Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії icon

Розпорядження " 03 " 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії
НазваРозпорядження " 03 " 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії
Дата конвертації10.07.2013
Розмір83.6 Kb.
ТипРозпорядження
УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


0301 2012 р. № 2-р


Про заходи щодо організації

виконання рішення VІІІ сесії

VI скликання обласної ради

від 24.12.2011 № 142-8/11 «Про

обласний бюджет на 2012 рік»


Керуючись п.п. 4, 6 статті 18, ч.1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою організації роботи з виконання рішення VІІІ сесії обласної ради VI скликання від 24.12.2011 № 142-8/11 «Про обласний бюджет на 2012 рік»:

1. До пункту 1 рішення сесії обласної ради:

1.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації сформувати помісячний розпис доходів обласного бюджету, виходячи з фактичного їх надходження за 2011 рік, врахувавши при цьому помісячний розпис розрахункового обсягу доходів обласного бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затвердженого Міністерством фінансів України.

1.2. Державній податковій адміністрації в Чернівецькій області та Головному управлінню Державної казначейської служби України у Чернівецькій області забезпечити надходження та зарахування доходів до обласного бюджету в 2012 році у повному обсязі.

1.3. Державній податковій адміністрації в Чернівецькій області забезпечити виконання планових показників доходної частини обласного бюджету, визначених додатком 1 до рішення VІІІ сесії обласної ради VI скликання від 24.12.2011 № 142-8/11, за платежами, що контролюють податкові органи.

1.4. Головним управлінням, управлінням та відділам обласної державної адміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади забезпечити зарахування до загального фонду обласного бюджету плати за ліцензії на певні види господарської діяльності відповідно до п.п.7-14 частини 1 ст.66 Бюджетного кодексу України.

1.5. Головам районних державних адміністрацій, Дністровсько-Прутському басейновому управлінню водних ресурсів забезпечити зарахування до загального фонду обласного бюджету плати за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення.

2. До пунктів 2-5, 9, 14 рішення сесії обласної ради:

2.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації:

до 06.01.2012 довести до головних розпорядників коштів лімітні довідки про річні та помісячні обсяги затверджених асигнувань на 2012 рік;

до 17.01.2012 підготувати та затвердити річний і помісячний розпис доходів і видатків обласного бюджету на 2012 рік та подати його Головному управлінню Державної казначейської служби України у Чернівецькій області для проведення казначейського обслуговування.

2.2. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету до 11.01.2012 подати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації зведені кошториси доходів і видатків та помісячні плани асигнувань на 2012 рік, враховуючи при цьому забезпечення асигнуваннями у повному обсязі заробітної плати та розрахунків за спожиті енергоносії, послуги зв’язку.

2.3. Головному управлінню освіти і науки, Головному управлінню охорони здоров’я та управлінню культури облдержадміністрації продовжити роботу щодо оптимізації мережі бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету. Про проведену роботу інформувати Головне фінансове управління облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

2.4. Головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити при складанні кошторисів на 2012 рік спрямування власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду на проведення видатків, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

2.5. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити взяття розпорядниками бюджетних коштів фінансових зобов’язань в межах бюджетних призначень 2012 року, враховуючи погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік.

3. До пункту 6 рішення сесії обласної ради:

Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації до 17.01.2012 підготувати та затвердити помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, передбачених державним бюджетом, виходячи із затвердженого помісячного розпису Державного бюджету України на 2012 рік.

4. До пункту 7 рішення сесії обласної ради:

Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації за підсумками забезпечення виконання статті 77 Бюджетного кодексу України при затвердженні районних та міських (обласного значення) бюджетів і з урахуванням виконання місцевих бюджетів за І півріччя 2012 року надати керівництву облдержадміністрації пропозиції щодо розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості.

5. До пункту 8 рішення сесії обласної ради:

Головному управлінню охорони здоров’я, Головному управлінню праці та соціального захисту населення, Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації забезпечити укладання угод з Вінницькою та Львівською обласними радами щодо наданих субвенцій.

6. До пункту 15 рішення сесії обласної ради:

6.1. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету, визначеним додатком 9 до рішення VІІІ сесії обласної ради VI скликання:

6.1.1. Розробити та до 25.01.2012 затвердити розпорядженнями голови обласної державної адміністрації порядки використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2012 році на виконання відповідних програм і заходів, та календарні плани проведення заходів.

6.1.2. Забезпечити у місячний термін укладання угод з виконавцями заходів обласних та регіональних програм, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів обласного бюджету в 2012 році (копії угод надати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації);

6.1.3. Щокварталу (разом із звітами) надавати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації інформацію щодо виконання програм, які фінансуються з обласного бюджету (додаток 9 до рішення сесії обласної ради).

6.2. Головному фінансовому управління облдержадміністрації фінансування заходів проводити виключно в межах коштів, затверджених у календарному плані.

6.3. Головним управлінням, управлінням і відділам облдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади:

6.3.1. З метою максимального залучення коштів державного бюджету, передбачених міністерствам і відомствам України на фінансування централізованих заходів і державних програм, підготувати звернення від обласної державної адміністрації щодо виділення Чернівецькій області коштів для реалізації окремих програм і заходів на території області, про що інформувати Головне фінансове управління облдержадміністрації до 20.02.2012 для узагальнення та інформування керівництва облдержадміністрації;

6.3.2. Щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації інформацію щодо обсягу виділених з державного бюджету коштів у рамках централізованих заходів і державних програм та стану їх освоєння.

7. До пункту 16 рішення сесії обласної ради:

Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації за рахунок асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на утримання закладів та проведення заходів у галузі освіти в 2012 році, провести оздоровлення дітей пільгової категорії з Луганської області в позашкільному оздоровчо-навчальному закладі «Лунка» відповідно до Угоди про спільну діяльність щодо літнього оздоровлення дітей Луганської та Чернівецької областей на 2011-2015 роки.

8. До пункту 17 рішення сесії обласної ради:

Управлінню культури облдержадміністрації впродовж 2012 року забезпечити підвищення посадових окладів працівникам закладів культури, яким надано статус академічних, згідно з встановленими коефіцієнтами, керівним працівникам, художньому та артистичному персоналу на 1,2 та іншим працівникам цих закладів на 1,1.

9. До пункту 21 рішення сесії обласної ради:

Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації:

9.1. У разі необхідності забезпечити підготовку та подання Головному управлінню Державної казначейської служби України в Чернівецькій області відповідних документів для отримання короткотермінових позик у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

9.2. У разі невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів обласного бюджету на 2012 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та, передбачені у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», забезпечити підготовку та подання Міністерству фінансів України відповідних документів для отримання середньострокових позик у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. До пункту 22 рішення сесії обласної ради:

Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації забезпечити засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору державного банку (державних банків) для розміщення тимчасово вільних залишків коштів обласного бюджету, з урахуванням вимог Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6.

11. До пункту 23 рішення сесії обласної ради:

Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

11.1. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на 2012 рік (за погодженням з куратором).

11.2. Забезпечити укладання угод з кожного виду енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань на 2012 рік.

12. До пункту 24 рішення сесії обласної ради:

Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області забезпечити подання на розгляд чергової сесії обласної ради Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2012 рік.

13. До пункту 26 рішення сесії обласної ради:

Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечити укладання угод з відповідними районними радами та Чернівецькою міською радою для отримання субвенцій на утримання Буковинського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина».

14. До пункту 27 рішення сесії обласної ради:

Головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:

14.1. Клопотати перед Чернівецькою міською радою про надання обласному бюджету 14119,9 тис.гривень субвенції на утримання об’єкта спільного користування - комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» у 2012 році.

14.2. Забезпечити укладання між Чернівецькою обласною та Чернівецькою міською радами угоди про надання з міського бюджету обласному бюджету субвенції на утримання об’єкта спільного користування - комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» у 2012 році.

14.3. Розробити та затвердити розпорядженням голови облдержадміністрації Порядок проведення розрахунків за лікування хворих міста Чернівців в окремих відділеннях обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» в 2012 році.

15. До пункту 28 рішення сесії обласної ради:

Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації встановити контроль за цільовим використанням безпроцентної поворотної позики, виділеної за рахунок коштів обласного бюджету на виконання заходів Регіональної програми формування обласного стабілізаційного фонду зерна та борошна для хлібопекарської галузі в Чернівецькій області на 2011-2013 роки, та забезпечити її стовідсоткове повернення до 1 жовтня 2012 року.

16. До пункту 29 рішення сесії обласної ради:

Головному фінансовому управлінню спільно з Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, у разі отримання додаткових надходжень за підсумками виконання доходної частини обласного бюджету за І півріччя 2012 року, надати обласній державній адміністрації пропозиції щодо обсягу можливого збільшення депутатського фонду, передбаченого в рамках Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2010-2012 роки.

17. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – начальника Головного фінансового управління обласної державної адміністрації Крищенка К.Є.


Голова обласної

державної адміністрації М. Папієв
Схожі:

Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії iconРозпорядження " 21 " 03 2012 р. №178-р Про затвердження Календарного плану використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів обласної комплексної програми
«Про заходи щодо організації виконання рішення VIII сесії обласної ради VI скликання від 24. 12. 2011 №142-8/11 «Про обласний бюджет...
Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії iconРозпорядження " 27 " 01 2012 р. №53 р Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для підтримки громадських організацій національних меншин Чернівецької області
Про заходи щодо орга­ні­зації ви­конання рішення VІІІ сесії VI скликання обласної ради від 24. 12. 2011 №142-8/11 “Про обласний бюджет...
Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії iconРозпорядження " 21 " 03 2012 р. №182 р Про затвердження порядків використання коштів у 2012 році, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів обласної комплексної програми „Турбота"
Турбота” на 2010-2012 роки”, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03. 01. 2012 №2-р «Про заходи щодо організації...
Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії iconРозпорядження " 27 " 01 2012 р. №55-р Про затвердження календарного плану проведення культурологічних заходів гро­мад­ськими організаціями національних меншин Чернівецької області та підтримки
Хvі сесії обласної ради V скли­­кан­ня від 9 лю­того 2010 року №7-36/10, розпорядженням голови об­­лас­ної державної адміністрації...
Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії iconРозпорядження 09. 02. 2012 Валки №91 Про заходи щодо виконання місцевих бюджетів району в 2012 році
«Про заходи щодо виконання місцевих бюджетів району в 2012 році», з метою забезпечення виконання показників доходної частини та економного...
Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії iconРозпорядження від 26 червня 2012 року №242 Про заходи щодо поліпшення підприємницького середовища
Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішення Ради регіонів від 24 травня 2012 року №1-1/1465...
Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії iconРозпорядження 12 лютого 2013 року смт Близнюки №78 Про заходи щодо виконання
Близнюківської районної ради від 27 грудня 2012 року №282-vі «Про районний бюджет на 2013 рік» та розпорядження голови обласної державної...
Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії iconРозпорядження голови Близнюківської районної державної адміністрації від 14. 02. 2012р. №132 „Про заходи щодо виконання місцевих бюджетів району в 2012 році
Про заходи щодо виконання місцевих бюджетів області в 2012 році” підготовлено та затверджено районні заходи (розпорядження голови...
Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії iconРозпорядження 06. 08. 2012 Валки №500 Про додаткові заходи щодо посилення техногенної пожежної безпеки
України від 30. 07. 2012 №01-7156/171 «Про додаткові заходи щодо протидії пожежам у природних екосистемах»; на виконання розпорядження...
Розпорядження \" 03 \" 01 2012 р. №2 р Про заходи щодо організації виконання рішення VІІІ сесії iconРішення колегії смт. Володарка >22. 01. 2010 Протокол №1 Про заходи щодо виконання розділу
Заслухавши та обговоривши довідку “ Про заходи щодо виконання розділу «Інформаційно-навчальне середовище системи освіти району» комплексної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи