Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року icon

Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року
Скачати 141.91 Kb.
НазваРішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року
Дата конвертації22.02.2013
Розмір141.91 Kb.
ТипРішенняУКРАЇНА

Шевченківська районна у місті Чернівці рада

Чернівецької області

8 сесія VІ скликання


РІШЕННЯ


30.12.2011 р. №67/8-VI

Про внесення змін до рішення

2 сесії районної у місті ради

VІ скликання від 29.12.2010 року

№17/2 – VІ „Про районний бюджет

на 2011 рік”Керуючись п.2 ст.41 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, рішеннями виконавчого комітету міської ради від 11.10.2011р. № 639/17, 08.11.2011р. №714/19, 22.11.2011 р. № 729/20, розпорядження міського голови від 08.12.2011р. № 409-р, 16.12.2011р. № 423-р, районна у місті рада
^

В И Р І Ш И Л А :1. Внести зміни в обсяг доходів і видатків районного бюджету на 2011 рік, згідно з додатками 1,2.


2. Затвердити уточнений перелік регіональних програм, які фінансувалися за рахунок коштів районного бюджету у 2011 році (додаток 3).


3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління Адамка І.І.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, інвестування, бюджету та фінансів.


Голова ради М. Пазюк

Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3.УКРАЇНА

Шевченківська районна у місті Чернівці рада

Чернівецької області

8 сесія VI скликання


РІШЕННЯ

30.12. 2011р. №68/8-VI

Про районний бюджет на 2012 рік


Керуючись п.2 ст. 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” та рішенням 18 сесії міської ради VІ скликання від 29.12.2011 року „Про міський бюджет на 2012 рік”, районна у місті рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 108700600 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 105951400 грн., спеціального фонду бюджету – 2749200 грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 108700600 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 105631400 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 3069200 грн. за тимчасовою класифікацією видатків (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

^ 3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 320000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 10)

^ 4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 320000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 10).

5.Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 5000 грн.

6. Схвалити прогноз районного бюджету за бюджетними програмами на 2012-2014р.р., згідно з додатками 5,6.

7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік:


7.1. Дотація вирівнювання з міського бюджету в сумі 15287300 грн.


7.2. Субвенції з державного бюджету у сумі 90209100 грн., в тому числі:


7.2.1. виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 71353700 грн.;

7.2.2. надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1194300 грн.;

7.2.3. надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –
31000 грн.;

7.2.4. надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 1574000 грн.;

7.2.5 утримання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 56100 грн.


7.3 Субвенції з міського бюджету - 2638000 грн., в тому числі :


7.3.1 Капітальний ремонт житлового фонду – 2038400 грн.;

7.3.2 Оснащення житлового фонду приладами обліку та розподілу теплової енергії та холодної води Шевченківського району – 599600 грн.


8. Затвердити відомчу класифікацію видатків районного бюджету на 2012

рік (додаток 4).

9. Затвердити кошторис доходів і видатків цільового фонду районної в місті ради соціального розвитку та благоустрою району (додаток 7).

10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 3365750 грн. (додаток 8).

^ 11. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 9).

12. Взяти до відома, що перерахування дотації вирівнювання районному бюджету здійснюється органами Державної казначейської служби шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань, який складає 2,85 % від доходів загального фонду міського бюджету .

13. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою :

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

трансферти населенню.

14. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, а також затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

14.2. Головним розпорядникам бюджетних коштів, в особі їх керівників:

  • встановити жорсткий контроль за дотриманням економного режиму споживання енергоресурсів;

  • спрямовувати кошти на проведення енергозберігаючих заходів лише за умови їх економічної доцільності та ефективності.

15. Установити, що в тих випадках, коли управління, відділи районної у місті ради, депутати районної у місті ради вносять до районної у місті ради пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з районного бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків районного бюджету.

16. Надати право виконкому районної у місті ради у міжсесійний період вносити зміни до районного бюджету за погодженням з постійною комісією з питань економічної політики, інвестування, бюджету та фінансів з послідуючим затвердженням районною у місті радою.

17. Дозволити фінансовому управлінню в процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл їх бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах в межах загального обсягу.

18. Надати право фінансовому управлінню районної в місті ради на отримання позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов’язковому порядку покриваються Державною казначейською службою України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

19. Уповноважити заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління укладати від імені фінансового управління районної в місті ради договори про отримання позик в органах Державної казначейської служби України , а у разі його відсутності - заступника начальника управління, начальника бюджетного відділу фінансового управління районної в місті ради.

20. Надати право голові районної в місті ради та фінансовому управлінню районної в місті ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

^ 21. Додатки 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Управлінню житлового господарства районної у місті ради доводити до відома постійні комісії з питань економічної політики, інвестування, бюджету та фінансів та з питань житлово-комунального господарства, санітарного стану та благоустрою, екології районної у місті ради про підбір підрядних організації на виконання робіт вартістю понад 100000 грн.

23. Рішення сесії районної у місті ради “Про районний бюджет на 2012 рік” набирає чинності з 1 січня 2012 року і діє по 31 грудня 2012 року .

24. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб – сайті районної у місті ради.

25. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління Адамка І.І.

26. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, інвестування, бюджету та фінансів районної у місті ради.


Голова ради М.Пазюк

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5,6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до бюджету Шевченківського району на 2012 рік.


ПРОГНОЗ бюджету Шевченківського району на 2013 та 2014 роки
УКРАЇНА
^

Шевченківська районна у місті Чернівці рада


Чернівецької області

8 сесія VI скликання

РІШЕННЯ


30.12.2011 р. №69/8-VI


Про структуру та загальну чисельність

виконавчих органів районної у місті ради

на 2012 рік


Керуючись розділом ХІ Конституції України, ст.ст.11,54,55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.6 ст.9 Регламенту роботи ради, районна у місті рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчих органів районної у місті ради на 2012 рік:

№з/п

Структура

Кількість штатних одиниць

станом на 01.01.2012р.

станом на 01.04.2012р.

1.

Виконавчий комітет

4

4

2.

Загальний відділ

3

5

3.

Відділ по роботі із зверненнями громадян

2

2

4.

Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю

2

3

5.

Відділ по обліку та розподілу житлової площі

2

0

6.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

2

2

7.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

2

0

8.

Юридичний відділ

2

2

9.

Відділ комп’ютерно-технічного забезпечення

1

0

10.

Відділ ведення Державного реєстру виборців

4

4

11.

Фінансове управління

5

5

12.

Управління житлового господарства

11

11

13.

Управління праці та соціального захисту населення

65,5

65,5
Всього:

105,5

103,5

2. Ліквідувати з 01.04.2012р. групу з обліку комунального майна при управлінні житлового господарства та групу по наданню місцевих пільг при управлінні праці та соціального захисту населення районної у місті ради.

3. З метою належного виконання делегованих повноважень та ефективного розподілу посадових обов’язків, дозволити голові районної у місті ради Пазюку М.Д. у межах загальної чисельності змінювати кількість штатних одиниць виконавчих органів районної у місті ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної у місті ради Пазюка М.Д. та постійну комісію з питань законності, регламенту, депутатської діяльності, етики, свободи совісті та гласності.

^

Голова ради М.Пазюк
УКРАЇНА

Шевченківська районна у місті Чернівці рада


Чернівецької області

8 сесія VІ скликання

РІШЕННЯ


30.12.2011 р. №70/8-VI


^

Про умови оплати праці голови районної


у місті ради та заступників голови


Керуючись статтею 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами, районна у місті рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Установити з 03.01.2012р. щомісячну надбавку за високі досягнення у праці до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років в розмірі 50 відсотків:

  • Пазюку Михайлу Дмитровичу, голові районної у місті ради;

  • Даведюк Ірині Степанівні, заступнику голови районної у місті ради.

  • Адамку Івану Івановичу, заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальнику фінансового управління.


2. Преміювати щомісячно з 03.01.2012р. у розмірі від посадового окладу:

- Пазюка Михайла Дмитровича, голову районної у місті ради – 80 відсотків;

- Даведюк Ірину Степанівну, заступника голови районної у місті ради – 80 відсотків;

- Адамка Івана Івановича, заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління – 80 відсотків.


3. Надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки проводити згідно чинного законодавства.


4. Рішення 1 сесії районної у місті ради VІ скликання від 08.12.2010р. №7/1-VI „Про умови оплати праці голови районної у місті ради та заступників голови з питань діяльності виконавчих органів ради” та 4 сесії районної у місті ради VІ скликання від 30.03.2011р. №24/4-VI „Про умови оплати праці заступника голови Шевченківської районної у місті ради” вважати такими, що втратили чинність.


5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління Адамка І.І.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічної політики, інвестування, бюджету та фінансів.


Голова ради М.ПазюкУКРАЇНА
^

Шевченківська районна у місті Чернівці рада


Чернівецької області

8 сесія VI скликання


РІШЕННЯ


30.12.2011 р. №71/8-VI


Про надання дозволу на створення

органу самоорганізації населення


Керуючись ст.14 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 7, 8, 9, 14 Закону України „Про органи самоорганізації населення”, районна у місті рада


В И Р І Ш И Л А :


  1. Надати дозвіл на створення будинкового комітету в будинку №4-Б(1-2 під.) на бульварі Героїв Сталінграду;

  2. Визначити назву органу самоорганізації населення:

- „Будинковий комітет будинку №4-Б (1-2 під.) на бульварі Героїв Сталінграду”;

3. Наділити будинковий комітет власними повноваженнями із наступних напрямків діяльності:

- представляти разом з депутатами ради інтереси жителів будинку в районній у місті раді та її виконавчих органах;

- сприяти додержанню Конституції, законів України, інших нормативних актів та їх реалізації;

- організовувати на добровільних засадах участь мешканців будинку у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані будинку, створювати з цією метою тимчасові або постійні бригади, використовувати інші форми залучення населення;

- організовувати на добровільних засадах участь мешканців будинку у здійсненні заходів з ліквідації стихійного лиха, з будівництва та ремонту комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

- здійснювати контроль за якістю надання мешканцям даного будинку житлово-комунальних послуг та якістю проведення ремонтних робіт;

- організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

- брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням пожежної безпеки, надавати допомогу органам пожежного нагляду у здійсненні протипожежних заходів;

- сприяти правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

- розглядати звернення мешканців будинку, вести прийом громадян;

- вести облік громадян, які мешкають у даному будинку;

- сприяти депутатам всіх рівнів в організації зустрічей з виборцями, прийому громадян та проведенні іншої роботи в округах;

- інформувати мешканців про роботу комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань;

- надавати підприємствам комунального господарства допомогу у здійсненні заходів, що направлені на зниження витрат та економію енергоносіїв, проводити роботу щодо оснащення квартир мешканців приладами обліку енергоносіїв та контролювати своєчасність оплати за отримані житлово-комунальні послуги.

  1. Територія дії будинкового комітету – будинок №4-Б (1-2 під.) на бульварі Героїв Сталінграду в м. Чернівці;

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної у місті ради Даведюк І.С.


Голова ради М. ПазюкСхожі:

Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року iconРішення від 30. 11. 2012 року №89 м. Чернівці Про внесення змін в рішення VІ сесії районної ради VІ скликання від 20. 01. 2012року №55
Про внесення змін в рішення VІ сесії районної ради VІ скликання від 20. 01. 2012року №55 «Про структуру І загальну чисельність виконавчих...
Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року iconРішення шостої сесії районної ради шостого скликання від 30 червня 2011 року про внесення змін до рішення п’ятої сесії районної ради шостого скликання від 27.
На виконання рішення шостої сесії районної ради шостого скликання від 30 червня 2011 року про внесення змін до рішення п’ятої сесії...
Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року iconРішення шостої сесії районної ради шостого скликання від 30 червня 2011 року про внесення змін до рішення п’ятої сесії районної ради шостого скликання від 27.
На виконання рішення шостої сесії районної ради шостого скликання від 30 червня 2011 року про внесення змін до рішення п’ятої сесії...
Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року iconРішення шостої сесії районної ради шостого скликання від 30 червня 2011 року про внесення змін до рішення п’ятої сесії районної ради шостого скликання від 27.
На виконання рішення шостої сесії районної ради шостого скликання від 30 червня 2011 року про внесення змін до рішення п’ятої сесії...
Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року iconРішення шостої сесії районної ради шостого скликання від 30 червня 2011 року про внесення змін до рішення п’ятої сесії районної ради шостого скликання від 27.
На виконання рішення шостої сесії районної ради шостого скликання від 30 червня 2011 року про внесення змін до рішення п’ятої сесії...
Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року iconДодаток 14 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про господарський відділ при Садгірській районній у м. Чернівцях раді І
У скликання від 26. 05. 2005 року №132 "Про внесення змін в рішення 18 сесії районної ради IV скликання від 30. 12. 2005 року №113...
Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року iconРішення 06. 11. 2012р. №95/12-vi м. Чернівці Про внесення змін до рішення 8 сесії районної у місті ради VІ скликання від 30. 12. 2011 року
Внести зміни в обсяг доходів і видатків районного бюджету на 2012 рік, згідно з додатками 1,2 та 1
Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року iconРішення ХІІ сесія VІ скликання від 15 липня 2011 року №255 Про внесення змін до загального фонду бюджету
Про внесення змін до рішення L сесії районної ради V скликання від 07. 05. 2010 р. №831 у „Про районний бюджет на 2010 р.„ зі змінами,...
Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року iconРозпорядження краснокутськ від
Хі сесії Краснокутської районної ради VІ скликання від 02 листопада 2011 року №130-vі „Про внесення змін до рішення районної ради...
Рішення 30. 12. 2011 р. №67/8-vi про внесення змін до рішення 2 сесії районної у місті ради VІ скликання від 29. 12. 2010 року iconРішення від 21. 12. 2011 року №101/12 м. Чернівці Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік
Керуючись п. 2 ст. 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, п. 12 рішення ІІ сесії районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи