Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням icon

Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням
Скачати 138.99 Kb.
НазваМетодичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням
Дата конвертації29.01.2013
Розмір138.99 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Порядок створення органів самоорганізації населення


Методичні рекомендації

порядку створення та здійснення легалізації

органів самоорганізації населення, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.08.2002 року №323/8


Ці рекомендації відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про органи самоорганізації населення" та інших нормативно-правових актів визначають порядок створення органів самоорганізації населення на території міста Чернівці.

^ Розділ І. Ініціювання створення органу самоорганізації населення

Рішення про створення органів самоорганізації населення приймається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

Збори (конференція) жителів за місцем проживання вважаються такими, що відбулись за умови дотримання наступних вимог.

1. Збори жителів за місцем проживання є правомочними при наявності
на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і
мають право брати участь у зборах.

В разі проведення зборів представників громадян (конференції) - не менш як двох третин представників відповідних територіальних утворень.

 1. Якщо проведення зборів (конференції) згідно з вимогами вищезгаданого пункту пов"язане з певними організаційними складнощами, тоді конференція жителів за місцем проживання проводиться згідно з нормами:

при створенні територіального, квартального комітету -1 представник від 25 жителів вулиці, яка буде входити в межі дії територіального, квартального комітету;

' - при створенні вуличного комітету - 1 представник від 20 жителів вулиці;

- при створенні будинкового комітету - 1 представник від 10 жителів.

 1. У роботі зборів (конференції) мають право брати участь жителі, які постійно проживають на відповідній території і досягли 18 річного віку.
 1. На зборах (конференції) затверджується порядок денний, обирається голова, секретар зборів, ведеться протокол зборів, до протоколу додається список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, дати народження, серії і номера паспорта, домашньої адреси та підпису учасника зборів (конференції).

 2. Збори (конференція) обирають ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси жителів у районній раді.

Після проведення зборів (конференції)- ініціативна група подає до районної ради:

 1. Заяву про створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності створюваного органу самоорганізації населення.

 2. Протокол зборів (конференції) жителів про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності створюваного органу самоорганізації населення.

 3. Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника.

^ Розділ II. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надає районна

рада.

Питання про створення органу самоорганізації населення, винесене на розгляд районної ради, розглядається на найближчому засіданні районної ради за участю членів ініціативної групи.

В рішенні районної ради визначається назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення та визначається термін повноваження органу самоорганізації населення (як правило на строк повноважень районної ради).

Районна рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог розділу І.

^ Розділ ПІ. Порядок обрання органу самоорганізації населення

Після надання районною радою дозволу на створення органу самоорганізації населення ініціативна група при сприянні виконавчого комітету районної ради проводить збори (конференцію) жителів за місцем проживання, на яких визначають загальний склад та обирають орган самоорганізації населення, затверджують Положення про орган самоорганізації населення.

Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря інших членів шляхом таємного голосування. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції*) жителів за місцем проживання.

Для проведення таємного голосування та підрахунку голосів з числа учасників зборів (конференції) обирається лічильна група у складі 3-5 осіб.

До повноважень лічильної групи входить виготовлення та видача бюлетенів для таємного голосування; встановлення результатів голосування, створення умов для таємного голосування.

Учасник зборів (конференції) ставить підпис про одержання бюлетенів в списку учасників зборів (конференції).

Після завершення голосування, лічильна група встановлює результати голосування. Рішення зборів (конференції) оформляється у вигляді протоколу.

^ Розділ ІУ. Легалізація органу самоорганізації населення

Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації.

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статус юридичної особи.

Реєстрацію органу самоорганізації населення здійснює виконавчий комітет районної ради.

Для реєстрації представники зборів (конференції) подають до виконавчого комітету:

 • заяву про реєстрацію органу самоорганізації населення;

 • копію рішення районної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

 • протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

 • Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання - у двох примірниках;

 • персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по-батькові, року народження, місця проживання, роботи.

Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається виконкомом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів.

Виконком може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.

За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.

Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, Законів України "Про органи самоорганізації населення", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.

Про результати розгляду заяви виконавчий комітет районної ради у 10-ти денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

^ Секретар виконавчого

комітету міської ради О.Васильчишин


Зразок

ЗАЯВА


про створення комітету


У відповідності зі ст. 8 Закону України „Про органи самоорганізації

населення", загальними зборами жителів вул.

в м. Чернівці прийнято рішення про створення комітету

(протокол зборів1 додається).

Керуючись ст. 9 Закону України „Про органи самоорганізації
населення", просимо районну раду надати дозвіл на створення
комітету.


Додатки:

 1. Протокол зборів жителів будинку (на аркушах).

 2. Довідка житлово-експлуатаційної організації про кількість зареєстрованих мешканців будинку, що мають право голосу.

 3. Список учасників зборів (на аркушах).


„ " 20___ року


Члени ініціативної групи:


ЗРАЗОК


^ ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів жителів

"____"__________20___ р. м. Чернівці

Кількість жителів , які мають право голосу: чол.

Кількість присутніх жителів: чол.


^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про створення комітету.

 2. Про обрання Ініціативної групи для реєстрації комітету.


Для проведення зборів мешканців обрано

президію у складі:

Голова зборів: -


Секретар: - ________________________________________


1. СЛУХАЛИ: який(а) вніс(ла)

пропозицію створити у відповідності до Закону України „Про органи

самоорганізації населення" комітет, та наділити

його відповідними повноваженнями.


ВИРІШИЛИ: Створити комітет


Наділити комітет повноваженнями по наступних напрямках діяльності:
представляти разом з депутатами інтереси жителів
у районній раді та її виконавчих органах;

 • сприяти додержанню Конституції, законів України, інших нормативних актів та їх реалізації;

 • організовувати на добровільних засадах участь мешканців у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього^ природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані двору, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків тощо, створювати з цією метою тимчасові або постійні бригади, використовувати інші форми залучення населення;

 • організовувати на добровільних засадах участь мешканців у здійсненні заходів з ліквідації стихійного лиха, з будівництва та ремонту комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

 • здійснювати контроль за якістю надання мешканцям

житлово-комунальних послуг та якістю проведення ремонтних робіт;

 • організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

 • брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням пожежної безпеки, надавати допомогу органам пожежного . нагляду у здійсненні протипожежних заходів;

 • сприяти правоохоронним органам у забезпеченні ними "охорони громадського порядку;
 • розглядати звернення мешканців , вести прийом громадян;

 • вести облік громадян, які мешкають ;

 • сприяти депутатам всіх рівнів в організації зустрічей з виборцями, прийому громадян та проведенні іншої роботи в округах;

- інформувати мешканців про роботу комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань;

 • сприяти додержанню мешканцями правил та норм щодо експлуатації неподільного і загального майна, сприяти КЖРЕП в організації поточного ремонту;

 • надавати підприємствам комунального господарства допомогу у здійсненні заходів, що направлені на зниження витрат та економію енергоносіїв, проводити роботу щодо оснащення квартир мешканців приладами обліку енергоносіїв та контролювати своєчасність оплати за отримані житлово-комунальні послуги.


ПРОГОЛОСУВАЛИ: ЗА: _, ПРОТИ: , утримались:


2. СЛУХАЛИ: який(а) вніс(ла)

пропозицію обрати ініціативну групу, яка представлятиме інтереси жителів-учасників зборів у Шевченківській районній раді, та безпосередньо

вирішуватиме питання реєстрації комітету. Надійшли

пропозиції обрати ініціативну групу в складі чол., персонально:


ВИРІШИЛИ: Обрати ініціативну групу, яка представлятиме інтереси
жителів - учасників зборів у Шевченківській районній раді, та безпосередньо
вирішуватиме питання реєстрації _ комітету, у складі:


Ініціативній групі від імені зборів мешканців звернутися до районної
ради із заявою про створення комітету


ПРОГОЛОСУВАЛИ: ЗА: , ПРОТИ: , утримались:


Голова зборів:


Секретар:___________________________________________


ЗРАЗОК


Список учасників зборів жителів

__

жителів __________________________________№ з/п

Прізвище, ім"я та по батькові

Рік народ-

ження

Серія та номер паспорта

Домашня

адресаЗРАЗОК


^ ПРОТОКОЛ №2

загальних зборів жителів будинку №
по вул.


» " 20______р. м. Чернівці


Кіль кість жителів будинку, які мають право голосу: чол.

Кількість присутніх жителів: чол.


^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1. Про обрання складу будинкового комітету.

2 . Про затвердження Положення про будинковий комітет.

Для проведення зборів обрано президію у складі:

Голова зборів:

Секретар:

1. СЛУХАЛИ , який (а) вніс(ла) пропозицію обрати будинковий комітет в загальному складі осіб, персонально:


Головою комітету:

Секретарем:

Членами комітету:


Інших пропозицій не поступало.

ВИРІШИЛИ: Обрати склад будинкового комітету в кількості осіб:

Голови: ;

Секретаря: _____________________;

Членів комітету: ___________________________________________________.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: ЗА: , ПРОТИ: , утримались_______


2. СЛУХАЛИ _____________________, який (а) внес(ла) пропозицію затвердити Положення про будинковий комітет.

ВИРІШИЛИ: Керуючись ст.12 Законом України "Про органи самоорганізації населення" затвердити Положення про будинковий комітет будинку № __на вул.

______________________________-м. Чернівців.(додається).

Визначити уповноваженими представниками для проведення реєстрації будинкового комітету новообраний склад будинкового комітету.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: ЗА: , ПРОТИ: , утримались_______


Голова зборів:


Секретар: ___________________________________________

Зразок

^ ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

будинкового комітету будинку № __ на вул. _______________Посада

Прізвище, ім"я та по батькові

Рік народж.

Домашня адреса

Голова комітету


Секретар комітету


Члени комітету:
Схожі:

Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням iconРішення від 20. 08. 2012 року №80 м. Чернівці Про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення в Садгірському районі м. Чернівців
Згідно зі ст. 9 Закону України „Про органи самоорганізації населення” та на підставі заяви про створення органу самоорганізації населення...
Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням iconРозпорядження від 2013р. № ТехнологічнА карткА адміністративної послуги «Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
«Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням iconРозпорядження від 2013р. № інформаційнА карткА адміністративної послуги «Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
«Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням iconРозпорядження від 27-р №28. 02. 2012р. Стандарт адміністративної послуги: «Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
«Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням iconРозпорядження Від 21. 02. 2012р. №31-р стандарт адміністративної послуги: «Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
«Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням iconРозпорядження від № стандарт адміністративної послуги: «Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
«Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням iconРішення " 03 " грудня 2012р. №133/13 м. Чернівці Про матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення
Положенням про преміювання керівного складу органів самоорганізації населення Шевченківського району м. Чернівці, затвердженого розпорядженням...
Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням iconРішення №24/ 25 «25» квітня 2012 р м. Кремінна Про затвердження Порядку створення органу самоорганізації населення «Об»єднаний вуличний комітет»
Керуючись Законом України «Про органи самоорганізації населення», ст. 1,5, 14, 16, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням iconРішення від 16. 09. 2011р. №37 м. Чернівці Про продовження повноважень органів самоорганізації населення
У відповідності до Закону України „Про органи самоорганізації населення”, районна рада
Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення, затверджених рішенням iconРозпорядження голови ради від 11. 03. 2013 №34-р
«Надання дозволу на створення, реєстрацію та легалізацію органів самоорганізації населення»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи