Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р icon

Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р
Скачати 321.09 Kb.
НазваВиконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р
Дата конвертації22.02.2013
Розмір321.09 Kb.
ТипВиконання плануКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 2 лютого 2011 р. N 79-р
КиївПро затвердження плану основних заходів
цивільного захисту на 2011 рік


1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту на
2011 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерству надзвичайних ситуацій, іншим центральним та
місцевим органам виконавчої влади здійснити фінансування плану
заходів у межах бюджетних призначень, передбачених у державному та
місцевих бюджетах на 2011 рік.

3. Центральним та місцевим органам виконавчої влади:

розробити до 25 лютого 2011 р. на основі плану заходів
галузеві та регіональні плани основних заходів цивільного захисту
на 2011 рік відповідно до своїх повноважень;

забезпечити подання Міністерству надзвичайних ситуацій
інформації про хід виконання плану заходів за перше півріччя - до
10 липня 2011 р., за рік - до 10 січня 2012 року.

4. Міністерству надзвичайних ситуацій:

установити контроль за виконанням плану заходів та
поінформувати до 1 березня 2012 р. Кабінет Міністрів України про
результати роботи;

подати до 10 грудня 2011 р. проект розпорядження Кабінету
Міністрів України щодо затвердження плану основних заходів
цивільного захисту на 2012 рік.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2011 р. N 79-р

^ ПЛАН
основних заходів цивільного захисту на 2011 рік---------------------------------------------------------------------------

| Найменування заходу |Відповідальні за виконання | Строк |

| | |виконання |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|1. Уточнення переліку |центральні та місцеві органи| протягом |

|підприємств, установ та |виконавчої влади, Рада | року |

|організацій, що продовжують свою |міністрів Автономної | |

|діяльність в особливий період |Республіки Крим | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|2. Проведення реконструкції |центральні та місцеві органи| - " - |

|системи централізованого |виконавчої влади, Рада | |

|оповіщення із заміною аналогової |міністрів Автономної | |

|апаратури оповіщення на цифрову |Республіки Крим разом з | |

| |виконавчими органами рад, | |

| |підприємствами, установами | |

| |та організаціями | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|3. Організація тренування | - " - | - " - |

|евакуаційних органів з проведення| | |

|евакуації населення у разі | | |

|виникнення надзвичайної ситуації | | |

|у мирний час та в особливий | | |

|період у ході командно-штабних та| | |

|інших навчань | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|4. Забезпечення придбання засобів| | |

|радіаційного та хімічного захисту| | |

|для: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|персоналу радіаційно та хімічно |Рада міністрів Автономної | - " - |

|небезпечних об'єктів в повному |Республіки Крим, місцеві | |

|обсязі |органи виконавчої влади | |

| |разом з виконавчими органами| |

| |рад, підприємствами, | |

| |установами та | |

| |організаціями, Міністерство | |

| |надзвичайних ситуацій, | |

| |Міністерство енергетики та | |

| |вугільної промисловості | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|працівників підприємств, |Рада міністрів Автономної | протягом |

|розташованих у зоні можливого |Республіки Крим, місцеві | року |

|радіаційного і хімічного |органи виконавчої влади | |

|забруднення, не менш як |разом з виконавчими органами| |

|50 відсотків потреби |рад, підприємствами, | |

| |установами та | |

| |організаціями, Міністерство | |

| |надзвичайних ситуацій, | |

| |Міністерство енергетики та | |

| |вугільної промисловості | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|непрацюючого населення, яке | - " - | - " - |

|проживає у прогнозованих зонах | | |

|хімічного забруднення, не менш як| | |

|10 відсотків потреби | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|5. Забезпечення впровадження на |Рада міністрів Автономної | - " - |

|об'єктах підвищеної небезпеки |Республіки Крим, місцеві | |

|систем виявлення загрози |органи виконавчої влади | |

|надзвичайних ситуацій |разом з виконавчими органами| |

|техногенного та природного |рад, підприємствами, | |

|характеру (далі - надзвичайна |установами та | |

|ситуація) і локальних систем |організаціями | |

|оповіщення населення у зонах | | |

|можливого ураження та персоналу | | |

|таких об'єктів | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|6. Задоволення не менш як 40 |центральні та місцеві органи| - " - |

|відсотків потреби у необхідному |виконавчої влади, Рада | |

|обладнанні та сучасних засобах |міністрів Автономної | |

|вимірювання диспетчерських служб,|Республіки Крим разом з | |

|постів радіаційного та хімічного |виконавчими органами рад, | |

|спостереження, розрахунково- |підприємствами, установами | |

|аналітичних груп територіальних |та організаціями | |

|підсистем єдиної системи | | |

|цивільного захисту | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|7. Забезпечення створення |Державна архівна служба, | - " - |

|страхового фонду документації на |центральні та місцеві | |

|1100 об'єктах систем |органи виконавчої влади, | |

|життєзабезпечення |Рада міністрів Автономної | |

| |Республіки Крим разом з | |

| |виконавчими органами рад, | |

| |підприємствами, установами | |

| |та організаціями | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|8. Розроблення методики |Національна академія наук, | - " - |

|прогнозування наслідків |Міністерство регіонального | |

|землетрусу (визначення ступеня |розвитку, будівництва та | |

|руйнування, обсягу матеріальних |житлово-комунального | |

|та людських втрат) |господарства, Міністерство | |

| |надзвичайних ситуацій, МОЗ | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|9. Проведення технічної |центральні та місцеві органи| протягом |

|інвентаризації захисних споруд |виконавчої влади, Рада | року |

|цивільного захисту (цивільної |міністрів Автономної | |

|оборони) |Республіки Крим разом з | |

| |виконавчими органами рад, | |

| |підприємствами, установами | |

| |та організаціями | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|10. Вивчення стану організації та| | |

|надання методичної допомоги в | | |

|проведенні технічної | | |

інвентаризації захисних споруд | | |

|цивільного захисту (цивільної | | |

|оборони) у: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|1) центральних органах виконавчої| | |

|влади: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Державне агентство з управління |Міністерство надзвичайних | березень |

|державними корпоративними правами|ситуацій, Міністерство | |

|та майном |регіонального розвитку, | |

| |будівництва та житлово- | |

| |комунального господарства, | |

| |Українська асоціація | |

| |"Укртехінвентаризація", | |

| |відповідні центральні | |

| |органи виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|МВС | - " - | квітень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Міністерство інфраструктури, |Міністерство надзвичайних | червень |

|Державна авіаційна служба, |ситуацій, Міністерство | |

|Державна автотранспортна служба, |регіонального розвитку, | |

|Державна служба автомобільних |будівництва та житлово- | |

|доріг, Державна служба зв'язку, |комунального господарства, | |

|Державна служба морського та |Українська асоціація | |

|річкового транспорту |"Укртехінвентаризація", | |

| |Міністерство інфраструктури | |

| | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|2) місцевих органах виконавчої | | |

|влади: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Полтавська область |Міністерство надзвичайних | травень |

| |ситуацій, Міністерство | |

| |регіонального розвитку, | |

| |будівництва та житлово- | |

| |комунального господарства, | |

| |Українська асоціація | |

| |"Укртехінвентаризація", | |

| |відповідні місцеві органи | |

| |виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Дніпропетровська область |Міністерство надзвичайних | липень |

| |ситуацій, Міністерство | |

| |регіонального розвитку, | |

| |будівництва та житлово- | |

| |комунального господарства, | |

| |Українська асоціація | |

| |"Укртехінвентаризація", | |

| |відповідні місцеві органи | |

| |виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Донецька область | - " - | серпень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Автономна Республіка Крим | - " - | вересень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Запорізька область | - " - | жовтень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Чернівецька область | - " - | листопад |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|11. Забезпечення медичних |МОЗ, Рада міністрів | протягом |

|формувань Державної служби |Автономної Республіки Крим, | року |

|медицини катастроф необхідним |місцеві органи виконавчої | |

|обладнанням та виробами медичного|влади | |

|призначення в обсязі не менш як | | |

|80 відсотків визначеної | | |

|номенклатури | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|12. Забезпечення закладів охорони|МОЗ, інші заінтересовані | - " - |

|здоров'я відповідного профілю |центральні органи виконавчої| |

|функціонування, у структурі яких |влади, Рада міністрів | |

|є реанімаційні та хірургічні |Автономної Республіки Крим, | |

|блоки, пологові відділення, |місцеві органи виконавчої | |

|палати інтенсивної терапії тощо, |влади | |

|автономними джерелами | | |

|електропостачання у повному | | |

|обсязі | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|13. Здійснення комплексу |Державне агентство лісових | - " - |

|протипожежних заходів в лісах та |ресурсів, Міністерство | |

|на сільськогосподарських угіддях |надзвичайних ситуацій, МВС, | |

|у пожежонебезпечний період |Міноборони, Міністерство | |

| |аграрної політики та | |

| |продовольства, | |

| |Держкомтелерадіо, інші | |

| |центральні та місцеві органи| |

| |виконавчої влади, Рада | |

| |міністрів Автономної | |

| |Республіки Крим | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|14. Забезпечення техногенної і |Міноборони, Міністерство | протягом |

|пожежної безпеки арсеналів, баз |надзвичайних ситуацій, Рада | року |

|(складів) озброєння, ракет, |міністрів Автономної | |

|боєприпасів і компонентів |Республіки Крим, місцеві | |

|ракетного палива, інших |органи виконавчої влади | |

|вибухопожежонебезпечних об'єктів | | |

|Збройних Сил, уточнення та | | |

|подання місцевим органам | | |

|виконавчої влади розрахунків зон | | |

|можливого ураження внаслідок | | |

|вибуху вибухонебезпечних | | |

|предметів, які зберігаються на | | |

|зазначених об'єктах | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|15. Очищення від |Міноборони | - " - |

|вибухонебезпечних предметів 50 | | |

|відсотків території недіючих | | |

|військових полігонів: | | |

|13-го авіаційного "Кам'янка- | | |

|Бузька" | | |

|48-го авіаційного "Херсон" | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|16. Уточнення та коригування |Рада міністрів Автономної |I квартал |

|планів евакуації населення, яке |Республіки Крим, місцеві | |

|проживає в населених пунктах, що |органи виконавчої влади, | |

|перебувають у зоні можливого |виконавчі органи рад, | |

|катастрофічного затоплення, |підприємства, установи та | |

|небезпечного хімічного |організації | |

|забруднення, районах можливого | | |

|виникнення стихійного лиха, інших| | |

|надзвичайних ситуацій | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|17. Розроблення та здійснення |Міністерство надзвичайних | лютий - |

|комплексу заходів щодо |ситуацій, Державне агентство| травень |

|запобігання виникненню |водних ресурсів, центральні | |

|надзвичайних ситуацій (зменшення |та місцеві органи виконавчої| |

|втрат) під час льодоходу, повені |влади, Рада міністрів | |

|та паводків у 2011 році |Автономної Республіки Крим | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|18. Подання Міністерству |центральні та місцеві органи| до 10 |

|надзвичайних ситуацій пропозицій |виконавчої влади, Рада | липня |

|до проекту розпорядження Кабінету|міністрів Автономної | |

|Міністрів України "Про |Республіки Крим | |

|затвердження плану основних | | |

|заходів цивільного захисту на | | |

|2012 рік" | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|19. Включення в бюджетні запити |центральні та місцеві органи|червень - |

|до відповідних бюджетів на |виконавчої влади, Рада | липень |

|2012 рік потреби для фінансування|міністрів Автономної | |

|заходів цивільного захисту, які |Республіки Крим | |

|виконуватимуться у 2012 році | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|20. Розроблення та затвердження |Міністерство надзвичайних |I квартал |

|методичних рекомендацій щодо |ситуацій | |

|порядку створення, обладнання та | | |

|забезпечення функціонування | | |

|навчально-консультаційних пунктів| | |

|з питань цивільного захисту при | | |

|житлово-експлуатаційних | | |

|організаціях та сільських | | |

|(селищних) радах | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|21. Створення навчально- |Рада міністрів Автономної | протягом |

|консультаційних пунктів з питань |Республіки Крим, місцеві | року |

|цивільного захисту при житлово- |органи виконавчої влади | |

|експлуатаційних організаціях та |разом з виконавчими органами| |

|сільських (селищних) радах |рад, Міністерство | |

| |надзвичайних ситуацій | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|22. Підготовка керівного складу і|Міністерство надзвичайних | протягом |

|працівників центральних та |ситуацій, центральні та | року |

|місцевих органів виконавчої |місцеві органи виконавчої | (за |

|влади, виконавчих органів рад, |влади, Рада міністрів | окремим |

|підприємств, установ та |Автономної Республіки Крим | планом) |

|організацій в Інституті |разом з виконавчими органами| |

|державного управління у сфері |рад, підприємствами, | |

|цивільного захисту, |установами та | |

|територіальних навчально- |організаціями | |

|методичних установах у сфері | | |

|цивільного захисту (цивільної | | |

|оборони) | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|23. Проведення: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|1) зборів керівного складу |Міністерство аграрної | травень |

|центральних та місцевих органів |політики та продовольства, | |

|виконавчої влади, виконавчих |Міністерство надзвичайних | |

|органів рад, підприємств, установ|ситуацій, інші центральні та| |

|та організацій щодо |місцеві органи виконавчої | |

|протипожежного та техногенного |влади, Рада міністрів | |

|захисту торф'яників і |Автономної Республіки Крим | |

|сільськогосподарських угідь у |разом з виконавчими органами| |

|весняно-літній пожежонебезпечний |рад, підприємствами, | |

|період, підготовки до |установами та | |

|зернозбиральної кампанії |організаціями | |

|2011 року | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|2) зборів керівного складу |Міністерство освіти і науки,| травень |

|центральних та місцевих органів |молоді та спорту, | |

|виконавчої влади, виконавчих |Міністерство надзвичайних | |

|органів рад, підприємств, установ|ситуацій, МОЗ, Рада | |

|та організацій з питань |міністрів Автономної | |

|техногенного та протипожежного |Республіки Крим, місцеві | |

|захисту закладів освіти і |органи виконавчої влади | |

|підготовки до навчального | | |

|2011/12 року | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|3) зборів посадових осіб органів |Міністерство надзвичайних | вересень |

|державної влади, відповідальних |ситуацій, Вінницька | |

|за планування та здійснення |облдержадміністрація разом з| |

|заходів цивільного захисту |іншими органами державної | |

| |влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|4) зборів керівного складу |Міністерство надзвичайних | - " - |

|центральних та місцевих органів |ситуацій разом з іншими | |

|виконавчої влади щодо підбиття |органами державної влади | |

|підсумків роботи у сфері | | |

|цивільного захисту у 2011 році, | | |

|визначення основних завдань у | | |

|зазначеній сфері на 2012 рік та з| | |

|підготовки до осінньо-зимового | | |

|періоду 2011/12 року | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|5) науково-практичного семінару |Міністерство освіти і науки,| червень |

|за участю представників |молоді та спорту, | |

|Міністерства освіти і науки, |Міністерство надзвичайних | |

|молоді та спорту, структурних |ситуацій, Рада міністрів | |

|підрозділів з питань освіти і |Автономної Республіки Крим, | |

|науки місцевих органів виконавчої|місцеві органи виконавчої | |

|влади та начальників навчально- |влади | |

|методичних установ у сфері | | |

|цивільного захисту на тему | | |

|"Цивільний захист у школі" | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|6) зборів керівного складу |центральні та місцеві органи| грудень |

|галузі, регіону, підприємства, |виконавчої влади, Рада | |

|установи та організації щодо |міністрів Автономної | |

|підбиття підсумків роботи у сфері|Республіки Крим разом з | |

|цивільного захисту у 2011 році та|виконавчими органами рад, | |

|визначення основних завдань у |підприємствами, установами | |

|зазначеній сфері на 2012 рік |та організаціями | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|7) міжвідомчої наради з |Міністерство надзвичайних | - " - |

|представниками суб'єктів єдиної |ситуацій, Міністерство | |

|державної системи проведення |інфраструктури, Міноборони, | |

|авіаційних пошуково-рятувальних |МВС, Адміністрація | |

|робіт щодо підсумків роботи у |Держприкордонслужби, | |

|2011 році та основних завдань на |Товариство сприяння обороні | |

|2012 рік |України | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|8) зборів з відповідальними за |Міністерство надзвичайних | квітень |

|роботу Державної комісії з питань|ситуацій, центральні та | |

|техногенно-екологічної безпеки та|місцеві органи виконавчої | |

|надзвичайних ситуацій і |влади, Рада міністрів | |

|секретарями регіональних комісій |Автономної Республіки Крим | |

|комісії з питань техногенно- | | |

|екологічної безпеки та | | |

|надзвичайних ситуацій | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|24. Проведення перевірки | | |

|відповідно до перспективного | | |

|плану проведення перевірок | | |

|Державної інспекції техногенної | | |

|безпеки: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|1) стану реалізації державної | | |

|політики у сфері цивільного | | |

|захисту та організації роботи з | | |

|питань техногенної і пожежної | | |

|безпеки: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|комплексної - в областях: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Харківській |Міністерство надзвичайних |березень |

| |ситуацій, відповідні місцеві| |

| |органи виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Херсонській | - " - | червень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Волинській | - " - | серпень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Тернопільській | - " - | жовтень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Закарпатській | - " - | грудень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|контрольної - в областях: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Київській | - " - | квітень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Житомирській | - " - | травень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Черкаській | - " - | липень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Рівненській | - " - |вересень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Донецькій | - " - |листопад |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|2) стану організації роботи з | | |

|питань цивільного захисту, | | |

|техногенної та пожежної безпеки | | |

|в центральних органах виконавчої | | |

|влади, інших державних органах, | | |

|товариствах та установах | | |

|(комплексної): | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Генеральна прокуратура України |Міністерство надзвичайних | березень |

| |ситуацій | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Вищий господарський суд України | - " - | квітень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Конституційний суд України | - " - | - " - |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" | - " - | травень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Державна служба молоді та спорту | - " - | - " - |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Міністерство інфраструктури | - " - | червень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|МЗС | - " - | - " - |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Академія медичних наук | - " - | липень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Національна акціонерна страхова | - " - | - " - |

|компанія "Оранта" | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|МВС | - " - | серпень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Державна архівна служба | - " - | вересень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Міністерство регіонального | - " - | жовтень |

|розвитку, будівництва та житлово-| | |

|комунального господарства | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Державне агентство резерву | - " - | листопад |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Верховний суд України | - " - | - " - |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|3) стану техногенної та пожежної | | |

|безпеки: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|арсеналів, баз і складів |Міністерство надзвичайних |за окремим|

|зберігання ракет, боєприпасів та |ситуацій, Міноборони | планом |

|вибухонебезпечних речовин | | |

|Збройних Сил (цільової) | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|хімічно небезпечних, |Міністерство надзвичайних |за окремим|

|вибухонебезпечних, |ситуацій, Рада міністрів | планом |

|вибухопожежонебезпечних |Автономної Республіки Крим, | |

|об'єктах |місцеві органи виконавчої | |

| |влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|4) стану протипожежного захисту: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|сільськогосподарських підприємств|Міністерство надзвичайних |червень - |

|та фермерських господарств у |ситуацій, центральні та | серпень |

|місцях збирання, перероблення і |місцеві органи виконавчої | |

|зберігання врожаю, заготівлі |влади, Рада міністрів | |

|кормів |Автономної Республіки Крим | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|місць масового відпочинку та |Міністерство надзвичайних |квітень - |

|оздоровлення громадян |ситуацій, МОЗ, центральні та| травень |

| |місцеві органи виконавчої | |

| |влади, Рада міністрів | |

| |Автономної Республіки Крим | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|закладів освіти та підготовки до |Міністерство надзвичайних | липень - |

|навчального 2011/12 року |ситуацій, Міністерство | серпень |

| |освіти і науки, молоді та | |

| |спорту, центральні та | |

| |місцеві органи виконавчої | |

| |влади, Рада міністрів | |

| |Автономної Республіки Крим | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|хлібоприймальних підприємств та |Міністерство надзвичайних |травень - |

|їх готовності до прийняття та |ситуацій, Міністерство | липень |

|зберігання зернових культур |аграрної політики та | |

|урожаю 2011 року |продовольства, відповідні | |

| |міжвідомчі комісії, Рада | |

| |міністрів Автономної | |

| |Республіки Крим, місцеві | |

| |органи виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|5) стану готовності: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|державних, комунальних, |Міністерство надзвичайних |березень -|

|об'єктових аварійно-рятувальних |ситуацій, Рада міністрів | квітень |

|служб і формувань, а також |Автономної Республіки Крим, | |

|аварійно-рятувальних служб |місцеві органи виконавчої | |

|громадських організацій до дій за|влади | |

|призначенням | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|підприємств Державного агентства |Міністерство надзвичайних |квітень - |

|лісових ресурсів, Міністерства |ситуацій, Державне агентство| червень |

|аграрної політики та |лісових ресурсів, відповідні| |

|продовольства, Міноборони, |міжвідомчі комісії, Рада | |

|комунальних та інших |міністрів Автономної | |

|підприємств, установ, |Республіки Крим, місцеві | |

|організацій, що мають у віданні |органи виконавчої влади | |

|ліси і сільськогосподарські | | |

|угіддя, до їх протипожежного | | |

|захисту у пожежонебезпечний | | |

|період | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|чергових авіаційних пошуково- |Міністерство надзвичайних |за окремим|

|рятувальних сил та засобів |ситуацій | планом |

|суб'єктів єдиної державної | | |

|системи проведення авіаційних | | |

|пошуково-рятувальних робіт до | | |

|виконання аварійно-рятувальних | | |

|робіт | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|до використання за призначенням |Міністерство надзвичайних | листопад |

|систем централізованого |ситуацій, Рада міністрів | |

|оповіщення (комплексної) |Автономної Республіки Крим, | |

|загальнодержавної, спеціальної |місцеві органи виконавчої | |

|"Сигнал-Д", регіональних із |влади разом з ВАТ | |

|доведенням до населення |"Укртелеком" | |

|навчальної інформації у сфері | | |

|цивільного захисту через засоби | | |

|масової інформації | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|аеропортів (аеродромів) та | | |

|експлуатантів авіаційної техніки | | |

|до здійснення пошуково- | | |

|рятувального забезпечення | | |

|польотів повітряних суден | | |

|державної та цивільної авіації | | |

|(цільової): | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|аеродром "Миргород", військова |Міністерство надзвичайних | червень |

|частина А1356 Повітряних Сил |ситуацій, Міністерство | |

|Збройних Сил |інфраструктури, Міноборони | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|ВАТ "Авіаційна компанія | - " - | вересень |

|"Дніпроавіа" | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|25. Проведення відповідно до | | |

|галузевих та регіональних планів | | |

|основних заходів цивільного | | |

|захисту на 2011 рік перевірки | | |

|місцевих органів виконавчої | | |

|влади, органів місцевого | | |

|самоврядування, підприємств, | | |

|установ та організацій щодо | | |

|стану готовності: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|до весняного льодоходу, повені та|Міністерство надзвичайних | лютий - |

|паводків |ситуацій, відповідні |березень |

| |міжвідомчі комісії, Рада | |

| |міністрів Автономної | |

| |Республіки Крим, місцеві | |

| |органи виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|місць масового відпочинку на |Міністерство надзвичайних |квітень - |

|водних об'єктах до початку сезону|ситуацій, Міністерство | травень |

|відпочинку |екології та природних | |

| |ресурсів, Рада міністрів | |

| |Автономної Республіки Крим, | |

| |місцеві органи виконавчої | |

| |влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|до роботи (дій) в осінньо-зимовий|Міністерство регіонального |вересень -|

|період |розвитку, будівництва та | жовтень |

| |житлово-комунального | |

| |господарства, Міністерство | |

| |надзвичайних ситуацій, | |

| |Міністерство | |

| |інфраструктури, Міністерство| |

| |енергетики та вугільної | |

| |промисловості, МОЗ, Державне| |

| |агентство з управління | |

| |державними корпоративними | |

| |правами та майном, | |

| |відповідні міжвідомчі | |

| |комісії, Рада міністрів | |

| |Автономної Республіки Крим, | |

| |місцеві органи виконавчої | |

| |влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|автодорожніх служб до дій під час|Укравтодор, відповідні |жовтень - |

|несприятливих погодних умов в |міжвідомчі комісії, Рада |листопад |

|осінньо-зимовий період |міністрів Автономної | |

| |Республіки Крим, місцеві | |

| |органи виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|26. Проведення навчань: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|1) з органами управління та | | |

|силами цивільного захисту | | |

|територіальних підсистем єдиної | | |

|системи цивільного захисту (з | | |

|повним розгортанням і проведенням| | |

|тактичних навчань зведених | | |

|загонів з ліквідації наслідків | | |

|надзвичайних ситуацій та гасіння | | |

|великих пожеж Оперативно- | | |

|рятувальної служби цивільного | | |

|захисту Міністерства надзвичайних| | |

|ситуацій) (командно-штабних) в | | |

|областях: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Кіровоградській |Міністерство надзвичайних | травень |

| |ситуацій, МВС, МОЗ, | |

| |Міністерство | |

| |інфраструктури, Державне | |

| |агентство лісових ресурсів, | |

| |Держкомтелерадіо, | |

| |відповідні місцеві органи | |

| |виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Вінницькій | - " - | червень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Київській | - " - | серпень |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|у м. Києві (за участю | - " - | жовтень |

|представників рятувальних та | | |

|медичних організацій штату | | |

|Каліфорнія Сполучених Штатів | | |

|Америки) | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|Рівненській | - " - |листопад |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|2) з органами управління та |Луганська | травень |

|силами цивільного захисту (із |облдержадміністрація, | |

|залученням представників |Міністерство надзвичайних | |

|центральних органів виконавчої |ситуацій, Державне агентство| |

|влади) щодо ліквідації |лісових ресурсів | |

|надзвичайної ситуації, | | |

|спричиненої лісовими пожежами, | | |

|на базі одного з держлісгоспів | | |

|Луганського обласного управління | | |

|лісового та мисливського | | |

|господарства (комплексних) | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|3) з органами управління та |Міністерство енергетики та | серпень |

|силами цивільного захисту із |вугільної промисловості, | |

|залученням Державної |Міністерство надзвичайних | |

|спеціалізованої протифонтанної |ситуацій, Дніпропетровська | |

|служби (СВАРЧ) Міністерства |облдержадміністрація разом з| |

|надзвичайних ситуацій та |національною акціонерною | |

|представників центральних органів|компанією "Нафтогаз | |

|виконавчої влади) щодо ліквідації|України" | |

|надзвичайної ситуації, | | |

|спричиненої аварією на | | |

|газокомпресорній станції, на базі| | |

|одного із структурних | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|підрозділів управління | | |

|магістральних газопроводів | | |

|"Харківтрансгаз" (командно-штабне| | |

|тренування) | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|4) з органами управління та | | |

|силами цивільного захисту | | |

|територіальних підсистем єдиної | | |

|системи цивільного захисту | | |

|(тренування): | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|щодо виконання завдань під час |Рада міністрів Автономної | лютий |

|весняного льодоходу та повені |Республіки Крим, місцеві | |

| |органи виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|щодо вчинення дій у разі загрози |МОЗ, Міністерство | - " - |

|і виникнення масових інфекційних |надзвичайних ситуацій, | |

|захворювань та епідемій |Міністерство аграрної | |

|(командно-штабне тренування) |політики та продовольства, | |

| |інші центральні органи | |

| |виконавчої влади, Львівська | |

| |облдержадміністрація | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|щодо ліквідації наслідків | | |

|надзвичайних ситуацій у разі | | |

|виникнення аварії: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|на залізничному транспорті |Рада міністрів Автономної |I квартал |

| |Республіки Крим, місцеві | |

| |органи виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|на хімічно небезпечному об'єкті | - " - | III |

| | | квартал |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|щодо переведення територіальної | - " - | II-III |

|підсистеми єдиної системи | | квартал |

|цивільного захисту з режиму | | |

|функціонування в мирний час на | | |

|режим функціонування в особливий | | |

|період | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|з ліквідації наслідків |Міноборони, Міністерство |за окремим|

|надзвичайних ситуацій на об'єктах|надзвичайних ситуацій, Рада | планом |

|зберігання ракет та боєприпасів з|міністрів Автономної | |

|тренуванням евакуаційних органів |Республіки Крим, місцеві | |

| |органи виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|5) з підрозділами Державної |МОЗ, Міністерство | - " - |

|служби медицини катастроф щодо |надзвичайних ситуацій, Рада | |

|ліквідації медико-санітарних |міністрів Автономної | |

|наслідків надзвичайних ситуацій |Республіки Крим, місцеві | |

|(подій), пов'язаних з проведенням|органи виконавчої влади | |

|спортивних заходів з великою | | |

|кількістю глядачів (командно- | | |

|штабне тренування) | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|6) з органами управління та |Рівненська | листопад |

|силами цивільного захисту |облдержадміністрація, | |

|територіальної підсистеми єдиної |Міністерство надзвичайних | |

|системи цивільного захисту |ситуацій, МОЗ, Міністерство | |

|Рівненської області щодо |енергетики та вугільної | |

|організації реагування у разі |промисловості, Міністерство | |

|загрози та виникнення аварії на |інфраструктури, Державна | |

|виробничому підприємстві |інспекція ядерного | |

|"Рівненська АЕС" (командно-штабне|регулювання, | |

|тренування) |Держкомтелерадіо | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|7) з аварійно-рятувальними |Міністерство надзвичайних |березень, |

|службами та формуваннями щодо |ситуацій, відповідні | листопад |

|організації пошуку і рятування |аварійно-рятувальні служби | |

|рибалок у зимово-весняний період | | |

|на водоймах (тренування) | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|27. Проведення інформаційно- | | |

|роз'яснювальної роботи серед | | |

|населення, підвищення рівня | | |

|практичної підготовки дітей та | | |

|підлітків до дій у надзвичайних | | |

|ситуаціях: | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|1) розроблення міжвідомчого |Міністерство надзвичайних | протягом |

|комплексного плану заходів щодо |ситуацій, Міністерство | року |

|проведення інформаційно- |освіти і науки, молоді та | |

|роз'яснювальної роботи серед |спорту, МОЗ, Міністерство | |

|населення з основних вимог правил|інфраструктури, | |

|безпеки життєдіяльності |Держкомтелерадіо, Рада | |

| |міністрів Автономної | |

| |Республіки Крим, місцеві | |

| |органи виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|2) проведення всеукраїнських та |Міністерство надзвичайних | протягом |

|регіональних змагань, семінарів, |ситуацій, Міністерство | року |

|тренінгів та фінальної частини |освіти і науки, молоді та | (за |

|VI Міжнародного (XI |спорту, Держкомтелерадіо, | окремим |

|всеукраїнського) збору-змагання |Рада міністрів Автономної | планом) |

|юних рятувальників "Школа |Республіки Крим, місцеві | |

|безпеки" (в Миколаївській |органи виконавчої влади | |

|області), акції "Запобігти, | | |

|врятувати, допомогти", "Герой- | | |

|рятівник року", Всеукраїнського | | |

|фестивалю "Дружин юних | | |

|рятувальників-пожежних" | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|3) організація проведення в |Міністерство надзвичайних | квітень, |

|дитячих дошкільних та |ситуацій, Міністерство | вересень |

|загальноосвітніх навчальних |освіти і науки, молоді та | |

|закладах тижня знань з основ |спорту, МОЗ | |

|безпеки життєдіяльності | | |

|населення, утворення і розвиток у| | |

|системі загальної середньої та | | |

|позашкільної освіти гуртків, | | |

|факультативів, курсів з | | |

|цивільного захисту, безпеки | | |

|життєдіяльності та рятувальної | | |

|справи | | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|4) забезпечення використання |Міністерство надзвичайних | протягом |

|зовнішньої та внутрішньої |ситуацій, МОЗ, Міністерство | року |

|соціальної реклами, створення |освіти і науки, молоді та | |

|спеціальних тематичних рубрик |спорту, Міністерство | |

|(сторінок) у газетах і журналах з|регіонального розвитку, | |

|основних напрямів безпеки |будівництва та житлово- | |

|життєдіяльності |комунального господарства, | |

| |Міністерство | |

| |інфраструктури, | |

| |Держкомтелерадіо, Рада | |

| |міністрів Автономної | |

| |Республіки Крим, місцеві | |

| |органи виконавчої влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|5) розроблення та виготовлення |Міністерство надзвичайних | - " - |

|літературно-методичних |ситуацій, Міністерство | |

|посібників, брошур для навчання |освіти і науки, молоді та | |

|населення основним вимогам |спорту, Рада міністрів | |

|безпеки життєдіяльності |Автономної Республіки Крим, | |

| |місцеві органи виконавчої | |

| |влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|6) створення циклу тематичних |Держкомтелерадіо, | - " - |

|телевізійних та радіопередач, |Міністерство надзвичайних | |

|сюжетів соціальної реклами з |ситуацій, Міністерство | |

|основних вимог безпеки |освіти і науки, молоді та | |

|життєдіяльності з урахуванням |спорту, МОЗ, Рада міністрів | |

|аудиторії, на яку розраховані |Автономної Республіки Крим, | |

|такі програми |місцеві органи виконавчої | |

| |влади | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|28. Підготовка Національної |Міністерство надзвичайних | до 1 |

|доповіді про стан техногенної та |ситуацій, Міністерство | квітня |

|природної безпеки в Україні у |екології та природних | |

|2010 році |ресурсів, центральні органи | |

| |виконавчої влади разом з | |

| |Національною академією наук | |

|---------------------------------+----------------------------+----------|

|29. Проведення міжнародного |Міністерство надзвичайних | вересень |

|виставкового форуму "Технології |ситуацій, центральні та | |

|захисту - 2011" |місцеві органи виконавчої | |

| |влади, Рада міністрів | |

| |Автономної Республіки Крим | |

---------------------------------------------------------------------------Схожі:

Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р iconВиконання Плану заходів затвердженого цим розпорядженням, за перше півріччя до 3 липня 2012 року, за рік до 4 січня 2013 року
Керуючись ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів...
Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р iconВиконання плану роботи міської ради за перше півріччя 2012 року
Заслухавши інформацію секретаря міської ради про виконання плану роботи міської ради за перше півріччя 2012 року та розглянувши проект...
Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р iconВиконання плану роботи міської ради за перше півріччя 2013 року
Заслухавши інформацію секретаря міської ради про виконання плану роботи міської ради за перше півріччя 2013 року та розглянувши проект...
Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р iconВиконання Плану заходів, за перше півріччя до 25 червня 2013 року, за рік до 24 грудня 2013 року
України від 28 листопада 2012 року №952-р “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік”, розпорядження...
Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р iconРішення №2 " 19 " серпня 2011 р. IX сесія 6 скликання Про виконання бюджету міської ради за перше півріччя 2011 року
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного Кодексу України,...
Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р iconРішення 10. 08. 11 №126 м. Нова Одеса Про виконання бюджету міської ради за перше півріччя 2011 року
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного Кодексу України,...
Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р iconЗвіт про виконання бюджету міста за перше півріччя 2011 р. У заході прийняли участь міський голова, керівники структурних підрозділів міської ради, представники Громадської ради при міській раді, депутати міської ради, мешканці міста
Кремінської міської ради відбулося засідання громадської ради яка розглянула питання “Про хід виконання програми соціально-економічного...
Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р iconРозпорядження від 2 серпня 2011 року №245 Про виконання Програми економічного І соціального розвитку району за перше півріччя 2011 року
Згідно статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та враховуючи матеріали колегії районної державної адміністрації...
Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р iconЗвіт про роботу районного методичного обєднання вчителів іноземної мови за перше півріччя 2010-2011 навчального року І. Аналіз роботи методоб’єднання
Протягом першого півріччя 2010-2011 навчального року члени методичного об’єднання вчителів іноземної мови успішно працювали згідно...
Виконання плану заходів за перше півріччя до 10 липня 2011 р iconВиконання Плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, надавати за півріччя та рік до 10 червня та 10 грудня 2012 року
М. Джиги від 22 грудня 2011 року №728 “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік” та з метою підвищення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи