Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції icon

Розпорядження " 22 " 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції
Скачати 137.59 Kb.
НазваРозпорядження " 22 " 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції
Дата конвертації22.07.2013
Розмір137.59 Kb.
ТипРозпорядженняУКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


2211 2012 р. № 826-р


Про затвердження Положення про

управління інфраструктури та туризму

Чернівецької обласної державної адміністрації

у новій редакції


Керуючись статтями 5, 6, 41, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 04 лютого 2011р. №64-р «Про внесення змін до структури обласної державної адміністрації:

1. Затвердити Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції, що додається.


2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження обласної державної адміністрації від 09 березня 2011 р. №131-р «Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – начальника Головного фінансового управління обласної державної адміністрації К. Крищенка.


Голова обласної

державної адміністрації М. Папієв


Затверджено

Розпорядження обласної

державної адміністрації

22.11.2012 № 826-р


ПОЛОЖЕННЯ

про управління інфраструктури та туризму

Чернівецької обласної державної адміністрації


 1. Управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові облдержадміністрації, Міністерству інфраструктури України та Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.

 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної політики з енергозбереження, в електроенергетичному і нафтогазовому комплексах (далі – паливно-енергетичний комплекс), галузях транспорту, електро- та поштового зв'язку (далі - зв'язок), дорожньому господарстві та туристичній сфері;

здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва підприємствами паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку, формування і виконання відповідних регіональних замовлень на території області;

участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм з енергозбереження, розвитку паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку, дорожнього господарства та туристичної сфери;

забезпечення державного регулювання операцій з металобрухтом;

участь у визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що виробляється і послугах, які надаються підприємствами паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку, дорожнього господарства та туристичної сфери;

участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в області для залучення коштів на розвиток паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку, дорожнього господарства та туристичної сфери;

сприяння соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій туристичної інфраструктури, а також споживачів туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

подання пропозицій до проекту програми економічного і соціального розвитку області щодо розвитку паливно-енергетичного комплексу, дорожнього господарства, галузей транспорту та зв'язку, туристичної сфери;

забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

аналізує стан і тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу, сфери енергозбереження, галузей транспорту та зв'язку області, дорожнього господарства та туристичної сфери, бере участь у визначенні їх пріоритетів та потреб;

готує пропозиції до проектів державного і місцевих бюджетів, програми соціально-економічного розвитку області та Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період, державних цільових і регіональних програм по галузях, що належать до компетенції управління;

бере участь у формуванні напрямів інвестиційної політики;

готує спрямовані на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу, сфери енергозбереження, галузей транспорту та зв'язку, дорожнього господарства та туристичної сфери, вживає заходів для їх реалізації;

забезпечує впровадження організаційно-розпорядчих і нормативних актів з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

узагальнює та аналізує інформацію про виконання актів законодавства та організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції управління;

організовує співробітництво обласної державної адміністрації із засобами масової інформації з питань, що належать до його компетенції та проводить роботу з інформаційного забезпечення обласної державної адміністрації;

здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до його компетенції;

організовує надання інформаційних послуг, методичної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

здійснює координацію та забезпечує контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності з питань, що належать до його компетенції;

організовує контроль за дотриманням спеціалізованими підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;

бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського стану

суб’єктів господарювання державної форми власності, що належить до сфери

управління Міністерства інфраструктури України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та облдержадміністрації;

готує пропозиції щодо укладення (розірвання) контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та облдержадміністрації за винятком посад керівників, що обираються (призначаються) за результатами конкурсного відбору, проведеного у визначеному законодавством порядку;

подає пропозиції обласній державній адміністрації, Міністерству інфраструктури України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України щодо відзначення працівників підприємств, установ та організацій, що належать до їх сфери управління, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг підприємств, установ та організацій, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку області, дорожнього господарства та туристичної сфери;


у галузі енергетики та енергозбереження:

розробляє і подає Міністерству енергетики та вугільної промисловості України пропозиції до проекту Державної програми енергетичного розвитку України на короткостроковий період, забезпечує виконання визначених цією програмою завдань на території області;

готує голові облдержадміністрації, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України та Міністерству інфраструктури України пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку області у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, залучення місцевих енергоресурсів до енергетичного балансу області;

готує пропозиції щодо перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу області, у першу чергу за рахунок наявних місцевих видів палива та нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, а також шляхом запровадження систем комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;

бере участь у розробленні та впровадженні економічних механізмів стимулювання раціонального використання паливно-енергетичних і природних ресурсів, природокористування, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики;

проводить роботу з прогнозування економічно доцільних і технічно можливих рівнів енергозбереження у наявних в області галузях національної економіки;

забезпечує організацію робіт з проведення енергетичних обстежень, розроблення проектів з енергозбереження, здійснення енергозберігаючих

заходів з метою зменшення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями області та підприємствами житлово-комунальної сфери;

розробляє і подає обласній державній адміністрації та Міністерству енергетики та вугільної промисловості України пропозиції щодо використання коштів, передбачених у бюджеті на реалізацію енергозберігаючих проектів на території області;

бере участь у методичному забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження розвитку сфери енергозбереження області;

поширює кращий досвід здійснення енергозберігаючих заходів, сприяє участі місцевих підприємств і організацій у виставково-ярмаркових заходах, проведенні конференцій та семінарів;

проводить аналіз інвестиційного попиту області та на основі пріоритетів, визначених державою у сфері енергозбереження, розробляє і подає обласній державній адміністрації та Міністерству енергетики та вугільної промисловості України пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень на реалізацію державної політики енергозбереження, сприяє здійсненню контролю за їх ефективним використанням;

проводить аналіз дотримання законодавства з питань енергозбереження та встановлення засобів обліку енергоносіїв і проведення розрахунків споживачами за їх показниками, в першу чергу державними підприємствами, бюджетними установами та організаціями, підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства і подає в установленому порядку інформацію пропозиції обласній державній адміністрації та Міністерству енергетики та вугільної промисловості України;

бере участь у складанні енергетичних балансів, проведенні аналізу стану паливно-енергетичного комплексу та ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами області;


у галузі транспорту, зв’язку та дорожнього господарства:

координує роботу підприємств електро- та поштового зв'язку області;

здійснює в межах повноважень контроль за станом обслуговування населення підприємствами зв’язку, погоджує плани розвитку поштового зв’язку, телефонізації та радіофікації;

забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо державного регулювання діяльності автомобільного транспорту та здійснення контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів, стандартів і норм, які регулюють перевезення пасажирів і вантажів;

бере участь у формуванні напрямів діяльності облдержадміністрації щодо підвищення рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту та у роботі комісії з питань безпеки руху;

подає пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі перевезення пасажирів у межах області;

забезпечує організацію та проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування;

забезпечує підписання угод між обласною державною адміністрацією та перевізниками всіх форм власності на виконання ними пасажирських перевезень на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування;

забезпечує організацію рейдів з контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, що здійснюють пасажирські перевезення, вимог чинного законодавства. Аналізує результати контролю та вносить в установленому порядку пропозиції з усунення виявлених порушень;

забезпечує затвердження поданих перевізником розкладів руху автобусів та паспортів автобусних маршрутів на маршрутах загального користування приміського міжміського внутрішньообласного сполучення та розглядає питання щодо погодження в установленому порядку паспортів автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень;

бере участь у роботі комісії на предмет атестації автостанцій області на відповідність кількості та якості послуг, що надаються пасажирам та перевізникам в установленому порядку Міністерством інфраструктури України;

забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку дорожнього господарства;

бере участь у формуванні і проведенні регіональної політики щодо розвитку дорожнього господарства області;

надає пропозиції щодо покращення роботи підпорядкованих підприємств області з державною часткою власності, що забезпечують розвиток дорожньої господарства області;

досліджує та аналізує стан і потреби дорожнього господарства комунальної власності області, вносить пропозиції щодо його поліпшення;

надає пропозиції щодо напрямів використання коштів обласного та державного бюджетів, які виділяються на розвиток дорожнього господарства комунальної власності області;


у туристичній сфері:

створює умови для розвитку внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

бере участь у розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку туристичної сфери;

створює умови для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у туристичній сфері, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;


сприяє удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

бере участь у організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

бере участь у реалізації міжнародних проектів у туристичній сфері;

сприяє захисту прав споживачів туристичного продукту, діяльності громадських організацій, що функціонують у туристичній сфері та соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у туристичній сфері;

забезпечує збирання та оброблення статистичних даних у туристичній сфері і контроль за їх достовірністю;

проводить аналіз ринку туристичних послуг і подає Міністерству інфраструктури України відомості про розвиток туризму;

подає Міністерству інфраструктури України пропозиції щодо формування державної політики у туристичній сфері;

здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у туристичній сфері;

видає дозволи на право здійснення туристичного супроводу;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо анулювання ліцензії на провадження туроператорської та турагентської діяльності;

бере участь у вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у туристичній сфері;

виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

5. Управління має право:

  1. здійснювати контроль за державними підприємствами, установами та організаціями з питань, які належать до його компетенції;

  2. надавати послуги фізичним та юридичним особам у межах, визначених законодавством;

  3. виступати замовником науково-дослідницьких робіт у сферах, що належать до його компетенції;

  4. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

  5. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

  6. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством інфраструктури України та Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Начальник управління у підпорядкуванні має двох заступників: заступник начальника управління – начальник відділу енергетики та енергозбереження, заступник начальника управління – начальник відділу транспорту, зв’язку та дорожнього господарства, які призначаються і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління, за погодженням з Міністерством інфраструктури України та Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

 1. Начальник управління:

 1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання покладених на управління завдань;

 2. затверджує положення про структурні підрозділи управління, розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів управління та визначає ступінь їх відповідальності, затверджує функціональні обов’язки працівників управління;

 3. призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;

 4. подає на затвердження голові обласної державної адміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;

 5. розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у бюджеті на утримання управління та виконання завдань, поставлених перед ним, несе відповідальність за їх цільове використання;

 6. видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

 7. подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо утворення при управлінні колегій, комісій та їх складу. Рішення колегії оформлюються наказом начальника управління.

 1. Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції управління у розгляді науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій, в управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, громадських організацій.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії упроваджується в життя наказами начальника управління.


 1. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності управління та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися дорадчі органи. Склад відповідних дорадчих органів та положення про них затверджується начальником управління.

 2. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.

 3. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.Заступник керівника апарату

обласної державної адміністрації П.РеваСхожі:

Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції iconРозпорядження " 18 " 07 2012 р. №458-р Про затвердження складу колегії управління інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації
Керуючись ч. 1 ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Положення про управління інфраструктури...
Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції iconРозпорядження " 25 " 07 2012 р. №472-р Про затвердження Положення про управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації
Києві державної адміністрації», розпорядження обласної державної адміністрації від 18. 06. 2012 №391-р «Про внесення змін до розпорядження...
Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2013/2014 н р
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 17. 07. 2012 №469 «Про затвердження у новій...
Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції iconРозпорядження " 07 " 09 2012 р. №590-р Про затвердження рішення колегії обласної державної адміністрації від 31. 08. 2012 Про затвердження в новій редакції Переліку природоохоронних
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2013/2014 навчального року
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 17. 07. 2012 №469 «Про затвердження у новій...
Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2013-2014 навчальному році
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 17. 07. 2012 №469 «Про затвердження у новій...
Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції iconРозпорядження " 09 " 07 2012 р. №433-р Про затвердження Положення про Департамент освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі...
Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції iconРозпорядження " 07 " 12 2012 р. №876-р Про внесення змін до Положення про відділ із забезпечення діяльності керівництва (патронатна служба) апарату обласної державної адміністрації
Положення про апарат Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації...
Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції iconРозпорядження " 25 " 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації
«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04. 02. 2011 №64-р», у зв’язку з передачею функцій...
Розпорядження \" 22 \" 11 2012 р. №826 р Про затвердження Положення про управління інфраструктури та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації у новій редакції iconРозпорядження " 20 " 03 2012 р. №176-р Про затвердження складу колегії Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Керуючись пунктом 9 статті 39, статтею 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою впровадження принципів колегіальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи