Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради icon

Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради
Скачати 202.17 Kb.
НазваРозпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради
Дата конвертації13.02.2013
Розмір202.17 Kb.
ТипРозпорядження
УКРАЇНА

Чернівецький міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 30.05.2005 р. № 105-Р

м. Чернівці


Про затвердження Правил внутрішнього

трудового розпорядку для працівників

виконавчих органів міської ради


З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності посадових осіб і службовців (далі працівників) виконавчих органів міської ради та запобігання проявам неналежної поведінки з боку сторонніх відвідувачів адмінбудинку міської ради на Центральній площі, 1


1. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чернівецької міської ради (далі Правила), що додаються.


2. Керівникам виконавчих органів міської ради довести ці Правила до відома працівників та забезпечити їх дотримання. До 15.04.2005 року подати відділу з питань кадрової роботи списки про ознайомлення працівників під розпис з цими Правилами.


3. Директорам департаментів, начальникам управлінь та відділів,
розміщеним поза межами названого вище адмінбудинку, забезпечити розробку та затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників відповідних виконавчих органів міської ради на підставі цих Правил, про що прозвітувати письмово до 01.05.2005 року.


4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря виконавчого комітету міської ради Васильчишина О.М. та начальника господарського управління міської ради Куцана В.М.


Міський голова М.Федорук


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Чернівецького міського голови

від 30.05.2005 р. № 105-Р


ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для посадових осіб та

службовців виконавчих органів Чернівецької міської ради,

розміщених в адмінбудинку на Центральній площі, 1


І. Загальні положення


1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для посадових осіб та службовців (далі працівників) виконавчих органів Чернівецької міської ради (Далі Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 142 Кодексу законів про працю України, регламенту міської ради та виконавчого комітету міської ради, інших нормативно-правових актів.


1.2. Правила визначають функціональні обов’язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни та збереження довірених матеріальних цінностей.


1.3. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються адміністрацією (далі керівник) в межах наданих їй повноважень згідно з чинним законодавством, а у випадках, передбачених нормативними актами України, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.


1.4. Правила є обов’язковими для всіх працівників міської ради і набувають чинності з дня їх затвердження.


II. Порядок прийняття і звільнення осіб місцевого самоврядування та інших працівників.


2.1. Порядок прийняття на службу посадових осіб місцевого самоврядування регулюється Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», прийняття на службу посадових осіб місцевого самоврядування третьої-сьомої категорій, передбачених статтею 14 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, передбачених законодавством України.

Прийом на службу працівників патронатного відділу за посадами, передбаченими штатним розписом, регулюється статтею 10 зазначеного вище Закону України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до статті 10 Закону України «Про службу органах місцевого самоврядування».

Чернівецький міський голова призначає на посади та звільняє із посад працівників міської ради на підставі підпункту 10 пункту 3 статті 42 Закону країни «Про місцеве самоврядування в Україні».


2.2. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативними актами України.


2.3. При укладанні трудового договору кандидат на посаду працівника міської ради зобов’язаний подати:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих документів.

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

Особи, які претендують на зайняття посад осіб місцевого самоврядування, крім перелічених, зобов’язані подати ще й такі документи:

- особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4x6 сантиметрів;

- декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік;

- документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

- підписане претендентом попередження про ознайомлення з встановленими законодавством України обмеженнями, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування;

- направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.


2.4. Особи, які вперше призначаються на посаду особи місцевого самоврядування, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».


2.5. Прийом на роботу працівників оформляється розпорядженням Чернівецького міського голови, яке оголошується працівнику під розписку.


2.6. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.


2.7. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору в порядку, визначеному чинним законодавством.


2.8. При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування може встановлюватися випробування строком до шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

Під час укладення трудового договору з працівником може бути обумовлене одою випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому ручається. Умова про встановлення випробування повинна бути визначена в розпорядженні про прийняття на роботу.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом), крім виборних посад.


2.9. При прийнятті на роботу працівника або в разі переведенні його в
встановленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов’язана:

- роз’яснити працівникові його права й обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;

- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором та посадовою інструкцією під розписку;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.


2.10. Для осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, заводять трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу з питань кадрової роботи міської ради, трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в кадровій службі міської ради.


2.11. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.


2.12 Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши Чернівецького міського голову письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статей 38, 47 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов’язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням умовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність, догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною інвалідом, догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), трудовий договір припиняється у строк, про який просить працівник.


2.13. Розірвання трудового договору з ініціативи керівника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.


2.14. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється у разі:

- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);

- недотримання пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування вимог, передбачених статтею 12 вищезазначеного Закону України;

- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

- відставки посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади першої або другої категорії;

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню посадової особи місцевого самоврядування на займаній посаді, передбачених статтею 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

- відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання або порушення Присяги, передбаченої статтею 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

- неподання або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 цього Закону;


2.15 Припинення трудового договору оформляється розпорядженням Чернівецького міського голови.


2.16. В день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівнику його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні |носитися в точній відповідності з формулюванням до чинного законодавства та з обов’язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.


^ III. Основні обов’язки й права посадової особи місцевого самоврядування та інших категорій працівників


3.1. Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників міської ради є:

- додержання Конституції України, інших законодавчих актів України, регламентів міської ради та виконавчого комітету, Положень про виконавчі органи міської ради, а також посадових інструкцій і цих Правил;

- сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання рішень державних органів вищого рівня чи їх посадових осіб, доручень керівництва міської ради та керівників відповідних структурних підрозділів у межах визначених повноважень;

- недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина; збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

- підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо удосконалення робочого процесу і організаційної структури підрозділу;

- дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

- вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва міської ради;

- утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей);

- недопущення дій чи бездіяльність, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та державі,


3.2. Посадові особи місцевого самоврядування та інші категорії працівників міської ради мають право:

- користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він посадова особа місцевого самоврядування), якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та у судовому порядку.


3.3. Обов’язки та права працівників міської ради визначаються у посадових інструкціях, які затверджуються керівництвом міської ради та керівниками виконавчих органів виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.


^ IV. Основні обов’язки керівництва міської ради


4.1. Керівництво міської ради зобов’язане:

- неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

- створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни, (в перших числах кожного місяця);

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до вимог законодавства;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації згідно з умовами праці;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

У випадках, передбачених законодавством, керівництво здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом.


^ V. Робочий час і його використання


5.1. Тривалість робочого часу посадових осіб місцевого самоврядування та інших категорій працівників міської ради відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень. (Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.1993 р.№ 1010).

Відповідно до діючого режиму роботи в міській раді встановлено такий трудовий розпорядок:

- початок роботи з 9 години - протягом тижня;

- перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин – протягом тижня;

- кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 18 годині, у п’ятницю - о 17 годині, напередодні святкових і неробочих днів кінець робочого дня скорочено на одну годину.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи посадові особи місцевого самоврядування та інші категорії працівників виконавчих органів міської ради можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку, робота за які компенсується відповідно до трудового законодавства.

В приймальній міської ради запровадити 12-ти годинний робочий день з 8.00. 20.00 з 30-ти хвилинними перервами на відпочинок та харчування з 12.00 до 12.30 і з 16.30 до 17.00 без права відлучення з робочого місця, з зарахуванням перерв до балансу робочого часу. Щомісячним графіком, затвердженим секретарем виконавчого комітету міської ради, передбачати вихідні і додаткові вихідні, з метою недопущення надурочної роботи, виходячи з встановленої норми тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні.

Підсумковий облік робочого часу проводити поквартально.

Прибирання приміщення техпрацівниками здійснювати впродовж робочого тижня з 6.00 до 8.30, черговою техпрацівницею – протягом дня з 9.00 до 18.00.


5.2. Керівники виконавчих органів міської ради зобов’язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників впродовж робочого дня.


5.3. Забороняється в робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;

- скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських справ.


5.4. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом міської ради може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.


5.5. Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством, посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:


Стаж посадової

особи місцевого

самоврядування

(років)

10

11

12

13

14

15 і

більше

Кількість календарних

днів додаткової

відпустки

5

7

9

11

13

15Посадові особи місцевого самоврядування згідно з їх згодою можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший погоджений час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.


5.6. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників міської ради встановлюється згідно з Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.


5.7. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівництвом за погодженням з профспілковим комітетом з врахуванням необхідності забезпечення роботи міської ради і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників міської ради.


^ VI. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі


6.1. За сумлінну працю в міській раді, зразкове виконання службових обов’язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

- преміювання;

- грошова винагорода;

- встановлення додаткових надбавок;

- просування по службі;

- нагородження цінними подарунками;

- оголошення Подяки та нагородження грамотою Чернівецького міського голови.

Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про працю України.

За особливі трудові заслуги працівники міської ради можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.


^ VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни


7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

Питання щодо притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд у встановленому порядку Чернівецькому міському голові.


7.2. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі
дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення з роботи.


Окрім цього чинним законодавством України визначені додаткові заходи дисциплінарного впливу, які застосовуються до посадових осіб місцевого самоврядування:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на і вищу посаду.

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.


7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується Чернівецьким міським головою безпосередньо за виявлений проступок, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.


7.4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво міської ради повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.


7.5. 3а кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.


При обранні виду стягнення керівництво повинно враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.


7.6. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з
обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників міської ради.


7.7. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.


7.8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Чернівецьким міський голова за своєю ініціативою чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення удової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.


^ VIII. Пропускний режим входу до адміністративного будинку міської ради


8.1. Вхід в приміщення адмінбудинку здійснюється в такому порядку:

- народні депутати України, депутати обласної, міської та районних в місті рад – за депутатськими посвідченням;

- працівники виконавчих органів міської і районних в місті рад, керівники підприємств, установ і організацій, представники засобів масової інформації – на підставі службових посвідчень, виданих відповідним органом місцевого самоврядування;

- вхід відвідувачів до адміністративного будинку здійснюється в робочі дні з 9.00 до 17.45 за наявності документів, що посвідчують особу відвідувача, з реєстрацією в журналі відвідувань;


8.2. Особи, які прибувають на наради та інші заходи, що проводяться в адмінбудинку, пропускаються в приміщення в супроводі працівників, які організовують захід або за списками, які заздалегідь погоджуються секретарем виконавчого комітету міської ради і подаються черговому.


8.3. Делегації іноземних держав чи інших міст України пропускаються в адмінбудинок в супроводі відповідальних працівників міської ради.


8.4. Вхід на вежу Ратуші екскурсій, кореспондентів, туристів та інших гостей здійснюється у супроводі відповідальних працівників міської ради тільки з дозволу Чернівецького міського голови, а у його відсутність – секретаря міської ради, першого заступника Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря виконавчого комітету міської ради.


8.5. Прийом громадян з особистих питань проводиться Чернівецьким
міським головою у приміщенні громадської приймальні (кабінет № 111). В
приймальні дні вартівник супроводжує відвідувачів до цього приміщення і
забезпечує належний порядок у вестибюлі та біля приймальної громадян.


8.6. За необхідності виходу на роботу у вихідні, святкові або неробочі дні керівники виконавчих органів подають напередодні до 16.00 секретарю
виконавчого комітету міської ради списки працівників та запрошених, які
працюватимуть в адміністративному будинку. Потім ці списки передаються
вартівнику.

Перебування працівників у вихідні і святкові дні в приміщенні адмінбудинку обліковується вартівником у спеціальному журналі.


8.7. У разі необхідності проведення в приміщенні адмінбудинку господарських та ремонтних робіт, особи, які будуть виконувати ці роботи, проходять у приміщення за списком начальника господарського управління.

8.8. Винесення із приміщення адмінбудинку матеріальних цінностей дозволяється тільки за наявності належно оформленого супроводжуючого документа, підписаного секретарем виконавчого комітету міської ради та начальником відділу бухгалтерського обліку і звітності і з відому головного спеціаліста загального відділу міської ради – матеріально відповідальної особи.

Згадані документи (перепустки) вартівником передаються головному спеціалісту загального відділу – матеріально відповідальній особі.


8.9. Вартівник забезпечує пропускний режим, не допускаючи на пост сторонніх осіб та скупчень відвідувачів у вестибюлі. Слідкує за тим, щоб у вестибюлі працівники та відвідувачі дотримувалися правил громадського порядку га протипожежної безпеки.

Залишати йому приміщення адмінбудинку упродовж робочого дня дозволяється з відома начальника господарського управління.


8.10. Відповідальність за дотримання пропускного режиму у приміщення адмінбудинку та винесення матеріальних цінностей покладається на начальника господарського управління міської ради.


8.11. Після закінчення робочого дня в службових приміщеннях закриваються вікна та вимикаються всі електроприлади. Службові кабінети (за окремим списком) опечатуються відповідальними працівниками. Ключі від службових кабінетів передаються на збереження вартівнику під розписку в спеціальному журналі.


8.12. Паління дозволяється у відведених для цього місцях.


Секретар виконавчого комітету

міської ради О.ВасильчишинСхожі:

Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради iconНаказ №44 Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників відділу освіти
На підставі рішення профспілкового комітету та зборів трудового колективу від 25 січня 2010 року «Про затвердження Правил внутрішнього...
Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради iconРозпорядження від 6 грудня 2010р. №264 к м. Знам’янка Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчих органів апарату управління Знам`янської міської ради та її структурних підрозділів
Відповідно до ст. 142 Кодексу законів про працю України, рішення загальних зборів трудового колективу міськвиконкому 23 травня 2006...
Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «оленка» Зміст
Відповідальність працівників за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку
Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради iconПравил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010
Зош №4 (далі – Правила) розроблені у відповідності до діючих нормативно правих документів, чинного законодавства про працю та наказу...
Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради iconНаказ № Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу на 2012-2013 н рік
На підставі рішення протоколу загальних зборів колективу від 05. 08. 2012 р. «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку...
Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради iconРішення педагогічної ради шкільного колективу від 30. 08. 2011н р. серпня 2004р. "Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу" наказую
На підставі рішення педагогічної ради шкільного колективу від 30. 08. 2011н р серпня 2004р. “Про затвердження Правил внутрішнього...
Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради iconРозпорядження „16" березня 2011 року №64 смт. Білогір"я Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Білогірської районної ради
З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, встановлення загальних правил діяльності виконавчого...
Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради iconПравила внутрішнього розпорядку для працівників Бутівської зош I-III ст
Складено на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених...
Розпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради iconОрганізаційні накази з охорони праці у навчальному закладі
Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи