Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 icon

Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691
Скачати 323.53 Kb.
НазваДодаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691
Дата конвертації18.10.2013
Розмір323.53 Kb.
ТипРішення

Додаток 3

до рішення міської ради

VІ скликання

27.12.2012 № 691


Розподіл видатків міського бюджету на 2013 рік за головними розпорядниками коштів


(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду


Разом

Всього

з них

Всього

споживан-ня

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

^ 03 Виконавчий комітет 16702200 9531700 744700 2011500 1825400 632000 25200 186100 186100 0 18713700

Чернівецької міської ради

010116 Органи мiсцевого самоврядування 9569000 6036400 534600 186100 0 0 0 186100 186100 0 9755100

070802 Методична робота, iншi заходи у 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000

сфери народної освіти

091209 Фінансова підтримка громадських 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000

організацій

120201 Перiодичнi видання (газети та 656200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656200

журнали)

210110 Заходи з організації рятування на водах 1085000 741700 38100 0 0 0 0 0 0 0 1085000

240900 Цільові фонди, утворені Верховною 0 0 0 1825400 1825400 632000 25200 0 0 0 1825400

Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і

місцевими органами виконавчої

250203 Проведення виборiв народних 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110000

депутатiв Автономної Республiки

Крим та мiсцевих рад

250404 Інші видатки 5087000 2753600 172000 0 0 0 0 0 0 0 5087000

додаток 3 Сторінка 1 з 9


Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду


Разом

Всього

з них

Всього

споживан-ня

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

^ 10 Управлiння освiти 286518200 163200800 42143600 12155700 9663300 86500 5900 2492400 2492400 0 298673900

Чернівецької міської ради

010116 Органи мiсцевого самоврядування 1168400 841800 0 0 0 0 0 0 0 0 1168400

070101 Дошкiльнi заклади освiти 100415500 54780000 16019000 9880400 8500000 0 0 1380400 1380400 0 110295900

070201 Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа- 160717300 93542000 23507300 1285100 278100 0 0 1007000 1007000 0 162002400

дитячий садок, iнтернат при школi),

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї,

колегiуми

070307 Загальноосвітні спеціалізовані школи- 6519000 2600000 1506200 64200 14200 0 4200 50000 50000 0 6583200

інтернати з поглибленим вивченням

окремих предметів і курсів для

поглибленоїпідготовки дітей в галузі

науки і мистецтв, фізичної культури і

спорту, інших галузях, ліцеї з

посиленою військово-фізичною

підготовкою

070401 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз 7833500 4800000 717100 161000 121000 86500 1700 40000 40000 0 7994500

позашкiльної роботи з дiтьми

070802 Методична робота, iншi заходи у 1806500 1230000 0 0 0 0 0 0 0 0 1806500

сфери народної освіти

070804 Централiзованi бухгалтерiї обласних, 3645700 2407000 262000 15000 0 0 0 15000 15000 0 3660700

міських, районних відділів освіти

070806 Iншi заклади освiти 1374500 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1374500

070808 Допомога дітям-сиротам, 77800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77800

позбавленим батьківського

піклування, яким виповнюється 18

років

130107 Утримання та навчально- 2960000 2000000 132000 0 0 0 0 0 0 0 2960000

тренувальна робота дитячо-юнацьких

спортивних шкiл

додаток 3 Сторінка 2 з 9


Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду


Разом

Всього

з них

Всього

споживан-ня

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

240900 Цільові фонди, утворені Верховною 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 0 750000

Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і

місцевими органами виконавчої

^ 11 Відділ у справах сім'ї та 2075000 1343300 60200 360000 352000 32900 6500 8000 0 0 2435000

молоді Чернівецької міської

ради

091101 Утримання центрiв соцiальних служб 1883200 1270400 60200 0 0 0 0 0 0 0 1883200

для молодi

091102 Програми i заходи центрiв соцiальних 123200 72900 0 0 0 0 0 0 0 0 123200

служб для молодi

091103 Соціальні програми i заходи 68600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68600

державних органiв у справах молодi

240900 Цільові фонди, утворені Верховною 0 0 0 360000 352000 32900 6500 8000 0 0 360000

Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і

місцевими органами виконавчої

^ 13 Управління по фізичній 2959000 1600000 240000 370000 370000 0 20000 0 0 0 3329000

культурі таі спорту

Чернівецької міської ради

130102 Проведення навчально-тренувальних 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170000

зборiв i змагань

130106 Проведення заходiв з нетрадицiйних 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000

видiв спорту i масових заходiв з

фiзичної культури

130107 Утримання та навчально- 2459000 1600000 240000 20000 20000 0 20000 0 0 0 2479000

тренувальна робота дитячо-юнацьких

спортивних шкiл

130110 Фiнансова пiдтримка спортивних 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000

споруд

додаток 3 Сторінка 3 з 9


Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду


Разом

Всього

з них

Всього

споживан-ня

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

240900 Цільові фонди, утворені Верховною 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 0 350000

Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і

місцевими органами виконавчої

^ 14 Управлiння охорони здоров'я 141464600 91088500 9535800 6915600 5438000 2814000 252000 1477600 1277600 0 148380200

Чернівецької міської ради

010116 Органи мiсцевого самоврядування 674600 501500 15800 0 0 0 0 0 0 0 674600

080101 Лікарні 39680000 24795000 3725000 1130000 225000 11000 0 905000 840000 0 40810000

080203 Пологовi будинки 35125000 22600000 3190000 1634000 1609000 898000 70000 25000 0 0 36759000

080300 Полiклiнiки i амбулаторiї (крiм 56780000 37255000 2245000 737600 290000 120000 20000 447600 437600 0 57517600

спецiалiзованих полiклiнiк та загальних

i спецiалiзованих стоматологiчних

полiклiнiк)

080500 Загальнi i спецiалiзованi 7463000 5045000 315000 3414000 3314000 1785000 162000 100000 0 0 10877000

стоматологiчнi полiклiнiки

081002 Iншi заходи по охоронi здоров'я 1370000 620000 45000 0 0 0 0 0 0 0 1370000

081004 Централiзованi бухгалтерiї 372000 272000 0 0 0 0 0 0 0 0 372000

^ 15 Управлiння праці та 25041600 4633800 113100 506000 496000 0 0 10000 10000 0 25547600

соціального захисту

населення Чернівецької

міської ради

090412 Iншi видатки на соціальний захист 605100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605100

населення

091204 Територiальнi центри i вiддiлення 6805000 4633800 113100 65000 55000 0 0 10000 10000 0 6870000

соцiальної допомоги на дому

170102 Компенсацiйнi виплати за пiльговий 2181500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2181500

проїзд автомобільним транспортом

окремих категорiй громадян

додаток 3 Сторінка 4 з 9


Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду


Разом

Всього

з них

Всього

споживан-ня

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

170302 Компенсацiйнi виплати за пiльговий 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650000

проїзд окремих категорiй громадян на

залізничному транспорті

170602 Компенсацiйнi виплати за пiльговий 14800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14800000

проїзд електро-транспортом окремих

категорiй громадян

240900 Цільові фонди, утворені Верховною 0 0 0 441000 441000 0 0 0 0 0 441000

Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і

місцевими органами виконавчої

^ 24 Управління культури 26422400 16323700 2066500 2202800 2147800 1250800 108500 55000 55000 50000 28625200

Чернівецької міської ради

010116 Органи мiсцевого самоврядування 454800 285700 38400 5000 0 0 0 5000 5000 0 459800

100203 Благоустрiй мiст, сіл, селищ 835000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835000

110201 Бiблiотеки 3987000 2536000 378300 57000 7000 0 0 50000 50000 50000 4044000

110204 Палаци i будинки культури, клуби та 4714800 2399400 1100500 1441900 1441900 762000 108500 0 0 0 6156700

iншi заклади клубного типу

110205 Школи естетичного виховання дiтей 13946600 9701000 529400 695900 695900 488800 0 0 0 0 14642500

110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та 2484200 1401600 19900 3000 3000 0 0 0 0 0 2487200

заходи

^ 40 Департамент житлово- 36502400 1702700 100300 67469100 16401400 0 0 51067700 34078000 0 103971500

комунального господарства

Чернівецької міської ради

010116 Органи мiсцевого самоврядування 2449900 1702700 79900 20000 0 0 0 20000 20000 0 2469900

100102 Капiтальний ремонт житлового фонду 0 0 0 488000 0 0 0 488000 488000 0 488000

мiсцевих органiв влади

100103 Дотацiя житлово-комунальному 107400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107400

господарству

додаток 3 Сторінка 5 з 9


Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду


Разом

Всього

з них

Всього

споживан-ня

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

100201 Тепловi мережi 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000

100202 Водопровiдно - каналiзацiйне 0 0 0 900000 0 0 0 900000 900000 0 900000

господарство

100203 Благоустрiй мiст, сіл, селищ 8554100 0 0 2820000 0 0 0 2820000 2820000 0 11374100

100207 Берегоукрiплювальнi роботи 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650000

100302 Комбiнати комунальних пiдприємств, 8712000 0 0 800000 0 0 0 800000 800000 0 9512000

районнi виробничi об'єднання та iншi

пiдприємства, установи та організації

житлово-комунального господарства

100303 Ремонтно-будiвельнi органiзацiї 1365000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1365000

житлово-комунального господарства

150101 Капiтальнi вкладення 0 0 0 21150000 0 0 0 21150000 21150000 0 21150000

170602 Компенсацiйнi виплати за пiльговий 974000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974000

проїзд електро-транспортом окремих

категорiй громадян

170603 Інші заходи у сфері 550000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550000

електротранспорту

170703 Видатки на проведення робіт, 12470000 0 0 37683100 13973400 0 0 23709700 7900000 0 50153100

пов`язаних з будiвництвом,

реконструкцiєю, ремонтом i

утриманням автомобiльних дорiг

171000 Дiяльнiсть i послуги, не вiднесенi до 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000

iнших категорiй

240601 Охорона та раціональне використання 0 0 0 2985000 1805000 0 0 1180000 0 0 2985000

природних ресурсів

240900 Цільові фонди, утворені Верховною 0 0 0 623000 623000 0 0 0 0 0 623000

Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і

місцевими органами виконавчої

250404 Інші видатки 70000 0 20400 0 0 0 0 0 0 0 70000

додаток 3 Сторінка 6 з 9


Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду


Разом

Всього

з них

Всього

споживан-ня

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

^ 48 Департамент 4518600 2560900 200300 13351200 416300 277500 13700 12934900 12924900 0 17869800

містобудівного комплексу

та земельних відносин

Чернівецької міської ради

010116 Органи мiсцевого самоврядування 3895500 2560900 200300 74000 0 0 0 74000 74000 0 3969500

070101 Дошкiльнi заклади освiти 0 0 0 335000 0 0 0 335000 335000 0 335000

070201 Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа- 0 0 0 200000 0 0 0 200000 200000 0 200000

дитячий садок, iнтернат при школi),

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї,

колегiуми

080203 Пологовi будинки 0 0 0 350000 0 0 0 350000 350000 0 350000

100102 Капiтальний ремонт житлового фонду 0 0 0 200000 0 0 0 200000 200000 0 200000

мiсцевих органiв влади

100203 Благоустрiй мiст, сіл, селищ 0 0 0 400000 0 0 0 400000 400000 0 400000

130110 Фiнансова пiдтримка спортивних 0 0 0 280000 0 0 0 280000 280000 0 280000

споруд

150101 Капiтальнi вкладення 0 0 0 10465400 0 0 0 10465400 10465400 0 10465400

150110 Проведення невідкладних 0 0 0 300000 0 0 0 300000 300000 0 300000

відновлювальних робіт, будівництво

та реконструкція загальноосвітніх

навчальних закладів 

160101 Землеустрiй 100000 0 0 100000 0 0 0 100000 100000 0 200000

200200 Охорона i рацiональне використання 0 0 0 10000 0 0 0 10000 0 0 10000

земель

240900 Цільові фонди, утворені Верховною 0 0 0 416300 416300 277500 13700 0 0 0 416300

Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і

місцевими органами виконавчої

додаток 3 Сторінка 7 з 9

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду


Разом

Всього

з них

Всього

споживан-ня

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

250404 Інші видатки 523100 0 0 220500 0 0 0 220500 220500 0 743600

^ 73 Департамент економіки 3193500 1910800 121500 247300 211800 136900 0 35500 13000 0 3440800

Чернівецької міської ради

010116 Органи мiсцевого самоврядування 2838500 1910800 121500 13000 0 0 0 13000 13000 0 2851500

180404 Підтримка малого і середнього 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000

підприємництва

240900 Цільові фонди, утворені Верховною 0 0 0 234300 211800 136900 0 22500 0 0 234300

Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і

місцевими органами виконавчої

250404 Інші видатки 320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320000

^ 75 Фінансове управління 2019800 1397700 57200 13000 0 0 0 13000 13000 0 2032800

Чернівецької міської ради

010116 Органи мiсцевого самоврядування 2019800 1397700 57200 13000 0 0 0 13000 13000 0 2032800

76 Фінансове управління 265109448 0 0 3800000 0 0 0 3800000 3800000 0 268909448

Чернівецької міської ради

250102 Резервний фонд 4844900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4844900

250311 Дотації вирівнювання, що 33532300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33532300

передаються з районних та міських

(міст обласного значення) бюджетів

250323 Субвенція на утримання об'єктів 509900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509900

спільного користування чи ліквідацію

негативних наслідків діяльності

об'єктів спільного користування

250326 Субвенція з державного бюджету 190861800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190861800

місцевим бюджетам на виплату

допомоги сім'ям з дітьми,

малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з

дитинства і дітям-інвалідам


додаток 3 Сторінка 8 з 9

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду


Разом

Всього

з них

Всього

споживан-ня

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

250328 Субвенція з держ. бюджету місцевим 32242900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32242900

бюджетам на надання пільг та

житлових субсидій населенню на

оплату електроенергії, прир.газу,

послуг тепло- водопостачання і

водовідведення, квартирної плати,

вивезення побутового сміття

250329 Субвенція з державного бюджету 2044600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2044600

місцевим бюджетам на надання пільг

з послуг зв'язку та компенсацію за

пільговий проїзд окремих категорій

громадян

250330 Субвенція з державного бюджету 74800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74800

місцевим бюджетам на придбання

твердого і рідкого пічного палива і

скрапленого газу

250376 Субвенція з державного бюджету 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650000

місцевим бюджетам на виплату

державної соціальної допомоги на

дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, грошового

забезпечення батькам-вихователям і

прийомним батькам за надання

соціальних послуг у дит

250380 Інші субвенції 348248 0 0 3800000 0 0 0 3800000 3800000 0 4148248

Разом: 812526748 295293900 55383200 109402200 37322000 5230600 431800 72080200 54850000 50000 921928948

Секретар Чернівецької міської ради В. Михайлішин

додаток 3 Сторінка 9 з 9Схожі:

Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 iconДодаток 1 до рішення міської ради VI скликання 27. 12. 2012 №691
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 iconРішення 25. 06. 2013 № м. Чернівці Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та перерозподіл видатків міського бюджету
Еного рішенням міської ради VI скликання від 27. 12. 2012 р. №693, частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України та рішення...
Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 iconРішення 25. 06. 2013 №332/10 м. Чернівці Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та перерозподіл видатків міського бюджету
Еного рішенням міської ради VI скликання від 27. 12. 2012 р. №693, частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України та рішення...
Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 iconРішення 22. 01. 2013р. №4/1 м. Чернівці Про затвердження титульних списків будівництва об’єктів житла І соціальної сфери на 2013 рік
Україні», на підставі рішення 31 сесії Чернівецької міської ради VІ скликання від 27. 12. 2012 року №691 «Про міський бюджет на 2013...
Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 iconРішення 15 сесії міської ради V скликання від 4 квітня 2007 року №285
Чернівцях та визнання такими, що втратили чинність додаток до рішення 21 сесії міської ради іу скликання від 29. 04. 2004 р. №450...
Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 iconДодаток до рішення міської ради від 17. 10. 2012 р. №29/проект
Про внесення змін та доповнень до рішення 25 сесії 6 скликання Кремінської міської ради від10. 05. 2012 р. №25/1
Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 iconРішення 31. 01. 2013 №738. м. Чернівці Про внесення змін до рішення міської ради VІ скликання від 27. 12. 2012 р. №691 "Про міський бюджет на 2013 рік"
Відповідно до статей 14 та 78 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Чернівецька...
Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 iconДодаток 4 до рішення 2 сесії міської ради VІ скликання ііі-го пленарного засідання
Дозвіл на складання проекту відведення рішення 38 сесії міської ради у скликання від 02. 04. 2009р. №888
Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 iconРішення 20 сесії міської ради VІ скликання 23. 02. 2012 №425 Доповнення до Плану діяльності Чернівецької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік № з/п
Про внесення змін до рішення 2 сесії Чернівецької міської ради VI скликання (ІІІ пленарне засідання) від 25. 01. 2011 року №18 та...
Додаток 3 до рішення міської ради VІ скликання 27. 12. 2012 №691 iconДодаток 16 положення про відділ інформації Чернівецької міської ради затверджено рішення 23 сесії міської ради V скликання 27. 12. 2007 № положення про відділ інформації Чернівецької міської ради І
Україні", та, відповідно до рішення 10 сесії міської ради IV скликання №222 від 24. 04. 2003 року " Про внесення змін в рішення 7...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи