Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації icon

Розпорядження " 25 " 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації
Скачати 93.35 Kb.
НазваРозпорядження " 25 " 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації
Дата конвертації12.07.2013
Розмір93.35 Kb.
ТипРозпорядженняУКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


25 05 2011 р. № 329-р


Про затвердження Положення

про управління з питань внутрішньої політики

та зв’язків з громадськістю

Чернівецької обласної державної адміністрації


Керуючись статтями 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.04.2011 №243-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.02.2011 № 64-р», у зв’язку з передачею функцій з реалізації державної політики у сферах міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав нацменшин управлінню культури обласної державної адміністрації:


1. Затвердити Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.06.2010 №330-р «Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Галиця Г.К.


Голова обласної

державної адміністрації М.Папієв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

25.05.2011 № 329-р


ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

Чернівецької обласної державної адміністрації


1. Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації і підпорядковується першому заступнику голови обласної державної адміністрації та в межах його відповідної компетенції є підзвітним та підконтрольним Держкомтелерадіо України.


2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами відповідних центральних органів державної виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та цим Положенням.


3. Основними завданнями управління є:


3.1. Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в області;


3.2. Проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;


3.3. Сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;


3.4. Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації, координація діяльності державних, комунальних друкованих та електронних засобів масової інформації на території області;


3.5. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої справи з метою задоволення потреб населення області в інформаційно - видавничій продукції;


3.6. Здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури в області;

3.7. Інформаційне наповнення веб-сторінки обласної державної адміністрації, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів до брифінгів, прес-конференцій, круглих столів, які проводяться за участю керівництва обласної державної адміністрації.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області, розглядає питання, пов’язані з реалізацією внутрішньої політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові облдержадміністрації;

4.2. Забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

4.3. Готує пропозиції щодо залучення представників політичних партій, громадських об’єднань до вирішення соціально-економічних питань області;

4.4. Забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку області, а також інших питань;

4.5. Узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

4.6. Здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради (консультаційно-дорадчих органів) при обласній державній адміністрації;

4.7. Надає методичну та практичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям з питань, що належать до компетенції управління;

4.8. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;

4.9. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

4.10. Вживає заходів у межах своєї компетенції для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреб в інформації;

4.11. Сприяє реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою забезпечення доступу громадян до інформації, задоволення потреби населення в інформаційній та видавничій продукції;

4.12. Вносить пропозиції щодо визначення пріоритетів державної політики у сфері інформації;

4.13. Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

4.14. Проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері інформації і видавничої справи;

4.15. Вживає заходів у межах своїх повноважень із забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи;

4.16. Вносить суб'єкти видавничої справи в установленому законодавством порядку до Державного реєстру України видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції, забезпечує надання державної підтримки вітчизняному книговиданню;

4.17. Проводить інформаційний аудит та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі області шляхом моніторингу друкованих та електронних засобів масової інформації;

4.18. Готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань «круглих столів» тощо, що проводяться в обласній державній адміністрації;

4.19. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;

4.20. Надає місцевим засобам масової інформації, суб'єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;


4.21. Сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

4.22. Забезпечує інформаційне наповнення офіційного сайту обласної державної адміністрацій та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави в цілому;

4.23. Сприяє забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської та євроатлантичної інтеграції;

4.24. Вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб'єктів підприємництва у сфері інформації та видавничої справи;

4.25. Сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у сфері інформації та видавничої справи;


4.26. Бере участь у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку сфери інформації та видавничої справи;

4.27. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази державних та комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;

4.28. Вживає у межах своїх повноважень заходів до активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку;

4.29. Бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері інформації і видавничої справи;

4.30. Організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;

4.31. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників інформаційної сфери;

4.32. Вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників засобів масової інформації та громадськості;

4.33. Організовує та проводить конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до його компетенції;

4.34. Інформує населення про свою діяльність через засоби масової інформації, проводить роз'яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції;

4.35. Організовує підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції управління та надає відповідні роз’яснення;

4.36. Бере в установленому порядку участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку області;

4.37. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

4.38. Аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, за необхідності готує відповідні роз’яснення або спростування;

4.39. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об’єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали і документи, а від місцевого органу державної статистики — безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3. Готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції;

5.4. Скликати в установленому порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

5.5. Використовувати системи зв'язку і комунікації обласної державної адміністрації.

6. Управління складається з підрозділів відповідно до затвердженого штатного розпису.


7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Держкомтелерадіо України.

Начальник управління має заступників начальника управління – начальників відділів.

Заступників начальника управління – начальників відділів призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за поданням начальника управління, погодженим із першим заступником голови обласної державної адміністрації.

За дорученням начальника управління заступники начальника управління – начальники відділів виконують окремі функції та заміщають начальника в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень згідно з розподілом обов’язків.

Інші працівники управління призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління.


8. Начальник управління:

8.1. Здійснює керівництво діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників і керівників структурних підрозділів управління;

8.2. Затверджує положення про структурні підрозділи управління, видає в межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання;

8.3. Розробляє та подає на затвердження голови обласної державної адміністрації кошторис та штатний розпис управління;

8.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

8.5. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


9. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.


Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова обласної державної адміністрації після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації.

10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і бланки.


Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації В.БурлакаСхожі:

Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації iconПоложення про сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації І. Загальні засади
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із змі та громадськістю апарату районної державної адміністрації (далі сектор) є структурним...
Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації iconПоложення про сектор внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації Загальні засади
...
Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації iconРозпорядження до відома працівників райдержадміністрації, з метою залучення до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю апарату райдержадміністрації
...
Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від «14» квітня 2011 року №329/0/5-11 м. Львів Про колегію головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації
«Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», з метою...
Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації iconІнформація про проведений семінар для голів громадських рад при райдержадміністраціях південних регіоні України, що відбувся у м. Одесі. Доповідала
Стародуб О.Є., начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації Коваленко С.І., завідувач...
Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації iconПлан основних заходів Краснокутської районної державної адміністрації на вересень 2013 року
Халепа О. О. завідувач сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації
Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації iconІнформації про діяльність обласної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності обласної державної адміністрації
Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення структурними підрозділами обласної державної адміністрації консультацій...
Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації iconРозпорядження від 20 січня 2011 р. №14 м. Знам’янка Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 2 грудня 2010 року №1069-р «Про забезпечення участі громадськості у формуванні...
Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації iconВідділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики шляхом злиття відділу організаційно-кадрової роботи та сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, керуючись статтями 5, 6, пунктом...
Розпорядження \" 25 \" 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації iconРозпорядження " 22 " 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції
Керуючись статтями 5, 6, 41, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до розпорядження обласної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи