Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І icon

Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І
НазваПоложення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І
Дата конвертації21.07.2013
Розмір56.7 Kb.
ТипПоложення


Про створення Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництваКеруючись статтею 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою організаційного забезпечення виконання Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003-2012 роки, затвердженої рішенням 12 сесії міської ради ХХІV скликання від 26.06.2003р. №242, виконком міської ради


В И Р І Ш И В:


1. Затвердити склад Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництва згідно з додатком.


2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається).


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І.


^ Міський голова М. Федорук


Затверджено

рішенням виконкому міської ради

№1061


ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду

з питань молодіжного житлового будівництва.


1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань молодіжного житлового будівництва (далі – Рада) є координуючим та консультативно-дорадчим органом, створеним для організаційного забезпечення виконання Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003-20012 роки, затвердженої рішенням 12 сесії міської ради ХХІV скликання від 26.06.2003р. №242 (далі – Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях) шляхом узгодження дій та інтересів органів місцевого самоврядування і зацікавлених установ та організацій у сфері планування, фінансування, будівництва та розподілу житла для молоді міста Чернівців.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.


^ 2. Завдання Ради

2.1. Організація виконання Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях та розроблення в разі потреби додаткових заходів щодо її реалізації.

2.2. Забезпечення відкритості і прозорості при підготовці та прийняті рішень з питань молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом.

2.3. Залучення, аналіз та впровадження ініціатив громадськості у сфері молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом.


^ 3. Повноваження Ради

В рамках виконання Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях Рада:

3.1. Вивчає стан та потребу забезпечення молоді міста житлом, готує пропозиції щодо прогнозних обсягів молодіжного житлового будівництва.

3.2. Аналізує практику кредитування молодіжного житлового будівництва та вносить пропозиції щодо його вдосконалення.

3.3. Готує і вносить в установленому порядку пропозиції до проектів розпорядчих документів органів місцевого самоврядування та загальноміських програм з питань, віднесених до компетенції Ради, а саме щодо:

- виділення земельних ділянок для молодіжного житлового будівництва, їх кількості, загальної площі, дислокації;

- здешевлення молодіжного житлового будівництва;

- створення умов та механізмів залучення інвестицій у будівництво житла для молоді;

- визначення замовника будівництва житла для молоді;

- проведення тендерів на визначення підрядної організації для будівництва житла для молоді;

- ефективного використання коштів, акумульованих за рахунок сплати відсотків за користування кредитами та повернення раніше отриманих кредитів;

- шляхів та умов пільгового забезпечення житлом соціально-вразливих категорій молоді, а також визначення квоти виділення житла для відповідних категорій молоді;

- інформування молоді про можливості поліпшення її житлових умов;

3.4. Попередньо розглядає та погоджує проекти будівництва багатоповерхових будинків для молоді.

3.5. Забезпечує поточний контроль за освоєнням коштів підрядними організаціями, виділених на молодіжне житлове будівництво.

3.6. Заслуховує на своїх засіданнях керівників установ та організацій, відповідальних за реалізацію Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях щодо виконання передбачених нею заходів, попередньо погоджує звіт про її виконання, що виноситься на розгляд сесії міської ради щорічно.

^ 4. Рада має право:

4.1.Одержувати від підприємств, установ і організацій в установленому порядку інформацію, необхідну для її діяльності.

4.2. Створювати, в разі потреби, тимчасові експертні і робочі групи, залучати в них представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, громадських та інших організацій.


^ 5. Прикінцеві положення

5.1. Раду очолює голова Ради. Голову Ради, його заступника та персональний склад Ради затверджує міськвиконком. Голова Ради, його заступник та члени Ради працюють на громадських засадах.

5.2. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в півріччя. Керує засіданням Ради голова Ради, а в разі його відсутності – заступник голови Ради.

5.3. Рішення Ради вважається правомірним, якщо за нього проголосувало більше половини від затвердженого складу Ради.

5.4. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій і подаються органам місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям в установленому порядку.


^ Секретар виконавчого

комітету міської ради О. Васильчишин


Додаток

до рішення виконкому міської ради

№1066

СКЛАД


^ Координаційної ради

з питань молодіжного житлового будівництва


Голова Координаційної ради:

Оленюк


Михайло Іларіонович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради


^ Заступник голови, секретар Координаційної ради:

Кушнір

Микола Петрович - заступник начальника відділу у справах сім’ї

та молоді міської ради


^ Члени Координаційної ради:


Бабух

Василь Іванович -


головний редактор газети “Чернівці”


Воротняк

Домініка Тодорівна -заступник начальника фінансового управління міської ради, начальник бюджетного відділу


Забродський

Василь Іванович -депутат міської ради (за згодою)


Охрімовський

Григорій Васильович -радник міського голови з фінансово-економічних питань


Плужнікова

Алла Геннадіївна -начальник відділу розвитку підприємництва та інвестицій управління розвитку промисловості, підприємництва та інвестицій департаменту економіки міської ради


^ Ротар

Петро Якович -депутат міської ради, (за згодою)


Крісманов

Володимир Андрійович -головний спеціаліст юридичного відділу міської ради

^ Чінчик

Віталій Васильович -
головний спеціаліст, землевпорядник відділу землеустрою та приватизації земель управління земельних ресурсів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради


^ Вахнюк

Олександр Прокопович -депутат міської ради, ( за згодою)


Шульга Дмитро

Алімович -директор Чернівецького регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за згодою)


Чорней Степан

Васильович -заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, начальник управління комунального господарства міської радиСекретар виконавчого

комітету міської ради О. ВасильчишинСхожі:

Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І iconРішення "23" січня 2013р. №1/1 м. Чернівці Про відкриття особового рахунку на житлову площу
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І iconРішення "20" березня 2013р. №19/3 м м. Чернівці Про переоформлення особового рахунку на житлову площу
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І iconРішення " " 201 3 р. № м. Чернівці Про відкриття особових рахунків на житлову площу громадянам району
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І iconРішення «19» червня 2013р. №56/7 м м. Чернівці Про переоформлення особових рахунків на житлову площу окремим громадянам району
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І iconРішення «17» липня 2013р. №66/8 м м. Чернівці Про переоформлення особових рахунків на житлову площу окремим громадянам району
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І iconРішення "22" листопада 2012р. №118/12 м. Чернівці Про відкриття особових рахунків на житлову площу громадянам району
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І iconРішення "17" квітня 2013р. №34/5 м м. Чернівці Про переоформлення та розділ особових рахунків на житлову площу окремим громадянам району
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового...
Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І iconРішення до відома підвідомчих підприємств, організацій, установ. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П
«Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26. 02. 2001р...
Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І iconКонтроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації І. Мальованого
Про надання допомоги у вирішенні проблемних питань у молокопереробній галузі району
Положення про Координаційну раду з питань молодіжного житлового будівництва (додається). Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Оленюка М.І iconРішення 23. 02. 2012 №417 м. Чернівці Про хід виконання рішення 7 сесії Чернівецької міської ради
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з питань діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи