Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення icon

Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення
Скачати 49.48 Kb.
НазваПоложення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення
Дата конвертації07.07.2013
Розмір49.48 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

09.10.2012645/20


ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань визначення та відшкодування збитків,

заподіяних територіальній громаді м.Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства  1. Загальні положення

1. Комісія з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м.Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства (надалі Комісія) створена відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р. №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», статей 156, 157 Земельного кодексу України.

2. Метою діяльності комісії є визначення розміру неодержаних доходів чи збитків, заподіяних територіальній громаді міста Чернівців внаслідок протиправних дій підприємств, установ, організацій чи громадян, які полягають у порушенні вимог земельного законодавства, шляхом складання акта за зразком, що додається до цього Положення (надалі Суб’єкти).

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.93 р. N 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», актами Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у сфері земельних відносин.

4. Комісія у своїй діяльності відповідальна перед виконавчим комітетом Чернівецької міської ради та йому підзвітна.

5. Організація роботи комісії, збір матеріалів які необхідні для здійснення Комісією своїх повноважень та листування від її імені покладається на департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

  1. Права і обов’язки комісії

1. Комісія вправі надавати Суб’єктам рекомендації щодо усунення порушень вимог земельного законодавства у досудовому порядку вирішення спорів.

2. Уповноважує виконавчі органи здійснювати збір матеріалів, які необхідні для вирішення покладених на неї повноважень.

3. Врегульовує в досудовому порядку земельні питання, які виникають між користувачами землі та міською радою в частині заподіяння збитків територіальній громаді міста.

4. Визначає розмір збитків, які заподіяні Суб’єктами територіальній громаді міста.

  1. Організація роботи комісії

1. Засідання комісії проводиться на вимогу голови чи заступника за клопотанням виконавчих органів міської ради.

2. Координація роботи Комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

3. За дорученням голови Комісії або у випадку його відсутності, повноваження голови здійснює його заступник.

4. Комісія розглядає листи, заяви та звернення громадян, органів державної влади, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, підприємств, установ та організацій всіх форм власності з питань, віднесених до її компетенції.

5. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться по мірі необхідності відповідно до пункту 1. цього Розділу.

6. Секретар та члени Комісії вправі на засідання Комісії направляти своїх представників.

7. При підготовці до розгляду матеріалів голова чи його заступник вирішує такі питання:

7.1. Чи належить до компетенції Комісії розгляд поданих матеріалів;

7.2. Чи повідомлені особи, які братимуть участь у розгляді матеріалів, про час і місце їх розгляду;

7.3.Чи витребувано необхідні документи.

8. Комісія з питань, що відносяться до її компетенції, в порядку, визначеному законодавством, має право отримувати від виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, їх філій необхідні матеріали та документи.

9. Комісія у межах своїх повноважень запрошує у разі необхідності посадових осіб, представників органів ради, органів державної влади, комунальних підприємств, експертів, спеціалістів для участі у роботі Комісії, а також представників громадських організацій та засобів масової інформації.

10. Розгляд справи починається з оголошення складу Комісії. Головуючий на засіданні Комісії оголошує, які матеріали підлягають розгляду. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді матеріалів, досліджуються подані документи та вирішуються клопотання.

11. Матеріали розглядаються в присутності Суб’єкта, відносно якого вони надійшли. При відсутності цієї особи (її представника) матеріали можуть бути розглянуті лише у випадках, коли є дані про своєчасне її повідомлення стосовно місця та часу розгляду матеріалів.

12. Для об’єктивності розгляду питання відшкодування збитків, комісія визначає:

12.1. В чому полягає та чи встановлені порушення вимог земельного законодавства уповноваженими на те органами;

12.2. Дату виникнення права власності Суб’єктом на нерухоме майно;

12.3. Чи здійснювалися відповідні дії Суб’єктом щодо усунення порушення ним вимог земельного законодавства;

12.4. Розмір орендної плати, яка б підлягала сплаті за користування землею, що визначена відповідно до нормативно-правового акта органу місцевого самоврядування, який діє на день засідання Комісії.

13. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загального складу Комісії.

14. Збитки визначаються за ставками орендної плати відповідно до функціонального використання земельної ділянки, які діяли в період виникнення збитків.

15. За результатами роботи Комісії складається відповідний акт, який повинен містити:

15.1. Найменування Комісії, яка склала акт;

15.2. Дату розгляду матеріалів;

15.3. Відомості про Суб’єкта, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії;

15.4. Викладення обставин, встановлених при розгляді матеріалів;

15.5. Зазначення розміру збитків, заподіяних територіальній громаді міста.

16. Акт Комісії оголошується негайно після його складання та підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії. У випадку відмови від підпису Суб’єкта, відносного якого надійшли матеріали на розгляд комісії, про це зазначається у акті. Копія акта впродовж 3-ох днів вручається Суб’єкту або надсилається поштовим відправленням.

17. Акт Комісії затверджує виконавчий комітет Чернівецької міської ради шляхом прийняття відповідного рішення, проект якого подає департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

18. Збитки відшкодовуються Суб’єктами, за рахунок власних коштів у вигляді внеску до фонду соціально-економічного розвитку міста не пізніше одного місяця після затвердження виконавчим комітетом актів Комісії.

19. Комісія здійснює контроль за виконанням актів, затверджених виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, та у разі несплати Суб’єктами суми збитків, вказаної в акті Комісії, подає до юридичного управління міської ради пакет документів для вирішення питання звернення до суду.

20. У випадку усунення Суб’єктом порушень вимог земельного законодавства, питання щодо відшкодування збитків у добровільному чи в судовому порядку у подальшому не розглядається.


Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради П.Ротар
Схожі:

Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення iconРішення 09. 10. 2012 №645/20 м. Чернівці Про створення комісії з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців внаслідок порушення земельного законодавства, затвердження її Положення та зразка типового акта
Про створення комісії з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців внаслідок порушення...
Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення iconДодаток до Положення, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства
Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення iconРішення сесія VІ скликання від 2011 року № Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Валківській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 3 рішення ХІ сесії Валківської міської ради VІ скликання...
Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення iconРішення 13. 12. 2011 №786/21 м. Чернівці Про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомості, що належать територіальній громаді м.
Про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомості, що належать територіальній громаді м. Чернівців, внесення змін...
Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення iconПоложення про відділ з питань державних закупівель Чернівецької міської ради Загальні положення 1
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення 11 сесії Чернівецької міської ради V скликання «Про структуру та...
Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення iconРішення 27. 11. 2012 №758/23 м. Чернівці Про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомості, що належать територіальній громаді м. Чернівців, визнання таким, що втратив чинність пункт рішення
Про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомості, що належать територіальній громаді м. Чернівців, визнання таким,...
Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення iconРішення 08. 11. 2010 №747/20 м. Чернівці Про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомості, що належать територіальній громаді, м. Чернівців, визнання таким, що втратив чинність пункт 4 рішення
Про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомості, що належать територіальній громаді, м. Чернівців, визнання таким,...
Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення iconРішення 28. 08. 2012 №544/17 м. Чернівці Про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомості, що належать територіальній громаді м. Чернівців, визнання таким, що втратив чинність пункт 24. рішення
Про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомості, що належать територіальній громаді м. Чернівців, визнання таким,...
Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення iconРішення 09. 10. 2012 №647/20 м. Чернівці Про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомості, що належать територіальній громаді м. Чернівців, визнання таким, що втратив чинність пункт 18. рішення
Про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомості, що належать територіальній громаді м. Чернівців, визнання таким,...
Положення про комісію з питань визначення та відшкодування збитків, заподіяних територіальній громаді м. Чернівців в особі Чернівецької міської ради внаслідок порушення земельного законодавства Загальні положення iconРішення 23 сесії міської ради y скликання 27. 12. 2007 №500 положення про управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради Загальні положення
Чернівецької міської ради, який утворюється нею, є підзвітним і підконтрольним їй, підпорядковується виконавчому комітету міської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи