Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради icon

Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради
Скачати 53.61 Kb.
НазваОрганізаційно-розпорядчі документи місцевої ради
Дата конвертації02.07.2013
Розмір53.61 Kb.
ТипРегламентОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

МІСЦЕВОЇ РАДИ


Організаційно-розпорядча діяльність місцевої ради та її виконавчих органів оформляється значною кількістю документів.

Одним з основних документів, що визначає роботу ради, є її регламент, який затверджується рішенням новообраної ради відповідного скликання не пізніш як на другій сесії (ч.13 ст.46 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”). Цей документ є внутрішнім локальним нормативним актом відповідної ради, що дозволяє спланувати її роботу, визначити правові й організаційні засади діяльності ради, процесу­альні та процедурні правила підготовки і проведення сесії.

Авторові посібника довелося аналізувати цей документ у багатьох радах, що дає підстави зазначити характерні недоліки, притаманні їм. Часто цей документ перевантажений номами матеріального права, які містять відповідні закони. Цей дубляж абсолютно непотрібний. Призначення Регламенту місцевої ради – врегулювати ті питання її діяльності, яких немає у законах. Йдеться перш за все про форми і методи реалізації органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень.

Регламент відповідної ради складається з кількох розділів. У першому розділі розглядаються загальні питання, зокрема: правова основа діяльності ради; використання державної і місцевої символіки в діяльності ради; робоча мова ради (там, де це необхідно).

Діяльності депутатів ради, як правило, присвячується другий розділ, у якому розглядаються їх основні права й обов'язки; їх реалізація; порядок представлення і розгляду депутатських запитів і питань.

В окремому розділі регламенту визначається структурна побудова відповідної ради, зокрема встановлюється статус органів і посадових осіб ради: голови, секретаря ради, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, депутатських груп і фракцій (там, де вони створюються), засобів масової інформації ради (там, де це можливо), її інформаційно-аналітичного центру (якщо це можливо), виконавчого комітету ради, його апарату.

Основний розділ регламенту присвячується організації роботи ради. В ньому визначаються питання планування роботи ради, загальний порядок формування порядку денного ради; порядок проведення сесії; порядок проведення голосування; особливості підготовки і проведення першої сесії ради нового скликання; особливості підготовки і проведення позачергової сесії ради; підготовка і затвердження бюджету відповідної адміністративно-територіальної одиниці; особливості підготовки і розгляду питань, пов'язаних з проведенням місцевого референдуму; особливості підготовки і вирішення питання про дострокове припинення повноважень депутата ради; охорона трудових прав депутата.

Окремий розділ регламенту присвячується актам, які приймає рада. У ньому визначаються види актів ради, основні принципи та етапи правотворчого процесу, порядок розгляду і обговорення проекту рішення; процедура прийняття рішень; порядок обнародування рішень ради і здійснення контролю за їх виконанням; дія рішень у часі та просторі.

У регламенті розглядаються також питання документаційного забезпечення діяльності ради та межі дії регламенту, зокрема розкривається зміст документаційного забезпечення роботи ради, а також порядок використання її документів.

Ось які розділи містив Регламент Київської міської ради 3-го скликання:

 1. Загальні положення

 2. Депутатська діяльність

 3. Структура Київради, правовий статус її органів та посадових осіб

 4. Організація роботи Київради

 5. Пленарні засідання Київради

 6. Розгляд і прийняття рішень ради за спеціальними процедурами

Трохи іншу структуру має Регламент Чернівецької обласної ради 5-го скликання:

 1. Загальні положення діяльності ради

 2. Порядок сесійної роботи

 3. Планування роботи ради

 4. Порядок обрання і звільнення посадових осіб ради, формування її органів

 5. Організація діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради

 6. Порядок внесення на розгляд ради питань та проектів рішень

 7. Акти обласної ради та вимоги до них

 8. Порядок функціонування виконавчого апарату ради

Варто порадити депутатам місцевих рад уважно поставитись до цього нормативного акта, обов’язково мати його примірник у себе, постійно працювати над його вдосконаленням. Чітко і детально виписаний регламент рад дасть можливість депутатам у повній мірі використати свої можливості, правильно вибудувати стосунки з відповідним місцевим головою, виконавчими органами ради тощо.

У частині третій цього посібника наведено примірні зразки регламенту обласної , міської та сільської рад.

У деяких територіальних громадах, зокрема у Чернівцях, практикують окрім регламенту ради розробляти і затверджувати регламент виконавчого комітету ради. Ми не вважаємо це доцільним з кількох підстав. Найперше, виконком не є самостійни органом місцевого самоврядування, а є виконавчим органом ради. Тому його стосунки з радою має визначати остання у своєму регламенті, можливо присвятивши цьому окремий розділ чи главу. По-друге, цього не передбачає чинне законодавство, а ми вже говорили про вимогу статті 19 Конституції України до органів і посадових осіб місцевого самоврядування діяти діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Зрештою, це призводить до непотрібного дублювання одних і тих же положень у різних нормативних актах.

Не пізніше як на другій сесії затверджується і ^ Положення про постійні комісії відповідної ради. Варто застерегти від поширеної практики, коли до дексту зазначених положень вносять норми чинного Закону про місцеве самоврядування в Україні замість того, щоб чітко і детально врегулювати порядок організації їх роботи, взаємодії між собою, з виконавчими органами та з підприємствами, установами і організаціями, що є у комунальній власності, розмежувати їх предмети відання тощо. У частині третій цього посібника наведено примірні зразки положень про постійні комісії Чернівецької обласної та міської рад.

Кожна сільська, селищна, міська рада складає паспорт територіальної громади. У паспорті зазначаються територіальне положення, кількість населення та домогосподарств, площа території, наявні трудові ресурси, об'єкти соціального захисту, стан, структура соціальної, побутової та виробничої сфери, конфесійна та партійна приналежність членів територіальної громади та інші відомості. Цей документ дає можливість прискорити прийняття управлінських рішень на рівні села, селища, міста та складати план стратегічного соціально-економічного розвитку території. У частині третій цього посібника наведено примірний зразок паспорта територіальної громади.

Місцеві ради самостійно планують свою діяльність. Планування дає їм можливість здійснювати свої функці більш ефективно і цілеспрямовано. Склавши план, розставивши всі важливі питання в чіткій часовій послідовності виконання, можна забезпечити комплексний розвиток своє території, досягти злагодженої роботи виконкому, комісій та організацій, розташованих на цій території. Перспективний план роботи сільської, селищної ради є основою для планування роботи їх виконавчих комітетів. Заходи, які в ньому закладені, мають бути спрямовані на послідовне виконання планів соціально-економічного розвитку цієї території, впровадження в дію Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поліпшення організаційної роботи ради.

Місцеві ради планують свою роботу на рік та півріччя.

До перспективного плану роботи ради вносять питання, які обговорюватимуться на сесіях ради, засіданнях виконавчого комітету та інші заходи, що здійснюватимуться протягом року (перевірка виконання постанов, рішень, розпоряджень органів влади вищого рівня та своїх власних, робота з депутатами, постійними комісіями, громадськими організаціями, проведення семінарів, нарад, рейдів тощо).

Згідно зі ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" кожна рада розробляє програму соціально-економічного розвитку свого села, селища. Ці показники плануються на підставі очікуваних результатів за звітний період, враховуючи зміни, що відбудуться в наступному році, та стратегію розвитку територіальної громади.Схожі:

Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради iconРеферат на тему: Методи управління план сутність І склад методів управління. Економічні методи управління Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи управління
Методи управління це сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення встановлених...
Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради iconПлан заходів Європейського тижня місцевої демократії
«Через ефективну взаємодію місцевої влади, територіальних громад, інституцій громадянського суспільства до зміцнення демократії»
Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради iconПоложення про збір за право використання місцевої символіки у новій редакції
...
Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради icon3. Розпорядчі документи відділу освіти і науки, що забезпечують діяльність та розвиток психологічної служби в цілому, підготовлені протягом 2008-2009 н р
Розпорядчі документи відділу освіти і науки, що забезпечують діяльність та розвиток психологічної служби в цілому, підготовлені протягом...
Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради iconПоложення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна
Керуючись нормами ст. 9 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 21 Статуту територіальної громади міста Стрия,...
Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради iconНормативно-розпорядчі документи
Вимоги до навчальних комп'ютерних комплексів для інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів
Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради iconРішення Чернівецької міської ради " Про правовий режим використання майна територіальної громади м. Чернівців на умовах оренди і позички та визнання такими, що втратили чинність раніше прийняті розпорядчі акти з цього питання"
Про правовий режим використання майна територіальної громади м. Чернівців на умовах оренди і позички та визнання такими, що втратили...
Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради iconДодаток 6 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положенн я про організаційно-аналітичний відділ районної ради І
Організаційно-аналітичний відділ є виконавчим органом районної ради, який утворюється згідно ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування...
Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради iconЗміст розпорядчі документи
Наказ по відділу освіти Кагарлицької райдержадміністрації від 24. 10. 2013 р. №233««Про проведення Тижня безпеки дитини в дошкільних...
Організаційно-розпорядчі документи місцевої ради iconРозпорядження 26. 10. 2012 Валки №707 Про стан функціонування місцевої пожежної охорони Відповідно до ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Валківського району Харківської області підрозділів місцевої пожежної охорони (мпо)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи