Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них icon

Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них
Скачати 87.83 Kb.
НазваПро затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них
Дата конвертації04.03.2013
Розмір87.83 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ


28.05.2012

м. Київ

N 610Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2012 р. за N 955/21267

Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них


Відповідно до частини восьмої статті 247 Митного кодексу України від 13 березня 2012 N 4495-VI та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Держмитслужби України від 04 грудня 2003 року N 833 "Про затвердження Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2003 року за N 1200/8521;

пункт 1 наказу Держмитслужби України від 24 грудня 2008 року N 1454 "Про внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за N 55/16071;

пункт 3 наказу Держмитслужби України від 03 березня 2010 року N 190 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби щодо митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2010 року за N 318/17613;

наказ Держмитслужби України від 01 лютого 2011 року N 74 "Про внесення змін до Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2011 року за N 458/19196.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту митних платежів Державної митної служби України (Гіла С. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

^ Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

М. Бродський 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.05.2012 N 610

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2012 р. за N 955/21267


ПОРЯДОК
справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них

^

I. Загальні положення


1.1. Цей Порядок регулює питання прийняття митними органами рішень про здійснення митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, а також нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі - плата).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

місце розташування митного органу - адреси, зазначені у положенні про митницю та положенні про митний пост, що затверджені у порядку, визначеному Митним кодексом України;

робота поза робочим часом, установленим для митного органу, - робота посадових осіб митного органу, що здійснюється в надурочний час (понад тривалість робочого дня, установленого для митного органу), нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні;

робочий час, установлений для митного органу, - тривалість робочого дня та режим роботи, встановлені відповідно до законодавства України про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності для митного органу.

Інші терміни вживаються у значеннях, установлених Митним кодексом України та Кодексом законів про працю України.

1.3. Плата справляється:

а) за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа та/або митною декларацією, що подається в електронному вигляді (далі - МД), а саме:

тимчасовою митною декларацією;

періодичною митною декларацією;

попередньою митною декларацією;

додатковою митною декларацією;

б) за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (далі - квитанція МД-1) у разі здійснення митних формальностей, що не передбачають подання митної декларації.

1.4. Платниками плати є: декларант або уповноважена ним особа, на звернення якої було прийняте рішення про здійснення митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу.

Митний брокер має право сплатити плату, якщо декларант уповноважує його повністю здійснити всі процедури з декларування та сплати митних та інших платежів.

1.5. Сплата коштів здійснюється платниками до/або під час здійснення митних формальностей митними органами.

1.6. Рішення про виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу у робочий час приймається посадовою особою цього митного органу, уповноваженою на це наказом керівника митниці, на підставі письмової заяви декларанта або уповноваженої ним особи шляхом проставляння на заяві резолюції.

1.7. Рішення про виконання митних формальностей поза робочим часом, установленим для митного органу, приймається керівником (заступником керівника) митного органу шляхом видання письмового розпорядження на підставі письмової заяви декларанта або уповноваженої ним особи.

1.8. Заява щодо виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, повинна містити:

відомості про товар та/або транспортний засіб, відправника, одержувача, зовнішньоекономічний договір або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту);

плановані час і дату виконання митних формальностей;

зобов'язання про внесення плати;

відомості про бажане місце проведення виконання митних формальностей (у разі їх виконання поза місцем розташування митного органу);

печатку заявника (за наявності);

підпис заявника.

1.9. У разі переміщення товарів і транспортних засобів експрес-перевізником з письмовою заявою звертається експрес-перевізник.
^

II. Порядок нарахування і внесення плати


2.1. Нарахування плати здійснюється за розмірами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів" (далі - постанова).

2.2. Нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу здійснюються таким чином:

у підрозділах митного оформлення митного органу, для яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень, - за розміром плати здійснення митних формальностей за роботу у робочий, надурочний, нічний час та вихідні, святкові і неробочі дні відповідно до часу фактичного виконання митних формальностей;

у підрозділах митного оформлення митного органу за затвердженим керівником митного органу та передбаченим правилами внутрішнього трудового розпорядку графіком змінності - за розміром плати за виконання митних формальностей у надурочний час;

у підрозділах митного оформлення митного органу, режим роботи яких визначений як цілодобовий, - за розміром плати за виконання митних формальностей у робочий час.

2.3. Нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей поза робочим часом, установленим для митних органів, здійснюються таким чином:

у підрозділах митного оформлення митного органу, для яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень, - за розміром плати здійснення митних формальностей за роботу у надурочний, нічний час та вихідні, святкові і неробочі дні відповідно до часу фактичного виконання митних формальностей;

у підрозділах митного оформлення митного органу за затвердженим керівником митного органу та передбаченим правилами внутрішнього трудового розпорядку графіком змінності - за розміром плати за виконання митних формальностей у надурочний час.

2.4. Нарахування плати посадовими особами митного органу поза місцем розташування митного органу та поза робочим часом, установленим для цього митного органу, здійснюється на підставі відповідних даних, занесених у Журнал обліку виїздів посадових осіб для виконання митних формальностей, форма якого наведена в додатку до цього Порядку.

2.5. Установлені постановою розміри плати застосовуються з урахуванням рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо перенесення вихідних та робочих днів у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

2.6. Плата нараховується виключно за фактичний час здійснення митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до їх проведення.

2.7. До часу, витраченого посадовою особою митного органу на здійснення митних формальностей поза місцем розташування митних органів, зараховується також час, витрачений нею на проїзд до місця призначення й у зворотному напрямку.

2.8. Плата вноситься за кожною письмовою заявою окремо з урахуванням кількості витрачених на здійснення митних формальностей годин роботи посадової особи митного органу, яка здійснює такі митні формальності, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

2.9. Плата справляється у гривні за офіційним (валютним) курсом, встановленим Національним банком, що діє на дату подання митної декларації, а у разі, коли виконання митних формальностей не пов'язано з поданням митної декларації, - на дату фактичної сплати.

2.10. Сплата коштів здійснюється платниками у безготівковій формі за рахунок авансових платежів (передоплати) або в готівковій формі через касу митного органу чи фінансової установи на рахунки, відкриті на ім'я митних органів в територіальних органах Державної казначейської служби України.
^

III. Особливості внесення та повернення сплаченої плати


3.1. Плата не справляється:

3.1.1. При митному оформленні гуманітарної допомоги, яка ввозиться на митну територію України (вивозиться) відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу".

3.1.2. При митному оформленні вантажів, які переміщуються через митну територію України відповідно до Закону України "Про транзит вантажів".

3.1.3. При оформленні попередньої митної декларації, що складається до моменту ввезення товарів на митну територію України.

3.2. Суми помилково та/або надмірно сплаченої до державного бюджету плати повертаються платнику в порядку, встановленому законодавством.

 

^ Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук 


Додаток
до Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них
Форма


^

Журнал
обліку виїздів посадових осіб для виконання митних формальностей


___________________________________
(назва структурного підрозділу)

_________ (рік)

N
з/п

Дата

Місце огляду

Найменування юридичної особи/П. І. Б. фізичної особи - підприємця

Час виїзду

Час приїзду

Кількість годин

П. І. Б. інспектора

Реквізити МД (квитанції МД-1), N, дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схожі:

Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них iconНа Запоріжжі майже втричі зросла кількість митних декларацій, оформлених в електронному вигляді
За підсумками роботи 2013 року Запорізькою митницею Міндоходів оформлено 73,3 тисячі митних декларацій, з них 66,7 тисячі або 91%...
Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них iconПерелік питань до заліку з митного право україни
Взаємовідносини митних органів України з іншими органами, установами та організаціями
Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них iconІнформація з митних питань для громадян, які планують поїздку за кордон Перелік особистих речей, які громадяни мають право ввезти або вивезти, не сплачуючи мито ( ст. 370 Митного кодексу України)
Актуальна інформація з митних питань для громадян, які планують поїздку за кордон
Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них iconПам’ятка для батьків поради лікаря-гігієніста
Від того, наскільки зручною і функціональною є поза під час сидіння дитини за партою (столом), залежить формування її постави. Поза...
Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них iconПро затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, що додаються
Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них iconНаказ №369/1105/336 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 р за №1235/14502 Про затвердження Розмірів плати за надання послуг органами та Підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх справляння { Із змінами,
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 ( 795-2007-п ) "Про затвердження переліку платних...
Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них iconРішення Воловецької селищної ради «Про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами у селищі Воловець» Опис проблеми
Ми місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, на договірних засадах з його власником або...
Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них iconДоговір про страхування фінансової відповідальності перевізника
Укладення цього Договору засвідчується страховим полісом, який є для митних органів України підтвердженням фінансової гарантії у...
Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них iconРішення про постановку на внутрішньошкільний облік учнів, які схильні до скоєння правопорушень або виховуються у проблемних родинах (алкоголізм, наркоманія, наявність засуджених родичів і т п.) або перебувають на обліку у правоохоронних органах
Облік учнів, схильних до порушень дисципліни та порядку, режимних правил поведінки; до агресивної, нетолерантної поведінки у школі,...
Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них iconГоловна державна податкова інспекція україни міністерство економіки україни
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02. 94р. N 75 ( 75-94-п ) "Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи