Рішення 15 сесії міської ради V скликання icon

Рішення 15 сесії міської ради V скликання
Скачати 71.36 Kb.
НазваРішення 15 сесії міської ради V скликання
Дата конвертації06.07.2013
Розмір71.36 Kb.
ТипРішення

Рішення 15 сесії міської ради V скликання від 4 квітня 2007 року

№ 276

Про затвердження міської цільової комплексної

Програми підтримки дітей, молоді та сімей “Молодь” на 2007-2008 роки


Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Законів України “Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки”, “Про охорону дитинства”, “Про попередження насильства в сім’ї”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” , “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Програми реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2007-2008 роки, з метою покращання роботи з дітьми, молоддю та сім’ями м. Чернівців, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити міську цільову комплексну Програму підтримки дітей, молоді та сімей “Молодь” на 2007 – 2008 роки (додається).

2.Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є. Д.) видатки, пов’язані з реалізацією Програми, провести в межах затверджених асигнувань по загальному фонду міського бюджету на 2007 рік та передбачити в проекті бюджету на 2008 рік.

3.Опублікувати міську цільову комплексну Програму підтримки дітей, молоді та сімей “Молодь” на 2007 – 2008 роки в газеті “Чернівці”.

4.Відділу у справах сім’ї та молоді міської ради, міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службі у справах дітей, управлінню освіти, управлінню культури, управлінню охорони здоров’я, управлінню з питань фізичної культури та спорту, управлінню праці та соціального захисту населення забезпечити виконання заходів Програми.

5.Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І. І.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики.
^

Чернівецький міський голова М. Федорук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 15 сесії міської ради

V скликання

від 04.04.2007 року276
^
МІСЬКА ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ, МОЛОДІ ТА СІМЕЙ “МОЛОДЬ”
НА 2007 –2008 РОКИ
  1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є комплексне впровадження системи соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних, організаційних, просвітницьких, спортивно-оздоровчих, культурно-масових заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для соціального становлення, самореалізації і вирішення нагальних проблем дітей, молоді та сімей м. Чернівців на принципах та засадах, визначених чинним законодавством України.

Основними завданнями Програми є:

1.Забезпечення надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям:

- надання підтримки дітям та молоді соціально-незахищених категорій;

- соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- покращення житлових умов молоді соціально-незахищених категорій.

2.Сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді.

3.Розвиток ініціатив та залучення молоді до активної участі в громадському житті міста:

- сприяння створенню, діяльності дитячих і молодіжних організацій, а також об’єднань громадян, фондів, які беруть участь у реалізації молодіжної політики міста;

- розвиток молодіжного самоврядування;

- патріотичне виховання дітей та молоді.

4.Популяризація здорового способу життя, профілактика негативних явищ (злочинності, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, ВІЛ/СНІДу).

5.Організація змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення, стимулювання пізнавальної діяльності дітей та молоді:

- забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей та молоді;

- стимулювання наукових ініціатив учнівської та студентської молоді;

  • проведення молодіжних культурно-масових заходів.ІІ. Характеристика цільової групи та соціальної проблематики

Цільовою групою Програми є діти та молодь віком до 35 років, зокрема: діти-сироти та позбавлені батьківського піклування; молодь з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування; неповнолітні та молоді особи, що повернулися з місць позбавлення волі; сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, його перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, безпритульністю, сирітством; сім’ї, в яких існує ризик передачі дітей до інтернатних установ; неповнолітні одинокі матері (батьки), яким необхідна підтримка; сім’ї, члени яких перебувають чи перебували на державному утриманні, а також молоді сім’ї, учнівська, студентська молодь, члени дитячих та молодіжних громадських організацій міста.

Станом на 01.01. 2007 року в м. Чернівцях проживає 123 910 осіб віком до 35 років, з них у віці до 5 років – 12262 особи, у віці від 6 до 17 років – 32 486 осіб, у віці від 18 до 35 років - 79 162 особи.

Діє 17 вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, в яких навчається 25 234 студентів та 9 професійно-технічних навчальних закладів, в яких навчається 4658 учнів. В школах міста навчається 23 898 дітей.

Зареєстровано 47 молодіжних громадських організацій, діє студентський парламент та міська учнівська рада

В місті 231 учні та студенти, які мають статус дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, з них - 121 особа не забезпечені житлом після закінчення навчального закладу. В школах міста навчається 291 дитина, яка перебуває під опікою. В місті функціонують дитячий будинок сімейного типу та прийомна сім’я, в яких загалом виховується 11 прийомних дітей. Створено 2 соціальні квартири для випускників-сиріт навчальних закладів різного рівня акредитації, в яких проживають 18 осіб зазначеної категорії.

В міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває на обліку 332 сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах, з яких 32 перебувають під постійним соціальним супроводом. В м. Чернівцях зареєстровано 1048 наркозалежних молодих осіб, з яких 527 осіб - вживають наркотики ін’єкційним шляхом, та 107 осіб ВІЛ-інфікованої молоді.

ІІІ. Очікувані результати

Підвищення якості надання соціальних послуг молоді, дітям та сім’ям м. Чернівців, забезпечення найбільш соціально-незахищених категорій молоді соціальним житлом, створення умов для постійного та тимчасового працевлаштування молоді, підвищення активності молодіжних громадський організацій та залучення молоді до процесу прийняття рішень, збільшення рівня поінформованості дітей та молоді щодо поширення наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, збільшення кількості дітей та молоді оздоровлених за рахунок міського бюджету, удосконалення організації проведення молодіжних заходів.


^ IV. Загальна характеристика програми

1.
Відповідальний за розробку та виконання програми
Відділ у справах сім’ї та молоді

Чернівецької міської ради

2.
Розробники програми
Відділ у справах сім’ї та молоді
Чернівецької міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3.
Співрозробники програми
Депутат міської ради, голова Спілки Активної Молоді, Володимир Бешлей, голова ЧМГМО “Крок” Микола Кушнір, голова Чернівецької міської учнівської ради Віталій Паньчишин

4.
Організаційна структура реалізації програми
- управління та відділи міської ради
- міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
- постійна комісія міської ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики
- Координаційна рада з питань молодіжної політики міста

- студентський парламент, учнівська рада

- дитячі та молодіжні громадські організації, об’єднання громадян

5.
Нормативні акти, на реалізацію яких спрямована програма
Закони України: “Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки”, “Про охорону дитинства”, “Про попередження насильства в сім’ї”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” , “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, Програма реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2007-2008 роки та ін.

6.
Основні показники та параметри контролю за якістю виконання програми

- кількість проведених заходів та охоплених ними осіб;

- кількість діючих спеціалізованих служб роботи з різними категоріями дітей та молоді;

- кількість наданих соціальних послуг загалом,

- кількість сімей та осіб в них, охоплених різними видами соціальних послуг;

- кількість осіб з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування, забезпечених тимчасовим житлом;

- кількість створених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та в них прийомних дітей;

- кількість працевлаштованої молоді на тимчасові та постійні робочі місця;

- кількість оздоровлених дітей та молоді;

- кількість розробленої та поширеної соціальної рекламної продукції.

7.
Терміни та етапи реалізації програми

1 квітня 2007 року – 31 грудня 2008 року:

  • 2007 бюджетний рік

  • 2008 бюджетний рік

8.
Основні джерела фінансування програми

- кошти міського бюджету, в тому числі цільового фонду соціально-економічного розвитку міста;

- кошти, отримані від проведення благодійних акцій, концертів, виставок, інших культурно-масових заходів;

- кошти громадських організацій;

- кошти державного бюджету, передбачені на реалізацію окремих проектів та заходів;

- інші надходження, не заборонені законодавством.Схожі:

Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconРішення 7 сесії міської ради VI скликання ІІ пленарного засідання 14. 04. 2011 №122 Зміни та доповнення, що вносяться до рішення 2 сесії міської ради
В пункті “в розмірі 50 відсотків на санітарну норму” вище-названого рішення 2 сесії міської ради ІІІ скликання від 21. 05. 1998 року...
Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconРішення 10 сесії міської ради VІ скликання 28. 07. 2011 №224 Перелік
Рішення 35 сесії міської ради ІV скликання від 25. 08. 2005р. №811 (пункт 6 додатку 1), рішення 49 сесії міської ради V скликання...
Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconРішення 20 сесії міської ради VІ скликання 23. 02. 2012 №425 Доповнення до Плану діяльності Чернівецької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік № з/п
Про внесення змін до рішення 2 сесії Чернівецької міської ради VI скликання (ІІІ пленарне засідання) від 25. 01. 2011 року №18 та...
Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconРішення 10 сесії міської ради VІ скликання 28. 07. 2011 №234 положенн я про архівний відділ Чернівецької міської ради Загальна частина Архівний відділ Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради
Л, створений відповідно до рішення 9 сесії Чернівецької міської ради іу скликання “Про внесення змін в рішення 7 сесії міської ради...
Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconРішення 15 сесії міської ради V скликання від 4 квітня 2007 року №285
Чернівцях та визнання такими, що втратили чинність додаток до рішення 21 сесії міської ради іу скликання від 29. 04. 2004 р. №450...
Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconРішення 41 сесії міської ради V скликання 25. 06. 2009 №985
Чернівців, затверджених рішенням 18 сесії Чернівецької міської ради у скликання від 12. 07. 2007 р. №364, рішення 39 сесії міської...
Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconРішення 14 сесії міської ради V скликання
Про внесення змін до рішень 3 сесії міської ради V скликання від 30. 06. 2006р. №59 та 4 сесії міської ради V скликання від 27. 07....
Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconДодаток 16 положення про відділ інформації Чернівецької міської ради затверджено рішення 23 сесії міської ради V скликання 27. 12. 2007 № положення про відділ інформації Чернівецької міської ради І
Україні", та, відповідно до рішення 10 сесії міської ради IV скликання №222 від 24. 04. 2003 року " Про внесення змін в рішення 7...
Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconДодаток 4 до рішення 2 сесії міської ради VІ скликання ііі-го пленарного засідання
Дозвіл на складання проекту відведення рішення 38 сесії міської ради у скликання від 02. 04. 2009р. №888
Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconРішення 22 сесії міської ради VІ скликання 29. 03. 2012 №469 Перелік
Рішення 7 сесії міської ради VІ скликання (іі-е пленарне засідання) від 14. 04. 2011р. №137
Рішення 15 сесії міської ради V скликання iconРішення 13 сесії міської ради VІ скликання 29. 09. 2011 №292 Перелік
Рішення 10 сесії міської ради VІ скликання від 28. 07. 2011р. №226 (пункт 12 додатку)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи