Наукових публікацій у фахових виданнях icon

Наукових публікацій у фахових виданнях
НазваНаукових публікацій у фахових виданнях
Сторінка1/14
Дата конвертації02.07.2013
Розмір2.15 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бібліотека Буковинського державного фінансово-економічного університету


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ


( І квартал 2012 р.)


Чернівці, 2012


ББК 91

УДК (055)

І-74


Укладачі: Ватаманюк О.В., Бороденко М.А.


Інформаційний бюлетень наукових публікацій у фахових виданнях (1 квартал 2012 р.) / уклад. Ватаманюк О. В., Бороденко М. А. – Чернівці : [БДФЕУ] 2012. – 174 с.


ЗМІСТ


Передмова……………………………………………………………………..

5

Навчальні дисципліни кафедри фінансів…………………………………

6

 1. Бюджетна система………………………………………………………

6

 1. Іпотечне кредитування…………………………………………………

12

 1. Казначейська справа………………………………………………………

13

 1. Соціальне страхування……………………………………………………

13

 1. Фінанси……………………………………………………………………...

14

 1. Фінанси підприємств. Санація…………………………………………

29

Навчальні дисципліни кафедри грошового обігу та кредиту………….

32

 1. Банківська справа. Банківські операції ……………………………

32

 1. Гроші та кредит………………………………………………………

40

 1. Митна справа……………………………………………………………

48

 1. Податкова система……………………………………………………

49

 1. Страхування……………………………………………………………

56

Навчальні дисципліни кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу………………………………………………………………………….

62

 1. Аудит……………………………………………………………………

62

 1. Бухгалтерський облік…………………………………………………

63

 1. Інформаційні системи в обліку та аудиті…………………………

64

 1. Контроль і ревізія………………………………………………………

66

 1. Податковий облік………………………………………………………

69

 1. Статистика……………………………………………………………

70

 1. Фінансовий облік………………………………………………………

72

Навчальні дисципліни кафедри економіки підприємства………………

74

 1. Економіка підприємства………………………………………………

74

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини…………………

81

 1. Інвестування……………………………………………………………

84

 1. Менеджмент……………………………………………………………

89

 1. Підприємництво. Бізнес-план…………………………………………

93

 1. Ціноутворення…………………………………………………………

96

Навчальні дисципліни кафедри загальноекономічних дисциплін…….

98

 1. Економічна теорія……………………………………………………

98

 1. Маркетинг……………………………………………………………

99

 1. Міжнародна економіка…………………………………………………

100

 1. Концепції сучасного природокористування…………………………

107

 1. Регіональна економіка…………………………………………………

108

Навчальні дисципліни кафедри філософії та права……………………..

114

 1. Адміністративне право………………………………………………

114

 1. Господарське право……………………………………………………

116

 1. Конституційне право…………………………………………………

118

 1. Кримінальне право………………………………………………………

120

 1. Трудове право. Право соціального забезпечення……………………

122

 1. Фінансове право…………………………………………………………

124

 1. Цивільне право. Судовий устрій………………………………………

125

Навчальні дисципліни кафедри державного управління, історії та політології…………………………………………………………………….

127

 1. Вища освіта і болонський процес……………………………………

127

 1. Історія України…………………………………………………………

130

 1. Політологія……………………………………………………………

131

 1. Соціологія………………………………………………………………

133

Навчальні дисципліни кафедри комп’ютерних наук……………………

135

 1. Екологія…………………………………………………………………

135

 1. Інформатика. Комп’ютерна техніка………………………………

136

 1. Інформаційні системи та технології………………………………

137

ПЕРЕДМОВА


Бібліотека БДФЕУ започатковує випуск щоквартальних бюлетеней, що вміщуватимуть інформацію про наукові статті, опубліковані у фахових періодичних виданнях та наукових збірниках, котрі отримує бібліотека університету.

За мету поставлено:

 • задоволення бібліотечно-пошукових запитів користувачів книгозбірні;

 • систематизація інформації, оскільки часто буває, що читач не завжди швидко знаходить у наявному бібліотечно-інформаційному масиві необхідний матеріал.

У виданні за 1 квартал 2012 р. дані про 1608 публікацій груповано за 43 навчальними дисциплінами восьми кафедр нашого вишу.

Раді будемо, якщо студенти та викладачі університету надаватимуть певні пропозиції чи вказуватимуть на недоліки відносно інформаційного наповнення бюлетеня, технічних характеристик, дизайну тощо.

Із запитаннями та пропозиціями звертайтесь до довідково-бібліографіного відділу бібліотеки БДФЕУ.

Навчальні дисципліни

^ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ


 1. Бюджетна система

 1. Арсентьева И. М. Взаимодействие органов Казначейства России с администраторами доходов бюджетов по учету поступлений в бюджеты / И. М. Арсентьева // Финансы. – 2012. – №1. – С. 30-35

 2. Багнюк Л. Актуальні питання звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів / Л. Багнюк // Казна України. – 2012. – №1. – С. 33-36

 3. Биков Д. Трансмісійний механізм фінансування бюджетного дефіциту / Д. Биков // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №7. – С. 59-64

 4. Бондаренко И. О контроле за использованием бюджетных средств / И. Бондаренко // Экономист. – 2011. – №10. – С. 74-76

 5. Бондаренко О. В. Проблемы дефицитности бюджетов стран еврозоны в условиях кризиса / О. В. Бондаренко, Л. В. Фещенко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 65

 6. Борзенкова О. Д. Бюджетна ефективність податку на прибуток в Україні / О. Д. Борзенкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №1. – С. 30-36

 7. Булавинець В. Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів / В. Булавинець // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 81-90

 8. Бюджет Москвы - 2012: программный, открытый, социально направленный : интервью с В.Е. Чистовой, Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента финансов города Москвы // Финансы. – 2012. – №1. – С. 3-5

 9. Бюджет-2012: від стабілізації до сталого розвитку / відділ новин "Урядового кур'єра" // Урядовий кур'єр. – 2012. – №8. – С. 3

 10. Бюджетный процесс 2012 года: начало положено // Финансы. – 2011. – №10. – С. 3-6

 11. Валентинова Т. Сільгосппідприємство отримує дотацію з бюджету: які застосувати норми добових / Т. Валентинова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №27. – С. 30-31

 12. Вашуріна Е. Найпоширеніші поручення бюджетного законодавства при складанні та поданні звітності / Е. Вашуріна // Казна України. – 2012. – №1. – С. 17-20

 13. Височан О. С. Касовий метод VS метод нарахувань: доцільність використання в обліковій практиці бюджетних установ / О. С. Височан, С. Я. Гавришко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 117-118

 14. Воронина Т. В. Интеграция и дефицит. Межкризисные противоречия в развитии европейской экономической интеграции: проявления бюджетных дефицитов / Т. В. Воронина // Международная экономика. – 2011. – №9. – С. 15-20

 15. Гайдамаченко В. Особливості перерахування місцевими бюджетами залишків невикористаних коштів субвенцій до державного бюджету по завершенні бюджетного року / В. Гайдамаченко // Казна України. – 2012. – №1. – С. 25-28

 16. Галлямов Ф. О бюджетировании инноваций на региональном уровне / Ф. Галлямов // Экономист. – 2012. – №1. – С. 87-95

 17. Гедзюк О. Державні цінні папери як інструмент акумулювання грошових коштів до державного бюджету / О. Гедзюк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №1. – С. 106-109

 18. Гладченко Л. Теоретичні основи бюджетного дефіциту: економічний і політичний ракурс / Л. Гладченко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №9-10. – С. 23-28

 19. Голубка С. М. Генезис Міністерства фінансів України та структур державного управління у фінансовій сфері / С. М. Голубка // Вісник ДДФА. Серія: Економічні науки. – 2011. – №2. – С. 108-115

 20. Горин В. Зарубіжний досвід регулювання доходів державного бюджету в умовах економічної нестабільності / В. Горин // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 186-199

 21. Григорська О. С. Світовий досвід формування бюджетної політики / О. С. Григорська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №11. – С. 202-204

 22. Грицюк І. В. Концептуальні підходи до визначення сутності державного фінансового контролю / І. В. Грицюк, Н. І. Єрмійчук // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – Вип. 1. – С. 54-65

 23. Грицюта А. В. Роль податкових надходжень у формуванні бюджетів України / А. В. Грицюта // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 328-329

 24. Дідківська Т. В. Місце інституту довіри у процесі удосконалення сфери державних фінансів / Т. В. Дідківська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №12. – С. 32-35

 25. Дмитренко Г. В. Шляхи удосконалення бюджетних видатків на пріоритетні напрями розвитку міста / Г. В. Дмитренко, А. П. Федорук // Економіка та держава. – 2012. – №1. – С. 102-104

 26. Драмарецька Н. Проблемні питання і помилки у процесі обслуговування місцевих бюджетів / Н. Драмарецька // Казна України. – 2012. – №1. – С. 28-30

 27. Драпіко К. Вплив державного управління на зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування через муніципальні облігаційні позики / К. Драпіко // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №5-6. – С. 65-68

 28. Захожай К. В. Методика факторного аналізу динаміки коефіцієнта дефіцитності Державного бюджету України / К. В. Захожай // Статистика України. – 2011. – №4. – С. 56-58

 29. Иванчина Е. Н. Актуальность перехода к программному бюджету на региональном и местном уровнях / Е. Н. Иванчина // Финансы. – 2011. – №11. – С. 79

 30. Касич А. О. Бюджетний контроль і його результативність в Україні / А. О. Касич, С. В. Дідур, В. І. Глухова // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – Вип. 1. – С. 16-22

 31. Касперович Ю. В. Трансформаційний механізм монетарного регулювання на формування доходів бюджету / Ю. В. Касперович // Економіка та держава. – 2012. – №2. – С. 42-45

 32. Качанова Е. А. Бюджеты городских округов: внедрение программного бюджета / Е. А. Качанова // Финансы. – 2012. – №1. – С. 11-14

 33. Кедровська Ю. Бюджет - 2012 прогнозує зростання / Ю. Кедровська // Віче. – 2012. – №1. – С. 2-4

 34. Кисельова О. Система розрахунків суб'єктів ЗЕД із бюджетом у світлі реформи митного законодавства / О. Кисельова // Казна України. – 2012. – №1. – С. 9-14

 35. Кліпакова Ю. М. Взаємовідносини між бюджетами та шляхи їх вдосконалення / Ю. М. Кліпакова // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 324-325

 36. Корнацька Р. Удосконалення бюджетування на рівні головного розпорядника бюджетних коштів - Націанальної академії медичних наук України / Р. Корнацька // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №9-10. – С. 29-35

 37. Кострова К. В. Оптимізація структури бюджетних видатків в контексті забезпечення економічного зростання / К. В. Кострова, Л. В. Фещинко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 69-70

 38. Кузніченко В. М. АВС - XYZ як метод структурування податків місцевик бюджетів / В. М. Кузніченко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 381

 39. Кузніченко В. М. Використання методу XYZ для розподілу складових податків за ознакою очікуваного надходження до місцевого бюджету / В. М. Кузніченко, С. С. Луханіна // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 393-395

 40. Кузніченко В. М. Використання методу АВС для удосконалення процесу організації надходження податків до місцевого бюджету / В. М. Кузніченко, Г. С. Луханіна // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 391-393

 41. Кузніченко В. М. Побудова матриці АВС-XYZ - аналізу для управління податками місцевого бюджету / В. М. Кузніченко, О. О. Хозя // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 395-396

 42. Кузьминчук Н. В. Оцінка впливу бюджетних витрат на показники розвитку людського потенціалу / Н. В. Кузьминчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №2. – С. 197-201

 43. Кухтіна Д. С. Проблеми та перспективи державного фінансування освіти в Україні / Д. С. Кухтіна, Л. В. Фещенко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 71-72

 44. Лагутін В. Д. Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики України / В. Д. Лагутін // Фінанси України. – 2011. – №10. – С. 3-14

 45. Левина В. В. О выравнивании бюджетной обеспеченности на региональном уровне / В. В. Левина // Финансы. – 2011. – №10. – С. 10-14

 46. Лиско Н. Нормативна регламентація контрольних заходів щодо порушень бюджетного законодавства України / Н. Лиско // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №2. – С. 48-52

 47. Лисяк Л. В. Бюджетна політика України в умовах глобалізації / Л. В. Лисяк // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 253-255

 48. Лисяк Л. В. Оцінка бюджетної стійкості : регіональний аспект / Л. В. Лисяк, М. К. Дяченко // Вісник ДДФА. Серія: Економічні науки. – 2011. – №2. – С. 62-68

 49. Лістрова С. Звітність розпорядників й одержувачів бюджетних коштів знову оновили: як здавати у 2012 році / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №27. – С. 58-62

 50. Логвиненко І. Ю. Формування бюджету з урахуванням інвестиційного розвитку / І. Ю. Логвиненко, М. А. Шум // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 134-135

 51. Лукашов А. И. Особенности обслуживания органами Федерального казначейства лицевых счетов неучастников бюджетного процесса / А. И. Лукашов // Финансы. – 2011. – №11. – С. 19-22

 52. Мазур Г. Ф. Бюджетні важелі фінансово-економічного механізму розвитку агропромислового виробництва / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. – 2012. – №3. – С. 59-63

 53. Мамонова В. В. Проблеми збалансування місцевих бюджетів України / В. В. Мамонова, О. М. Дурнов // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 304-305

 54. Механізм та оцінка ефективності формування бюджетів адміністративно-територіальної одиниці на прикладі бюджету Чернівецької області / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2011. – Вип. 2. – С. 8-19

 55. Михайловська О. В. Доходи в органах місцевого самоврядування в контексті нового Бюджетного кодексу / О. В. Михайловська, Ю. О. Стус // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [б.в.], 2011. – Вип. 2. – С. 53-62

 56. Молдован О. Держфінанси України: загрози посилюються. Друга хвиля економічної кризи в Україні може бути зумовлена проблемами в системі державних фінансів / О. Молдован // Дзеркало тижня. – 2012. – №6. – С. 8

 57. Момотюк Л. Є. Основні напрями стандартизації статистики Державного бюджету України / Л. Є. Момотюк // Статистика України. – 2011. – №4. – С. 67-72

 58. Осадчук Н. В. Суть та окремі підходи до оцінки бюджетного потенціалу регіону / Н. В. Осадчук // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 280-281

 59. "Одна з головних казначейських функцій - контроль за дотриманням бюджетного законодавства" : інтерв'ю з Л. Гізатуліною, директором департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби України / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. – 2012. – №6. – С. 8-9

 60. Петухова А. В. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення / А. В. Петухова // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 337-338

 61. Письменна Т. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання / Т. Письменна // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 115-127

 62. Плышевский Б. Бюджетный федерализм и распределение ВВП / Б. Плышевский // Экономист. – 2011. – №12. – С. 28-35

 63. Приз Л. С. Вдосконалення контрольно-ревізійної роботи фінансових органів з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів / Л. С. Приз // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 335-336

 64. Рожко О. Д. Фіксально-бюджетні чинники стримування посткризового відновлення економіки України / О. Д. Рожко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 260-261

 65. Сагайдак І. В. Доходи місцевих бюджетів в Україні: структура та напрями оптимізації / І. В. Сагайдак // Економіка та держава. – 2012. – №2. – С. 53-55

 66. Семенко Т. Механізм бюджетного відшкодування ПДВ до та після прийняття Податкового кодексу України / Т. Семенко // Банківська справа. – 2011. – №6. – С. 42-47

 67. Семенова Е. Д. Эффективность использования бюджетных средств в ЖКХ / Е. Д. Семенова // Финансы. – 2011. – №12. – С. 69-70

 68. Сидоренкова А. Ю. Видатки місцевих бюджетів у контексті регіонального розвитку / А. Ю. Сидоренкова // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 315-317

 69. Силуанов А. Г. Бюджет макроэкономической стабильности / А. Г. Силуанов // Финансы. – 2011. – №12. – С. 3-7

 70. Сідельникова Л. П. Варіативні етюди пошуку альтернативи бюджетним ресурсам / Л. П. Сідельникова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 238-248

 71. Скрипник А. В. Бюджетний потенціал українських національних лотерей / А. В. Скрипник, Е. К. Букін // Фінанси України. – 2011. – №10. – С. 59-68

 72. Сметанин С. В. Смена варианта кассового обслужевания областного бюджета в середине финансового года / С. В. Сметанин // Финансы. – 2011. – №10. – С. 25-26

 73. Смирнова О. Среднестрочное планирование и бюджетный процесс / О. Смирнова // Экономист. – 2012. – №1. – С. 31-36

 74. Создаётся "электронный бюджет" // Финансы. – 2011. – №12. – С. 22

 75. Сукач О. М. Механізм реалізації бюджетних програм місцевого рівня на основі показників ефективності їх виконання / О. М. Сукач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №2. – С. 205-208

 76. Сукрушева Г. О. Заходи вдосконалення системи управління видатками місцевих бюджетів Харківського регіону / Г. О. Сукрушева // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – Вип. 1. – С. 155-165

 77. Сукрушева Г. О. Напрямки розвитку місцевих бюджетів в сучасних умовах / Г. О. Сукрушева // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 46-47

 78. Сукрушева Г. О. Показники ефективності бюджетних видатків / Г. О. Сукрушева // Вісник ДДФА. Серія: Економічні науки. – 2011. – №2. – С. 90-94

 79. Татаренко В. І. Актуальні проблеми зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів / В. І. Татаренко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 317-318

 80. Тищенко А. І. Державний фінансовий контроль: сутність, завдання та перспективи розвитку / А. І. Тищенко, Н. О. Бондаренко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 144-145

 81. Тулай О. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / О. Тулай, М. Тріпак // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 91-100

 82. Ханкільдієва Т. Ю. Роль податку на прибуток у формуванні доходів державного бюджету України. Проблеми та перспективи / Т. Ю. Ханкільдієва // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 319-320

 83. Хлівний В. Форми, методи та інструменти бюджетного регулювання / В. Хлівний, З. Мацук // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 68-80

 84. Хроленко Д. А. Роль місцевих податків та зборів в наповненні доходної бази місцевих бюджетів / Д. А. Хроленко, Л. В. Фещенко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 83-84

 85. Чениб Р. Ш. Исполнение судебных актов о взыскании бюджетных стедств / Р. Ш. Чениб, М. Р. Жане // Финансы. – 2012. – №1. – С. 25-27

 86. Чечуліна О. О. Модернізація державного фінансового контролю в контексті розвитку програмно-цільового бюджетування / О. О. Чечуліна // Фінанси України. – 2011. – №10. – С. 15-31

 87. Чужиков В. Антикризовий бюджетний менеджмент в ЄС / В. Чужиков, А. Бояр // Економіка України. – 2012. – №1. – С. 69-78

 88. Шабранська Н. І. Аналіз факторних зв'язків між бюджетною та грошово-кредитною політикою та ІСЦ (інфляцією) / Н. І. Шабранська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №12. – С. 84-92

 89. Шалайський О. Топ-7 схем полегшення бюджету. Рейтинг "ефективно освоєних коштів" у році, що минає / О. Шалайський, В. Трегубов // Дзеркало тижня. – 2011. – №48. – С. 4

 90. Шашкевич О. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 101-114

 91. Шмигаренко Р. М. Особливості фінансування видатків місцевих бюджетів в умовах нового бюджетного кодексу / Р. М. Шмигаренко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 320-322

 92. Шоколенко А. Л. Податковий контроль в Україні і його роль у виконанні бюджету / А. Л. Шоколенко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 322-323

 93. Шульміна А. М. Теоретичні аспекти фінансового контролю за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів / А. М. Шульміна, І. П. Касараєва // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 85-86

 94. Щербань О. Д. Впровадження Податкового кодексу, як елемент вдосконалення сфери державних фінансів / О. Д. Щербань, І. В. Шевченко // Трансформація фінансових відносин : матеріали ІV міжнародного симпозіуму (Харків, 10 лист. 2011 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2011. – С. 86-88

 95. Якимов О. Бюджетні новації 2012 року / О. Якимов // Казна України. – 2012. – №1. – С. 20-24

 96. Kayikci F. Solvency of current account deficits in Turkey = Державна спроможність та дефіцит поточного рахунку: на прикладі Туреччини / Kayikci F. // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – P. 387-398.
 1. Іпотечне кредитування

 1. Васильєв Г. Особливості надання податкової знижки за іпотечними кредитами і при придбанні доступного житла / Г. Васильєв // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №12. – С. 30-34

 2. Гнаткович О. Д. Проблеми іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників / О. Д. Гнаткович // Науковий вісник. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – Вип. 1. – С. 46-54

 3. Доронкін М. Тенденції розвитку іпотечного ринку Російської Федерації / М. Доронкін // Фінансовий ринок України. – 2011. – №12. – С. 33-34

 4. Іванов О. Особливості ломбардної іпотеки / О. Іванов // Фінансовий ринок України. – 2012. – №2. – С. 38-39

 5. Філіна Ф. Придбання нерухомості за іпотечною програмою / Ф. Філіна // Фінансовий ринок України. – 2012. – №3. – С. 40-41

 6. Харіна Н. В. Дисфункції інститутів житлового іпотечного кредитування в Україні / Н. В. Харіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 257-264  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Схожі:

Наукових публікацій у фахових виданнях iconНаукових публікацій у фахових виданнях
«Інформаційний бюлетень наукових публікацій у фахових виданнях» за 2 квартал (квітень-червень) 2012 р продовжує інформувати користувача...
Наукових публікацій у фахових виданнях iconІнформація щодо виконання рекомендаційних вимог
Науковий ступінь кандидата (доктора) наук та не менше 3 наукових праць, опублікованих після захисту кандидатської дисертації у фахових...
Наукових публікацій у фахових виданнях iconДержбюджетні (кафедральні) наукові роботи
Викладачі кафедри успішно керували науковими роботами студентів, за результатами яких студенти приймали участь в наукових конференціях,...
Наукових публікацій у фахових виданнях iconНаказ №30 м. Київ Про затвердження переліку документів, які подаються до вак україни щодо внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань На виконання наказу вак україни від 24.
На виконання наказу вак україни від 24. 01. 2009 року №29 „Про формування нового Переліку наукових фахових видань”
Наукових публікацій у фахових виданнях iconСтатті у наукових фахових виданнях
Львова та вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на філософський факультет, спеціальність політологія,...
Наукових публікацій у фахових виданнях iconДо відома
Затверджено постановою Президії вак україни від 11 жовтня 2000 р., №1-03/8 І включено до переліку №6 наукових фахових видань України....
Наукових публікацій у фахових виданнях iconНових публікацій на шпальтах фахових періодичних видань
Галузінська, М. Технологія навчання [ Текст] /М. Галузінська // Завуч. 2011. Січень (№3). С. 10 – 12
Наукових публікацій у фахових виданнях iconВідповіді на Краєзнавчу вікторину -2013 року
Ляшко Ю. Ю. – публікація в періодичних виданнях ряду наукових розвідок, присвячених археологічній тематиці
Наукових публікацій у фахових виданнях iconРозділ IV статті у наукових Виданнях
Лабач М. М. Героїчне в романах П. Гуріненка. // Українське літературознавство: Республіканський міжвідомчий збірник, вип. 47. – Львів,...
Наукових публікацій у фахових виданнях iconІнноваційна економіка” Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи