.218

Валютні операції. Порядок здійснення та обліку: практичний посібник /упоряд. Лівшиц Д.М.-К.:ЦУЛ,2012.-342с.


5

65.261.38я73

Герасименко А.Г. Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання: підручник /А.Г. Герасименко.-К.:КНТЕУ,2012.-484с.


10

65.261.381я73

Дмитренко І.М. Аудит (за міжнародними стандартами): навчальний посібник /І.М. Дмитренко.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-398с.


5

65.261.381я73

Петренко С.М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів: навчальний посібник /С.М. Петренко, І.М. Пальцун.-[2-е вид].-Львів:Магнолія 2006,2013.-520с.


15

65.052..2ц

План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція щодо його застосування :[Офіційний текст].-К.:Видавець Паливода А.В.,2012.-140с.


10

65.261.38

Попова С.М. Організація податкового контролю: науково-практичний посібник /С.М. Попова, В.Д. Понікаров, О.В. Кожушко.-К.:ЦУЛ,2013.-290с.


5

65.052.226я73

Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами: навчальний посібник /М.Ф. Огійчук, Л.Г. Панченко, Л.О. Сколотій, Т.П. Шев’якова, В.В. Посилаєв;[за ред. М.Ф. Огійчука.-2-е вид., перроб. і доп.-К.:Алерта,2013.-608с.


5

65.052я73

Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навчальний посібник /І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська.-К.:ЦУЛ,2013.-688с.


10

65.052

Сльозко Т.М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика: монографія /Т.М. Сльозко.-К.:ЦУЛ.2013.-304с.


5

67.311.413я73

Судово-бухгалтерська експертиза (за кредитно-модульною системою навчання): навчально-практичний посібник /В.П. Шило, С.Б. Ільіна, В.А. Шепелюк, Т.С. Журба; [за заг. ред. О.О. Шумейка].-К.:Кондор-Видавництво,2013.-406с.


10

65.052.2ц

34 + 1 положення (стандарти) бухгалтерського обліку.-К.:Видавець Паливода А.В.,2012.-320с.


10

67.311.413я73

Шило В.П. Судово-бухгалтерська експертиза: підручник /В.П. Шило, С.Б. Ільіна, В.А. Шепелюк; [за ред.. О.М. Брадул, В.В. Сопко].-К.:Кондор-Видавництво,2013.-543с.


10

Бізнес. Комерційна діяльність. Торгівля

65.09вя73

Балабанова Л.В. Логістика: підручник /Л.В. Балабанова, А.М. Германчук.-Львів:Магнолія 2006,2013.-368с.


15

87.754я73

Бучацька І.О. Ділові переговори: навчальний посібник /І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик.-К.:КНТЕУ,2012.-252с.


25

65.093я73

Гой І.В. Підприємництво: навчальний посібник /І.В. Гой, Т.П. Смелянська.-К.:ЦУЛ,2013.-368с.


30

65.09вя73

Логістичний інжиніринг: навчальний посібник /М.Ю. Григорак, В.Є. Марчук, О.Й. Косарєв [та ін.].-К.:НАУ,2011.-324с.


5

Маркетинг

65.050.251.2я73

Балабанова Л.В. Стратегічний маркетинг: підручник /Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова.-К.:ЦУЛ,2012.-612с.


10

65.050.253я73

Маркетингова товарна політика: підручник /Н.О. Криковцева, Л.Г. Саркісян, О.Ю. Біленький, Н.В. Кортєльова; [за ред. Н.О. Криковцевої].-К.:Знання,2012.-183с.


10

65.050.25-1

Сусіденко Ю.В. Управління конкурентоспроможностю підприємств переробної промисловості системи АПК: монографія /Ю.В. Сусіденко.-К.:ЦУЛ,2012.-116с.


10

Менеджмент

65.050.22/24я73

Гладкий О.В. Менеджмент регіонального розвитку: навчальний посібник /О.В. Гладкий.-К.:Академвидав,2013.-248с.


10

65.050.286я73

Діловодство, яким воно має бути: практичний посібник /упоряд. Лівшиц Д.М.-К.:ЦУЛ,2013.-536с.


10

65.290-2я73

Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління: підручник /І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова.-К.:ЦУЛ,2013.-600с.


5

65.050.229я73

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник /за ред. А.А. Мазаракі.-К.:КНТЕУ,2012.-824с.


5

65.050.229я73

Новак В.О. Організаційна поведінка: підручник /В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, О.В. Ільєнко.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-498с.


10

65.050.216я73

Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу: навчальний посібник /Ю.І. Палеха.-[2-е вид, випр.].-К.:Ліра-К,2012.-336с.


5

65.290-2я73

Поважний О.С. Корпоративне управління: підручник /О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.О. Харламова.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-244с.


10

65.050.229я73

Трут О.О. Операційний менеджмент: підручник /О.О. Трут.-К.:Академвидав,2013.-348с.


20

65.050.226я73

Фінансовий менеджмент: підручник /[О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, Б.С. Гузар та ін.];кер. авт. кол. О.О. Непочатенко.-К.:ЦУЛ,2013.-496с.


10

65.050.229я73

Фролова Л.В. Формирование бизнес-модели предприятия: учебник /Л.В. Фролова, Е.С. Кравченко.-К.:ЦУЛ,2012.-384с.


5

Туризм. Готельне господарство

65.433я73

Бессараб Д.А. Географическая и туристическая номенклатура стран мира: пособие /Д.А. Бессараб, Л.В. Штефан.-Минск:ТетраСистемс,2011.-64с.


5

65.433

Пазенок В.С. Туризмология. Теоретический образ туризма / В.С. Пазенок.-К.:Альтерпрес,2012.-227с.


2

65.433

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: монографія /[В.К. Федорченко, В.С. Пазенок, О.А. Кручек та ін.].-К.:ВЦ «Академія»,2013.-368с.


10

65.433.4

Шульгіна Л.М. Маркетингове управління туристичним підприємством: монографія /Л.М. Шульгіна, М.Л. Ткешелашвілі.-Київ-Тернопіль:Європейський університет,2011.-296с.


10

Суспільні науки.

63.3(4Укр)6

Білецький Б.Ф. Українаська Центральна Рада: навчально-методичний посібник /Б.Ф. Білецький, Г.М. Яценюк.-Чернівці:ЧНУ,2009.-84с.


2

63.3(4Укр-Бук)

Брицький П.П. Буковинці на дипломатичні службі УНР та ЗУНР /П.П. Брицький, О.В. Дображанський.-Чернівці:Золоті литаври,2007.-241с.


1

60.55я73

Бурейчак Т. Соціологія маскулінності: навчальний посібник /Т. Бурейчак.-Львів:Магнолія 2006,2011.-142с.


5

63.3(0)я73

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV- початку XXI століть: навчальний посібник /[Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.В. Дячук та ін.]; за ред. Ю.А. Горбаня.-[4-е вид., перероб. і доп.].-К.:Знання,2012.-438с.


5

88.532я73

Конфліктологія: навчальний посібник /за ред. Г.В. Гребенькова.-Львів:Магнолія 2006,2011.-229с.


10

66.5я73

Коршук Р.М. Етнополітологія: навчальний посібник /Р.М. Коршук.-К.:Алерта,2011.-200с.


5

66.1я73+65.02

Любохинець Л.С. Історія політичних та економічних вчень: навчальний посібник /Л.С. Любохинець, В.М. Шавкун, Л.М. Бабич,-К.:ЦУЛ.2013.-294с.


5

87.4я73

Сластенко Є.В. Логіка: навчальний посібник /Є.Ф. Сластенко, С.М. Ягодзінський.-К.:НАУ,2012.-404с.


10

63.3(4Укр)

Україна найдавнішого часу –XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання /М.Ф. Юрій, Л.М. Алексієвець, Я.С. Калакура, О.А. Удод.-Тернопіль:Астон,2012.-700с.


5

87.3(0)602.-1

Фоменко А.М. Інваріанти гуманізму: історико-філософський аналіз: монографія /А.М. Фоменко.-К.:НАУ,2011.-240с.


5

88.31я73

Харцій О.М. Візуальна психодіагностика: навчальний посібник /О.М. Харцій.-Львів:Магнолія 2006,2012.-224с.


5

66.0я73

Цюрупа М.В. Основи загальної та воєнної політології: підручник /М.В. Цюрупа, В.С. Ясинська;[за заг. ред. В.М. Телелима.-К.:Кондор,2013.-512с.


5

86.2я73

Яроцький П.Л. Релігієзнавство (Сучасні релігійні процеси у світі й Україні): підручник /П.Л. Яроцький.-К.:Кондор-Видавництво,2013.-442с.


5

Правознавство. Галузі права

67.303.104

Андрощук Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції: науково-практичне видання /Г.О. Андрощук, С.В. Шкляр.-К.:Юстініан,2012.-472с.


5

67я2

Великий енциклопедичний юридичний словник /за ред. Ю.С. Шемшученка.-[2-е вид., перероб. і доп.].-К.:Юридична думка,2012.-1020с.


2

67.303я73

Господарське право України: навчальний посібник для підготовки до іспитів /упоряд. І.В.Тетарчук, Т.Є. Дяків.-К.:ЦУЛ,2013.-208с.


15

67.304.2

Договори в господарській діяльності: практичний посібник /упоряд. Лівшиц Д.М.-К.:ЦУЛ,2012.-202с.


5

67.307.5я73

Екологічне право України. Особлива частина: навчальний посібник /[О.М.Шуміло (кер.авт.кол.), В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін.].-К.:ЦУЛ,2013.-432с.


5

67.304.1я73

Інтелектуальна власність: навчальний посібник / Г.М. Остапович, О.М. Стороженко, Г.В. Уманців, О.В. Фоміна.-К.:КНТЕУ,2012.-456с.


15

67.308я73

Кримінальне право України: навчальний посібник для підготовки до іспитів /упоряд. І.В.Тетарчук, Т.Є. Дяків.-К.:ЦУЛ,2013.-240с.


10

67.301я73

Курс адміністративного права України: підручник /[В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух та ін.]; за ред. В.В. Коваленка.-К.:Юрінком Інтер,2012.-808с.


3

67.300я2

Мала енциклопедія конституційного права /за ред. Ю.Л. Бошицького.-К.:Кондор-Видавництво,2012.-462с.


5

67.301.165

Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій станом на 2 жовтня 2012 року.-К.:ЦУЛ,2012.-350с.


5

Гуманітарні науки

81.42Фря73

Борисенко П.А. Французька мова як друга іноземна: навчальний посібник /П.А. Борисенко.-К.:НАУ,2011.-228с.


40

79.1

Виноградова О.В. Основи музеєзнавства: навчальний посібник /О.В. Виноградова, В.Г. Дарчук.-Львів:Магнолія2006,2012.-185с.


5

81.411.1я73

Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх: навчальний посібник /Г.Г. Голосовська.-К.:ВЦ «Академія»,2013.-216с.


10

84.4(4Укр)

Дереш Л. Поклоніння ящірці: роман /Л. Дереш.-Львів:Кальварія,2004.-176с.


1

81.42Аня73

Дубравська Д.М. Англійська мова. Сучасна граматика. In pursuit of perfection: навчальний посібник /Д.М. Дубравська, О.І. Ванівська.-Львів:Новий Світ-2000,2012.-370с.


10

81.42Аня73

Зощенко Л.А. Практичний курс з граматики англійської мови: навчальний посібник /Л.А. Зощенко, Л.С. Орлик.-К.:КНТЕУ,2012.-224с.


10

71(4Укр)я73

Історія української культури: навчальний посібник /за ред. О.Ю. Павлової.-[2-е вид, перероб. та доп.].-К.:ЦУЛ,2013.-340с.


5

71я73+65.304

Мельник М.Т. Індустрія моди: навчальний посібник /М.Т. Мельник.-К.:Ліра-К,2013.-264с.


2

81.42Німя73

Німецька мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник /укл. І.М. Гнатишена, І.М. Копилова, А.В. Мороз.-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2013.-142с.


50

81.411.1:72я73

Семеног О.М. Культура наукової української мови: навчальний посібник /О.М. Семеног.-[2-е вид., стереотипне].-К.:ВЦ «Акадамія»,2012.-216с.


10

81.411.1:65я73

Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум: навчальний посібник /[Т.В. Симоненко, Г.В. Чорновол, Н.П. Руденко та ін.]; за ред. Т.В. Симоненко.-К.:ВЦ «Академія»,2012.-272с.


25

71я73

Шейко В.М. Культурологія: навчальний посібник /В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас.-К.:Знання,2012.-494с.


5

Наука. Освіта

65

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки.-Випуск I (45).-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2012.-448с.


5

65

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки.-Випуск II (46).-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2012.-412с.


5

65

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки.-Випуск III (47).-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2012.-412с.


5

74я73

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник /І.М. Дичківська.-[2-е вид.,доп.].-К.:Академвидав,2012.-352с.


5

72в:36я73

Свідло К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі: підручник /К.В. Свідло, Т.А. Лазарєва, Л.О. Бачієва.-Харків:Світ Книг,2013.-225с.


15

74я73

Чепіль М.М. Педагогічні технології: навчальний посібник /М.М. Чепіль, Н.З. Дудник.-К.:Академвидав,2012.-224с.


5

74я73

Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога: навчальний посібник /Л.Л. Хоружа.-К.:Академвидав,2012.-208с.


5

Безпека життєдіяльності

68.9я73

Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: навчальний посібник /[С.П. Сонько, С.І. Жупінас, С.С. Пліщенко та ін.]; за ред. С.П. Сонько.-Львів:Магнолія 2006,2007.-232с.


20

68.91я73

Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності: підручник /Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок.-К.:ВЦ «Академія»,2012.-224с.


3

68.9я73

Пострелко В.М. Цивільний захист: курс лекцій /В.М. Пострелко.-К.:КНТЕУ,2012.-66с.


25Схожі:

Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року iconІнформаційний список №-2-011 нових надходжень літератури у бібліотеку чтеі кнтеу за вересень – грудень 2011 року
Карташова С. С. Теорія ймовірностей та математична статистика: практикум: навчальний посібник /С. С. Карташова, В. В. Рязанцева....
Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року iconІнформаційний список №-1-011 нових надходжень літератури у бібліотеку чтеі кнтеу за січень – серпень 2011 року
Біологічна хімія: підручник /[ Павлоцька Л. В., Дуденко Н. В., Левітін Є. Я. та ін.]. Суми: Університетська книга,2011. 510с
Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року iconБібліотека Буковинської державної фінансової академії Довідково-бібліографічний відділ Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за 2009-2010 роки Чернівці
Даний бюлетень інформує про літературу, яка надійшла в фонди бібліотеки Буковинської державної фінансової академії протягом 2009-2010...
Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2010 року (Костопільська црб)
Велич і краса Костопільського краю: 70 років району/ авт упоряд. К. Янишен. – 2009
Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року iconІнформаційний бюлетень нових надходжень за ІІ кв. 2013
Данильчук В. Р. Українські остарбайтери: 1941 1947 рр. ( на прикладі Рівненської обл.) / В. Р. Данильчук. – 2005
Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року iconІнформація про спожитий газ в Краснокутському районі за січень грудень 2013 року Заборгованість на 01. 01. 2013 з початку року

Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року iconПоложення про дистанційне навчання в чтеі кнтеу
Чернівецький торговельно-економічний інститут кнтеу (далі чтеі кнтеу) є державним навчальним закладом IV рівня акредитації, який...
Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року iconІнформація про сплату за електроенергію по Краснокутському рве за січень грудень 2013 року Борг на 01. 01. 13 З початку року

Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року iconЧернівецький торговельно-економічний інститут чтеі кнтеу
Затверджено на засіданні методичної ради чтеі кнтеу, протокол №3 від 18 лютого 2009 р
Інформаційний список №-1-013 нових надходжень літератури до фонду бібліотеки чтеі кнтеу грудень 2012 року, січень-лютий 2013 року iconВиконання бюджету району за січень-лютий місяці 2013 року
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи