Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» icon

Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення»
Скачати 58.39 Kb.
НазваРішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення»
Дата конвертації05.07.2013
Розмір58.39 Kb.
ТипРішення
УКРАЇНА

Чернівецька міська рада

13 сесія VI скликання

РІШЕННЯ
29.09.2011 302 м. Чернівці


Про протест прокурора м. Чернівців від 02.08.2011р. №87/2270 вих.11 на пункти 29, 29.1 рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29.09.2007р. № 404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення»


Прокурором м. Чернівців 02.08.2011р. внесено протест №87/2270 на пункти 29, 29.1 рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29.09.2007р. № 404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення».

Пунктом 29 вказаного вище рішення державному підприємству дослідному господарству «Центральне» надано дозвіл на підготовку матеріалів попереднього погодження та вилучення земельної ділянки по вул. Коломийській площею 40,0 га.

Пунктом 29.1 цього ж рішення надано дозвіл ТзОВ «Будпартнерсервіс» на складання проекту відведення земельної ділянки по вул. Коломийській площею 20,0 га в оренду до 01.10.2012 року для житлового будівництва за рахунок земель державного підприємства дослідного господарства «Центральне» Буковинського інституту агропромислового виробництва УААН.

Прокурор вважає, що опротестовані пункти рішення Чернівецької міської ради є незаконними та підлягають скасуванню з наступних підстав.

Згідно з державним актом на право постійного користування землею, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 00001 від 10 лютого 1993 року. Чернівецькій державній сільськогосподарській дослідній станції Української академії аграрних наук м. Чернівці Чернівецькою міською радою надано у постійне користування 2187,5 га землі для науково-дослідної і виробничої діяльності відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 09.02.1993р. № 58/2.

Наказом президента Української Академії Аграрних наук України від 06.12.1999р № 126 створено Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук з правами юридичної особи на базі земель і майна Чернівецької державної сільськогосподарської дослідної станції та Придністровської дослідної станції Інституту садівництва, які ліквідуються. Відповідно до наказу Буковинський інститут АПВ визнано правонаступником Чернівецької державної сільськогосподарської дослідної станції та Придністровської дослідної станції Інституту садівництва, що ліквідуються, та закріплено за ним землі, всі будівлі, лабораторії, обладнання, виробничі приміщення та інше майно колишніх Чернівецької державної сільськогосподарської станції і Придністровської дослідної станції Інституту садівництва.

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації.

Перевіркою встановлено, що правонаступники Чернівецької державної сільськогосподарської дослідної станції Української академії аграрних наук, яка у грудні 1999 року була ліквідована, Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН та ДПДГ «Центральне» не виготовили документи, що посвідчують право власності чи право постійного користування земельною ділянкою та не здійснили їх державну реєстрацію.

Крім цього, перевіркою встановлено, що земельна ділянка площею 40,0 га знаходиться на полі № 9 (рілля).

Згідно з пунктами 4.3, 4.16 Статуту ДПДГ «Центральне», яке стало одним із правонаступників Чернівецької державної сільськогосподарської станції УААН, землі дослідних полів господарства та з цінними ґрунтами відносяться до особливо цінних земель, а господарство здійснює володіння, користування землею відповідно до мети своєї діяльності та вимог чинного законодавства.

Відповідно до вимог статті 150 Земельного Кодексу України до особливо цінних земель відносяться землі дослідних полів науково-дослідних установ. Вилучення особливо цінних земель для несільськогосподарських потреб не допускається. Земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, можуть вилучатися для будівництва житла за постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної ділянки погоджується Верховною Радою України.

Однак, постанови Кабінету Міністрів України або погодження Верховної Ради України на вилучення землі дослідного поля № 9 (рілля), що надавалася для науково-дослідної і виробничої діяльності Чернівецькій державній сільськогосподарській станції УААН, як передбачено статтею 150 Земельного кодексу України, не було.

Таким чином, Чернівецька міська рада, приймаючи пункти 29, 29.1 рішення від 28.09.2007 року № 404 вийшла за межі наданих їй повноважень, оскільки пунктом 29 вказаного рішення було надано ДПДГ «Центральне» дозвіл на підготовку матеріалів попереднього погодження на вилучення земельної ділянки на вул. Коломийській площею 40 га в той час, коли вони не були закріплені за ДПДГ «Центральне». Аналогічно пунктом 29.1 вказаного рішення міської ради було надано дозвіл ТзОВ «Будпартнерсервіс» на складання проекту відведення земельної ділянки на вул. Коломийській площею 20 га в оренду до 01.10.2012 для житлового будівництва за рахунок земель ДПДГ «Центральне», в той час, коли вказані 20 га земель не перебували в користуванні ДПДГ «Центральне», а згідно державного акта на право постійного користування землею за № 00001 від 10 лютого 1993 року були закріплені за Чернівецькою державною сільськогосподарською дослідною станцією Української ААН, яка на момент прийняття рішення Чернівецькою міською радою, була ліквідована.

Ознайомившись із доводами прокурора, проаналізувавши законодавство, яке регулює зазначені правовідносини, міська рада вважає, що протест підлягає відхиленню, обґрунтовуючи наступним.

Згідно зі статтею 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Рішенням Конституційного Суду України від 16.04.2009 р. №7-рп/2009 у справі №1-9/2009 за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень ч.2 ст.19, ст.144 Конституції України, ст.25, ч.14 ст.46, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) визначено, що: "... органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є "гарантією стабільності суспільних відносин" між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення". Також у зазначеному рішенні Конституційного Суду України зазначено, що ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.

З врахуванням зазначеного протест підлягає відхиленню.

Відповідно до статей 19, 21, 22, 64 Конституції України, статей 25, 26, 59, 73 Закону України, статті 21 Закону України «Про прокуратуру», статей 24, 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чернівецька міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Відхилити протест прокурора м. Чернівців від 02.08.2011р. №87/2270 на пункти 29, 29.1 рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29.09.2007р. № 404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення».

2. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради у мережі Інтернет.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Ніконова В.М. і начальника юридичного управління міської ради Шибу О.М.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.


Секретар Чернівецької міської ради В.Михайлішин
Схожі:

Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» iconРішення 40 сесії міської ради ІV скликання від 22. 12. 2005р. №916 щодо надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення
Чернівців від 17. 05. 2011р. №87/1374 вих. 11 на пункт 52. 8 рішення 40 сесії міської ради ІV скликання від 22. 12. 2005р. №916 щодо...
Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» iconРішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення»
Чернівців від 02. 08. 2011р. №87/2269 вих. 11 на пункти 68, 68. 1 та 68. 2 рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02....
Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» iconРішення 34 сесії міської ради V скликання від 27. 11. 2008р. №738 «Про надання юридичним особам та приватним підприємцям земельних ділянок в оренду та внесення змін в раніше прийняті рішення»
Про протест прокурора м. Чернівців від 01. 08. 2011р. №87/2249 вих. 11 на пункт 10 додатку 4 рішення 34 сесії міської ради V скликання...
Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» iconРішення 14 сесії міської ради V скликання
Про внесення змін до рішення 12 сесії міської ради V скликання від 25. 01. 2007р. №223 "Про визначення земельної ділянки на вул....
Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» iconРішення 9 сесії міської ради XXIV скликання
Про внесення змін до рішення 7 сесії міської ради ХХІV скликання від 26. 12. 2002р. №120 "Про місцеві податки І збори у м. Чернівці...
Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» iconРішення ­­­­­ ­­­­ 2008 № м. Чернівці
Про внесення змін до рішення 23 сесії міської ради V скликання від 27. 12. 2007 р. №489 “Про затвердження величини плати за тимчасове...
Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» iconРішення 23 сесії міської ради V скликання від 27. 12. 2007 р. №489 "Про затвердження величини плати за тимчасове користування місцями розташування зовнішньої реклами в м. Чернівцях та відміну раніше прийнятих рішень" Опис проблеми
Про внесення змін до рішення 23 сесії міської ради V скликання від 27. 12. 2007 р. №489 “Про затвердження величини плати за тимчасове...
Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» iconРішення 29. 12. 2011 №359 м. Чернівці Про внесення змін в рішення 2 сесії Чернівецької міської ради VI скликання (ІІІ пленарне засідання) від 25. 01. 2011 року №18 «Про місцеві податки І збори в м. Чернівцях та відміну раніше прийнятих рішень»
Про внесення змін в рішення 2 сесії Чернівецької міської ради VI скликання (ІІІ пленарне засідання) від 25. 01. 2011 року №18 «Про...
Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» iconРішення 27. 06. 2013 №890 м. Чернівці Про внесення змін до рішення міської ради VI скликання від 25. 01. 2011 р. №18 «Про місцеві податки І збори в м. Чернівцях та відміну раніше прийнятих рішень»
Про внесення змін до рішення міської ради VI скликання від 25. 01. 2011 р. №18 «Про місцеві податки І збори в м. Чернівцях та відміну...
Рішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» iconРішення 27. 06. 2013 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення міської ради VI скликання від 25. 01. 2011 р. №18 «Про місцеві податки І збори в м. Чернівцях та відміну раніше прийнятих рішень»
Про внесення змін до рішення міської ради VI скликання від 25. 01. 2011 р. №18 «Про місцеві податки І збори в м. Чернівцях та відміну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи