Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П icon

Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П
Скачати 63.48 Kb.
НазваРішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П
Дата конвертації14.02.2013
Розмір63.48 Kb.
ТипРішення
УКРАЇНА

Чернівецька міська рада

__ сесія VІ скликання

РІШЕННЯ


від______________№ м.Чернівці


Про порядок надання дозволу на заставу та іпотеку майна,

що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівців


Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про заставу», «Про іпотеку», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до наказу Фонду державного майна України від 06.02.2001р. № 163 «Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2001р. за №171/5362, та з метою встановлення єдиних вимог до порядку застави майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівці, міська рада


В И Р І Ш И Л А :


1. Затвердити Положення про порядок надання дозволу на заставу та іпотеку майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівці (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 22 сесії міської ради ХХІІІ скликання від 30.08.2001р. № 428 “Про порядок надання дозволу на заставу майна територіальної громади м.Чернівці».

3. Департаментам, управлінням та відділам міської ради довести рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів.


^ Міський голова М. Федорук

Виконавець:


Перший заступник директора,

начальник управління обліку,

використання та приватизації майна

департаменту економіки міської ради Л.Волкова

_______2011


Погоджено:

Секретар міської ради В.Михайлішин

_______2011
^

Перший заступник міського

голови з питань діяльності


виконавчих органів міської ради М.Попадюк

_______2011

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів, начальник фінансового

управління міської ради Є.Прокопець

_______2011


Директор департаменту

економіки міської ради С.Хімійчук

_______2011


Начальник юридичного управління

міської ради І.Сарафінчан

_______2011


Начальник організаційного

відділу міської ради У.Онуфрійчук

_______2011
^
Рішення надіслано:

1. Протокольна частина.

2. Департамент економіки – 4 прим.


3. Підприємства, установи, організації міської комунальної власності згідно з переліком.


Затверджено

рішенням ___ сесії VIскликання

Чернівецької міської ради

від “___”______2011р. №____


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання дозволу на заставу та іпотеку майна,

що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівці


1. Загальні положення


1.1. Положення про порядок надання дозволу на заставу та іпотеку майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівці (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про заставу», «Про іпотеку», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Господарського та Цивільного кодексів України, наказу Фонду державного майна України "Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна".

1.2. Дія цього Положення поширюється на:

- підприємства, установи, організації, що засновані на власності територіальної громади м.Чернівців;

- господарські товариства, асоціації, спільні підприємства в статутних фондах яких є частка майна міської ради (далі - підприємства);

- інші суб’єкти господарської діяльності в разі надання ними послуг, які забезпечують життєдіяльність територіальної громади м.Чернівці.

1.3. Це Положення визначає засади прийняття міською радою відповідних рішень щодо надання дозволу на заставу і/або іпотеку майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівці.

1.4. Предметом застави може бути рухоме і нерухоме майно, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівців, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення.

1.5. Предметом іпотеки може бути нерухоме майно, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівців.

1.6. Предметом застави та іпотеки не можуть бути:

- культурні цінності, що є об’єктами комунальної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;

- пам’ятки культурної спадщини, занесені до Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.


^ П. Порядок подання документів, необхідних для прийняття

рішення про надання дозволу на заставу і/або іпотеку майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівці


2.1. Для отримання рішення сесії міської ради про надання дозволу на заставу і/або іпотеку майна територіальної громади м.Чернівці суб’єкти господарювання разом із зверненням, яке погоджене департаментом, управлінням, відділом міської ради, до сфери управління якого відноситься, надає такі документи:

- перелік майна, яким володіє та користується комунальне підприємство і пропонується для передачі його під заставу, із зазначенням таких даних: місцезнаходження, рік будівництва або випуску, стисла технічна характеристика, первісна та залишкова балансова вартість, експертна оцінка майна, яке передається під заставу;

- витяг з реєстру прав власності нерухомого майна, що передається під заставу і є власністю територіальної громади м.Чернівці;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчена в установленому порядку;

- копія установчих документів підприємства, засновником (учасником) якого є міська рада, засвідчені в установленому порядку;

- фінансова звітність (завірені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати) станом на останню звітну дату;

- проект кредитної угоди відповідно до вимог чинного законодавства або позитивне рішення кредитної ради банку, який надає кредит підприємству;

- рішення виконкому Чернівецької міської ради про погодження відповідної програми дій (заходів, меморандумів і т.і.) стосовно забезпечення життєдіяльності міста;

- довідка позичальника кредиту про наявність або відсутність не погашених у встановлені терміни кредитних угод;

- розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості;

- техніко-економічне обґрунтування кредитної операції.


ІІІ. Порядок прийняття рішення щодо надання дозволу на заставу і/або іпотеку майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівці


3.1. Проект рішення щодо надання дозволу на заставу і/або іпотеку майна територіальної громади м.Чернівці виноситься на розгляд сесії міської ради департаментом економіки після опрацювання галузевими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради документів, зазначених у п.2.1. цього Положення та визначення переліку майна, що пропонується під заставу і/або іпотеку.

3.2. Міська рада не розглядає документи і не надає дозволу на заставу майна і/або іпотеку територіальної громади м.Чернівці, якщо:

- надані документи не відповідають вимогам цього Положення;

- виявлено недостовірні дані у документах, поданих підприємством;

- підприємством неможливо виконати умови кредитних угод;

- реалізація заставного майна може призвести до порушення виробничого циклу підприємства.

У разі відмови міською радою в наданні дозволу на заставу і/або іпотеку майна територіальної громади м.Чернівці департамент економіки повідомляє підприємство із зазначенням причин.


^ IV. Порядок здійснення контролю за укладеними

договорами застави і/або іпотеки майна, що є комунальною власністю

територіальної громади м.Чернівці


З метою здійснення контролю за укладеними договорами застави і/або іпотеки майна територіальної громади м.Чернівці в юридичному відділі міської ради ведеться журнал реєстрації узгоджених договорів застави і/або іпотеки майна.

Після прийняття рішення міської ради про надання дозволу на заставу і/або іпотеку майна територіальної громади м.Чернівці підприємство в місячний термін надає інформацію щодо укладення кредитної угоди та копію договору застави і/або іпотеки майна, засвідченого в нотаріальному порядку.

Підприємства подають відповідному галузевому структурному підрозділу, департаменту економіки та юридичному відділу міської ради щомісячно інформацію щодо погашення отриманого кредиту та відсотків згідно з умовами кредитної угоди і графіка повернення кредиту. Про погашення кредиту позичальник інформує міську раду.

У випадку порушення умов та графіка повернення кредиту галузеві структурні підрозділи міської ради разом з департаментом економіки і юридичним відділом міської ради вживають відповідних заходів щодо захисту майнових прав територіальної громади м.Чернівців та погашення підприємством отриманих кредитів.


Секретар міської ради В.Михайлішин
Схожі:

Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П iconПоложення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І
Україні з метою організаційного забезпечення виконання Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді...
Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П iconРішення 23. 02. 2012 №417 м. Чернівці Про хід виконання рішення 7 сесії Чернівецької міської ради
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з питань діяльності...
Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П iconРішення "23" січня 2013р. №1/1 м. Чернівці Про відкриття особового рахунку на житлову площу
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П iconРішення "20" березня 2013р. №19/3 м м. Чернівці Про переоформлення особового рахунку на житлову площу
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П iconРішення " " 201 3 р. № м. Чернівці Про відкриття особових рахунків на житлову площу громадянам району
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П iconРішення «19» червня 2013р. №56/7 м м. Чернівці Про переоформлення особових рахунків на житлову площу окремим громадянам району
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П iconРішення «17» липня 2013р. №66/8 м м. Чернівці Про переоформлення особових рахунків на житлову площу окремим громадянам району
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П iconРішення "22" листопада 2012р. №118/12 м. Чернівці Про відкриття особових рахунків на житлову площу громадянам району
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П iconРішення "17" квітня 2013р. №34/5 м м. Чернівці Про переоформлення та розділ особових рахунків на житлову площу окремим громадянам району
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Рішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П iconРішення постійна комісія з питань контролю за ефективністю виконання державних І обласних програм та рішень ради М. Блавацький про стан реагування на
Львівської обласної ради, депутатські звернення та депутатські запити, які адресовані до керівників підприємств, установ та організацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи