Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік icon

Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 "Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік




НазваРішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 "Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік
Сторінка1/6
Дата конвертації04.07.2013
Розмір1.05 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6


У
К Р А Ї Н А


Чернівецька міська рада

18 сесія VІ скликання

РІШЕННЯ

29.12.2011 №360 м.Чернівці

Про хід виконання рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29.12.2010 р. №7 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік” та затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста


Чернівців на 2012 рік

Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, статей 26,59,73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію Хімійчук С.М., директора департаменту економіки міської ради, про хід виконання рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29.12.2010 р. №7 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік” та розглянувши пропозиції виконавчих органів міської ради щодо Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік, Чернівецька міська рада



В И Р І Ш И Л А :


 1. Інформацію Хімійчук С.М., директора департаменту економіки міської ради, про хід виконання рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29.12.2010 р. №7 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік” взяти до уваги.

 2. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік (додається).

 3. Виконавчим органам міської ради забезпечити організацію виконання показників Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік, систематично аналізувати стан справ в економіці та соціальній сфері міста, продовжити роботу щодо нарощування обсягів реалізації промислової продукції, товарообігу і надання платних послуг, реалізацію заходів міських цільових комплексних програм.

 4. Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне скликання) від 29.12.2010 р. №7 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік” зняти з контролю.

 5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

 6. Організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ротаря П.Я., Тимофеєва В.Т., Паскаря О.Є.

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, підприємництва та туризму.



Секретар Чернівецької

міської ради В.Михайлішин


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 18 сесії

Чернівецької міської ради

VI скликання 29.12.2011 № 360


ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік





м.Чернівці

2011 р.


З М І С Т


Паспорт Програми ………………………………………………………………...3

Вступ…………………………………………………………………………………4

І.Стан, проблеми, невирішені питання у 2011 році…………………………..4

ІІ.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку міста

Чернівців на 2012 рік…………………………………………………………..….4

ІІІ.Забезпечення умов для подальшого економічного зростання …………..5

3.1.Бюджетна політика ……………………………………………………………..5

3.2.Розвиток реального сектору економіки………………………………………..6

3.3.Розвиток підприємництва та регуляторна політика…………………………..8

3.4.Розвиток туризму……………………………………………………………….11

3.5.Паливно-енергетичний комплекс……………………………………………...14

3.6.Торгівля та побутове обслуговування………………………………………...15

3.7.Інвестиції……………………………………………………………………..…17

3.8.Майнові відносини……………………………………………………………..20

3.9.Зовнішньоекономічна діяльність………………………………………………21

3.10.Житлова політика та капітальне будівництво……………………………….22

3.11.Житлово-комунальне господарство……………………………………….....24

3.12.Розвиток транспорту та зв’язку ……………………………………………...26

IV.Соціальна політика…………………………………………………………....27

4.1.Соціальний захист населення………………………………………………….27

V.Гуманітарна сфера……………………………………………………………...32

5.1.Культура………………………………………………………………………....32

5.2.Освіта…………………………………………………………………………….33

5.3.Фізична культура та спорт……………………………………………………...36

5.4.Охорона здоров’я………………………………………………………………..38

VІ.Забезпечення реалізації в місті державної політики з питань сім’ї,

дітей та молоді…………………………………………………………….……41

^ VІІ.Контроль за виконанням Програми………………………………………..42


Паспорт

Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців

на 2012 рік


Назва програми

^ Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік

Підстава для розробки Програми

- Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Дата затвердження Програми

Грудень 2011 року

Замовник Програми

Чернівецька міська рада

Головний розробник Програми

Департамент економіки міської ради

Відповідальні за виконання програмних показників

Виконавчі органи міської ради

Мета Програми

Реалізація основних завдань, які сприятимуть подальшій стабілізації ситуації у всіх сферах життя міста, розробці збалансованого бюджету на 2012 рік

Завдання Програми

-нарощування та ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг, наповнення міського бюджету;

-підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;

-розвиток малого бізнесу;

-залучення інвестицій;

-реформування житлово- комунального господарства;

-всебічний розвиток гуманітарної сфери.

Термін реалізації Програми

2012 рік

Основні джерела фінансування заходів Програми

-міський бюджет;

-державний бюджет;

-власні кошти підприємств;

-інші джерела

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням завдань Програми здійснюють:

-міська рада

-виконавчий комітет міської ради;

-постійна комісія з питань економіки, підприємництва та туризму.



Вступ


Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” , Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Програма визначає основні цілі економічного і соціального розвитку міста, пріоритетні завдання стосовно головної мети розвитку – підвищення добробуту населення на засадах поступового досягнення європейських стандартів життя та забезпечення сталого економічного зростання.

Враховуючи результати економічного і соціального розвитку міста за 2011 рік, виконання Стратегічного плану розвитку міста Чернівців на 2004-2011 роки, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, а також невирішені проблемні питання, визначено основні цілі, завдання, які сприятимуть зміцненню економічного і соціального потенціалу міста, підвищенню рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста, збереженню та нарощуванню обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції та її реалізації, збереженню та відтворенню трудових ресурсів, розвитку підприємництва, залучення інвестицій, створенню нових робочих місць, наповненню бюджету міста.


І.Стан, проблеми, невирішені питання у 2011 році

Зусилля міської ради, підприємств та організацій, малого та середнього бізнесу, територіальної громади міста впродовж 2011 року були спрямовані на забезпечення подальшої стабілізації ситуації у всіх сферах життя міста, стимулювання приватної ініціативи та малого підприємництва, залучення інвестицій, підвищення рівня благоустрою міста та забезпечення належної якості житлово-комунальних послуг, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, належне вирішення соціальних проблем та підвищення доходів мешканців міста.

Основні показники економічного і соціального розвитку міста Чернівців наведені по кожній галузі.

^ Проблемними залишаються такі питання:

-недостатній рівень бюджетного фінансування галузей освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, міських цільових програм розвитку


ІІ.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку міста

Чернівців на 2012 рік

Основними пріоритетами Програми визначені такі напрями:

 • ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;

 • залучення інвестицій в економіку міста та впровадження інвестиційних проектів;

- подальший розвиток малого та середнього бізнесу;

- реформування житлово-комунального господарства міста;

- зростання рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць;

- підвищення заробітної плати шляхом забезпечення економічного зростання у господарському комплексі міста, подальша ліквідація заборгованості із заробітної плати;

- розвиток міста, як центра туристичної індустрії Буковини;

- збереження досягнутих темпів житлового будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, будівництва соціального житла за рахунок бюджетних коштів, коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, інших джерел;

 • всебічний розвиток гуманітарної сфери;

 • забезпечення соціального розвитку та формування повноцінного життєвого середовища в місті.

ІІІ. Забезпечення умов для подальшого економічного зростання

^ 3.1.Бюджетна політика

Головна мета бюджетної політики:

Забезпечення доходів до бюджету міста для виконання повноважень органів місцевого самоврядування.

^ Оцінка поточної ситуації у 2011 році:

До місцевих бюджетів м. Чернівців за 9 місяців 2011 року надійшло 567915,5 тис. грн., що складає 96,8% до плану на 9 місяців та 72,4% до уточненого річного плану. Недоотримано до планових показників на 9 місяців – 18628,6 тис. грн. Невиконання планових показників за січень – вересень поточного року спричинене недоотриманням трансфертів з державного бюджету. Ріст надходжень з відповідним періодом минулого року складає – 41845,8 тис. грн., або 8,0%.

До загального фонду місцевих бюджетів м. Чернівців (без трансфертів) надійшло податків і зборів на суму 261786,0 тис. грн., що складає 100,1% до запланованих показників на 9 місяців, понад план отримано – 229,3 тис. грн., до річного плану – 71,9%. Ріст надходжень з відповідним періодом минулого року складає 11046,1 тис. грн., або 4,4%.

До спеціального фонду бюджету м. Чернівців (без трансфертів) надійшло коштів на суму 71266,1 тис. грн., що складає 101,8% до запланованих показників на звітну дату, до уточненого річного плану – 81,4%. Понад план на звітну дату отримано – 1285,2 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 14087,1 тис. грн. або на 24,6%.

Виконання видаткової частини бюджету м. Чернівців (загального та спеціального фондів) до річного плану складає 70,7 %, до плану на 9 місяців – 95,0 % (уточнений план на 2011 рік – 782033,2 тис. грн., уточнений план на 9 місяців 2011 року – 582347,5 тис. грн., виконання за 9 місяців 2011 року – 553220,8 тис. грн.).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по бюджету міста за 9 місяців 2011 року склали 243,9 млн. грн., або 50,6 % у загальній сумі видатків.

Своєчасно проводились розрахунки бюджетними закладами за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

^ Проблемні питання:

Проблемним, наразі залишається виконання в 2011 році прогнозних показників доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, в обсягах доведених Міністерством фінансів України, оскільки доведені показники є завищеними та нереальними до виконання на суму біля 2,0 млн. грн. Також, враховуючи зменшення зацікавленості суб’єктів господарювання в придбанні земельних ділянок та прав на них, в поточному році очікується невиконання дохідної частини бюджету розвитку на суму біля 6,0млн. грн. Недоотримання вищезазначених коштів може призвести до недофінансування видатків, пов’язаних з розвитком міста.

^ Цілі та завдання на 2012 рік:

Забезпечення життєдіяльності міста, нормального функціонування бюджетних установ, надання якісних громадських послуг, покращання матеріального становища та добробуту громадян.

^ Очікувані результати:

Бюджет міста Чернівців на 2012 рік формується відповідно до Бюджетного кодексу України за формульною системою та в межах показників, доведених Міністерством фінансів України, з врахуванням прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку міста.

№ з/п

Показники бюджету

м. Чернівці

один. виміру

2010р.факт

(заг. та спец. фонди)

2011р.очікуване (заг. та спец. фонди)

2012р. прогноз

(заг. та спец. фонди)

2012р. в % до 2011 р.

1.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн. грн.


427,4


450,8



468,2



103,8

2.

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів (без трансфертів)

млн. грн.


18,8


28,6



29,9



104,5

3.

Видатки місцевих бюджетів – всього,

в т. ч. з трансфертами

млн. грн.

-


732,8

583,6*


776,0

598,0*



102,5




*Примітка: Видатки місцевих бюджетів відображені з дотацією вирівнювання (очікуване виконання 2011 року в сумі 97,2 млн. грн., прогноз на 2012 рік – 129,7 млн. грн.).


^ 3.2.Розвиток реального сектору економіки

Головна мета: Створення в місті сприятливого клімату для подальшого зростання промислового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності продукції місцевого виробника, сприяння інноваційному енергозберігаючому характеру виробництв тощо.

^ Оцінка поточної ситуації за 2011 рік:

Станом на 01.01.2011 року в промисловому комплексі міста склалася виробнича структура на базі 85 великих підприємств, які за основними видами промислової діяльності поділяються на 10 галузей. З початку 2011 року в основне коло залучено наступні малі підприємства: ТОВ «Облторгсервіс» (виробництво металопластикових вікон, дверей) та ПП «Артар» (виробництво пожежних сповіщувачів).

Незважаючи на проблеми щодо скорочення попиту на продукцію підприємств, нестачу обігових коштів через зменшення реалізації та обмежену можливість використання кредитних ресурсів, зменшення чисельності працюючих, завдяки спільним зусиллям підприємств міста та органів влади в промисловості міста не відбулося спаду обсягів реалізації товарної продукції, а навпаки спостерігається приріст. Так, в 2009 році обсяги реалізації товарної продукції промисловими підприємствами міста складали - 1683,0 млн.грн., в 2010 р. – 1825,9 млн.грн., за 9 місяців 2011 р. – 1569,2 млн.грн. В порівнянні до відповідного періоду 2010 року (1193,0 млн.грн. (в діючих цінах) реалізація збільшилась на 376,2 млн.грн., рівень зростання реалізації складає 131,5%. Серед районів міста за 9 місяців п.р. найбільше реалізовано товарної продукції підприємствами Першотравневого району – 1045,6 млн.грн. (66,68% до загальноміських обсягів виробництва). Підприємствами Шевченківського та Садгірського районів було реалізовано – 379,0 млн.грн. ( 24,2%) та 144,6 млн.грн. ( 9,2%) відповідно.

Крім цього, промисловість міста зміцнює свою позицію в питомій вазі промисловості області. Якщо у 2009 році питома вага реалізованої продукції міста в загальнообласному обсязі становила 56,7 %, в 2010 році - 59 %, то за 9 місяців 2011 року – 62,8 %.

У вересні 2011 р. департаментом економіки міської ради проведено семінар-нараду з керівниками бюджетоутворюючих промислових підприємств міста та виконавчими органами міської ради з метою роз’яснення аспектів формування базових рейтингових показників оцінки результатів діяльності виконавчого комітету міської ради. Учасників семінару поінформували про затвердження нового порядку проведення оцінки результатів діяльності виконавчого комітету міської ради за напрямками, визначеними Програмою економічних реформ на 2011-2014 роки.

Значно активізувалась інноваційна діяльність підприємств. В поточному році інноваційною діяльністю займалося 30 промислових підприємств, або 35,2 % від кількості підприємств основного кола, які визначені органами статистики.

Найбільш сприйнятливими до нововведень були підприємства машинобудування, будівельної діяльності, харчових продуктів та напоїв, легкої промисловості.

Більшість промислових підприємств міста працюють на давальницькій сировині, виробничі потужності цих підприємств завантажені відповідно до замовлень на виробництво продукції. По інших підприємствах завантаженість виробничих потужностей визначається наявністю сировини і планами обсягів виробництва відповідно до укладених договорів реалізації продукції та замовлень.

В поточному році підприємствами міста експортовано продукції з імпортованої давальницької сировини на 21,0 млн.дол. США (33,9 % від загального обсягу експорту), що на 20,8 % більше, ніж за відповіднй період минулого року. Ця продукція була відвантажена до Румунії (48,8% від обсягу експорту продукції з давальницької сировини) на 10,2 млн.дол.США, Італії (22,5%) – на 5,3 млн. дол.США та Німеччини (21,7%) - на 4,6 млн.дол.США.

З метою визначення кращих підприємств міста в травні 2011 року було вчетверте проведено урочисту церемонію вшанування лідерів економічного розвитку «Визнання - 2010», запроваджену з метою поширення передового досвіду ефективної організації виробництва та управління, створення позитивного іміджу підприємництва, підвищення конкурентоздатності місцевої продукції та послуг.

В липні 2011 року відбулося міське свято «Петрівський ярмарок». Під час свята проведено виставки – продажу товарів народного споживання та будівельних матеріалів, кондитерських та хлібопекарських виробів, продовольчих товарів, книг та друкованої продукції, квітів, овочів та фруктів, продукції бджільництва тощо.

До участі у Петрівському ярмарку залучено 920 суб’єктів підприємницької діяльності, аматорських колективів художньої самодіяльності, учасників спортивних змагань міста, районів області, 22 областей України, м.Київ та АР Крим. Свято відвідали делегації з Польщі, Росії, Румунії, Молдови.

^ Проблемні питання:

-нестача обігових коштів через зниження попиту на продукцію;

-обмежена можливість користування кредитними ресурсами як виробників, так і споживачів їхніх виробів;

-зношеність основних фондів;

-наявність значних незадіяних виробничих площ;

-невпевненість потенційного інвестора в успішності співпраці з підприємствами міста та неготовність вкладати довгострокові інвестиції;

- незахищеність вітчизняного ринку від неконтрольованого ввозу імпортних товарів.

Цілі та завдання:

-зменшення залежності від імпортних поставок за рахунок розвитку імпортозамінних високотехнологічних виробництв;

-забезпечення підприємств інформацією щодо організації та проведення виставкових заходів (в місті, області, Україні, за кордоном), надання організаційної підтримки;

-популяризація місцевих торгових марок серед мешканців міста шляхом організації промоційних акцій, передсвяткових ярмарків, виставок тощо;

-реалізація продукції підприємств харчової галузі у всіх супермаркетах міста;

-проведення акції вшанування лідерів економічного розвитку міста;

-залучення малих підприємств до основного кола промисловості;

-сприяння широкому впровадженню у виробництво наукових розробок, нових технологій та технічному переозброєнню виробництва, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел, освоєння виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції, сприяння її виходу на вітчизняний та закордонні ринки.

^ Очікувані результати:

-зростання обсягів реалізації промислової продукції на промислових підприємствах міста на 4 %;

-виробництво сучасної інноваційної конкурентоздатної продукції;

-приріст прямих іноземних інвестицій в економіку міста.

^ Основні показники розвитку промислового виробництва


Показники

Одиниця виміру

2010 р.

(факт)

2011р.

(очіку-

ване)

2012 р.

( прог

ноз)

2012 р. у % до

2011 р.

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього

млн. грн.

1825,9

2232

2324

104,0

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення

грн.

6895,0

7750,0

8060

104,0
  1   2   3   4   5   6



Схожі:

Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік iconРішення ІІ пленарне засідання 29. 12. 2010 №7 м. Чернівці Про хід виконання рішення 51 сесії міської ради V скликання від 06. 05.
Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік” взяти до уваги
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік iconРішення 23 сесії міської ради V скликання від 27. 12. 2007 року №470 Про хід виконання рішення 11 сесії міської ради V скликання від 29. 12. 2006р. №201 Про Програму економічного І соціального
Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2007 рік” взяти до уваги
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік iconРішення 36 сесія V скликання 15. 01. 2009 р. №827 м. Чернівці Про хід виконання рішення 23 сесії міської ради V скликання від 27.
Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік” взяти до уваги (додається)
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік iconРішення від 27 січня 2012 року №497 м. Знам`янка Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Знам`янка на 2012 рік
Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Знам`янка на 2012 рік (додається)
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік iconРішення " " 2011 р м. Кремінна Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2012 рік
«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»,...
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік iconРішення від 16 грудня 2010 року №17 смт Олександрівка Про виконання програми економічного І соціального розвитку Олександрівського району на 2010 рік та про програму економічного І соціального розвитку Олександрівського району на 2011 рік
Ціального розвитку Олександрівського району на 2010 рік, розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект програми економічного...
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік iconРішення ІІІ пленарне засідання 25. 01. 2011 №20 м. Чернівці Про затвердження складу ради фонду соціального захисту населення міста Чернівців та визнання такими, що втратили чинність, раніше прийняті рішення з цього питання
Тів місцевих бюджетів, затвердженого рішенням 24 сесії міської ради V скликання від 12. 02. 2008р. №511 зі змінами до нього та Положення...
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік iconРішення № ­­­­­ " " грудня 2012 р м. Кремінна Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2013 рік
«Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»,...
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік iconРішення від 29 грудня 2011 року №120 смт. Олександрівка Про виконання програми економічного І соціального розвитку Олександрівського району на 2011 рік та про програму економічного І соціального розвитку Олександрівського району на 2012 рік
Ціального розвитку Олександрівського району на 2011 рік, розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект програми економічного...
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 \"Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік\" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012 рік iconПрограма пріоритетних напрямків розвитку міста Чернівців до 2011 року
Чернівців до 2011 року, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, заходів, пов”язаних з підготовкою до відзначення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи