Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення icon

Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення
Скачати 305.81 Kb.
НазваПоложення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення
Дата конвертації23.02.2013
Розмір305.81 Kb.
ТипПоложення

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту


М.В.Дутчак

30 березня 2004р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Президії Федерації


спортивного туризму України

від 06.12.2003р., протокол № 6


Президент Федерації

А.С.Матвієнко

.ПОЛОЖЕННЯ


про суддів зі спортивного туризму


1.Загальні положення.

1.1.Дане Положення про суддів зі спортивного туризму (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту "Про нагородну діяльність Держкомспорту України" від 11.09.2003 року № 2195 та Статуту Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація)

Мета Положення - створення нормативно-правових засад . і визначає умови та порядок присвоєння звання “Суддя зі спорту” суддям змагань зі спортивного туризму.для підготовки та підвищення кваліфікації суддів зі спортивного туризму.

1.2.Суддівство змагань зі спортивного туризму є почесною і відповідальною роботою, що виконується на добровільних засадах.

1.3.Суддями зі спортивного туризму можуть громадяни України, які мають відповідну підготовку.

Призначення суддів на змагання зі спортивного туризму відповідного значення, та класу дистанцій залежить від рівня їх підготовленості кваліфікації та вимог Правил змагань.

1.4.Суддівські категорії звання можуть бути присвоєнні за суддівство змагань зі спортивного туризму, що проводяться за чинними правилами, затвердженими Федерацією спортивного туризму України.

1.5.Суддя змагань зі спортивного туризму повинен бути чесним, неупередженим, під час суддівства змагань неухильно дотримуватися Правил змагань зі спортивного туризму та вимагати цього від спортсменів та тренерів, сприяти вихованню спортсменів, вести непримиренну боротьбу з усіма випадками недисциплінованості, грубості і нетактовності, порушеннями пПравил змагань, активно сприяти пропаганді спортивного туризму, підвищувати свою суддівську кваліфікацію.


^ 2.Класифікація суддів

2.1.Встановлюються такі суддівські звання зі спортивного туризму:

2.1.1.Юний суддя;

2.1.2.Суддя ІІІ категорії;

2.1.3.Суддя ІІ категорії;

2.1.4.Суддя І категорії;

2.1.5.Суддя національної категорії.


2.2.Міжнародні суддівські звання встановлюються міжнародними туристсько-спортивними організаціями.


^ 3.Порядок присвоєння суддівських категорійзвань

3.1.Право присвоєння суддівських званькатегорій зі спортивного туризму надається:

3.1.1. “Юний суддя” – організаціям Федерації спортивного туризму України, загальноосвітниім, позашкільним, професійно-технічним навчальним закладам, ДЮСШ усіх видів;

3.1.2. “Суддя ІІІ категорії” – територіальним, місцевим осередкам (організаціям) Федерації спортивного туризму України, районним та міським туристським, спортивним клубам підприємств, районним та міським туристським і спортивним клубам, навчальним закладам освіти, спортивним комітетам військових навчальних закладів, частин та інших організацій установ, вищих навчальних закладів, спортивним комітетам військових частин та навчальних закладів;

3.1.3. “Суддя ІІ категорії” – територіальним осередкам Федерації спортивного туризму в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

3.1.4. “Суддя І категорії” та “Суддя національної категорії” – Виконкому Федерації спортивного туризму України.

Виконком може делегувати свої повноваження з питань присвоєння суддівського звання “Суддя І категорії” окремим територіальним осередкам Федерації у випадку наявності у таких осередках не менше трьох діючих суддів національної категорії, що спеціалізуються з відповідного виду спортивного туризму спортивного туризму України.

Діючим суддею вважається суддя, який має щорічну практику суддівства змагань незалежно від суддівської посади. ?????????

3.1.5. “Суддя національної категорії” може бути рекомендований Федерацією спортивного туризму України у відповідні міжнародні федерації (організації) для присвоєння званняї “Суддя міжнародної категорії”.

3.1.6. Організації, що уповноважені присвоювати більш високі суддівські звання, мають право присвоювати і усі суддівські звання нижчого порядку. ????????

Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських звань, розглядаються кваліфікаційними комісіями відповідних колегій суддів. Присвоєння суддівських звань оформлюється відповідними рішеннями.

Звання судді другої, першої та національної категорій присвоюється суддям, що мають попередню категорію.

3.1.7.Допускається присвоєння звань за суддівство змагань зі спортивного туризму, що проводились до 2004 року, відразу на відповідну категорію без присвоєння попередніх категорій, за умови виконання вимог нормативу суддівської категорії, на яку претендує суддя. Цей пункт Положення діє до 31 грудня 2004р.

В окремих випадкахУ порядку винятку керівні органи територіальних осередків, Президія, (Виконком) Федерації мають право присвоювати суддівські звання відразу відповідної категорії без врахування присвоєння попередніх суддівських звань, але за умови виконання нормативу даної категорії.

У порядку виняткуВ окремих виняткових випадках Президія Президія, (Виконком) Федерації мають право приймати рішення про присвоєння будь яких суддівських категорій без врахування нормативів суддівства змагань. .

3.1.8.Присвоєння суддівських категорій звань оформлюється наказами (рішеннями) уповноважених організацій. Для оформлення суддівських категорій звань до цих організацій подаються:


 • для присвоєння категорії звання “Юний суддя”: протокол засідання суддівської групи або кваліфікаційної комісії відповідної колегії суддів змагань з техніки спортивного туризму, дві фотокартки розміром 3х4 см;

 • для присвоєння звання “Суддя ІІІ категорії”: протокол кваліфікаційної комісії, рішеннязасідання відповідної колегії суддів, дві фотокартки розміром 3х4 см;

 • для присвоєння звання “Суддя ІІ категорії”: протокол кваліфікаційної комісії президії колегії суддів територіального осередкуї Ффедерації спортивного туризмув Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, дві фотокартки розміром 3х4 см;

 • для присвоєння категорій звань “Суддя І категорії” та “Суддя національної категорії”:

подання встановленого зразку (додаток 1), протокол кваліфікаційної комісії Цпрезидії ентральноїнаціональної колегії суддів Федерації федерації спортивного туризму, дві фотокартки розміром 3х4 см; ксерокопія паспорту (сторінка з прізвищем, ім’ям та по батькові). Подання подають територіальні осередки Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь.

3.1.9.Кваліфікаційні комісії організацій, уповноважених присвоювати суддівські категорії звання приймають для до розгляду тільки оригінали документів.

Рівень суддівства оцінюється оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" , "задовільно" та "незадовільно".

Підставою для прийняття до заліку на відповіднеу суддівськуе званнякатегорію є оригінал довідкаи в оригіналі про суддівство змагань з оцінкою "добре" або "відмінно", завірена підписами головного судді або і головного секретаря та печаткою організації, що проводила змагання (для головного судді та судді-інспектора довідки завіряються організацією, що проводила змагання і видаються після затвердження звіту про змагання), або відповідний запис у суддівському посвідченні, а також довідки про участь у суддівських семінарах.

На довідках, що стали підставою для присвоєння певноїго суддівськоїго звання робиться запис “Зараховано категорії на присвоєння суддівського звання “Суддя ____ категорії”, ставиться дата запису, підпис відповідальної особи та печатка уповноваженої організації і ці довідки для присвоєння подальших суддівських звань не зараховуються, за винятком положень, передбачених у п.4.1.2. даного Положення.

3.1.10. Можливе зарахування довідок про суддівство змагань більш високого масштабу, класу дистанцій або категорій складності походів на відповідних посадах для присвоєння будь- якої суддівської категорії.

3.1.11. За кожні змагання видається не більше однієї довідки про суддівство. Якщо суддя на одних і тих самих змаганнях здійснював суддівство на різних посадах, йому видається одна довідка за суддівство на вищий посаді.

(Варіант – Довідки видаються зЗа суддівство на кожній окремій дистанції змагань кожних змагань з техніки спортивного туризму видається одна довідка незалежно від кількості посад, що обіймав суддя, із зазначенням вищої посади. , або за суддівство кожних змагань туристських спортивних похордів.)???

Довідки про суддівство туристських спортивних походів видаються ???один раз на рік і в них зараховуються усі туристські спортивні походи, у суддівстві яких брав участь суддя.

3.1.12. Суддівські семінари можуть проводитись як окремо, так і у терміни змагань, після чого видаються відповідні довідки.

До заліку приймаються довідки про семінари, проведені за програмами, розрозбленими на підставі та у відповідності до типових програмам Федераціїз підготовки суддів змагань, що затверджені Федерацією. спортивного туризму України. ??????

3.1.13.Суддя зі спортивного туризму може бути дискваліфікований на певний період, позбавлений суддівського звання або його суддівська категорія може бути знижена, якщо він:

 • Якщо суддя не справляється зі своїми обов'язками;

 • тривалий час не виконує рішення Федерації або її осередків по залученню його до суддівської роботи;

 • грубо або систематично порушує Правила змагань зі спортивного туризму;

 • - неетично поводиться на змаганнях. йому може бути знижена суддівська категорія.


Суддя може бути виключеним із складу суддівської колегії з позбавленням (або без) суддівського звання за грубі навмисні порушення правил змагань зі спортивного туризму, а також за неетичну поведінку.

Рішення про зниження суддівської категорії, виключення зі складу суддівської колегії, позбавлення суддівського звання або дискваліфікацію судді приймається організацієюмає право приймати організація, якій надано право присвоювати дане суддівське звання за місцем обліку судді.

У випадку, якщо зниження суддівської категорії, виключення зі складу суддівської колегії, позбавлення суддівського звання або дискваліфікація судді (окрім головного судді, судді-інспектора, голови апеляційного журі) проводиться за результатами його участі у суддівстві конкретних змагань, таке рішення приймається з урахуванням пропозицій головної суддівської колегії змагань. за місцем обліку судді,

яка має право присвоювати дане звання (категорію).Рішення щодо зниження суддівської категорії, виключення зі складу суддівської колегії, позбавлення суддівського звання або дискваліфікації головного судді, судді-інспектора, голови апеляційного журі за результатами суддівства змагань має право приймати організація, при якій діє колегія суддів, що затверджувала склад головної суддівської колегії даних змагань.


Суддя має право подати апеляцію на рішення щодо його покарання до вищестоящого органу Федерації.

3.1.1.4.Суддя забов'язаний кожні п'ять років підтверджувати свою суддівську кваліфікацію шляхом участі у суддівстві змагання, клас дистанцій якого відповідає вимогам до даної суддівської категорії.

У випадку непідтвердження кваліфікації суддівське звання автоматично знижується на одну суддівську категорію.


^ 4.Вимоги до присвоєння суддівських категорійзвань

4.1.Суддівські категорій звання у спортивному туризмі присвоюються як за суддівство змагань з з техніки спортивного туризму, так і за суддівство змагань туристських спортивних походів за умов виконання таких вимог:

4.1.1. “Юний суддя” – особам 12 – 16 років, які закінчили суддівський семінар та мають досвід суддівства на будь-яких посадах не менше 3-х змагань з техніки спортивного туризму.

4.1.2. “Суддя ІІІ категорії” – особам, які закінчили суддівський семінар підготовки суддів ІІІ-ІІ категорій за 40-годинною програмою, мають стаж суддівства не менше 1 року, досвід суддівства не менше 76 змагань на будь-яких посадах, або суддівство не менше шести категорійних походів.

Суддям, яким вже присвоєно змагання “Юний суддя” для подальшого присвоєння звання “Суддя ІІІ категорії” може бути зарахований досвід суддівства змагань, що увійшли у норматив на присвоєння звання “Юний суддя”.

4.1.3. “Суддя ІІ категорії”

4.1.3.1. -– особамтим, що мають стаж суддівства не менше 1 року після присвоєння попередньої категорії, закінчили суддівський семінар підготовки суддів ІІІ-ІІ категорій за 40-годинною програмою, мають досвід суддівства після присвоєння попереднього суддівського звання не менше 6 (8)7 ??? змагань з дистанціями не нижче ІІ класу або з походами не нижче 2 категорії складності ( в т.ч. 4 трьох обласних змагань у якості старшого судді, заступника головного секретаря, заступника начальника дистанції, судді по спорядженню, коменданта таа чотири 3 (4 змагань нижчого) ??? значення – у якості головного секретаря, начальника дистанції, заступника головного судді з виду змагань), або суддівства 4 змагань туристських спортивних походів не нижче ІІІ к.с у якості головного судді, головного секретаря, заступника головного судді., судді з виду абоа 8 суддіввства 8 походів не нижче ІІІ к.с.;

4.1.3.2. тим діючим суддям, що мають звання “Суддя І категорії”, яке було присвоєне до 1992 року.

4.1.4. “Суддя І категорії”:

4.1.4.1.– тим, які що мають стаж суддівства не менше трьох років після присвоєння попередньої категорії, мають досвід суддівства після присвоєння попереднього звання мають досвід суддівства суддівського звання не менше трьох 4 обласних і двох 2 – всеукраїнських змагань з дистанціями не нижче ІІІ класу або туристськими походами не нижче 3 к.с. у якості заступника головного судді, головного секретаря, начальника дистанції, судді-інспектора,, або головного судді або на змаганнях з дистанціями ІІ класу чи туристськими походами не нижче 2 к.с. або - головного судді, або змагань спортивних туристських походів не нижче IV к.с. у якості головного судді, головного секретаря, заступника головного судді з виду, судді з виду або змагань спортивних походів не нижче IV к.с. або здійснилти суддівство 6 походів не нижче IV к.с. і взяли Обов’язкова участь ув проведенні не менше, ніж у двох семінарівах з підготовки суддів ІІІ-ІІ категорії, які проводяться за 40-годинною програмою на яких(; особисто провелис ти у загальній складності не менше 8 годин занять програми семінару), а також взяли участь у всеукраїнському семінарі з підготовки суддів І категорії за 40-годинною програмою;

4.1.4.2.- тим діючим суддям, що мають звання “Суддя республіканської категорії”.

4.1.5. “Суддя національної категорії”:

4.1.5.1. – тим суддям, що після присвоєння попередньої категорії мають досвід суддівства не менше 78 обласних змагань або туристськими походами не нижче 4 к.с. у якості головного судді, начальника дистанції, судді-інспектора, а також 45 змагань всеукраїнського або міжнародного значення у якості головного судді, заступника головного судді, начальника дистанції, судді-інспектора або мають не менше 84 суддівств всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів не нижче V категорії складності походів не нижче V категорії складності у якості головного судді, заступника головного судді з виду, судді з виду. , а також суддівство 8 походів не нижче V к.с.

Для виконання нормативів звання „Суддя національної категорії” не менше половини суддівств всеукраїнських або міжнародних залікових змагань повинно припадати на змагання, проведені Держкомспортом України та Федерацією спортивного туризму України.

Звання “Суддя національної категорії" присвоюється суддям, які мають практику проведення трьох семінарів з підготовки суддів І категорії за 40 годинною програмою, у т.ч. двох всеукраїнських, при цьому їм необхідно особисто провести не менше 12 годин занять, взяти участь у всеукраїнському семінарі.

4.1.5.2. – тим діючим суддям, що мають звання “Суддя всесоюзної категорії”.

4.1.6.Можливе присвоєння звань суддів ІІ, І та національної категорії за суддівство одночасно змагань з техніки спортивного туризму та змагань туристських спортивних походів за умови виконання не менше половини вимог за кожнуого дисципліну.виду змагань.

4.1.7.Для присвоєння звання судді І категорії за суддівство походів обов'язковою мінімальною умовою є виконання нормативуа судді ІІІ категорії з суддівства змагань з техніки спортивного туризму, а для присвоєння звання "Суддя національної категорії" – відповідно судді ІІ категорії.

4.1.8.Для виконання нормативів суддівських звань допускається заміна суддівства змагань у якості головного судді, заступника головного судді, головного серкретаря, начальника дистанції двома суддівствами у якості старшого судді, заступника головного серкретаря, заступника начальника дистанції, але не більше трьох замін для суддів І категорії та двох замін для суддів національної категорії.

Суддівство на посаді судді-інспектора приймаються до заліку не більше двох разів на будь-яку категорію,, коменданта - не більше одного разу. на кожну суддівську категорію.


4.1.79.Виконком Федерації має право вимагати запропонувативід кандидатіву на присвоєння звань судді першої та національної категорій методичну розробку за визначеною темою, або запропонувати йому контрольне суддівство. Аналогічне право має і територіальний осередок Федерації, якому Виконком делегував право присвоєння звання “Суддя І категорії”.


4.1.108.Для виконання нормативів національної категорії не менше половини залікових змагань повинні проводитись центральним уповноваженим органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту та Федерацією спортивного туризму України.


^ 5.Права і обов’язки суддів

5.1.Суддя зі спортивного туризму має право:

5.1.1.Судити та організовувати змагання, входити до складу суддівських колегій, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної категорії.

5.1.2.Проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів.

5.1.3.Подати апеляцію на рішення щодо його покарання до вищого органу Федерації.


5.2.Суддя зі спортивного туризму зоабов'язаний:

5.2.1.Знати правила змагань зі спортивного туризму, суворо і об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти високій якості проведення змагань;

5.2.2.Постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, рівня фізичної підготовки, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь у роботі колегії суддів і пропаганді спортивного туризму, у роботі семінарів з підготовки та підвищення кваліфікації суддів, передавати свій досвід молодим суддям;

5.2.3.Виховувати у спортсменів, тренерів і представників толерантність, дисциплінованість, ввічливість, дбати про дотримання ними правил змагань;

5.2.4.Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, неупереджено і справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитися до своїх обов’язків;

5.2.5.Сприяти вихованню спортсменів у дусі вимог загальнолюдської моралі та етики;

5.2.6.Під час виконання суддівських обов’язків бути в акуратній формі, носити нагрудний знак та мати посвідчення судді.


^ 6.Колегіяї суддів зі спортивного туризму

6.1..Колегія суддів є громадським органом федерації спортивного туризму або іншої організації, при якій вона сутворена, і створюється для забезпечення кваліфікованого суддівства змагань Колегії суддів є громадськими органами Президії Федерації спортивного туризму України, її осередків, а також інших організацій, що розвивають спортивний туризм і створюються для забезпечення кваліфікованого суддівства змагань.

6.2. Колегії суддів у своїй діяльності керуються чинними актами законодавства, Правилами змагань зі спортивного туризму, Єдиною спортивною класифікацією з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, іншими нормативними та регламентуючими документами Держкомспорту України та Федерації спортивного туризму України, даним Положенням.

6.3.Колегії суддів у Федерації створюються при її Президії, а також при осередках в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і діють на правах комісій за напрямами роботи.

При Президії Федерації створюються дві колегії суддів: Центральна колегія суддів змагань з техніки спортивного туризму та Центральна маршрутно-кваліфікаційна комісія Федерації спортивного туризму України - колегія суддів змагань туристських спортивних походів. Колегії суддів Президії Федерації є вищестоящими по відношенню до колегій суддів організацій Федерації та усіх інших організацій, що розвивають спортивний туризм.

При підрозділах Федерація та інших організаціях, що розвивають спортивний туризм також створюються дві колегії суддів:

 • колегія суддів змагань з техніки зі спортивного туризму (далі –ТСТ);

 • колегія суддів змагань туристських спортивних походів - туристська маршрутно-кваліфікаційна комісія. (МКК).

Порядок створення, повноваження, зміст та порядок роботи, а також права та обов’язки МКК визначаються окремим положенням, що затверджується Федерацією.

6.4.Колегії суддів змагань з ТСТ в усіх іншим, окрім Федерації, організаціях, що розвивають спортивний туризм, створюються за рішенням цих організацій.

6.2. Колегії суддів створюються при федераціях спортивного туризму та інших організаціях (районних та міських туристських і спортивних клубах підприємств, установ і організацій, вищих та позашкільних навчальних закладах, спортивних комітетах військових частин та навчальних закладів тощо) за адміністративно-територіальним та виробничим принципом за наявності в цих організаціях не менше 10 суддів зі спортивного туризму.

6.4.Колегії

6.5.Колегії суддівсудів змагань з ТСТ і спортивного туризму будь- яких організацій,, що сстворюються за територіальним або виробничим принципом в Автономнїй Республіці Крим, областях, містах Київ та СевастопольУкраїні знаходяться на обліку у відповідних територіальних осередках Ффедераціях спортивного туризмїу.

Колегії суддів змагань з ТСТ територіальних осередків Ффедераційї спортивного туризму знаходяться на обліку в Цнаціональній ентральній колегії суддів змагань з ТСТ Федерації. спортивного туризму України.

6.5.Колегії суддів у своїй діяльності керуються чинним законодавством, діючими Правилами змагань зі спортивного туризму, Єдиною спортивною класифікацією з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, іншими нормативними та регламентуючими документами центрального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту та Федерації спортивного туризму України, даним Положенням.

6.66.Організаційна сПорядок створення та керівні органи труктура колегійї суддів змагань з ТСТ:

 • колегії суддів усіх іншим, окрім Федерації, організацій формуються цими організаціями самостійно і координують свою діяльність з колегіями суддів відповідних територіальних осередків Федерації. Вибори керівних органів цих груп (голови, заступника, відповідального секретаря або президії) за звичай проводяться один раз на два роки на загальних зборах суддів даної організації;

 • колегії суддів місцевих та територіальних осередків Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі формуються президіями відповідних федерацій спортивного туризму з числа найбільш активних кваліфікованих суддів регіонів терміном на два роки за пропозиціями відповідних комісій з видів туризму і є вищестоящими по відношенню до колегій суддів нижчого рівня. Колегія обирає голову колегії, його заступника та відповідального секретаря, а при необхідності - Раду колегії. Персональний склад колегії затверджується президією відповідного осередку Федерації. Голова колегії є членом президії осередку за посадою; • - Всеукраїнська Центральна колегія суддів формується шляхом делегування до її складу представників комісій з видів туризму Федерації, які мають суддівську кваліфікацію не нижче судді І категорії та залучення до її складу інших висококваліфікованих суддів - членів Федерації. Колегія обирає голову колегії, його заступника та відповідального секретаря, а при необхідності - Раду колегії. Персональний склад колегії затверджується Виконкомом Федерації. Голова колегії є членом Президії та Виконкому Федерації за посадою. очолюється президією з терміном повноважень на чотири роки. Голова президії колегії суддів обирається з числа членів президії Федерації. Голова президії колегії суддів спільно з головами комісій з видів туризму готує персональний склад президії для затвердження рішенням Виконкому Федерації спортивного туризму Україниколегії суддів Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ та Севастополь формуються відповідними територіальними федераціями спортивного туризму з числа найбільш активних кваліфікованих суддів регіонів терміном на два роки за пропозиціями відповідних комісій з видів туризму. Колегії очолюються президіями, терміни повноважень яких два роки. Голови президій зазначених колегій обираються з числа членів президії територіальної федерації спортивного туризму. Голова президії колегії суддів спільно з головами комісій з видів туризму готує персональний склад президії для затвердження президією відповідної територіальної федерації;

колегії суддів інших організацій формуються цими організаціями самостійно і координують свою діяльність з колегіями суддів відповідних територіальних осередків Федерації спортивного туризму України. Вибори керівних органів цих колегій (голови, заступника, відповідального секретаря або президії) за звичай проводяться відкритим голосуванням один раз на два роки на загальних зборах суддів даної колегії.

6.77. Кількісний склад членів президії колегіїй суддів змагань з ТСТзі спортивного туризму визначається організацією, при яких вони якій створюються, ена колегія, але не може бути меншим за кількість комісій з видів туризму, утворених у даній організації.

6.88.У разі необхідності за рішенням організації, при якій створена колегія суддів змагань з ТСТ, може проводитись зміна кількісного та персонального складу її президії колегії суддівкерівних органів. .

6.9.Президія 9.кКолегії суддів змагань з ТСТ працюєють за річним планом роботи, затвердженим організацією, при якій вони сутворенаі. колегія.

Рішення, які приймає суддівські колегія з ТСТ суддів набувають чинності після їх затвердження організацією, при якій вона утворена.

6.100.У разі необхідності президія колегіїя суддів може створювати на правах консультативно-дорадчих органів тимчасові або постійні комісії із суддівського активу: за напрямами роботи (навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, з обліку тощо) та видами туризму. Перелік, склад, термін дії таких комісій, а також їх рішення затверджуються керівництвом відповідних колегіїй суддів.


^ 7. Зміст роботи колегійї суддів

7.1.Зміст роботи колегії суддів змагань туристських спортивних походів визначається окремим положенням про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України – колегії суддів змагань туристських спортивних походів. Колегія суддів:

7.2.Зміст роботи колегії суддів змагань з ТСТ:

7.12.1.Здійснює роботу по забезпеченню підготовки, проведення та суддівства змагань з техніки спортивного туризму та туристських спортивних походів силами суддів, які об’єднанні у дану колегію;

7.21.2.Заслуховує звіти головних суддів за підсумками змагань;

7.21.3.Здійснює інспектування підготовки та проведення змагань шляхом призначення суддів-інспекторів;

7.21.4.Здійснює заходи, спрямовані на підвищення культури проведення змагань, пропаганду спортивного туризму, проведення роботи з глядачами під час змагань;

7.21.5.Організує вивчення та узагальнення практики застосування правил змагань зі спортивного туризму, обмін досвідом роботи суддівських колегій та провідних суддів, готує пропозиції щодо удосконалення правил;

7.21.6.Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, в тому числі напередодні та під час змагань, проведенням нарад, конференцій, консультацій , періодичного проведення атестації суддів, екзаменування суддів на знання правил змагань тощо;

7.21.7.Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівськихої категоріїй по спортивному туризму, веде персональний облік суддів;

7.21.8.Розглядає матеріали про зняття категорій суддям, які не виконують своїх обов’язків або за скоєні ними провини;

7.21.9.Спрямувує роботу нижчестоящих колегій суддів та суддівських груп, узагальнює та розповсюджує досвід їх роботи;

7.21.10.Здійснює заходи щодо забезпечення безпеки змагань;

7.21.11.Здійснює підготовку методичних рекомендацій щодо забезпечення суддівства змагань зі спортивного туризму;

7.21.12.Здійснює іншу діяльність, спрямовану на розвиток спортивного туризму відповідно до Статуту Федерації, її програм та планів роботи організації, при якій вона утворена тощо.

7.32. ГПрезидія (голова) колегії суддів звітує про свою діяльність перед організацією, при якій колегія устворена, не рідше одного разу на рік.

7.43.У випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків президія колегіїя суддів може бути достроково розпущена за рішенням організації, при якій вона сутворена.


^ 8.Посвідчення, значок та спортивна форма суддів

8.1.Після присвоєння суддівських категорій федерації спортивного туризму видають суддям іменні посвідчення і суддівські значки єдиного зразку. Придбання значків та посвідчень здійснюється за рахунок суддів.

8.3.Спортивна форма суддів встановлюється згідно з пПравилами змагань зі спортивного туризму.


^ 9.Облік суддів зі спортивного туризмута їх роботи

9.1.Судді зі спортивного туризму стоять на обліку у відповідних територіальних осередках Ффедерації, або в інших організаціях за місцем їх знаходження. ях спортивного туризму або інших організаціях, при яких утворені колегії.

9.2.Присвоєння суддівських звань відмічаєються у заліковій картці посвідченні судді (додаток 2). та заліковій картці Записи в заліковій картці судді здійснююється колегією суддів за місцем його обліку. судді.

9.43.У разі змімни місця проживання суддя стає на облік на новому місці, при цьому раніш присвоєнеа суддівськае звання категорія зберігається.^ ВИТЯГ

з Положення про суддів зі спортивного туризму,

затвердженого Президією Федерації спортивного туризму України

6 грудня 2003р., протокол № 6

та погодженого Держкомспортом України


«3.1.Право присвоєння суддівських званькатегорій зі спортивного туризму надається:

3.1.4. “Суддя І категорії” та “Суддя національної категорії” – Виконкому Федерації спортивного туризму України.

Виконком може делегувати свої повноваження з питань присвоєння суддівського звання “Суддя І категорії” окремим територіальним осередкам Федерації у випадку наявності у таких осередках не менше трьох діючих суддів національної категорії, що спеціалізуються з відповідного виду спортивного туризму спортивного туризму України.

Діючим суддею вважається суддя, який має щорічну практику суддівства змагань незалежно від суддівської посади. ?????????

3.1.8.Присвоєння суддівських категорій звань оформлюється наказами (рішеннями) уповноважених організацій. Для оформлення суддівських категорій звань до цих організацій подаються:

- для присвоєння категорій звань “Суддя І категорії” та “Суддя національної категорії”: подання встановленого зразку (додаток 1), протокол кваліфікаційної комісії Цпрезидії ентральноїнаціональної колегії суддів Федерації, дві фотокартки розміром 3х4 см; ксерокопія паспорту (сторінка з прізвищем, ім’ям та по батькові). Подання подаються територіальними осередками Федерації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.”.


^

Виконком Федерації спортивного туризму України


постановляє:


присвоїти _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

суддівське звання “Суддя ______________ категорії”
Протокол № ______, п. № ______ від “____” _______________ 200___ р.Президент Федерації _____________________ А.С.Матвієнко
МПДодаток 1


д

Логотип ФСТУ
о п.3.1.8 Положення про суддів

зі спортивного туризму

^ ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО

ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


ПОДАНН Я


(повна назва територіального осередку Федерації)

порушує клопотання перед Виконкомом Федерації спортивного туризму України щодо присвоєння суддівського звання


Суддя категорії”(прізвище)

^

(ім'я, по батькові)

Рішення президії __________________________ _______________________

(назва територіального осередку Федерації)

Протокол № ________, п.№ _________ від “_____”____________ 20____р.
Президент федерації ____________________ (_________________________ )

(підпис) (прізвище, ініціали)
МП

Дата надходження до Виконкому Федерації: _______________________

Вид спорту за ЄСКУ


Спортивний туризм


Фото 2 шт. (3x4 см)
Спеціалізація за видами змаганьСпеціалізація за видами спортивного туризмуПрізвищеІм’яПо батьковіДата народження:

дата

місяць

рік
Місце проживання, телефон,

E-mailФСТ, відомствоМісце роботи (навчання), посадаОсвітаПопереднє суддівське звання та дата присвоєнняРішення кваліфікаційної

комісії колегії суддів змагань

спортивних туристських походів / з техніки спортивного туризму

(не потрібне – закреслити)

______________________________________________________

(назва організації, при якій діє комісія)

Федерації спортивного туризму України:
Кваліфікаційна комісія

підтримує / не підтримує

(не потрібне – закреслити)


Клопотання____________________

федерації спортивного туризму.

Протокол засідання комісії

№ _______, п.№ ________

від “____” _____________ 200___р.

Голова комісії


________________ ( _______________)

(підпис, прізвище, ініціали)

^ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Термін виконання

(число,

місяць, рік)

Найменування, значення змагань, суддівських семінарів та посада


Клас дистанцій, категорія складності маршрутів

змагань

Оцінка суддівства

Додаток 2

до п.9.2 Положення про суддів

зі спортивного туризмуФотографія

судді

^ ЗАЛІКОВА КАРТКА СУДДІ
ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ


1.Загальні відомості про суддю:

1.1.Прізвище, ім’я та по батькові - _______________________________________

____________________________________________________________________

1.2.Дата, місяць та рік народження - _____________________________________

____________________________________________________________________

1.3.Місце проживання - ________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

1.4.Суддівське звання на момент заповнення картки - _______________________

____________________________________________________________________

1.5. Спеціалізація за видом спортивного туризму - ________________________

____________________________________________________________________

1.6.Спортивний розряд, звання зі спортивного туризму - ____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.7.Інструкторське звання зі спортивного туризму - ________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


^ 2.Присвоєння суддівських звань

Суддівське звання

Дата присвоєння, номер рішення, назва уповноваженого органу

^ Підпис уповноваженої особи та печатка

організації

Примітка

Юний суддяСуддя ІІІ категоріїСуддя ІІ категоріїСуддя І категоріїСуддя національної категорії


Схожі:

Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення iconПоложення про колегії суддів змагань туристських спортивних походів туристські маршрутно-кваліфікаційні komіcії федерації спортивного туризму україни загальні положення
Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України – колегії суддів змагань туристських спортивних...
Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення iconПоложення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення
Держкомспорту України" від 11. 09. 2003 №2195, наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження порядку...
Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення iconПоложення про маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України колегії суддів змагань туристських спортивних походів. Протокол погодження повноважень маршрутно-кваліфікаційної комісії
Додаток №3 до п Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України колегії суддів змагань туристських...
Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення iconПоложення про значок "Турист України " Мета І завдання Виконання нормативів на значок "Турист України" сприяє: популяризації І пропаганді спортивного туризму (СТ)
У відповідності до "Положення про систему підготовки кадрів спортивного туризму", для виконання нормативу на присвоєння звання "Інструктор...
Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення iconПоложення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2011 року мета та завдання
Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного...
Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення iconПоложення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2012 рік мета та завдання
Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного...
Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення iconПоложення Відкритого кубку області з спортивного туризму
Координаційної ради з питань туризму Чернівецької ода; програми розвитку туризму в Чернівецькій області,календарного плану федерації...
Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення iconПоложення про тренерську раду федерації спортивного орієнтування Львівської області Загальні положення Тренерська рада є підрозділом Федерації спортивного орієнтування Львівської області
Діяльність здійснюється згідно статуту Федерації спортивного орієнтування Львівської області та даного Положення
Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення iconПоложення про змагання зі спортивного орієнтування «Кубок Пам’яті» 29. 07 01. 08. 2010 р., Полтавський р-н положення про змагання зі спортивного орієнтування «Кубок Пам’яті» Організатор
Організатор: Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму „Валтекс”
Положення про суддів зі спортивного туризму Загальні положення iconПоложення про Чемпіонати України з видів спортивного туризму
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, з метою формування здорового способу життя та пропаганди...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи