Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях icon

Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях
Скачати 135.38 Kb.
НазваРішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях
Дата конвертації07.07.2013
Розмір135.38 Kb.
ТипРішення


Затверджено

Рішення виконавчого

комітету міської ради

08.05.2012 № 305/10

Умови


організації та проведення конкурсу на перевезення

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях.


Ці умови розроблені відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" із внесеними змінами, постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 21.05.2009року №525, від 17.07.2009року №776, від 03.12.2009року №1310, від 21.07.2010року №609, від 10.08.2011року №849, від 29.06.2011року №953, Указів Президента України від 15.07.2000р. № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності", від 20.05.2004р. №570/2004 "Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом", є обов’язковими для виконання конкурсним комітетом, претендентами на участь в конкурсі, а також перевізниками, з якими вже укладено угоди на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.


1. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є:

1.1. Реалізація основних напрямів розвитку галузі пасажирського автомобільного транспорту в м.Чернівцях.

1.2. Створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в м.Чернівцях;

1.3. Покращення якості автопасажирських перевезень.

1.4. Забезпечення оновлення рухомого складу транспортних засобів, які виконують перевезення пасажирів на автобусних маршрутах в м.Чернівцях.

1.5. Створення конкурентного середовища серед перевізників-претендентів учасників конкурсу.

1.6. Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

1.7. Забезпечення виконання соціально значущих перевезень пасажирів в м. Чернівцях.


2. Об’єктом конкурсу є окремий маршрут (маршрути) загального користування або сукупність оборотних рейсів за умови, що кількість таких рейсів на об’єкті конкурсу становить не менш як 50 на день.


3. У конкурсі можуть брати участь пасажирські перевізники, які на законних підставах використовують у достатній кількості автобуси відповідного класу.

4. Конкурс є відкритим для всіх перевізників-претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає виконавчий комітет Чернівецької міської ради (далі – Організатор).


5. Конкурсний комітет публікує в засобах масової інформації не пізніше, ніж за 30 днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинно містити таку інформацію:

5.1. Найменування організатора та робочого органу.

5.2. Порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу.

5.3. Найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів, кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим та інтервал руху, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу та пасажиромісткості.

5.4. Основні умови конкурсу.

5.5. Порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу.

5.6. Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі.

5.7. Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі.

5.8. Місце та дата одержання бланків документів для участі у конкурсі.

5.9. Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

5.10. Розмір плати за участь у конкурсі.

5.11. Телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

В одному оголошенні може бути названо декілька об’єктів конкурсу.


6. Організатор через робочий орган знайомить перевізника-претендента з:

6.1. Порядком проведення відкритого конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, правилами надання послуг пасажирським автомобільним транспортом та з цими умовами.

6.2. Договором на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.


7. Особа, яка потребує роз’яснень щодо представлення необхідних документів на конкурс або умов проведення конкурсу, має право звернутися до Організатора або робочого органу, який зобов’язаний дати роз’яснення в усній, а за необхідності – в письмовій формі, але не пізніше як за 5 календарних днів до закінчення терміну подання документів перевізниками-претендентами.


8. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окрему заяву встановленого зразка і такі документи:

8.1. Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

8.2. Нотаріально завірену копію ліцензії на право надання
послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному
примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох
конкурсах, які проводяться на одному засіданні).

8.3. Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки,
моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця
водія"), РIN-коду транспортного засобу, державного номерного
знака, року випуску транспортного засобу.

8.4. Копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;
8.5. Документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу.

8.6. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або
тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до
використання на маршруті.

8.7. Копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).

8.8. Перелік транспортних засобів, пристосованих для
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які
пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова
інформація про їх відсутність.

8.9. Анкету про участь в конкурсі встановленого зразка.

8.10. Копія штатного розпису, податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і
сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два
квартали.


9. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються,
прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника- претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок
цифрами і словами.


10. Документи для участі в конкурсі подаються
перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).
Конверт (пакет) з позначкою "№1", який містить документи для
участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення
строку їх прийняття. Конверт (пакет) з позначкою "№2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.


11. У разі подання перевізником-претендентом документів для
участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні,
ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які
стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.


12. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі
визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих
днів до дати проведення конкурсу.


13. Подання документів на конкурс припиняється у строк, визначений в оголошенні про конкурс. Документи, які надійшли до конкурсного комітету після встановленого строку, не розглядаються.


14. Документи, які представлені в неповному обсязі, не реєструються і повертаються претендентам із зазначенням причин повернення.


15. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізниками-претендентами на рахунок організатора або робочого органу в розмірі 1400 грн.. Претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі.


16. До участі у конкурсі не допускаються юридичні або фізичні особи, які:

16.1. Визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарювання.

16.2. Не виконували умови попередніх укладених Договорів на право перевезення пасажирів.

16.3. Не мають достатньої кількості власного чи залученого рухомого складу, що призначений для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

16.4. Після обстеження бази та технічного стану рухомого складу, які залучаються для роботи на маршрутах виявлено, що представникам Замовника подані для участі в конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.

16.5. Не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт" із внесеними змінами.

16.6. Мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені щтрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

16.7. Подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт".


17. На засіданні конкурсного комітету пропозиції перевізників-претендентів оцінюються за бальною системою основних параметрів, які подані ними на конкурс:


^ Перелік показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентівПоказники, які оцінюються конкурсним комітетом, та механізм

нарахування балів

Кількість

балів

^ 1. Характеристика роботи перевізника- претендента:

1.1. Сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю перевізника або взяті у лізинг для відповідного виду перевезень, місць:

- для міських перевезень (загальна місткість): для міст з кількістю жителів до 300 тис.:

від 400 до 600 включно__________________________________________

понад 600 _____________________________________________________

(бали нараховуються за видом (видами) сполучення, що включено до об'єкта конкурсу)

(з 2012 до 2015 року кількість місць збільшується на 10 відсотків зазначеної величини щороку)

+ 6

+ 10

^ 2. Строк експлуатації автобусів (повних років з року виготовлення), роки:

до 1 _________________________________________________________

від 1 до 4 включно _____________________________________________

від 4 до 7 включно _____________________________________________

(середньозважена величина для автобусів, що заявлені на конкурс)+ 6

+ 4

+ 2

3. Середньооблікова кількість працівників за період протягом року до дати оголошення конкурсу з окладом за штатним розписом із заробітною платою не менше встановленого законодавством мінімуму, що працюють на повну ставку, осіб:

від 50 до 100 включно___________________________________________

від 100 до 150 включно__________________________________________

понад 150+ 6

+ 8

+ 10

4. Наявність:
не менш як трьох працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів;


+ 5

не менш як двох працівників, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв

+ 4

бали нараховуються у разі:
- якщо працівники, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів, та працівники, які проводять щоденний огляд стану здоров'я водіїв, працюють на повну ставку та перебувають у штаті підприємства не менш як один рік до дати оголошення конкурсу;
- розміщення матеріально-технічної бази на відстані не більш як 100 кілометрів від місця формування оборотного рейсу.
^ 5. Робота перевізника - переможця попереднього конкурсу не менше передбаченого договором (дозволом) строку на маршруті (маршрутах), що є об'єктом конкурсу.

Бали не надаються у разі роботи в статусі тимчасового перевізника або перевізника, що виконував перевезення як претендент, що посів друге місце, протягом менш як два з половиною роки


+ 11

^ 6. Наявність протягом року до дати оголошення конкурсу дорожньо-транспортних пригод:

з вини водія перевізника, у яких є загиблі ___________________________

з вини водія перевізника, у яких є постраждалі, якщо коефіцієнт к >= 0,1

Р

к = --- ;

а

де P - кількість дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника-претендента протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю у сфері автомобільного транспорту, які входять до складу конкурсного комітету);

a - кількість автобусів на момент оголошення конкурсу.- 14

- 6

7. Наявність протягом року до дати проведення конкурсу порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10), щодо заявленого на конкурс виду перевезень (середня кількість випадків на одного водія), якщо коефіцієнт к:

від 0,01 до 0,05 включно __________________________________________

понад 0,05 ______________________________________________________

Р

к = ---,

а

де P - кількість порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) протягом року до дати оголошення конкурсу (за інформацією представників органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету);

a - кількість водіїв на момент оголошення конкурсу.- 4

- 15

^ 8. Наявність сертифіката відповідності послуг

+ 4


18. У випадку однакових умов у двох перевізників-претендентів конкурсний комітет враховує такі чинники:

18.1. Згода на перевезення пільгових категорій громадян без відшкодування втрат з будь яких джерел.

18.2. Для перевізників-претендентів, переможців попередніх конкурсів, які здійснювали перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, якість і обсяги виконання ними умов попередньо укладених Договорів.

18.3. Участь перевізника-претендента в опробуванні маршруту, вивчення пасажиропотоку, наявність позитивних відгуків щодо організації та якості транспортного обслуговування під час опробовування маршруту.

18.4. Участь у розвитку транспортної інфраструктури міста.

18.5. Наявність у перевізника-претендента транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

18.6. Пристосованість транспортних засобів до введеної в місті загальної диспетчеризації пасажирських автоперевезень за допомогою системи "GPRS" навігації.


19. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос голови конкурсного комітету є вирішальним.


^ 20. Конкурсним комітетом розглядаються всі заяви перевізників-претендентів на участь у конкурсі на об’єкт конкурсу.


21. Хід проведення конкурсу та рішення конкурсного комітету оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар комітету.


22. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті.


23. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам.


24. Відносини Замовника з переможцем конкурсу визначаються договором про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Договір з переможцем конкурсу Замовником укладається терміном на три роки. У разі визначення переможцем конкурсу перевізника-претендента, у якого весь рухомий склад є відповідного класу з терміном експлуатації до одного року, договір на перевезення пасажирів укладається терміном на п’ять років.


^ 25. У разі відсутності у перевізника-претендента автобусів, що відповідають умовам конкурсу, договір Замовником укладається на один рік.


26. Перевізник – переможець конкурсу повинен самостійно забезпечувати перевезення.


27. Переможець конкурсу в 10-денний термін після отримання результатів проведення конкурсу укладає з Замовником Договір на право перевезення пасажирів на конкретному маршруті та отримує відповідний дозвіл.


28. У разі не укладення переможцем конкурсу Договору на перевезення пасажирів або відмови від цього у зазначений вище термін, Договір укладається з перевізником-претендентом, який зайняв друге місце та кількість балів якого складає не менше 80% від кількості балів переможця. Якщо в конкурсі брав участь один претендент, який відмовився від укладення Договору, то маршрут знову виставляється на конкурс.


29. Перевізники не мають права працювати на маршрутах без укладеного Договору на перевезення пасажирів і за порушення цього пункту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


30. Попереднє опробовування маршруту для вивчення його соціально-економічної доцільності допускається за умови укладення Договору на термін до 3-х місяців. Після опробовування маршрут затверджується у встановленому порядку.


31. Якщо перевізником, з яким вже укладений Договір на перевезення пасажирів на конкретному маршруті, буде запропоновано підвищення тарифів на проїзд, то Замовник розглядає їх обґрунтованість, погоджує та затверджує відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради. В разі самостійного підвищення перевізником тарифів на проїзд без узгодження з Замовником, Договір на цей маршрут достроково розривається в односторонньому порядку, а сам маршрут знову виставляється на конкурс.


32. У разі систематичного порушення перевізником умов укладеного Договору на право перевезення пасажирів на конкретному маршруті, цей Договір може бути достроково розірваний Замовником в односторонньому порядку, а маршрут запропонований іншим перевізникам на конкурсних засадах (систематичним порушенням є три підтверджених випадки невиконання умов укладеного договору на впродовж 3-х місяців). Про факт порушення Замовник зобов’язаний в 5-денний термін після його встановлення повідомити перевізника.


33. У разі порушення процедур проведення конкурсу розгляд спорів проводиться відповідно до чинного законодавства України.


Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів

міської ради П.Ротар
Схожі:

Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях iconРішення виконкому Чернівецької міської ради " Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях". Проблема, яку передбачається розв’язати
Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 07. 12. 2005 року №924/21 були затверджені Умови проведення конкурсу...
Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях iconРішення виконавчого комітету міської ради № Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях
Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом, є обов’язковими для виконання конкурсним комітетом, претендентами...
Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях iconРішення виконавчого комітету міської ради 26. 04. 2011 №288/7 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях
Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом, є обов’язковими для виконання конкурсним комітетом, претендентами...
Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях iconРішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 зразо к
Конкурсній комісії щодо визначення підприємства, установи, організації для залучення до підготовки матеріалів для проведення конкурсного...
Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях iconРішення 08. 05. 2012 №305/10 м. Чернівці Про організацію пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях та визнання такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради з цього питання
Про організацію пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях та визнання такими, що втратили...
Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях iconПоложення про конкурсний комітет з підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування
Конкурсний комітет з підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування...
Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях iconРішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Склад конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів на міських маршрутах загального користування в м. Чернівцях Тимофєєв
«Милосердя», заступник директора протезно-ортопедичного підприємства «Опора-плюс» (за згодою)
Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях iconПоложення про конкурсний комітет з підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Міський голова А. Садовий
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03. 12. 2008 №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення...
Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях iconПро проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району
Року №1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»...
Рішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях iconРішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради «Про коригування тарифів на перевезення пасажирів в міському пасажирському транспорті та визнання такими, що втратили чинність, рішення виконкому міської ради з цього питання»
На сьогоднішній день у сфері надання послуг з перевезення пасажирів на міських тролейбусних і автобусних маршрутах загального користування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи