Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р icon

Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р
Скачати 37.94 Kb.
НазваРішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р
Дата конвертації07.07.2013
Розмір37.94 Kb.
ТипРішення


Проект Схвалено

Рішення виконавчого

комітету Чернівецької


ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР

до договору оренди нерухомого майна №37 від 24.02.2004 року


місто Чернівці « » « » 20 р.

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради в особі директора департаменту економіки, який уповноважений Чернівецькою міською радою та діє від імені та в інтересах територіальної громади м.Чернівців, Хімійчук Світлана Миколаївна, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про департамент економіки, Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Чернівців, Положення про порядок розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Чернівців, та інших нормативних актів, (надалі - Орендодавець ), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНІТ-ПЛЮС», місцезнаходження якого м.Чернівці, вул.Руська, 273, кв.209, свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, видане Чернівецьким міськвиконкомом 14 березня 2003 року за №ю1140053, яке діє згідно Статуту, зареєстрованого ліцензійно-реєстраційною Палатою м.Чернівці 14.03.2003 року за тим же номером, в особі директора Кревенчука Михайла Васильовича

(надалі - Орендар), з другої сторони, разом в тексті Договору згадуватимуться, як Сторони, уклали цей додатковий Договір про наведене нижче:

 1. В преамбулі договору оренди нерухомого майна №37 від 24.02.2004р. слова: “... Виконавчий комітет Чернівецької міської ради в особі департаменту економіки (надалі - Орендодавець ), ...” замінити словами: “... Департамент економіки Чернівецької міської ради, місцезнаходження якого: м.Чернівці, вул.О.Кобилянської, 3, який уповноважений Чернівецькою міською радою та діє від імені та в інтересах територіальної громади м.Чернівців, в особі директора Хімійчук Світлани Миколаївни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про департамент економіки, Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Чернівців, Положення про порядок розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Чернівців, та інших нормативних актів, (надалі - Орендодавець ), з однієї сторони ...”.

 2. Пункт 3.3. договору оренди нерухомого майна №37 від 24.02.2004р. викласти в наступній редакції: «3.3. Орендар щомісячно самостійно розраховує орендну плату з урахуванням податку на додану вартість та сплачує її впродовж поточного місяця, незалежно від результатів його господарської діяльності. При цьому в платіжному документі вказується загальна сума та сума податку на додану вартість».

 3. Пункт 3.7. договору оренди нерухомого майна №37 від 24.02.2004 року викласти в наступній редакції: «Починаючи з першого числа наступного місяця на суму недоїмки нараховується пеня за кожний день прострочення платежу, включаючи день оплати, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня».

 4. З моменту укладання додаткового договору орендар сплачує заборгованість, яка, згідно з даними обліку орендодавця, станом на 01.04.2012р. становить 1592147,71 грн. (один мільйон п’ятсот дев’яносто дві тисячі сто сорок сім грн. 71 коп.), зі сплати орендної плати за користування нежилими приміщеннями загальною площею 2597,8 кв.м., які розташовані в м.Чернівці, вул.Головна,46 та належать на праві власності територіальній громаді міста Чернівці і перебувають в орендному користуванні орендаря на підставі договору оренди нерухомого майна №37, що укладений між Сторонами та нотаріально посвідчений 24 лютого 2004 року.

  1. Сума розміром 200000 грн. підлягає погашенню протягом місяця з моменту укладення додаткового договору;

  2. Сума розміром 1392147,71 грн підлягає погашенню до 31.12.2012 року;

  3. Пеня в розмірі 94 459,85 грн. підлягає погашенню до 31.12.2012 року;

  4. На заборгованість в сумі 1592147,71 грн. до 31.12.2012 року пеня не нараховується.

 5. Зазначені в цьому пункті кошти сплачуються орендарем на розрахунковий рахунок: Місцевий бюджет м.Чернівці, ідент. код 37978173, р/р 34228999700002 в ГУДКСУ в Чернівецькій області, МФО 856135

 6. Орендодавець не заперечує проти подальшого користування Орендарем нерухомим майном - нежилими приміщеннями визначені докладним змістом договору оренди нерухомого майна № 37, зокрема площею 2597,8 кв.м., які розташовані в м.Чернівці, вул.Головна,46, на умовах, що безпосередньо п. 3.1., що визначає орендну плату у розмірі 44162,60 грн. у місяць, який укладений між Сторонами та нотаріально посвідчений 24 лютого 2004 року.

 7. Розмір орендної плати в сумі 44162, 60 грн. у місяць, нараховується з 01.04.2012 року та за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції попереднього місяця, що визначається Мінстатом України.

 8. Цей договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін та підлягає нотаріальному посвідченню.

 9. Інші умови договору оренди від 24.02.2004 року №37 залишаються без змін на термін дії договору. Додатковий договір є невід’ємною частиною договору оренди.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Орендодавець: Орендар:

Товариство з обмеженою

Департамент економіки відповідальністю «Граніт-плюс»

Чернівецької міської ради м.Чернівці, вул..Руська,273/209

м.Чернівці, вул.О.Кобилянської,3 р/р 260076213 в ЧОД АППБ «Аваль»

Директор департаменту економіки МФО 356464 ін.код32357404

міської ради С.Хімійчук Директор М.КревенчукСхожі:

Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р icon26. 03. 2013 №153/5 додатковий договір №2 (нова редакція) до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року
Статуту, зареєстрованого ліцензійно-реєстраційною Палатою м. Чернівці 14. 03. 2003 року за тим же номером, в особі директора Кревенчука...
Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р iconРішення 2 сесії міської ради VІ скликання ІІІ пленарне засідання 25. 01. 2011 №31 списо к землекористувачів, яким продовжуються терміни оренди земельних ділянок №
К-4778, додатковий договір №2 до договору оренди нерухомого майна (гаража) №746/Г від 01. 11. 2007р
Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р iconРішення 56 сесії міської ради V скликання 26. 08. 2010 №1405 списо к землекористувачів, яким продовжуються терміни оренди земельних ділянок № з/п піб
П-3276, додатковий договір №1 від 14. 04. 2010р до договору оренди нерухомого майна (гаража) №151/Г від 22. 06. 2007р
Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р iconРішення фізичних осіб підприємців про продовження договору оренди нерухомого майна або внесення змін до договору оренди для нерухомого майна, яке перебуває на балансі установ освіти, охорони здоров’я, культури, районної адміністрації
Загальною площею кв м відповідно до технічного паспорта від “ “ 20 року. Інвентарний №
Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р iconРішення 28. 09. 2010 №657/17 м. Чернівці Про передачу в оренду приміщень та внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради
Римання приміщень площею 75,4 кв м. (прим.(7-1)) з використанням під виборчу дільницю …, про що укласти відповідний додатковий договір...
Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р iconРішення 2 сесії міської ради VІ скликання ІІІ пленарне засідання 25. 01. 2011 №29 список осіб, яким затверджуються проекти відведення земельних ділянок
Дозвіл на складання проекту відведення рішення 26 сесії міської ради у скликання від 27. 03. 2008р. №544 (п. 1 дод. 3), додатковий...
Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р iconРегламент (інформаційна картка) Прийняття рішення про продовження договору оренди нерухомого майна або внесення змін до договору оренди для нерухомого
Номери контактних телефонів адміністраторів управління “Дозвільний офіс“ Львівської міської ради
Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р iconРішення 2 0 201 2 №267
Про схвалення проекту Додаткового Договору до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004р
Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р iconРішення фізичних осіб підприємців про продовження договору оренди нерухомого майна або внесення змін до договору оренди Начальнику управління комунальної власності

Рішення виконавчого комітету Чернівецької додатковий договір до договору оренди нерухомого майна №37 від 24. 02. 2004 року місто Чернівці 20 р iconРішення 29. 06. 2011 №375/10 м. Чернівці Про Регламент виконавчого комітету Чернівецької міської ради VI скликання та визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 13. 06. 2006 року №140/3 з цього питання
Чернівецької міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 14. 04. 2011 року №155 “Про утворення виконавчого комітету Чернівецької...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи