Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” icon

Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ”
Скачати 99.47 Kb.
НазваНауково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ”
Дата конвертації02.07.2013
Розмір99.47 Kb.
ТипДокументи

Науково-дослідна робота

кафедри філософських та соціальних наук

З початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф і українське суспільство ”. Матеріали держбюджетної теми впроваджуються у навчальній і виховній роботі серед студентів.

Співробітники кафедри активно займаються науково-дослідною роботою. Практичне впровадження результатів наукових досліджень виражається у використанні у викладацькій роботі результатів наукових досліджень кожного викладача, надрукованих ними наукових статей, монографій, виступів на наукових конференціях тощо.

^ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Міжнародна конференція з проблем державного будівництва. 15 вересня 2010 р., Інститут історії України. Тема доповіді: „Легітимність української влади у перехідний період”. За результатами доповіді надруковані 0,1 др. арк.

2. Міжнародна конференція з проблем становлення української політичної еліти та лідерства. Тернопільський національний педагогічний університет ім.. В. Гнатюка 2-3 листопада 2010 р. Тема доповіді: „Маргінальна політична харизма - атрибут українського політичного лідерства”. За результатами доповіді надруковані тези. 0,1 др. арк.

3. Міжнародна конференція „Традиційне суспільство і сучасність: 15-16 грудня 2010 р. Прикарпатський національний університет. Івано-Франківськ. Тема доповіді: „Традиційна (язичницька культура”. Тези. 0,1 др. арк.

4. Міжнародна конференція „Цивілізація і глобалізацій ні процеси” 5-6 квітня 2011 р. Чернівецький національний університет. Тема доповіді: „Цивілізація і культура”. Тези. 0,1 др. арк.

5. Всеукраїнська науково-практична конференція „Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації” (м. Кам’янець-Подільський, Україна), 13-14 січня 2011. Очна участь.

6. Міжнародна наукова конференція „Русская литература ХУІІІ – ХХІ вв.”- Доповідь -„Диалог идей и эстетических концепций», м. Лодзь, Польща, 20-24 вересня 2010 р. Очна участь.

7.Міжнародний український науковий конгрес дослідників зарубіжної літератури та культури „Світова література на перехресті культур і цивілізацій” (м. Севастополь), лютий 2011. Заочна участь.

8. Перетворення української податкової системи в Україні на поч..90-х років ХХст.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ), 15-16.08.2010 р. – С.76-102. Очна участь.

9. Прогалини в праві: чи внесуть зміни податкові реформування? // .: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.Одеса), 25-27.09.2010 р.- С.51-62

10. Культурно-цивілізаційні виміри сучасного українського соціуму і людини// Міжвузівський круглий стіл «Моделі глобалізації і перспективи трансформацій сучасних етносів» 25 лютого 2011р.

11. Євр. політ. безпеки та оборони. // Конференція молодих вчених „Актуальні проблеми міжн. відносин” Київський нац. універ. ім. Т.Г.Шевченко. 21 жовтня 2010 м. Київ.

12. Франко-амер. відносини після завершення. „холодної війни” IV Міжнар. наук-прак. конф. „Актуальні проблеми зовнішньої політики Укр.. ЧНУ, 19 листопада 2010 м. Чернівці. (Очна участь.) С.28-30.

13. Інституційні проблеми ЄПБО // IV Всеукраїнська наук-практ. конф. „Наука і сучасність - досвід та перспективи розвитку на межі тисячоліть „ м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2010 (збірник в друці).

14. Співпраця ОБСЄ та ЄС в сфері безпеки // Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів “Розвиток політичної науки: європейські практики та українські перспективи”, 3 березня 2011 р., м. Чернівці, - С.264-267. (Очна участь.)

15. «The Role of the EU in post-war Iraq» на ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію „Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин”, 12-13 квітня 2011 р. (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка) с. 328-331.

16. «Особливості європейської інтеграції в сфері безпеки і оборони» на Міжнародну науково-практичну конференцію “Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво”, що відбудеться 25-26 травня 2011 р. м. Луцьк, (Волинський національний університет імені Лесі Українки) – с. 13-16.

17. NEW TRENDS OF US-EU SECURITY COOPERATION IN 21 CENTURY:PROBLEMS AND OBSTACLES // V Міжнародна науково-практична заочна конференція «МОЛОДА НАУКА УКРАЇНИ – ТРЕТЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ» 20-22 квітня 2011 р. м. Запоріжжя.- с. 26-29.

18. «French-German cooperation towards ESDP» V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ», (4-5 листопада 2011 року на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.) – с.32-34.

19. "Why Europe needs NATO?" VIII Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку», м. Запоріжжя, 29-30 вересня 2011 року. – с. 30-33.

20. Розвиток трансатлантичних відносин в 2001-2004 рр. та війна в Іраку. ІХ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку», м. Київ 22-24 грудня 2011р. – с. 8-11.


Наукові статті:

1. Юрій М.Ф. Влада у Київській Русі. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Рівненській державний гуманітарний університет. Вип. 10. Рівне. 2010 р. с. 7-17.

2. Юрій М.Ф. Міфопоетична картина світу Україна - Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Вип. 5.ч.1. Тернопіль 2010 р. с. 87-103.

3. Юрій М.Ф. Сакральне як феномен культури. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології. Збірник наукових праць. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. т.1 (3). Чернівці – Вижниця. С. 267-278. 2010 р.

4. Юрій М.Ф. Цивілізаційний вимір України: між Сходом і Заходом. Україна - Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Вип. 5. ч. 2. Тернопіль. 2011 р. с. 12-30.

5. Юрій М.Ф. Культурна картина світу і Україна. Слов’янський вісник. Збірник наукових паць. Серія „Історія та політичні науки”. Вип.11. Рівненській державний гуманітарний університет. Рівне. 2011р. с. 263-272.

6. Юрій М.Ф. Особливості міфологічного мислення. Україна - Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Вип. 6. Тернопіль 2011 р.с. 17-27

7. Юрій М.Ф. Особливості проукраїнського міфу. Україна - Європа-Світ.Міжнародний збірник наукових праць. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. Вип. 6. Тернопіль. 2011 р. с. 27-40.

8. Юрій М.Ф. Сутнісне і істотне”. Питання релігієзнавства. ЧНУ ім. Федьковича 2011 р. вип. 2. с. 17-27.

9. Юрій М.Ф. Концепти „істина” : „правда”, „сутнє”: „належне” в культурі. Філософія. Збірник наукових праць. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 539-540. Чернівці. 2011 р. с. 124-134.

10. Чікарькова М.Ю. Сотеріологічна концепція патристів у контексті пізньоеліністичної думки //М-ли міжнарод. наук. конф. «Традиція і культура. Людина і Всесвіт. Всеєдність буття». – К., 2009. – Ч. 2. – С. 11–12.

11. Чікарькова М.Ю. «Чуттєва культура» сьогодення (етичний вимір буття сучасного суспільства) //Практична філософія. – 2009. – № 3. – С. 174–179.

12. Чікарькова М.Ю. Жертвоприношення дитини в ханаанських культах як етичний концепт //Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 148. – С. 26–29.

13. Чікарькова М.Ю. Зороастрійська концепція магізму в контексті духовного самовизначення людини Стародавнього світу // Науковий вісник. – Харків: ХНПУ, 2009. – Серія «Філософія». – Вип. 31. – С. 70–75.

14. Чікарькова М.Ю. Теологічний та секулярний антропоцентризм: концепція людини // Філософські пошуки. – Філософія. Історія. Культура (До 165-ої річниці «Львівської політехніки»). – Львів-Одеса: ІФЛІС – ЛФС «Cogito»; Центр Європи, 2009. – Вип. ХХХІ. – С. 45–53.

15. Чікарькова М.Ю «Людське» як атрибут і вимір патристичної концепції Бога-Трійці в контексті пізньоантичного інтелектуального пошуку // Філософські дослідження: Зб. наук. пр. – Луганськ, 2010. – Вип. 11. – С. 148-157.

16. Чікарькова М.Ю Давньоєгипетська теургія як протофілософська система // Я вибрала долю собі сама: Збірник на пошану професора Тетяни Біленко: Статті, ессеї. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2010. – С. 379–387.

17. Чікарькова М.Ю Пушкин и мышь: после Взрыва (на материале романа Т. Толстой «Кысь») // Русская литература XVIII–XXI веков: В диалоге с литературным и культурным наследием. / Под ред. О. Гловко, Е. Садзиньской. – Лодзь: Premium verbum, 2010. – С. 367–375.

18. Сарнацький М. П., Вітвіцька Н. В. Онтологічні засади моральності / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 534-535. Філософія. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2010. – С. 120-129.

19. Вардеванян С. І., Сарнацький М. П. Оцінювання викладача студентом. За і проти / Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Вип. ІІ (38). Економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – С. 340-343.

20. Докаш О.Ю. Порівняльний аналіз політичних міфів у виборчих кампаніях сучасності // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 85 – 90

21. Докаш О.Ю. Політичний герой: рольовий міф вождя в політиці на сучасному етапі// Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2010. – Том 21 – 22. – С. 50 – 55

22. Городницька Л.В. Регламентація та забезпечення балансу прав, обов’язків і відповідальності учасників податкових відносин// Теорія і практика податкової системи: Зб. наук. праць.-Вип.3.- Харків, 2010.-С.22-31.

23. Городницька Л.В. Інститути громадського контролю за сплатою податків як альтернатива адміністративного контролю // Теорія і практика податкової системи: Зб. наук. праць.- Вип.5.-Харків, 2010.- С.148-152

24. Городницька Л.В. Система податкових пільг в Радянській державі// Сторінки історія держави і права: Зб. наук. праць.- Луцьк, 2010.- С.70-75.

25. Вардеванян С.І. Наука чи наукоподібність? Постановка проблеми // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-XXI, 2010. – Вип. І. (37) Економічні науки. –с. 359-362.

26. Сарнацький М.П., Вардеванян С.І. Оцінювання викладача студентом. За і проти // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – Вип..ІІ (38. Економічні науки. – с.340-343.)

27. Басняк Ю.А. «Проблема трансатлантичної співпраці в боротьбі з тероризмом: до і після 11 вересня 2001 року» в Міжнародному збірнику наукових праць Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка «Україна. Європа. Світ» м. Тернопіль. – 2010. – № 4. – С.146-150.

28. Басняк Ю.А. „Європейська політика безпеки і оборони та співпраця з НАТО” і Міжнародний збірник наукових праць Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка „Україна. Європа. Світ”. – м. Тернопіль – 2010 р. № 5. – С.128-136.

29. Басняк Ю.А. Основні тенденції франко-американських відносин в сфері безпеки після завершення „холодної війни” // «Слов’янський вісник» Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Серія «Історія та політичні науки», Випуск №11. – Рівне. – 2011. – С.164-168.

30. Басняк Ю.А. Вплив військових дій в Афганістані та Іраку на розвиток трансатлантичних відносин (2001-2004 рр.) // «Слов’янський вісник» Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Серія «Історія та політичні науки» . 2011 р.

31. Буз О.М. Влада і харизма // Слов’янський вісник РДГУ РІСКСУ. Серія «Історичні та політичні науки». – Випуск 10. – 2010 р. – с.177-181.

32. Буз О.М. Політичний режим України в перехідний період / О.М. Буз //Збірник наукових статей ЧНУ. Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Том 23-24. – 2011 р. – с. 201-206.

33. Буз О.М. Політичне лідерство: огляд зарубіжних концепцій // Слов’нський вісник РДГУ РІСКСУ. Серія «Історичні та політичні науки».- 2011р.- c. 168-171.

34. Буз О.М. Харизматична легітимність // Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. 2011 р., с.153-159.

35. Буз О.М. Визначення сутності і компонентів лідерства: огляд зарубіжних концепцій // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Серія «Міжнародні відносини». 2011 р., с. 163-170.

36. Буз О.М. Жінки в політичній теорії. Науковий вісник Рівненського державного ун-ту. Серія: вітчизняна та всесвітня історія. Вип.17, 2010.

37. Буз О.М. Фемінізм, тіло і бажання у творчості Фуко. „Україна. Європа. Світ.” Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. Вип.4. Тернопільський національний педагогічний ун-тет ім.В.Гнатюка, 2010 р.

38. Церква та держава в Західній Європі у середні віки: виникнення та розвиток папської теократії // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць/Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці, 2008.-Т.1 (26).-С.103-110

39. Приєднання Київської митрополії до Московського патріархату (1686 р.) та його наслідки// Вісник Черкаського національного університету

ім. Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. – 2009. – Вип.145. – С.95-98.

40. Християнство Сходу та релігійна політика візантійських імператорів у VI – Х ст.// Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія “Історичні та політичні науки”. Вип.10. – Рівне,2010. – С.107-112.

41. Російська православна церква та ідея “третього Риму”// Україна-Європа-Світ.Міжнародний збірник наукових праць.Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль:Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка,2011. – Вип.5. У 2.ч.: Україна-Європа-Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку/Міжнародний збірник наукових праць на пошану проф.М.М.Алексієвця. – Ч.2. – С. 269-274.

42.Міжнародна діяльність Російського Товариства Червоного Хреста у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)// Україна-Європа-Світ.Міжнародний збірник наукових праць.Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль:Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка,2011. – Вип.6-7. – С.178-181.

43. Халкідонський собор (451 р.) та його значення // Україна-Європа-Світ.Міжнародний збірник наукових праць.Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль:Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка,2011. – Вип.8. – С. 87-90.

44. Діяльність Російського Товариства Червоного Хреста по організації допомоги військовополоненим у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.Серія: Історія. – 2011. – Вип. 1. – С. 218-223.

45. Діяльність Російського Товариства Червоного Хреста по евакуації поранених та хворих з передових позиції у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)// Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія “Історичні та політичні науки”. Вип.12. – Рівне,2011. – С.132-136.Схожі:

Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” iconНауково – дослідна робота кафедри Викладачами кафедри виконується робота над науково-дослідною темою: «Інституційні засади соціально-економічного розвитку регіону»

Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” iconСклад кафедри, наукові школи, видавницька діяльність кафедри
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності має висококваліфікований викладацький склад. На кафедрі працюють доктори і кандидати...
Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” iconПрограма дисципліни " політологія" для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Укладач: Леоненко П.І., кандидат філософських наук, професор кафедри суспільних наук удуфмт
Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” iconДосягнення кафедри філософських та соціальних наук
Хотинській битві (взяло участь 15 студентів) (вересень 2011) та конкурс студентських творчих робіт з нагоди 810-ї річниці з Дня народження...
Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” iconПрограма курсу політична соціологія
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” iconНауково-дослідна робота кафедри
Співробітники кафедри допомагають студентам у науково-дослідній роботі з іншомовними джерелами, у результаті даної співпраці студенти...
Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” iconНауково-дослідна робота кафедри
Співробітники кафедри допомагають студентам у науково-дослідній роботі з іншомовними джерелами, у результаті даної співпраці студенти...
Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” iconНаукове життя кафедри історії філософії в 2011 році
Основні проблеми становлення та розвитку української філософії”. 09. 00. 05 – історія філософії. Номер державної реєстрації роботи...
Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Науково-дослідна робота кафедри філософських та соціальних наук з початку 2010 року викладачі кафедри філософських та соціальних наук працюють над держбюджетною темою „Політичний міф І українське суспільство ” iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи