Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. icon

Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05.
НазваРішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05.
Сторінка1/5
Дата конвертації02.07.2013
Розмір0.98 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5
УКРАЇНА

Чернівецька міська рада

2 сесія VІ скликання

РІШЕННЯ

ІІ пленарне засідання

29.12.20107 м.Чернівці

Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06.05.2010р. №1331 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік” та затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік
Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, статей 26,59,73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію департаменту економіки міської ради про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06.05.2010р. № 1331 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік” та розглянувши пропозиції виконавчих органів міської ради щодо Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік, Чернівецька міська радаВ И Р І Ш И Л А :


1.Інформацію про хід виконання рішення 51 сесії міської ради
V скликання від 06.05.2010р. №1331 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік” взяти до уваги.


2.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік (додається).


3.Виконавчому комітету, департаментам, управлінням та відділам міської ради забезпечити організацію виконання показників Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік, систематично аналізувати стан справ в економіці та соціальній сфері міста, продовжити роботу щодо нарощування обсягів реалізації промислової продукції, товарообігу і надання платних послуг, реалізацію заходів міських цільових комплексних програм.

4.Рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06.05.2010 р. № 1331 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік” зняти з контролю.


5.Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І.І., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д.


6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів.


^ Чернівецький міський голова М.Федорук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 2 сесії Чернівецької міської ради

^ VІ скликання

ІІ пленарне засідання

29.12.2010 № 7

Програма

економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік


м.Чернівці, 2010 р.

Вступ


Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000р. № 1602-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” та постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 року № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» з урахуванням Стратегічного плану розвитку міста Чернівців до 2011 року, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, Програми пріоритетних напрямків розвитку міста Чернівців до 2011 року.

На основі аналізу результатів економічного і соціального розвитку та нагальних проблем міста за 2010 рік, у Програмі визначено пріоритети економічного і соціального розвитку та завдання щодо їх реалізації на 2011 рік.

Головною метою програми на 2011 рік є практична концентрація зусиль усіх гілок місцевої влади на забезпечення стабільності та можливості подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації комплексних програм, сприятливого інвестиційного клімату, ефективної політики зайнятості тощо.

І.Стан, проблеми, невирішені питання 2010 року.


Органами місцевого самоврядування впродовж 2010 року здійснювались заходи спрямовані на забезпечення підвищення рівня життя населення на основі зміцнення інституційних засад ринкової економіки, які були конкретизацією стратегічних і операційних цілей та завдань, визначених Стратегічним планом розвитку міста Чернівців до 2011 року, Стратегією підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, галузевими програмами, вирішення всього комплексу питань економічної і соціальної політики міста Чернівців.

По кожній галузі наведений поточний стан за 2010 рік.

^ Проблемними залишаються такі питання:

-скорочення обсягів реалізації товарної продукції окремими промисловими підприємствами проти рівня попереднього року;

-недостатній рівень бюджетного фінансування галузей освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, міських цільових програм розвитку.


ІІ.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку міста

Чернівців на 2011 рік

Підвищення життєвого рівня мешканців міста на основі економічного зростання, підвищення рівня соціальних гарантій та поліпшення соціального обслуговування, стабільний розвиток систем забезпечення життєдіяльності міста.

Основними пріоритетами Програми визначені наступні напрями:

  • ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;

  • залучення інвестицій в економіку міста та впровадження інвестиційних проектів;

  • подальший розвиток малого та середнього бізнесу;

  • реформування житлово-комунального господарства міста;

  • зростання рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць;

  • підвищення заробітної плати шляхом забезпечення економічного зростання у господарському комплексі міста, подальша ліквідація заборгованості із заробітної плати;

  • розвиток міста, як центру туристичної індустрії Буковини;

  • збереження досягнутих темпів житлового будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, будівництва соціального житла за рахунок бюджетних коштів, коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, інших джерел;

  • всебічний розвиток гуманітарної сфери;

  • забезпечення соціального розвитку та формування повноцінного життєвого середовища в місті.

ІІІ. Забезпечення умов для подальшого економічного зростання

^ 3.1.Бюджетна політика

Головна мета:

Забезпечення доходів до бюджету міста для виконання повноважень органів місцевого самоврядування.

^ Оцінка поточної ситуації за 2010 рік:

За 11 місяців 2010 року до місцевих бюджетів міста Чернівців надійшло 654687,8 тис.грн., що складає 96,4 відсотків до плану на 11 місяців, до затвердженого плану на рік – 95,2 відсотка та до уточненого річного плану 87,8 %. . Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 102603,9 тис.грн., або на 18,6 відсотка.

До загальнго фонду місцевих бюджетів міста Чернівців (без трансфертів) надійшло податків і зборів на суму 312189,9 тис.грн., або 100,1 відсотка до запланованого на 11 місяців (311922,2 тис.грн.),понад план отримано -267,6 тис.грн., до уточненого плану на рік – 90,2 % (345987,5 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 35385,4 тис.грн., або на 12,8 відсотка.

До спеціального фонду бюджету міста Чернівців (без трансфертів) надійшло коштів на суму 71153,8 тис.грн., що складає 88,5 відсотка до плану на 11 місяців та 104,1до затвердженого плану на рік та 83,6 % до уточненого річного плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 7599,5 тис.грн., або на 12,1 відсотка.

Виконання видаткової частини бюджету міста Чернівців (загального та спеціального фондів) до річного плану складає 86,4 %, до плану на 11 місяців - 94,3 % (уточнений план на 2010 рік – 752018,6 тис.грн., уточнений план на 11 місяців 2010 року – 688423,1 тис.грн., виконання за 11 місяців 2010 року - 649496,3 тис.грн.).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по бюджету міста за 11 місяців 2010 року склали 283691,21 тис.грн., або 43,7 % у загальній сумі видатків.

Своєчасно проводились розрахунки бюджетними закладами за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

^ Проблемні питання:

-виконання в 2010 році прогнозних показників доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, в обсягах доведених Міністерством фінансів України, оскільки доведені показники є завищеними та нереальними до виконання на суму біля 4,3 млн.грн.

^ Цілі та завдання на 2010 рік:

Забезпечення життєдіяльності міста, нормального функціонування бюджетних установ, надання якісних громадських послуг, покращання матеріального становища та добробуту громадян.

^ Очікувані результати:

Бюджет міста Чернівців на 2011 рік формується у відповідності до Бюджетного кодексу України за формульною системою та в межах показників, доведених Міністерством фінансів України, з врахуванням прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку міста.


^ Фінансові показники
з/п

Показники бюджету м. Чернівці

один, виміру

2009р.

(факт)

(заг. та спец, фонди)2010р.

(очікуване)

(заг. та спец, фонди)

2011р. (прогноз)

(заг. та спец, фонди)

2011р. в % до 2010 р.

1.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)


млн. грн.

380,8

425,7

421,6

99,0

2.

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів (без трансфертів)

Млн..грн

20,5

18,8

34,0

180,8

3.

Видатки місцевих бюджетів - всього,

в т.ч. з

трансфертами


млн. грн.

-


606,4

575,8*


752,0

512,0*


671,6

88,9


89,3

^ Примітка*: Видатки місцевих бюджетів відображені з дотацією вирівнювання (очікуване виконання 2010 року в сумі 95,4 млн.грн., прогноз на 2011 рік – 90,2 млн.грн.).


^ 3.2.Промислова політика

Головна мета: Створення в місті сприятливого клімату для подальшого зростання промислового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності продукції місцевого виробника, сприяння інноваційному енергозберігаючому характеру виробництв тощо.

^ Оцінка поточної ситуації за 2010 рік:

Постійно аналізувався стан фінансово-господарської діяльності промислових підприємств міста, щодекадно проводився моніторинг реалізації товарної продукції.

В 2010 році в промисловому комплексі м.Чернівців склалася виробнича структура на базі 87 підприємств, які представляють 10 галузей промислового виробництва.

За 11 місяців 2010 року промисловими підприємствами м.Чернівців реалізовано товарної продукції (в діючих цінах) на суму 1554,3 млн.грн., що на 62,8 млн.грн. більше в порівнянні до відповідного періоду 2009 року. Рівень зростання реалізації складає 104,2%.

Вже втретє в м.Чернівціях відбулася акція вшанування лідерів економічного розвитку «Визнання». Проведення такого заходу дає можливість визначити кращі підприємства та організації за результатами роботи за попередній рік. Так, у 2010 році у дев’яти номінаціях стали переможцями та лауреатами цієї відзнаки 27 підприємств та організацій. Це сприяло створенню позитивного іміджу підприємництва, поширенню передового досвіду, наданню можливості товаровиробникам і підприємцям в організації взаємодії та подальшій співпраці з міською владою.

В липні 2010 року відбулося міське свято «Петрівський ярмарок». Під час свята проведено виставки-продажі товарів народного споживання та будівельних матеріалів, кондитерських та хлібобулочних виробів, продовольчих товарів, продукції ресторанного господарства, книг та друкованої продукції, овочів та фруктів тощо.

До участі у Петрівському ярмарку залучено понад 700 суб’єктів господарювання міста, області, 20 інших областей України, м.Києва та АР Крим. У заходах міського свята прийняли участь делегації мерії м.Ясси (Румунія), торгово-промислових палат міст Рівне, Луцька та Пінська ( Білорусь).

В рамках Петрівського ярмарку презентовано «Свято пива», фестиваль закладів ресторанного господарства – свято шашлику «Чарівний шампур», «Туристичне містечко», Автосалон, демонстрація модельного одягу та зачісок, Парад наречених, «Містечко майстрів».

За сприянням міської ради в поточному році Чернівецькою торгово-промисловою палатою проведені: ІІ універсальна виставка-ярмарок «Зимова казка», V універсальна виставка-ярмарок «Весняний подарунок», VІІ спеціалізована виставка-ярмарок „Буковинська весна”, спеціалізована виставка «Енергозбереження. Будівництво», універсальна виставка-ярмарок «Літо. Відпочинок», універсальна виставка – ярмарок «На порозі осені», виставка – ярмарок «Осінь» підприємцями Снігірьовим Є.В. та Брудар А.М. – 4 виставки - продажу непродовольчих товарів.

З нагоди святкування Дня міста в жовтні 2010 року на площі Турецької криниці зорганізовано Свято ковалів, фестиваль закладів ресторанного господарства "Буковинська смакота". У святі прийняли участь представники ковальської майстерності міста, області та інших регіонів (міста Івано-Франківськ, Київ, Луцьк). За ініціативою департаменту економіки міської ради ковалями виготовлено подарунок для м.Чернівців – "Місток закоханих", який встановлено в ЦПКіВ ім.Т.Г.Шевченка.

Спільно з Чернівецьким відділенням Фонду культури України та обласним осередком Національної спілки майстрів України зорганізовано "Мистецький узвіз", участь у якому взяли біля 300 представників народних ремесел міста, області та інших регіонів.

Спільно з федерацією спортивного туризму Чернівецької області на території ЦПК і В ім.Т.Г.Шевченка організовано відкриті змагання з скелелазіння та проведено показові виступи велосипедистів.

Зорганізовано проведення Свята національних кухонь, Світа книги та шоу-дефіле "Людина-аромат" на вул. О.Кобилянської та виставки-продажу хлібобулочних та кондитерських виробів "Буковинський завиванець" на Центральній площі.


^ Проблемні питання:

-залежність підприємств базових галузей промисловості від змін кон’юктури внутрішнього та зовнішнього ринку на продукцію, яку вони виробляють;

-недостатність власних фінансових ресурсів підприємств на оновлення основних фондів;

-затримка розрахунків з виробниками;

-рівень залучення інвестицій, як внутрішніх так і іноземних недостатній, високі процентні ставки по банківських кредитах;

-збитковість значної частини промислових підприємств;

-недосконалість нормативної бази з питань реалізації прав власності, належного забезпечення прав акціонерів, нестабільність відповідного законодавства, недосконала податкова система;

-неможливість отримання кредитів на прийнятих для обслуговування виробництва умовах;

-незахищеність вітчизняного ринку від неконтрольованого ввозу імпортних товарів.


^ Цілі та завдання:

-зменшення залежності від імпортних поставок за рахунок розвитку імпортозамінних високотехнологічних виробництв;

-забезпечення підприємств інформацією щодо організації та проведення виставкових заходів (в місті, області, Україні, за кордоном), надання організаційної підтримки;

-популяризація місцевих торгових марок серед мешканців міста шляхом організації промоційних акцій, передсвяткових ярмарків, виставок тощо;

-реалізація продукції підприємств харчової галузі у всіх супермаркетах міста;

-проведення акцій вшанування лідерів економічного розвитку міста;

-залучення малих підприємств до основного кола промисловості;

-сприяння широкому впровадженню у виробництво наукових розробок, нових технологій та технічному переозброєнню виробництва, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел, освоєння виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції, сприяння її виходу на вітчизняний та закордонні ринки.

^ Очікувані результати:

-зростання обсягів реалізації промислової продукції на промислових підприємствах міста на 4 %;

-виробництво сучасної інноваційної конкурентноздатної продукції;

-збільшення частки продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001-2008;

-приріст прямих іноземних інвестицій в економіку міста.

^ Основні показники розвитку промислового виробництва


Показники

Одини-ця виміру

2009 р.

(факт)

2010р.

(очіку-

ване)

2011 р.

( прог

ноз)

2011 р. у % до

2010 р.

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього

млн. грн.

1683,5

1750,0

1820,0

104,0

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення

грн.

6783,2

6895,0

7220,0

104,7
  1   2   3   4   5Схожі:

Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. iconРішення 29. 04. 2010 №1313 м. Чернівці Про хід виконання рішення 16 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27. 04. 2007р. №297
Про хід виконання рішення 16 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27. 04. 2007р. №297 «Про містобудівну концепцію регенерації...
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. iconРішення 18 сесії міської
Про хід виконання рішення 7 сесії міської ради VI скликання (ІІ пленарне засідання) від 14. 04. 2011р. №143 «Про затвердження інвестиційних...
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. iconРішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 "Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік
Хімійчук С. М., директора департаменту економіки міської ради, про хід виконання рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне...
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. iconРішення 30. 03. 2010 №1289 м. Чернівці Про хід виконання рішення 34 сесії міської ради V скликання від 27. 11. 2008 року №736 «Про стан попередження злочинності серед неповнолітніх в м. Чернівцях»
Про хід виконання рішення 34 сесії міської ради V скликання від 27. 11. 2008 року №736 Про стан попередження
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. iconРішення 29. 09. 2011 №278 м. Чернівці Про хід виконання рішення 35 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 24. 12. 2008 року №796 про хід виконання Комплексної програми збереження історичної забудови м.
Про хід виконання рішення 35 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 24. 12. 2008 року №796 про хід виконання Комплексної...
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. iconРішення III пленарне засідання 25. 01. 2011 №28 м. Чернівці Про зупинення дії рішення 34 сесії міської ради V скликання від 27. 11.
Про зупинення дії рішення 34 сесії міської ради V скликання від 27. 11. 2008 року №751 Про затвердження переліків малих архітектурних...
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. iconРішення 7 сесії міської ради V скликання ІІ пленарне засідання 14. 04. 2011 № список фізичних осіб, яким затверджуються матеріали інвентаризації земель
...
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. iconРішення 28. 07. 20 11 №234 м. Чернівці Про затвердження Положень про виконавчі органи
Україні”, на виконання рішення 7 сесії Чернівецької міської ради VI скликання (ІІ пленарне засідання) від 14. 04. 2011 року №154...
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. iconРішення 20 сесії міської ради VІ скликання 23. 02. 2012 №425 Доповнення до Плану діяльності Чернівецької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік № з/п
Про внесення змін до рішення 2 сесії Чернівецької міської ради VI скликання (ІІІ пленарне засідання) від 25. 01. 2011 року №18 та...
Рішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05. iconРішення 02. 04. 2009 №901 м. Чернівці Про хід виконання міської цільової Програми розвитку туризму на 2004-2010 роки, затвердженої рішенням 23 сесії
«Про хід виконання міської цільової Програми розвитку туризму на 2004-2010 роки», затвердженої рішенням 23 сесії міської ради IV...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи