Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № icon

Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року №
Скачати 336.67 Kb.
НазваРішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року №
Дата конвертації14.02.2013
Розмір336.67 Kb.
ТипРішення

ПРОЕКТУКРАЇНА

Ч е р н і в е ц ь к а м і с ь к а р а д а

В и к о н а в ч и й к о м і т е т

РІШЕННЯ_____________2009 №__________ м. Чернівці


Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету міської ради від 12.06.2007 року

441/10 з питань організації пасажирських

перевезень»


Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про автомобільний транспорт» із внесеними змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із внесеними змінами і доповненнями, виконавчий комітет Чернівецької міської ради


В И Р І Ш И В:


1. Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 12.06.2007 року №441/10 «Про конкурсний комітет та умови з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування в м.Чернівцях, визнання такими, що втратили чинність окремі рішення виконавчого комітету міської ради з цих питань», а саме умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Чернівцях, затверджених пунктом 2 цього рішення викласти в новій редакції (додається).


2. Контроль за виконаннням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.


^ Чернівецький міський голова М.Федорук


ПРОЕКТ

Затверджено

Рішення виконавчого

комітету міської ради


від "___"________ №___

^ Умови


організації та проведення конкурсу на перевезення

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях.


Ці умови розроблені відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" із внесеними змінами, постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009року №525, Указів Президента України від 15.07.2000р. № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності", від 20.05.2004р. №570/2004 "Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом", є обов’язковими для виконання конкурсним комітетом, претендентами на участь в конкурсі, а також перевізниками, з якими вже укладено угоди на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.

1. Метою проведення конкурсу є створення безпечних та комфортних умов міських пасажирських перевезень на основі розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати виконання необхідних обсягів і належну якість перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Чернівців.

2. Об’єктом конкурсу є окремий маршрут (маршрути) загального користування, графік на міському маршруті, на яких не визначений перевізник або закінчився термін угоди на перевезення пасажирів із попереднім перевізником.

3. У конкурсі можуть брати участь пасажирські перевізники, які на законних підставах використовують у достатній кількості автобуси відповідного класу.

4. Конкурс є відкритим для всіх перевізників-претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає виконавчий комітет Чернівецької міської ради (далі – Замовник).

5. Конкурсний комітет публікує в засобах масової інформації не пізніше, ніж за 30 днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинно містити таку інформацію:

- найменування організатора та робочого органу;

- порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу;

- найменування кінцевих зупинок, кількість оборотніх ресів або кількість автобусів для забезпечення перевзень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії) та пасажиромісткості;

- основні умови конкурсу;

- порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

- кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі;


2

- найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі;

- місце та дату одержання бланків документів для участі у конкурсі;

- місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

- розмір плати за участь у конкурсі;

- телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

В одному оголошенні може бути названо декілька об’єктів конкурсу.

6. Організатор через МКП "Міський центр організації пасажирських перевезень" знайомить перевізника-претендента з:

6.1. Порядком проведення відкритого конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, правилами надання послуг пасажирським автомобільним транспортом та з цими умовами;

6.2. Договором на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті.

7. Особа, яка потребує роз’яснень щодо представлення необхідних документів на конкурс або умов проведення конкурсу, має право звернутися до Організатора або робочого органу, який зобов’язаний дати роз’яснення в усній, а за необхідності – в письмовій формі, але не пізніше як за 5 календарних днів до закінчення терміну подання документів перевізниками-претендентами.

8. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окрему заяву за визначеною формою і такі документи:

8.1 Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

8.2 Нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні;

8.3 перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

8.4 копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонуються до використання на автобусному маршруті;

8.5 документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;

8.6 копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

8.7 копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8.8 письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами;

8.9 анкету відповідного зразка.

9. Перевізник-претендент подає документи у конверті, на якому зазначаються його назва, адреса і найменування об’єкта конкурсу, з поміткою "Заява на участь у конкурсі". Факт прийняття документів засвідчується в журналі підписами.

10. Подання документів на конкурс припиняється у строк, визначений в оголошенні про конкурс. Документи, які надійшли до конкурсного комітету після встановленого строку, не розглядаються.

11. Документи, які представлені не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претендентам із зазначенням причин повернення.


3

12. Плата за участь у конкурсі встановлюється в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви та вноситься перевізниками-претендентами на рахунок організатора конкурсу. Претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі.

13. До участі у конкурсі не допускаються юридичні або фізичні особи, які:

13.1. Визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарювання.

13.2. Не виконували умови попередніх укладених Договорів на право перевезення пасажирів.

13.3. Не мають достатньої кількості власного чи залученого рухомого складу, що призначений для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

13.4. Після обстеження бази та технічного стану рухомого складу, які залучаються для роботи на маршрутах виявлено, що представникам Замовника подані для участі в конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.

13.5. Не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт" із внесеними змінами.

14. На засіданні конкурсного комітету пропозиції перевізників-претендентів оцінюються за бальною системою основних параметрів, які подані ними на конкурс:

^ Перелік показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів


^ Показники, які оцінюються конкурсним комітетом

Кількість балів

Механізм нарахування балів

^ Технічні вимоги

Наявність матеріально-технічних ресурсів, шо дають змогу:


здійснювати щоденний контроль за

технічним станом транспортних

засобів власними силами на

території підприємства

15

бали нараховуються за наявності механіків, які працюють у штаті підприємства або за трудовим договором не менше ніж одного року до дати оголошення конкурсу, та використання власного або орендованого контрольно-технічного пункту

бали не нараховуються:

у разі, коли протягом одного року до дати оголошення конкурсу зафіксовано більше ніж п'ять випадків випуску транспортних засобів на лінію без проведення огляду технічного стану (за інформацією Головавтотрансінспекції);


у разі розташування матеріально-технічної бази. що має власний або орендований контрольно-технічний пункт, на відстані понад 50 кілометрів від одного з кінцевих пунктів міського або приміського маршруту та понад 100 кілометрів від місця формування міжміського маршруту
4проводити щоденний огляд стану здоров'я водіїв штатним медичним працівником в облаштованому медичному пункті підприємства
10

бали нараховуються за наявності медиків, які працюють у штаті підприємства або за трудовим договором не менше ніж один рік до дати оголошення конкурсу, та використання власного або орендованого медичного пункту

бали не нараховуються:


у разі, коли протягом одного року до дати

оголошення конкурсу зафіксовано більше ніж п'ять випадків виїзду водіїв на лінію без проведення огляду стану здоров'я (за інформацією Головавтотрансінспекції):


у разі розташування матеріально-технічної бази, що має власний або орендований медичний пункт, на відстані понад 50 кілометрів від одного з кінцевих пунктів міського або приміського маршруту та понад 100 кілометрів від місця формування міжміського маршруту

забезпечити зберігання та охорону

транспортних засобів на власній або

орендованій території


5

бали нараховуються, якщо зберігання транспортних засобів забезпечують штатні працівники або працівники, які працюють за трудовим договором, на власній або орендованій території не менше ніж один рік до дати оголошення конкурсу


бали не нараховуються:

у разі, коли протягом одного року до оголошення конкурсу зафіксовано більше ніж 5 випадків зберігання транспортних засобів поза межами спеціально призначеного та обумовленого умовами ліцензування місця (за інформацією Головавтотрансінспекції):

у разі розташування місця зберігання на відстані понад 50 кілометрів від одного з кінцевих пунктів міського або приміського маршруту та понад 100 кілометрів від місця формування міжміського

маршруту

Строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк практичної експлуатації):

-

-

до одного року з моменту виготовлення новий рухомий склад15

кількість балів нараховується за кожний автобус який відповідає умовам конкурсу та запропонований для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу5

від одного до трьох років з моменту виготовлення10


-

від трьох до семи років з моменту виготовлення

6

-від семи до десяти років
2

За автобуси, строк експлуатації яких перевищує десять років, бали не нараховуються

результат визначається як середньозважене

значення (шляхом ділення суми балів за кожний автобус на кількість автобусів, що пропонуються для використання на об'єкті конкурсу)

строк експлуатації для автобусів визначається згідно з технічним паспортом (за основу розрахунку береться рік виготовлення)


Наявність у перевізника - претендента транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами:


-


-

рухомий склад, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями5

бали додаються за кожний автобус, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, який відповідає умовам конкурсу та запропонований для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу


Професійні вимоги та характеристика роботи автоперевізника

Наявність досвіду роботи перевізника-претендента:

від одного до п’яти років10

бали нараховуються, якщо суб'єкт господарювання діє на підставі діючої ліцензії на виконання пасажирських перевезень, отриманої вперше, не менше ніж один рік

Від п’яти до десяти років


15

бали нараховуються, якщо суб'єкт господарювання має ліцензію на виконання пасажирських перевезень протягом більше ніж п'яти років безперервно


Понад десять років


20

бали нараховуються, якщо суб'єкт господарювання має ліцензію на здійснення пасажирських перевезень протягом більше ніж десяти років безперервно

Наявність у керівному або інженерному складі працівника:

що має вищу профільну освіту,

працює на підприємстві не менше одного року до дати оголошення конкурсу5

бали нараховуються, якщо керівник, його заступник або інженер, які працюють на

підприємстві не менше одного року до дати

оголошення конкурсу, мають профільну вищу освіту з питань організації перевезень та управління на автомобільному транспорті
6

що має середню спеціальну освіту в галузі та працює на підприємстві не менше одного року до дати оголошення конкурсу
3

бали нараховуються, якщо керівник, його заступник або інженер, які працюють на

підприємстві не менше одного року до дати

оголошення конкурсу, не мають вищої профільної освіти, але мають середню спеціальну освіту з питань організації перевезень або експлуатації автомобільного транспорту

Наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов:

-

-

наявність протягом одного року до оголошення конкурсу порушень ліцензійних умов, які впливають на безпеку перевезень, або невиконання припису про усунення порушень ліцензійних умов, кількість яких щодо кількості автобусів становить понад 0,1 (за інформацією Головавтотрансінспекції)
-10

бали знімаються, якщо сумарна кількість порушень ліцензійних умов, які впливають на безпеку перевезень, та невиконаних приписів про усунення порушень щодо кількості ліцензованих автобусів перевищує 0,1

інформація надходить від Головавтотрансінспекції (міжобласні маршрути) або територіального підрозділу Головавтотрансінспекції (міські та внутрішньообласні маршрути)


наявність протягом одного року ідорожньо-транспортних пригод, що [сталися з вини водія-перевізника,

кількість яких щодо кількості автобусів становить понад 0,1 (за

інформацією Головавтотрансінспекції) або наявність протягом одного року до

порушень, передбачених частинами першою та другою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення
-15

бали знімаються, якщо кількість дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини водія перевізника-претендента, внаслідок яких є постраждалі, щодо кількості ліцензованих автобусів перевищує 0,1 або мали місце порушення, передбачені частинами першою та другою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення інформація надходить від Головавтотрансінспекції (міжобласні маршрути) або територіального підрозділу Головавтотрансінспекції (міські та внутрішньообласні маршрути)

Враховуються дорожньо-транспортні пригоди, що сталися протягом одного року до дати оголошення конкурсу

Характеристика роботи на автобусному маршруті (рейсі), що є об’єктом конкурсу:

-

-

наявність протягом року до оголошення конкурсу порушень умов договору (дозволу) на [вказаному маршруті, зокрема в Ічастині невиконання запланованої 'кількості рейсів (кількість рейсів менш як 95 відсотків)
-10

бали нараховуються або знімаються тільки щодо перевізників-претендентів, які здійснювали перевезення, зумовлені об'єктом конкурсу, .на умовах діючого на момент проведення конкурсу договору (дозволу), крім випадків обслуговування на тимчасових умовах згідно з пунктом 54 цього Порядку

відсутність протягом року до оголошення конкурсу порушень в частині дотримання виконання запланованої кількості рейсів (кількість рейсів понад 98 відсотків) та використання рухомого складу
10Інформація подається організатором конкурсу7

Порушення, допущені перевізником-претендентом, стали причиною розірвання договору (анулювання

дозволу) на перевезення, зумовлені об'єктом конкурсу-20


-

Інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності

Капіталовкладення у придбання рухомого складу, призначеного для перевезень пасажирів:


-


-

Кількість автобусів – не менше ніж 10 одиниць (загальна кількість/вік яких не перевищує п’ять років)


2/4

2 бали нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) становить від 10 до 20 одиниць

4 бали нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної

власності) становить від 10 до 20 одиниць і вік щонайменше десяти з них - не більше ніж п'ять років


Кількість автобусів – не менше ніж 20 одиниць (загальна кількість/вік яких не перевищує п’ять років)


5/10

5 балів нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) становить від 20 до 50 одиниць

10 балів нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної

власності) становить від 20 до 50 одиниць.і вік щонайменше двадцяти з них - не більше ніж п'ять років


Кількість автобусів – не менше ніж 50 одиниць (загальна кількість/вік яких не перевищує п’ять років)


10/20

10 балів нараховуються у разі, коли кількість

автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) перевищує 50 одиниць


20 балів нараховуються у разі, коли кількість

автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) віком не більше ніж п'ять років становить не менше ніж 50 одиниць

Інвестиції, викладені протягом останнього періоду:

-

-

загальна кількість нових автобусів, придбаних протягом одного року. становить не менше ніж 3 одиниці5

бали нараховуються у разі, коли протягом одного року до дати оголошення конкурсу було придбано за власні, кредитні кошти або на умовах лізингу від З до 9 автобусів, вік яких становить менше ніж два роки
8

загальна кількість нових автобусів, придбаних протягом одного року. становить не менше ніж 10 одиниці10

бали нараховуються у разі, коли протягом одного року придбано за власні, кредитні кошти або на умовах лізингу не менше ніж 10 автобусів, вік яких становить менше ніж два роки

Інвестиції, вкладені у рухомий склад для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями протягом останнього періоду:


-


-

загальна кількість автобусів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями становить не менше ніж 2 одиниці


5

бали нараховуються у разі, коли протягом одного року було придбано за власні, кредитні кошти або на умовах лізингу не менше ніж 2 автобуси, які мають додаткове устаткування для зручного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями


Рівень заробітної плати на підприємстві:

-

-

середній рівень заробітної плати

водіїв не нижчий, ніж визначено

галузевою угодою5

для розрахунку береться показник, зазначений у відповідній Галузевій угоді між Мінтрансзв'язку, профспілками та організацією роботодавців транспорту


середній рівень заробітної плати водіїв не нижчий, ніж 120 відсотків від визначеної Галузевою угодою


10

бали нараховуються у разі, коли даний рівень

заробітної плати діє протягом не менше шести місяців до дати оголошення конкурсу


15. У випадку однакових умов у двох перевізників-претендентів конкурсний комітет враховує такі чинники:

15.1 нижчий тариф на проїзд пасажирів;

15.2 згода на перевезення пільгових категорій громадян без відшкодування втрат з будь яких джерел;

15.3 для перевізників-претендентів, переможців попередніх конкурсів, які здійснювали перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах – якість і обсяги виконання ними умов попередньо укладених Договорів;

15.4 участь перевізника-претендента в опробуванні маршруту, вивчення пасажиропотоку, наявність позитивних відгуків щодо організації та якості транспортного обслуговування під час опробовування маршруту;

15.5 наявність у перевізника-претендента транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

15.6 участь у розвитку транспортної інфраструктури міста.

16. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

17. Конкурсним комітетом розглядаються всі заяви перевізників-претендентів на участь у конкурсі на об’єкт конкурсу.

18. Хід проведення конкурсу та рішення конкурсного комітету оформляється протоколом, який підписують голова та секретар комітету.


9

19. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті.

20. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам.

21. Відносини Замовника з переможцем конкурсу визначаються договором про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Договір з переможцем конкурсу Замовником укладається терміном на три роки. У разі визначення переможцем конкурсу перевізника-претендента, у якого весь рухомий склад є відповідного класу з терміном експлуатації до одного року, договір на перевезення пасажирів укладається терміном на п’ять років.

22. У разі відсутності у перевізника-претендента автобусів, що відповідають умовам конкурсу, договір Замовником укладається на один рік.

23. Перевізник – переможець конкурсу повинен самостійно забезпечувати перевезення.

24. Переможець конкурсу в 10-денний термін після отримання результатів проведення конкурсу укладає з Замовником Договір на право перевезення пасажирів на конкретному маршруті та отримує відповідний "Дозвіл".

25. У разі не укладення переможцем конкурсу Договору на перевезення пасажирів або відмови від цього у вищезазначений термін, Договір укладається з перевізником-претендентом, який зайняв друге місце та кількість балів якого складає не менше 80% від кількості балів переможця. Якщо в конкурсі приймав участь один претендент, який відмовився від укладення Договору, то маршрут знову виставляється на конкурс.

26. Перевізники не мають права працювати на маршрутах без укладеного Договору на перевезення пасажирів і за порушення цього пункту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

27. Попереднє опробовування маршруту для вивчення його соціально-економічної доцільності допускається за умови укладення Договору на термін до 3-х місяців. Після опробовування маршрут затверджується у встановленому порядку.

28. Якщо перевізником, з яким вже укладений Договір на перевезення пасажирів на конкретному маршруті, буде запропоновано підвищення тарифів на проїзд, то Замовник розглядає їх обґрунтованість, погоджує та затверджує відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради. В разі самостійного підвищення перевізником тарифів на проїзд без узгодження з Замовником, Договір на цей маршрут достроково розривається в односторонньому порядку, а сам маршрут знову виставляється на конкурс.


10

29. У разі систематичного порушення перевізником умов укладеного Договору на право перевезення пасажирів на конкретному маршруті, цей Договір може бути достроково розірваний Замовником в односторонньому порядку, а маршрут запропонований іншим перевізникам на конкурсних засадах (систематичним порушенням є три підтверджених випадки невиконання умов укладеного договору на протязі 3-х місяців). Про факт порушення Замовник зобов’язаний в 5-денний термін після його встановлення повідомити перевізника.

30. У разі порушення процедур проведення конкурсу розгляд спорів проводиться відповідно до чинного законодавства України.


Секретар виконавчого комітету міської ради О. Васильчишин


^ АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


проекту рішення виконкому Чернівецької міської ради

" Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях".


 1. Проблема, яку передбачається розв’язати


Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 07.12.2005 року №924/21 були затверджені Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях і проведені відповідні конкурси. Об’єктами конкурсів були маршрути та графіки.

Показниками результативності прийнятого регуляторного акту були визначені:

 • динаміка кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення на автобусних маршрутах загального користування;

 • динаміка надходжень до бюджетів всіх рівнів від господарської діяльності із перевезень на автобусних маршрутах загального користування;

 • рівень задоволення попиту населення у перевезенні;

 • рівень якості та комфортності перевезень;

 • виконання договірних зобов’язань;

 • виконання заходів із вдосконалення транспортної інфраструктури міста.

Після конкурсів автобусна маршрутна мережа міського пасажирського транспорту складається з 42 автобусних маршрутів загального користування.

Перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування здійснювали:

  • 23 автобуси великої та надвеликої класів;

  • 265 одиниць рухомого складу малого та середнього класів.


Фактичний розподіл ринку перевезень пасажирів на маршрутах загального користування м. Чернівців, виходячи з кількості пасажиромісць, наведені на мал. 1.


86%-автобуси малого та середнього класів

14%-автобуси великого та надвеликого класів


Одним із основних недоліків, який заважає встановленню об’єктивної оцінки пасажирської транспортної системи м.Чернівців, є відсутність формалізованої та документованої моделі пасажирських перевезень автобусним транспортом. В умовах істотного збільшення кількості перевізників і децентралізації перевезень особливу роль мають відіграти документи, які регламентують технологію та організацію перевезень, вимоги до транспортних засобів, забезпечувані перевізниками умови перевезень пасажирів, а також обґрунтовують відповідний рівень оплати проїзду. Такі документи мають готуватись і прийматися саме на рівні міськвиконкому, відповідати державним законам і нормативним документам, забезпечувати стандартизацію та уніфікацію процесу пасажирських перевезень у місті. Пакет таких документів формує опис моделі пасажирських перевезень. Цей опис має бути розроблений, оформлений, прийнятий і затверджений у вигляді єдиного документа, переданого перевізникам для організації


2

перевезень на його основі ( на відміну від маси окремих розрізнених нормативних документів, розпоряджень, постанов, які іноді не узгоджені між собою і часто не доходять до адресата).

Враховуючи цей факт, даний аналіз регуляторного впливу підготований без врахувань реальної моделі пасажирських перевезень та реальних параметрів відповідного ринку. Отже, він носить локальний характер і може застосовуватися лише для конкретних об’єктів конкурсу, про які йдеться у проекті рішення Чернівецької міської ради.

Сфера громадського транспорту є рентабельною і інвестиційно-привабливою. В умовах дефіциту бюджетного фінансування частка пасажирських перевезень приватними перевізниками і надалі буде зростати. Ці об’єктивні умови слід брати до уваги в організації пасажирських перевезень та розвитку пасажирської транспортної системи.

Повторне відстеження результативності Умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування показали наступне:

Динаміка надходжень бюджетних коштів позитивна.

Надходження до міського бюджету за рахунок оподаткування перевізників зросли приблизно на 20%.

Однак рівні якості та комфортності перевезень, виконання договірних зобов’язань, виконання заходів із вдосконалення інфраструктури міста залишилися на такому ж низькому рівні, як і на момент проведення конкурсу у 2005 році, що викликає багато нарікань зі сторони мешканців міста. Найбільш гострими проблемними питаннями є:

 • порушення правил технічної експлуатації транспортних засобів: в години "пік" перевищуються допустимі норми завантаженості транспортних засобів пасажирами;

 • низький рівень культури обслуговування пасажирів, про що свідчать письмові та усні скарги мешканців міста;

 • проблема перевезень пільгових категорій пасажирів в зв’язку з відсутністю механізму відшкодування втрат на їх перевезення, та, як наслідок, виникнення конфліктних ситуацій, відмови перевізників від надання пільгового проїзду громадянам, які згідно з чинним законодавством мають право на пільги;

 • велика кількість перевізників обумовлює низький рівень трудової дисципліни (невиконання графіків руху) та в цілому дезорганізує роботу транспорту;

 • порушення трудового законодавства в частині дотримання часу роботи та відпочинку водіїв.

В цілому, ситуація не може бути врегульована ринковими механізмами. Громадяни та перевізники мають протилежні цілі: пасажири бажають пересуватись по місту комфортно та безпечно, а перевізники мають мету в отриманні якомога більшого прибутку. Таким чином, створюються передумови для нехтування безпекою перевезень пасажирів. Загальний аналіз ситуації дає змогу стверджувати, що в даному випадку ми маємо справу із так званою неспроможністю ринку. Це означає, що існує потреба в державному регулюванні та прийнятті відповідного регуляторного акту на місцевому рівні.


 1. Цілі регулювання

 1. Підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких умов проведення конкурсу.

 2. Надання суб’єктам підприємницької діяльності рівних прав та можливостей для участі в конкурсі.

 3. Підвищення рівня якості послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в м. Чернівцях.

 4. Зменшення соціальної напруги серед мешканців міста, за рахунок вирішення питання проїзду пільгової категорії громадян.

 5. Підвищення рівня безпеки при перевезенні пасажирів.

 6. Розвиток конкуренції на ринку автомобільних перевезень.3

 1. Альтернативні способи досягнення цілей

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо ситуацію, при якій залишимо усе без змін. Це буде лише заглиблювати існуючу ситуацію і жодним шляхом не сприятиме її покращенню.

Перевагами обраного способу є:

 • Забезпечити укладання договорів перевізників, які не мають власної виробничої бази із визначними та затвердженими підприємствами. Це дасть можливість підвищити рівень диспетчеризації перевезень за рахунок концентрації транспортних засобів в одного об’єкта господарювання, забезпечення наявності резерву транспортних засобів, підвищення рентабельності перевезень. Це також частково вирішить питання проїзду пільгових категорій громадян, згідно з вимогами чинного законодавства;

 • чітке формування переваг, що будуть надаватися на конкурсі претендентам, які мають сертифікат якості послуг;

 • підвищення рівня безпеки перевезень за рахунок забезпечення таких умов як зберігання транспортних засобів на стоянках під охороною, відповідальності водіїв за якість та безпеку перевезень, більш жорсткі підстави для припинення договірних зобов’язань замовника в разі невиконання перевізником умов укладеного договору тощо;

 • надання однаково прозорих можливостей для участі у конкурсі всім суб’єктам підприємницької діяльності, які відповідатимуть умовам конкурсу.
 1. ^ Механізм розв’язання проблем

Розв’язання вищевикладених проблем можна досягти завдяки зміні умов проведення конкурсу та перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м. Чернівцях. Для цього необхідно:

  • визначити, що об’єктом конкурсу на соціально значущі автобусні маршрути є "маршрут загального користування";

  • визначити чіткі зрозумілі умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт" в редакції 2006 року;

  • забезпечити систематичний розгляд результативності прийнятих рішень на засіданнях комісій з питань роботи громадського транспорту;

  • забезпечити рівність умов участі у конкурсі всім претендентам;

  • забезпечити проведення обговорення питань стану пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування у м. Чернівцях;

  • прийняти регуляторний акт "Про умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Чернівцях" в порядку, передбаченому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

  • оприлюднити у засобах масової інформації затверджений регуляторний акт;

  • здійснювати відстеження результативності регуляторного акта.


Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.


 1. ^ Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття

регуляторного акту

Проект пропонує чіткі та прозорі механізми визначення переможців конкурсу. Особливістю проекту є те, що всі рішення стосовно претендентів приймаються колегіально. Можливості для здійснення неофіційних платежів за гарантовану перемогу в конкурсі певною мірою нівелюються чітким визначенням критеріїв, що застосовуються конкурсним комітетом та при визначенні переможців.


4

Проект не містить дискримінаційних або таких , що обмежують конкуренцію, норм. В той же час, прийняття аналізованого регуляторного акту дозволить сформувати прозорі та зрозумілі правила поведінки на ринку пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях.

Надання на конкурсних засадах права здійснення пасажирських перевезень на автобусному маршруті одному суб’єкту господарювання призведе до підвищення відповідальності та рівня

якості послуг, що надаються, організації роботи на маршруті. Проведення конкурсу на кожен автобусний маршрут дозволяє органам місцевої влади встановлювати перед перевізниками вимоги громади щодо кількості транспортних засобів, їх типу, вікового цензу, підвищення рівня безпеки та якості перевезень пасажирів.

Досягнення суб’єктами господарювання встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати. Так, суб’єкти господарювання отримують право на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах м. Чернівців.

Завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість суб’єктів підприємницької діяльності, встановлюються чіткі умови, підвищується прогнозованість (передбачуваність бізнесу). Споживачі зможуть отримувати більш якісні, комфортні, безпечні послуги.

 1. ^ Аналіз вигод та витрат

Витрати

Вигоди

Органи місцевого самоврядування

 1. Часові витрати спеціалістів.

 2. Бюджетне фінансування витрат за перевезення пільгових категорій громадян.

1. Зменшення кількості скарг та нарікань від мешканців міста на неякісне обслуговування.

2. Підвищення прозорості дій місцевої влади, шляхом надання суб’єктам господарської діяльності рівних можливостей для участі у конкурсі.

3. Вирішення питання з перевезення пільгових категорій громадян.

4. Оновлення рухомого складу

Суб’єкти господарської діяльності

1. Внесення коштів за участь у конкурсі.

2. Витрати на підготовку до участі у конкурсі.

1. Отримання рівних прав для участі у конкурсі всіма СГД, що здійснюють пасажирські перевезення автобусними маршрутами м. Чернівців.

2.Підвищення прогнозованості, передбачуваності бізнесу.

Споживачі
1. Підвищення рівня якості обслуговування.

2. Підвищення рівня безпеки при отриманні послуг з перевезення пасажирів автобусними маршрутами м. Чернівців.

3. Максимальне задоволення споживчого попиту.7.Запропонований строк дії акта

Запропонований термін чинності даного регуляторного акту розрахований на проведення конкурсів на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах м.Чернівців до моменту проведення повторного відстеження його результативності.

^ 8.Оцінка результативності регуляторного акта

Цільові групи

Суб’єкти господарювання, що здійснюють перевезення на автобусних маршрутах загального користування.

Частина населення міста, чий добробут таким чи іншим чином є пов’язаним з діяльністю перевізників.


5

Частина населення, яка користується послугами автомобільного транспорту.

Частина населення, що отримують доходи з бюджетів різних рівнів.

Державні органи та органи місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язок організації перевезень пасажирів у м. Чернівці.

Показники результативності

 1. Динаміка кількості транспортних засобів, що працюють на автобусних маршрутах загального користування.

 2. Динаміка надходжень до бюджетів всіх рівнів.

 3. Динаміка кількості споживачів, які користуються послугами пасажирського міського транспорту.

 4. Результати рейтингової оцінки якості та комфортності перевезень.

 5. Динаміка кількості скарг та нарікань від споживачів міста на роботу перевізників.

 6. Динаміка кількості робочих місць та укладених трудових договорів між СГД та найманими працівниками (водіями).

 7. Динаміка кількості дорожньо-транспортних пригод за участю транспорту загального користування.

^ 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного актаЗахід

Відповідальний за надання інформації

^ 1. Проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта до набуття ним чинності за наступними показниками

1.

Динаміка кількості транспортних засобів, що працюють на автобусних маршрутах загального користування.

МКП "Міський центр організації пасажирських перевезень"

2.

Динаміка надходжень до бюджетів всіх рівнів (статистичні відомості)

фінансове управління Чернівецької міської ради,

ДПІ у м. Чернівцях(за згодою),

3.

Динаміка кількості споживачів, які користуються послугами пасажирського міського транспорту (статистичні відомості)

Чернівецьке обласне управління статистики (за згодою).

4.

Результати рейтингової оцінки якості та комфортності перевезень.

МКП "Міський центр організації пасажирських перевезень"

5.

Динаміка кількості скарг та нарікань від споживачів міста на роботу перевізників (статистичні відомості)

МКП "Міський центр організації пасажирських перевезень".

6.

Динаміка кількості робочих місць та укладених трудових договорів між суб’єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками (водіями) (статистичні відомості)

МКП "Міський центр організації пасажирських перевезень",

ДПІ у м. Чернівцях (за згодою).

7.

Динаміка кількості дорожньо-транспортних пригод за участю транспорту загального користування (статистичні відомості)

ДАІ у м.Чернівцях (за згодою), територіальний підрозділ Головавтотрансінспекції(за згодою).

2. Проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта через рік після укладання договорів на перевезення з переможцями конкурсу.

3. Проведення періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта через кожні два роки з моменту набуття ним чинності.

4. Оприлюднення результатів відстежень результативності дії регуляторного акта.

5. Коригування регуляторного акту за результатами відстежень результативності його дії


Директор департаменту житлово-

комунального господарства О.Шумейко


Кожуленко 551404Схожі:

Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № iconРішення 08. 12. 2009 №865/23 м. Чернівці Про внесення змін до складу наглядової ради з питань обліку бездомних громадян, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 10. 04. 2007 року №254/6
Про внесення змін до складу наглядової ради з питань обліку бездомних громадян, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської...
Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № iconРішення р. № м. Чернівці Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 06. 02. 2007 р. №60/2 „Про визначення
«Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 06. 02. 2007 р. №60/2 „Про визначення...
Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № iconРішення виконавчого комітету міської ради 1 10. 2009 №732/19 Доповнення до плану реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м. Чернівцях на 2009 рік №
...
Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № iconРішення 09. 10. 2012 №643/20 м. Чернівці Про внесення змін до підпункту 5 пункту 1 рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 13.
Про внесення змін до підпункту 5 пункту 1 рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 13. 01. 2009 р. №23/1 щодо передачі...
Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № iconРішення 24. 03. 2009 №198/6 м. Чернівці Про внесення змін до складу наглядової ради з питань обліку бездомних громадян, затвердженого рішенням
Про внесення змін до складу наглядової ради з питань обліку бездомних громадян, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської...
Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № iconРішення 24. 0 20 1 2 №471/15 м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 09. 03. 2011 №140/5
Про комітет забезпечення доступності інвалідів до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, внесення змін...
Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № iconРішення 09. 03. 2011 №166/5 м. Чернівці Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.
Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 22. 02. 2011 року №128/4, вилучивши з нього пункт 28
Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № iconРішення 09. 0 20 11 №459/13 м. Чернівці Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 09. 03. 2011 №140/5
Про комітет забезпечення доступності інвалідів до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, внесення змін...
Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № iconРішення 14. 02. 2012 №57/3 м. Чернівці Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 28. 07. 2009 №545/14 з питань оренди приміщень на вул.
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 28. 07. 2009 №545/14 з питань оренди приміщень на...
Рішення 2009 № м. Чернівці Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12. 06. 2007 року № iconРішення від 29. 12. 2007 р. №1017/24 м. Чернівці Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 23. 01. 2007р. №32/1
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 23. 01. 2007р. №32/1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи