Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради icon

Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради
Скачати 85.42 Kb.
НазваПоложення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради
Дата конвертації20.07.2013
Розмір85.42 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 4 сесії Шевченківської районної

у місті Чернівці ради VІ скликання

від 30 березня 2011р. №27/4-VI


П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради (надалі - відділ) утворюється відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням сесії районної у місті ради і є виконавчим органом районної у місті ради.

1.2 Відділ підзвітний та підконтрольний районній у місті раді, а за делегованими повноваженнями управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради та підпорядкований виконавчому комітету і голові районної у місті ради.

1.3 Відділ є органом управління Шевченківської м.Чернівці територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі - територіальна підсистема цивільного захисту).

1.4 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами МНС України, рішеннями, розпорядженнями голови обласної, міської, районної у місті рад та їх виконавчих органів, наказами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради, а також цим Положенням.

^ 2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ


2.1 Основними завданнями відділу є:


2.1.1 Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та захисту населення i території від надзвичайних ситуацій.

2.1.2 Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.1.3 Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

2.1.4 Здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.1.5 Готує і подає у відповідні органи звіти з питань компетенції відділу за формами, установленими органами державної статистики.


^ 2.2 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:


2.2.1 Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

2.2.2 Організовує розроблення i здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій, реагуванню на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

2.2.3 Подає голові районної у місті ради:

пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

пропозиції щодо включення до проектів державного і місцевих
бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

2.2.4 Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови районної у місті ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради.

2.2.5 Координує діяльність сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.2.6 Забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту і населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.


^ 2.3 Відділ бере участь:


у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці пропозицій щодо виділення коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

в розробленні планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період.

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

2.3.1 Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.3.2 Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих і невоєнізованих формувань;

2.2.3 Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

2.3.4 Разом з територіальним органом управління МНС подає голові районної ради пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання.

2.3.5 Організовує видачу непрацюючому населенню засобів радіаційного і хімічного захисту під час загрози або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.

2.3.6 Перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації.

2.3.7 Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.

2.3.8 Готує та вносить на розгляд голови районної у місті ради пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення.

2.3.9 Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.

2.3.10 Організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.


^ 2.4 Відділ здійснює у межах своїх повноважень:


2.4.1 Контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків радіаційних аварій та інших надзвичайних ситуацій, зокрема за будівництвом об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для постраждалих громадян.

2.4.2 Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і місцевих бюджетів для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.4.3 Дає оцінку радіаційній обстановці на територіях при виникненні радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях.

2.4.4 Готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій.

2.4.5 Готує у межах своїх повноважень для подання голови районної ради пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.4.6 Бере у межах своїх повноважень участь у виконанні зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи.

2.4.7 Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням.

2.4.8 Організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення територіальної підсистеми цивільного захисту.

2.4.9 Організовує роботу евакуаційної комісії районної у місті ради.

2.4.10 Забезпечує отримання та доведення до керівного складу цивільного захисту району розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.

2.4.11 Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


^ 2.5 Відділ має право:


2.5.1 Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

2.5.2 Заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту.

2.5.3 Залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

2.5.4 У процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної у місті ради, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування.
^ 2.6 . Начальник відділу:

2.6.1 Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає розподіл обов’язків та ступінь відповідальності працівників відділу.

2.6.2 Організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

2.6.3 Забезпечує підготовку у межах своїх повноважень наказів, розпоряджень голови районної у місті ради, рішень виконавчого комітету та сесії районної у місті ради.

2.6.4 Подає голові районної у місті ради пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2.6.5 Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

2.6.6 Виконує інші функції, які зазначені в посадовій інструкції.


3. СТРУКТУРА


3.1 Структура, гранична чисельність, штатний розпис відділу затверджуються сесією районної у місті ради.

3.2 Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.3 На посаду начальника відділу призначаються цивільні особи у порядку, встановленому законодавством.

3.4 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови районної ради за погодженням з начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради.

3.5 Відділ є самостійним, має круглу печатку зі своїм найменуванням та офіційний бланк з реквізитами.^ 4. ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ І УСТАНОВАМИ


4.1 Відділ при виконанні покладених на нього завдань віднесених до його компетенції взаємодіє з іншими виконавчими органами районної у місті ради, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності i підпорядкування та органами самоорганізації населення.


5 . ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


5.1 Посадові особи відділу несуть відповідальність за не виконання та неналежне виконання своїх функціональних обов’язків і покладених завдань у відповідності до чинного законодавства України.Схожі:

Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради iconПогоджено начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної у місті ради (прізвище та ініціали) „ ” 20 р. Затверджую
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної у місті ради
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради iconРозпорядження 08. 01. 2013 Валки №6 Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту райдержадміністрації Відповідно до ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про затвердження типових положень про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, управління з питань надзвичайних ситуацій...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради iconРішення 23 сесії міської ради V скликання 27. 12. 2007 №500 положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради Загальні положення
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (далі Управління) є самостійним органом Чернівецької міської...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради iconРішення виконавчого комітету Комсомольської районної у м. Херсоні ради 09. 09. 2011 №134 Загальний склад районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Перший заступник голови комісії – завідувач сектора цивільного захисту у Комсомольському районі управління з питань надзвичайних...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради iconРішення виконавчого комітету
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної у місті ради
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради iconРішення „ 21 вересня 2007 р. №150/9 Про створення матеріального резерву, для виконання заходів, спрямованих на
Шевченківської територіальної підсистеми цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконавчий комітет районної...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради iconПоложення про управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради Загальна частина
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Управління є підзвітним і підконтрольним районній у місті раді, підпорядковане...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради iconПоложення про загальний відділ Шевченківської районної у місті Чернівці ради
Загальний відділ є виконавчим органом районної у місті ради, який утворюється згідно зі ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради iconПоложення про юридичний відділ Шевченківської районної у місті Чернівці ради I. Загальні положення 1
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Відділ підконтрольний і підзвітний районній в місті раді, підпорядкований...
Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради iconПоложення про відділ по роботі із зверненнями громадян Шевченківської районної у місті Чернівці ради I. Загальні положення
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відділ підзвітний та підконтрольний районній у місті раді, підпорядкований...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи