Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» icon

Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях»
Скачати 85.62 Kb.
НазваРішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях»
Дата конвертації13.02.2013
Розмір85.62 Kb.
ТипРішення

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


до проекту рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях»


Регуляторний акт «Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» підготовлений відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” та “Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.  1. ^ Визначення та аналіз проблеми,

яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.


Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” встановлено правові та організаційні основи містобудівної діяльності спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Частиною 10 розділу V “Прикінцеві положення” цього Закону визнано таким, що втратив чинність Закон України “Про планування і забудову територій”, на підставі якого Державним інститутом проектування міст “Містопроект” за участю робочої групи виконавчого комітету та департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради були розроблені “Правила використання та забудови території міста Чернівців”, що були затверджені рішенням 34 сесії Чернівецької міської ради IV скликання від 7 липня 2005 року № 763.

Згідно глави 17 наведених Правил був встановлений порядок переобладнання з реконструкцією приміщень (будинків) або їх частин із зміною функціонального призначення міста Чернівців.

Головною метою запровадження глави 17 Правил було забезпечення створення відкритого та прозорого механізму вирішення питань щодо переобладнання з реконструкцією приміщень (будинків) або їх частин із зміною функціонального призначення міста Чернівців, створення повноцінного життєвого середовища, вирішення архітектурно-містобудівних завдань по комплексній забудові міста, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування законних приватних, громадських та державних інтересів під час здійснення містобудівної діяльності.

На підставі Законів України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та на підставі протоколу № 2 від 16.02.2011 року засідання робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом, рішенням 6 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 31.03.2011 року № 101 було скасовано рішення 34 сесії Чернівецької міської ради IV міської від 07.07.2005 року №763 “Про затвердження Правил використання та забудови території міста Чернівців”.

Окрім цього, Згідно Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” і “Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст”, Затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 року № 109, департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, як спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури, видаються містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об”єктів містобудування.

Отже, для надання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію житлових приміщень під розміщення об”єктів невиробничої сфери або реконструкцію нежитлових приміщень під житло, необхідно насамперед вирішити питання переведення житлових приміщень в нежитлові і, відповідно, нежитлових приміщень у житлові приміщення, про що виконавчим комітетом міської ради має буди прийнято відповідне рішення, як того вимагають статті 7 і 8 Житлового кодексу України.


У зв’язку з цим виникла нагальна потреба у прийнятті нормативно – правового акта, яким були б врегульовані питання переведення житлових приміщень у нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові приміщення в м. Чернівцях відповідно з вимогами чинного законодавства України, а також з урахуванням законних приватних, громадських та державних інтересів.


  1. ^ Цілі регулювання.


Основними завданнями запропонованих проекту рішення Чернівецької міської ради і «Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» є :

- створення нормативно – правового акту, який відповідає вимогам чинного законодавства України;

- визначення механізму відкриття об’єктів невиробничої сфери у приміщеннях (будинках) та їх частинах шляхом переведення із житлового в нежитловий фонд, подальшої їх експлуатації із зміною цільового призначення;

- створення процедури, яка відповідно до законодавства регламентує зміст та послідовність дій органу місцевого самоврядування, відповідних органів виконавчої влади, фізичних та юридичних осіб щодо приватного житлового та не житлового фонду;

- встановлення єдиних вимог щодо переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові приміщення в м. Чернівцях, зміну їх функціонального призначення;  1. ^ Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.Альтернативи


Переваги

Недоліки

Залишення глави 17 Правил використання та забудови території міста Чернівців без змін

Відсутні

Порушення вимог чинного законодавства України у сфері містобудування

Обраний спосіб регулювання

Забезпечення прозорості взаємовід-носин між виконав-чими органами міської ради та територіаль-ною громадою міста

Відсутні  1. ^ Механізм та заходи регулювання.


Основним завданням запропонованого проекту рішення є:

Створення впорядкування відносин між органами виконавчої влади та власниками (юридичними і фізичними особами міста) з питання реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміна їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності у м. Чернівцях, а також використання під житло.

В запропонованому проекті регуляторного акта регламентовано порядок переведення житлових приміщень в нежитловий фонд і навпаки, не житлові приміщення в житлові, з реконструкцією приміщень (будинків) або їх частин із зміною функціонального призначення на території міста Чернівців, створення повноцінного життєвого середовища, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування законних приватних, громадських та державних інтересів.


  1. ^ Аналіз вигод та витрат.


Встановлення для всіх зацікавлених учасників процесу переведення житлових приміщень в нежитловий і нежитлових приміщень під житло єдиного прозорого порядку реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміна їх функціонального призначення під розміщення об”єктів невиробничої сфери у м. Чернівцях.
^ Об’єкт впливу


Витрати


Вигода

Органи місцевого самоврядування

відсутні

- покращення іміджу влади через встановлення відкритого та прозорого механізму вирішення проблем;

- зменшення кількості звернень громадян з питань надання роз’яснень про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміна їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності у м. Чернівцях;


Громадяни, фізичні та юридичні особи

На оплату послуг державних установ та організацій під час оформлення доку-ментів з метою виготовлення місто-будівної документації на реконструкцію приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир) та їх частин, внесення змін в правовстановлюючі документи на об’єкти містобудування- обізнаність громадян, фізичних та юридичних осіб про порядок переведення житлових приміщень у нежитлові та нежитлових приміщень під житлові (будинків, будівель, споруд, квартир) із зміною їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності у м. Чернівцях;

- контроль з боку громадськості за вирішенням Чернівецькою міською радою, її виконавчим комітетом та структурними підрозділами питань щодо переведення житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміна їх функціонального призначення під розміщення об”єктів невиробничої сфери або під житло у м. Чернівцях .  1. ^ Термін дії регуляторного акта.


Термін дії регуляторного акта – необмежений з визначенням можливості наступного перегляду його результативності та можливості внесення змін та доповнень до нього з врахуванням об’єктивних факторів.


  1. ^ Показники результативності.


1. Обізнаність громадян, фізичних та юридичних осіб про порядок Положення про порядок переведення житлових приміщень у нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові приміщення в м. Чернівцях.

.

  1. ^ Заходи з відстеження результативності дії.


Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися департаментом житлово-комунального господарства міської ради у строки, передбачені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” для базового, повторного та періодичного відстеження.

Строки відстеження результативності регуляторного акту:

- базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання ним чинності;

- повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набуття чинності даного регуляторного акту;

- періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, буде продовжено після закінчення цього визначеного строку.

Відстеження здійснюватиметься шляхом обробки та аналізу статистичної інформації, яка буде отримана департаментом житлово-комунального господарства міської ради під час розгляду звернень громадян.

Проект рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» та аналізу регуляторного впливу до зазначеного проекту рішення сесії Чернівецької міської ради розміщено на офіційному веб – порталі міської ради в мережі Інтернет.

Автор – розробник проекту регуляторного акта – департамент житлово-комунального господарства міської ради.

Зауваження та пропозиції приймаються впродовж місяця з дня опублікування за адресою: м. Чернівці, вул. Вірменська,17-А,

тел. 52-40-49, факс. 52-42-41, E-mail: depjkg.cv@gmail.com


Директор

департаменту житлово-комунального

господарства міської ради Д.О.Сірманвик. Мітченко О.Г.

52-58-13Схожі:

Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» iconРішення 31. 01. 2013 №741 м. Чернівці Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях
Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої...
Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» iconРішення 2012 № м. Чернівці Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях
Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої...
Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» iconРішення 2012 № м. Чернівці Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях
Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої...
Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» iconРішення міської ради VІ скликання 31. 01. 2013 №741 Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях І.
«Про заборону грального бізнесу в Україні», постанови Ради Міністрів Української рср від 26. 04. 1984р. №189 «Про порядок обстеження...
Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» iconТехнологічна картка адміністративної послуги
Назва адміністративної послуги: «Про надання дозволу на переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення...
Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» iconРішення сесії Чернівецької міської ради "Про затвердження Положення про порядок переведення під індивідуальну житлову забудову території садівничих товариств
Чернівецької міської ради “Про затвердження Положення про порядок переведення під індивідуальну житлову забудову території садівничих...
Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» iconТехнологічна картка адміністративної послуги
Назва адміністративної послуги: «Про надання дозволу на переведення нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях»
Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» iconГолові постійної міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті міської ради з розгляду питань щодо переведення жилих приміщень в нежилі і нежилих приміщень у жилі в м. Чернівцях
Прошу надати дозвіл на переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери
Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» icon1. Прибирання сходових кліток
Така послуга здійснюється самими власниками квартир (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку...
Рішення сесії Чернівецької міської ради «Про затвердження Положення про порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлового приміщення у житлове в місті Чернівцях» iconРішення 27. 09. 2011 №579/16 м. Чернівці Про зарахування на баланс житлового фонду комунальної власності приміщень в будинку №
Шевченківської районної у місті Чернівцях ради від 08. 06. 2011р та розглянувши звернення управління житлового господарства Шевченківської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи