Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів icon

Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Скачати 384.86 Kb.
НазваПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2013
Розмір384.86 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


Протокол №1

чергових Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

«Хотинське ремонтно-транспортне підприємство»


Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 27 вересня 2011 року.


Час початку реєстрації акціонерів - 1000 годин.

Час закінчення реєстрації акціонерів - 1045 годин.

Час початку проведення загальних зборів акціонерів - 1100 годин.


Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ВАТ «Хотинське РТП», кабінет голови правління.


Перелік акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів, складений за даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 21 вересня 2011 р.


На момент складання переліку акціонерів, які мають права на участь в загальних зборах акціонерів, Статутний капітал Товариства становив 616 380,00 грн., який поділено на 2 465 520 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Всі акції Товариства розміщені.


Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – ^ 270 осіб, які володіють 2 465 520 шт. акцій (голосів), що складає 100 % від загального числа голосуючих акцій Товариства.


Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах проведена реєстраційною комісією, створеною відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 08 серпня 2011р.) у складі 2 осіб:

Голова реєстраційної комісії - Гандабура Катерина Іванівна;

Член реєстраційної комісії - Доник Сергій Васильович.


Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися фізичні особи в кількості ^ 25 осіб, які володіють 1 566 747 шт. акцій (голосів) Товариства, що складає 63,54% від загального числа голосуючих акцій (додаток до протоколу №1).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" збори є правомочними і мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.


Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос (крім кумулятивного голосування).

Голосування на загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів.


^ Порядок денний:

1. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2009-2010 рр. 

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради про роботу за 2009-2010 рр. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2009-2010 рр. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009-2010 рр. Визначення порядку покриття збитків за підсумками 2009-2010 рр. 

6. Внесення змін у Статут ВАТ «Хотинське РТП» шляхом його викладення в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», в тому числі пов’язаних зі зміною найменування ВАТ «Хотинське РТП». 
7. Про вибори органів управління Товариства.

8. Затвердження внутрішніх документів Товариства.

9. Про перевід іменних акцій ВАТ «Хотинське РТП» документарної форми існування в бездокументарну форму, в тому числі:

- про визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, які підлягають дематеріалізації;
- про визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій;
- про припинення дії договору на ведення реєстру №47 від 05.10.1999 р., визначення дати припинення операцій та дати припинення ведення реєстру акціонерів ВАТ «Хотинське РТП»;
- про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію;

- про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів Товариства про прийняття рішення про дематеріалізацію;

- про затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій;

- про призначення Товариства уповноваженим на збереження первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ «Хотинське РТП».


^ Розгляд питань

Питання перше порядку денного: Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії.

Слухали: Голову Правління Доника Василя Петровича, який запропонував учасникам Загальних зборів обрати головою зборів – Доника Василя Петровича, секретарем зборів – Подрю Майю Василівну, а також обрати лічильну комісію, для підрахунку голосів та визначення результатів голосування на цих Загальних зборах у складі Гандабури Катерини Іванівни, Галичанської Валентини Микитівни та Палагнюка Дмитра Віталійовича.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 564 747

99,87

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

2 000

0,13

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 566 747

100

Вирішили:

а). Головою зборів обрати Доника Василя Петровича;

б). Секретарем зборів обрати Подрю Майю Василівну;

в). Обрати лічильну комісію у складі: Гандабури Катерини Іванівни, Галичанської Валентини Микитівни, Палагнюка Дмитра Віталійовича.


^ Питання друге порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2009-2010 рр. 

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Доника В.П. з доповіддю про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 та 2010 роки.

Доник В.П. доповів про необхідність розгляду та затвердження Загальними зборами акціонерів звіту Правління про результати діяльності ВАТ “Хотинське РТП” за 2009 та 2010 фінансові роки.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 549 907

98,93

«ПРОТИ»

16 840

1,07

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 566 747

100

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2009-2010 роки. 


Питання третє порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради про роботу за 2009-2010 рр. 

Слухали: Голову Наглядової ради Гончара Василя Вікторовича, який виступив з інформацією про роботу Спостережної ради ВАТ «Хотинське РТП» у 2009 та 2010 роках.

Гончар В.В. повідомив про необхідність розгляду та затвердження Загальним зборами акціонерів звіту Спостережної ради про роботу за 2009 та 2010 роки.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 549 907

98,93

«ПРОТИ»

16 840

1,07

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 566 747

100

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової (Спостережної) ради про роботу за 2009 та 2010 роки.


Питання четверте порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2009-2010 рр. 

Слухали: Голову Ревізійної комісії Доник Наталію Іванівну, яка виступила з інформацією про роботу Ревізійної комісії ВАТ «Хотинське РТП» у 2009 та 2010 роках.

Доник Н.І. повідомила про необхідність розгляду та затвердження Загальним зборами акціонерів звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 та 2010 роки. Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 549 907

98,93

«ПРОТИ»

16 840

1,07

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 566 747

100

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2009 та 2010 роки.


Питання пяте порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009-2010 рр. Визначення порядку покриття збитків за підсумками 2009-2010 рр.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Доника В.П., який доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 - 2010 роки та зачитав з річного звіту ВАТ «Хотинське РТП» основні результати діяльності.

Доник В.П. повідомив, що за підсумками роботи за 2009 – 2010 роки Товариства отримало збиток у розмірі 204 та 136 тис. грн. відповідно.

Доник В.П. запропонував на розгляд зборів розроблений Правлінням Товариства план покриття збитків попередніх років з метою покращення фінансового стану Товариства та отримання прибутку.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 549 907

98,93

«ПРОТИ»

16 840

1,07

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 566 747

100

Вирішили :

а). Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2009 та 2010 роки.

б). Затвердити план покриття збитків за 2009 та 2010 роки.


^ Питання шосте порядку денного: Внесення змін у Статут ВАТ «Хотинське РТП» шляхом його викладення в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», в тому числі пов’язаних зі зміною найменування ВАТ «Хотинське РТП». 

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Доника В.П., який доповів про те, що 30.04.2009 року набув чинності Закон України „Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-УІ (далі - Закон). Доник В.П. звернув увагу акціонерів на нові правила діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів та на основні вимоги Закону.

Доник В.П.зазначив, що відповідно до Закону, у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, ВАТ «Хотинське РТП» повинне внести зміни до Статуту Товариства, в тому числі й ті, що передбачатимуть зміну назви Товариства. В цьому випадку, зважаючи на чисельність акціонерів (більше 100 осіб) пропонується змінити назву Відкритого акціонерного товариства «Хотинське ремонтно-транспортне підприємство» на Публічне акціонерне товариство «Хотинське ремонтно-транспортне підприємство» (далі ПАТ «Хотинське РТП»). Доник В.П. запропонував внести зміни до Статуту ВАТ «Хотинське РТП», шляхом затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Хотинське РТП».

Доник В.П. запропонував Загальним зборам акціонерів уповноважити Голову правління підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Хотинське РТП» від імені акціонерів Товариства. Статут ПАТ «Хотинське РТП» в новій редакції набуде чинності, в тому числі для акціонерів та Товариства, з дати його державної реєстрації.

Враховуючи викладене вище та вимоги Закону, Голові правління, з урахуванням рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів, розробити детальний план заходів по приведенню діяльності ВАТ «Хотинське РТП» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а також уповноважити Голову правління на виконання вказаного плану заходів з правом приймати відповідні рішення та призначати осіб відповідальних за їх виконання.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 549 907

98,93

«ПРОТИ»

16 840

1,07

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 566 747

100

Вирішили :

а) Привести діяльність ВАТ «Хотинське РТП» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

б) Змінити назву Товариства з Відкрите акціонерне товариство «Хотинське ремонтно-транспортне підприємство» на Публічне акціонерне товариство «Хотинське ремонтно-транспортне підприємство».

в) Доручити Голові правління розробити детальний план заходів по приведенню діяльності ВАТ «Хотинське РТП»у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства». Уповноважити Голову правління на виконання вказаного плану заходів з правом приймати відповідні рішення та призначати осіб відповідальних за їх виконання.

г) Внести зміни до Статуту ВАТ «Хотинське РТП», у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції статуту ПАТ «Хотинське РТП».

ґ) Уповноважити Голову правління підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства.

д) Доручити Голові правління здійснити необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства.

е) Встановити, що Статут Публічного акціонерного товариства «Хотинське ремонтно-транспортне підприємство» в новій редакції набуде чинності, в тому числі для акціонерів та Товариства, з дати його державної реєстрації.


Питання сьоме порядку денного: Про вибори органів управління Товариства.

7.1. 1. Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Доника В.П., який доповів присутнім про те, що у відповідності до Статуту Товариства у новій редакції, затвердженому рішенням цих Загальних зборів були внесені відповідні зміни щодо порядку формування, вимог до членства, терміну повноважень, компетенції органу, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеною новою редакцією Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Відповідно до ч.2 ст.57 вищевказаного Закону, у разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. У звязку з цим, Доник В.П. запропонував Відкликати Спостережну раду ВАТ «Хотинське РТП» у складі Голови Спостережної ради Гончара Василя Вiкторовича, Члена Спостережної ради Яковця Вiктора Едуардовича, Члена Спостережної ради Софяк Валентини Василiвни та встановити, що останнім днем дії повноважень Спостережної ради є день, що передує дню державної реєстрації Статуту ПАТ «Хотинське РТП» в новій редакції.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 549 907

98,93

«ПРОТИ»

16 840

1,07

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 566 747

100

Вирішили:

а) Відкликати Спостережну раду ВАТ «Хотинське РТП» в складі Голови Спостережної ради Гончара Василя Вiкторовича, члена Спостережної ради Яковця Вiктора Едуардовича, члена Спостережної ради Софяк Валентини Василiвни.

б) Встановити, що останнім днем дії повноважень Спостережної ради є день, що передує дню державної реєстрації Статуту ПАТ «Хотинське РТП» в новій редакції.

  1   2   3Схожі:

Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі пат...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Товариства здійснюватиметься з [09: 15] 26 квітня до [09: 45] 26 квітня 2012р за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г
На зборах присутня Гандабура К.І. – представник реєстроутримувача тов"Акціонер"
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "явір" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року
Місце проведення зборів: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Івана Франка, 1, 2-й поверх актовий зал...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ват «Вінницьке підприємство «Облагрохім»
Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради товариства Протокол №2 від 20. 03. 2012 року в складі
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротоколу №20 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд"
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми”Галбуд”, що відбулися 26 квітня 2012 року
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів
Вступне слово Голови загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» (далі ват «Консервний...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів iconПротокол №19 чергових Загальних зборів акціонерів
Ват "ек "Чернівціобленерго" (далі Збори) Голова правління ват "ек "Чернівціобленерго" (далі Товариство) – Команяк Ярослав Ярославович...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів iconІнформація Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів Дата виникнення 28. 05. 2010 Дата публікації 28. 05. 2010 19: 01: 00
Правління ват "Чернівецький хлібокомбінат", повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів товариства, о 11: 00 год....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи