Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» icon

Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення»
Скачати 56.07 Kb.
НазваРішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення»
Дата конвертації05.07.2013
Розмір56.07 Kb.
ТипРішення
УКРАЇНА

Чернівецька міська рада

13 сесія VI скликання

РІШЕННЯ
29.09.2011 303 м. Чернівці


Про протест прокурора м. Чернівців від 02.08.2011р. №87/2269 вих.11 на пункти 68, 68.1 та 68.2 рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28.02.2008р. № 521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення»


Прокурором м. Чернівців 02.08.2011р. внесено протест №87/2269 вих.11 на пункти 68, 68.1 та 68.2 рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28.02.2008р. № 521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення».

Пунктом 68 рішення Чернівецької міської ради від 28.02.2008 року № 521 вилучено у Чернівецької державної сільськогосподарської станції Української академії аграрних наук частину земельної ділянки на вул. Коломийській площею 40 га, надану рішенням виконавчого комітету міської ради від 09.02.1993 року № 58/2 в постійне користування для науково-дослідної і виробничої діяльності.

Згідно з пунктом 68.1 вказаного рішення земельна ділянка на вул. Коломийській площею 20 га підлягає продажу на конкурентних засадах. Відповідно до пункту 68.2 рішення затверджено проект відведення та надано ТзОВ «Будпартнерсервіс», яке знаходиться на пров. Енту-
зіастів, 2/3, земельну ділянку на вул. Коломийській площею 20 га в оренду до 01.10.2012 року, для будівництва житлового мікрорайону.

Прокурор вважає, що опротестовані пункти рішення Чернівецької міської ради є незаконними та підлягають скасуванню з наступних підстав.

Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.02.1993 року № 58/2 Чернівецькій державній сільськогосподарській дослідній станції Української академії аграрних наук м. Чернівці надано у постійне користування 2187,5 га землі для науково-дослідної і виробничої діяльності, що засвідчено державним актом на право постійного користування землею від 10 лютого 1993 року № 00001.

Згідно з наказом президента Української Академії Аграрних наук України № 126 від 06.12.1999 року створено Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук з правами юридичної особи на базі земель і майна Чернівецької державної сільськогосподарської дослідної станції та Придністровської дослідної станції Інституту садівництва, які ліквідуються. Відповідно до наказу Буковинський інститут АПВ визнано правонаступником Чернівецької державної сільськогосподарської дослідної станції та Придністровської дослідної станції Інституту садівництва, що ліквідуються, та закріплено за ним землі, всі будівлі, лабораторії, обладнання, виробничі приміщення та інше майно колишніх Чернівецької державної сільськогосподарської станції і Придністровської дослідної станції Інституту садівництва.

Перевіркою встановлено, що правонаступники ліквідованої у грудні 1999 року Чернівецької державної сільськогосподарської дослідної станції Української академії аграрних наук Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН та ДПДГ «Центральне» не виготовили документи, що посвідчують право власності чи право постійного користування земельною ділянкою та не здійснили їх державної реєстрації.

Згідно з пунктами 1, 2 статті 149 Земельного Кодексу України вилучення земельних ділянок, наданих у постійне користування із земель державної та комунальної власності, проводиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень.

На час прийняття пункту 68 рішення Чернівецької міської ради від 28.02.2008 року №521 про вилучення у Чернівецької державної сільськогосподарської станції УААН не було згоди землекористувача, оскільки вказана державна сільськогосподарська станція була ліквідована Українською Академією Аграрних наук ще у грудні 1999 року, а правонаступники - Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН та ДПДГ «Центральне» не мали права давати згоду про вилучення землі, оскільки на той час не були законними землекористувачами.

Більше того, згідно з пунктами 4.3; 4.16 Статуту ДПДГ «Центральне», яке стало одним із правонаступників Чернівецької державної сільськогосподарської станції УААН, землі дослідних полів господарства та з цінними ґрунтами відносяться до особливо цінних земель, а господарство здійснює володіння, користування землею відповідно до мети своєї діяльності та вимог чинного законодавства.

Відповідно до вимог статті 150 Земельного Кодексу України до особливо цінних земель відносяться землі дослідних полів науково-дослідних установ. Вилучення особливо цінних земель для несільськогосподарських потреб не допускається. Земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, можуть вилучатися для будівництва житла за постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної ділянки погоджується Верховною Радою України

Однак, постанови Кабінету Міністрів України або погодження Верховної Ради України на вилучення землі дослідного поля № 9 (рілля), що надавалася для науково-дослідної і виробничої діяльності Чернівецькій державній сільськогосподарській станції УААН, як передбачено статтею 150 Земельного кодексу України, не було.

Ознайомившись із доводами прокурора, проаналізувавши законодавство, яке регулює зазначені правовідносини, міська рада вважає, що протест підлягає відхиленню, обґрунтовуючи наступним.

Згідно зі статтею 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Рішенням Конституційного Суду України від 16.04.2009 р. №7-рп/2009 у справі №1-9/2009 за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень ч.2 ст.19, ст.144 Конституції України, ст.25, ч.14 ст.46, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) визначено, що: "... органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є "гарантією стабільності суспільних відносин" між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього рішення". Також у зазначеному рішенні Конституційного Суду України зазначено, що ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.

З врахуванням зазначеного протест підлягає відхиленню.

Відповідно до статей 19, 21, 22, 64 Конституції України, статей 25, 26, 59, 73 Закону України, статті 21 Закону України «Про прокуратуру», статей 24, 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чернівецька міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Відхилити протест прокурора м. Чернівців 02.08.2011р. №87/2269 вих.11 на пункти 68, 68.1 та 68.2 рішення 54 сесії міської ради
V скликання від 28.02.2008р. № 521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення».

2. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради у мережі Інтернет.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Ніконова В.М. і начальника юридичного управління міської ради Шибу О.М.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.


Секретар Чернівецької міської ради В.Михайлішин
Схожі:

Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» iconРішення 40 сесії міської ради ІV скликання від 22. 12. 2005р. №916 щодо надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення
Чернівців від 17. 05. 2011р. №87/1374 вих. 11 на пункт 52. 8 рішення 40 сесії міської ради ІV скликання від 22. 12. 2005р. №916 щодо...
Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» iconРішення 20 сесії міської ради V скликання від 29. 09. 2007р. №404 «Про надання в оренду та користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення»
Про протест прокурора м. Чернівців від 02. 08. 2011р. №87/2270 вих. 11 на пункти 29, 29. 1 рішення 20 сесії міської ради V скликання...
Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» iconРішення 34 сесії міської ради V скликання від 27. 11. 2008р. №738 «Про надання юридичним особам та приватним підприємцям земельних ділянок в оренду та внесення змін в раніше прийняті рішення»
Про протест прокурора м. Чернівців від 01. 08. 2011р. №87/2249 вих. 11 на пункт 10 додатку 4 рішення 34 сесії міської ради V скликання...
Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» iconРішення 31. 05. 2012 №520 м. Чернівці Про внесення змін до рішення міської ради V скликання від 24. 04. 2008р. №561 "Про затвердження Положення про проведення земельних аукціонів для продажу земельних ділянок або права їх оренди в м.
Про внесення змін до рішення міської ради V скликання від 24. 04. 2008р. №561 "Про затвердження Положення про проведення земельних...
Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» iconРішення 31. 10. 2012 №648 м. Чернівці Про внесення змін в рішення міської ради V скликання від 24. 04. 2008р. №561 "Про затвердження Положення про проведення земельних аукціонів для продажу земельних ділянок або права їх оренди в м.
Про внесення змін в рішення міської ради V скликання від 24. 04. 2008р. №561 "Про затвердження Положення про проведення земельних...
Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» iconРішення Чернівецької міської ради Про внесення змін в рішення міської ради V скликання від 24. 04. 2008р. №561 "Про затвердження Положення про проведення земельних аукціонів для продажу земельних ділянок або права їх оренди в м.
Про внесення змін в рішення міської ради V скликання від 24. 04. 2008р. №561 "Про затвердження Положення про проведення земельних...
Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» iconРішення міської ради VІ скликання 27. 09. 2012 №615 Доповнення до Плану діяльності Чернівецької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік № з/п
Про внесення змін до рішення міської ради V скликання від 24. 04. 2008р. №561 «Про затвердження Положення про проведення земельних...
Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» iconРішення. № м. Чернівці Про внесення змін в рішення міської ради V скликання від 24. 04. 2008р. №561 "Про затвердження Положення про проведення земельних аукціонів для продажу земельних ділянок або права їх оренди в м.
Про внесення змін в рішення міської ради V скликання від 24. 04. 2008р. №561 "Про затвердження Положення про проведення земельних...
Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» iconРішення виконавчого комітету міської ради 10. 02. 2009 №100/3 Доповнення до плану реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Чернівцях на 2009 рік №
Внесення змін до рішення 27 сесії міської ради V скликання від 24. 04. 2008р. №561 «Про затвердження про проведення земельних аукціонів...
Рішення 54 сесії міської ради V скликання від 28. 02. 2008р. №521 «Про надання в оренду та користування земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийнятті рішення» iconРішення ­­­­­ ­­­­ 2008 № м. Чернівці
Про внесення змін до рішення 23 сесії міської ради V скликання від 27. 12. 2007 р. №489 “Про затвердження величини плати за тимчасове...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи