Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів icon

Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів
Скачати 201.49 Kb.
НазваПротокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів
Дата конвертації16.03.2013
Розмір201.49 Kb.
ТипПротокол

Протокол №8

позачергових загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

«Консервний завод «Рогізна»


друге листопада дві тисячі десятого року, м. Чернівці, вул. М.Тореза, 78


Вступне слово Голови загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» (далі ВАТ «Консервний завод «Рогізна», Товариство) Оніщенка Сергія Вікторовича.

Шановні акціонери!

Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Консервний завод «Рогізна» скликані Правлінням Товариства (протокол позачергового засідання Правління № 4 від 20.08.2010р.). Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів ВАТ «Консервний завод "Рогізна" відбулася за місцем проведення зборів (Україна, 58025, м. Чернівці, вул. М.Тореза, 78). Початок реєстрації - о 09:30, закінчення реєстрації - о 10:00.

Для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства, була створена реєстраційна комісія у складі однієї особи - голови комісії Андрусової Галини Петрівни (протокол позачергового засідання Правління № 4 від 20.08.2010р.).

Реєстраційна комісія здійснює реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників, а також визначає кворум загальних зборів акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Андрусова Г.П. доповіла учасникам загальних зборів акціонерів ВАТ "Консервний завод "Рогізна" результати реєстрації станом на 10:00:

  • Всього акціонерів за реєстром - 13 фізичних осіб.

  • Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом – 789 416 штук.

  • Зареєструвались - акціонери (їх представники) 3 фізичних особи.

  • Зареєстровані акціонери володіють акціями у кількості 775 402 шт., що складає 98,2 % від загальної кількості акцій, що мають право приймати участь у голосуванні. (протокол Реєстраційної комісії №1)

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" збори є правомочними і мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Голосування на Загальних зборах здійснюється з використанням іменних бюлетенів по кожному питанню порядку денного окремо (протокол позачергового засідання Правління №4 від 20 серпня 2010 року)

Для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів рішенням правління (протокол позачергового засідання Правління № 4 від 20.08.2010р.) була створена лічильна комісія в складі однієї особи – голови лічильної комісії Карнася Володимира Вікторовича.

З метою забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів акціонерів Правлінням було призначено Оніщенка Сергія Вікторовича - Головою Загальних зборів акціонерів, Андрусову Галину Петрівну - Секретарем Загальних зборів акціонерів (протокол позачергового засідання Правління №4 від 20.08.2010р.).

Голова Загальних зборів акціонерів Оніщенко С.В. оголосив про відкриття Загальних зборів акціонерів ВАТ „Консервний завод "Рогізна".

Голова Загальних зборів акціонерів повідомив присутніх про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів, запропонований Правлінням ВАТ „Консервний завод "Рогізна" (протокол позачергового засідання Правління ВАТ „Консервний завод "Рогізна" № 4 від 20.08.2010р.), був доповнений згідно рішення Правління ВАТ „Консервний завод "Рогізна" (протокол позачергового засідання Правління ВАТ „Консервний завод "Рогізна" №7 від 27.09.2010р.) відповідно до пропозицій наданих акціонером, що володіє більше 10 % акцій Товариства, Петрушко О.В.

Порядок денний, запропонований Правлінням ВАТ „Консервний завод "Рогізна" (протокол позачергового засідання Правління ВАТ „Консервний завод "Рогізна" № 4 від 20 серпня 2010 року), був доведений до відома акціонерів шляхом публікації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Відомості ДКЦПФР» № 171, 16 вересня 2010 р.) та в регіональній газеті, за місцезнаходженням Товариства «Молодий буковинець» № 105 від 17-18 вересня 2010 року, а також персонально надісланий кожному акціонеру поштою або вручений під розпис).

Змінений порядок денний з врахуванням пропозицій акціонера Петрушко О.В., був доведений до відома акціонерів шляхом публікації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку («Відомості ДКЦПФР» № 190 від 13 жовтня 2010 р.) та в регіональній газеті, за місцезнаходженням Товариства «Молодий буковинець» № 115 від 11-12 жовтня 2010 року, а також персонально надісланий кожному акціонеру поштою або вручений під розпис).

Інших пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Консервний завод «Рогізна» не надходило.

Акціонерам була надана можливість попередньо ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань порядку денного за місцезнаходженням ВАТ «Консервний завод «Рогізна» (Україна, 60364, м. Чернівці, вул. М.Тореза, 78), а також, безпосередньо, за місцем проведення Загальних зборів до їх початку.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосив порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів ВАТ «Консервний завод «Рогізна»

Порядок денний:

1.Про форму існування акцій.

2.Про зміну типу товариства.

3.Про внесення змін до Статуту товариства.

4. Про відкликання Ревізійної комісії.

5. Про обрання Ревізора.

6. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень товариства


Розгляд питань

Питання перше порядку денного:

Про форму існування акцій.

Оніщенко С.В. доповів про зміни у законодавстві України, відповідно до яких у ВАТ «Консервний завод «Рогізна» виникає необхідність прийняття рішення щодо переведення в бездокументарну форму існування простих іменних цінних паперів ВАТ «Консервний завод «Рогізна», випущених в документарній формі існування (дематеріалізацію). Дана пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, Голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумки голосування:


Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

775402

100

«ПРОТИ»

0

0

Не голосували

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО:

775402

100

Вирішили:

а) Перевести в бездокументарну форму існування прості іменні цінні папери ВАТ «Консервний завод «Рогізна», випущені у документарній формі існування та затвердити рішення про де матеріалізацію.

^ 1. Реквізити ВАТ «Консервний завод «Рогізна»:

Повне найменування Товариства: Відкрите акціонерне товариство «Консервний завод «Рогізна»;

Після реєстрації статуту Товариства в новій редакції повне найменування Товариства -^ Приватне акціонерне товариство «Консервний завод «Рогізна»;

Скорочене найменування товариства: ВАТ „ Консервний завод «Рогізна»;

Після реєстрації статуту товариства в новій редакції скорочене найменування Товариства - ^ ПрАТ „ Консервний завод «Рогізна ".

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства: 14261477;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію товариства (станом на дату проведення загальних зборів акціонерів):

- серія АВ №352593, номер запису: 10381200000000313,

- дата проведення держаної реєстрації - 18.08.1998 р,

- свідоцтво видане: Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради;

дані свідоцтва про державну реєстрацію товариства будуть змінені у зв'язку зі зміною найменування товариства відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства" та отриманням нового свідоцтва;

Місцезнаходження товариства згідно з реєстраційними документами: ^ 58025, Україна, , м. Чернівці, вул. М.Тореза, 78.

Адреса для поштових повідомлень: 58025, Україна, , м. Чернівці, вул. М.Тореза, 78.

Телефон: +38 0372 56-01-34

Перелік посадових осіб товариства, які мають право діяти від його імені без доручення: Оніщенко Сергій Вікторович - Голова Правління Товариства.

^ 2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (із зазначенням типу): акції прості, іменні;

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:

- дата реєстрації випуску цінних паперів Товариства - ^ 02 жовтня 1998 року,

- орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів Товариства: Чернівецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

  • реєстраційний номер випуску цінних паперів Товариства - 83/25/1/98;

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів Товариства – не отримували;

Номінальна вартість акції даного випуску - 0,25 гривень;

Кількість випущених акцій даного випуску – 789 416 штук;

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 197 354,00 гривень.

^ 3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо
якого прийнято рішення про дематеріалізацію:


Найменування - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30370711

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

- серія А00 №020227, номер запису 10741050001010655,

- дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 р.,

- орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

Місцезнаходження - ^ 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3.

Телефони контактної особи -(044) 279-10-78;


Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №189650, видана 19.09.2006 р., строк дії: 19.02.2006 р. – 19.09.2016 р.

^ 4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР»;

Місцезнаходження - 01013, м. Київ, вул. Промислова,1, корпус А;

Телефони контактної особи – ( 044) 3901607; (044) 3901608;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 34045290 ;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

- серія АО1 481321, номер запису 1 069 107 0010 006433,

- дата проведення державної реєстрації юридичної особи 31.01.2006 р.,

- орган, що видав свідоцтво Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної

діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігана цінних паперів- Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 533860, видана 26.04.2010 р., строк дії: 26.04.2010р. – 26.04.2015 р.

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах Товариства - 775402 , що складає 98,2 % від загальної кількості голосів;

6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій Товариства - ^ 775402, що складає 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах ;

7. Датою припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства є

^ 21 січня 2011 року.

б) Доручити Голові Правління ВАТ «Консервний завод «Рогізна» здійснити в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів документарної форми випуску на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі існування;

в) Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ «Консервний завод «Рогізна» у бездокументарній формі – Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

г) Доручити Голові Правління ВАТ «Консервний завод «Рогізна» укласти договір про обслуговування емісії (та інші необхідні договори) з обраним депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується та забезпечити депонування глобального сертифікату випуску акцій, що дематеріалізується;

ґ) Зберігачем цінних паперів товариства обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР», та затвердити умови договору із ним.

д) Доручити Голові Правління товариства укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій (та інші необхідні договори) із обраним зберігачем та забезпечити відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується та зарахування на них акцій.

е) Визначити датою припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів та припинення (розірвання) договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між ВАТ «Консервний завод «Рогізна» та реєстроутримувачем – ВАТ «ФК «Укрнафтогаз», 21 січня 2011 року.

є) Голові правління забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском та забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до зберігача.

ж) Уповноважити правління на внесення змін щодо дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів та дати припинення (розірвання) договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, у разі виникнення форс-мажорних обставин.

з) Здійснити, не пізніше 10 календарних днів з дати прийняття рішення про дематеріалізацію, персональне повідомлення акціонерів ВАТ «Консервний завод «Рогізна» про переведення в бездокументарну форму існування простих іменних цінних паперів ВАТ «Консервний завод «Рогізна», випущених в документарній формі існування листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, крім того, опублікувати повідомлення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

и) Доручити Голові Правління опублікувати в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про дематеріалізацію та повідомити про це персонально кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів, випуску, що дематеріалізується, листом з описом вкладення та повідомленням про вручення , а також здійснювати інші дії, необхідні для проведення процедури дематеріалізації випуску акцій Товариства.


Питання друге порядку денного:

2.Про зміну типу товариства.

Оніщенко С.В. доповів про те, що 30.04.2009 року набув чинності Закон України „Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-УІ (далі - Закон). Оніщенко С.В. звернув увагу акціонерів на нові правила діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів та на основні вимоги Закону.

Оніщенко С.В. зазначив, що відповідно до Закону, у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів, ВАТ «Консервний завод «Рогізна» повинне внести зміни до Статуту Товариства, в тому числі й ті, що передбачатимуть зміну найменування Товариства. В цьому випадку, зважаючи на чисельність акціонерів (менше 100 осіб) пропонується трансформувати Відкрите акціонерне товариство «Консервний завод «Рогізна» у Приватне акціонерне товариство «Консервний завод «Рогізна» (далі ПрАТ «Консервний завод «Рогізна»).

Враховуючи викладене вище та вимоги Закону, виконавчому органу, з урахуванням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів, розробити детальний план заходів по приведенню діяльності ВАТ «Консервний завод «Рогізна» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а також уповноважити виконавчий орган на виконання вказаного плану заходів з правом приймати відповідні рішення та призначати осіб відповідальних за їх виконання.

Дана пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Відповідно до протоколу Лічильної комісії, Голова Загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування:


Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

775402

100

«ПРОТИ»

0

0

Не голосували

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО:

775402

100

Вирішили:

а) Привести діяльність ВАТ «Консервний завод «Рогізна» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.

б) Змінити найменування товариства із Відкрите акціонерне товариство «Консервний завод «Рогізна» на Приватне акціонерне товариство «Консервний завод «Рогізна».

в) Доручити виконавчому органу розробити детальний план заходів по приведенню діяльності ВАТ «Консервний завод «Рогізна» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI. Уповноважити виконавчий орган на виконання вказаного плану заходів з правом приймати відповідні рішення та призначати осіб відповідальних за їх виконання.


Питання третє порядку денного:

Про внесення змін до Статуту товариства.

Оніщенко С.В. оголосив пропозицію про внесення змін до Статуту ВАТ «Консервний завод «Рогізна», у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна». Згідно Закону, пропонується в новій редакції Статуту Спостережну раду Товариства перейменувати в Наглядову раду. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» в новій редакції набуде чинності, в тому числі для акціонерів та Товариства, з дати його державної реєстрації.

Дана пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Відповідно до протоколу Лічильної комісії, Голова загальних зборів акціонерів
повідомив про підсумок голосування:


Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

775402

100

«ПРОТИ»

0

0

Не голосували

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО:

775402

100

Вирішили:

а) Внести зміни до Статуту ВАТ «Консервний завод «Рогізна», у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна».

б) Перейменувати Спостережну раду Товариства в Наглядову раду.

в) Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства.

г) Установити, що Статут Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» в новій редакції набуде чинності, в тому числі для акціонерів та Товариства, з дати його державної реєстрації.

Питання четверте порядку денного:

Про відкликання Ревізійної комісії.

Оніщенко С.В. виступив з інформацією про те, що згідно Закону «Про акціонерні товариства» в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників акцій товариства до 100 осіб запроваджується посада ревізора (або обирається ревізійна комісія). Тому, беручи до уваги чисельність акціонерів (менше 100 осіб) та положення Статуту Приватного акціонерного товариства „Консервний завод «Рогізна" пропонується відкликати членів та голову ревізійної комісії Товариства у повному складі. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» в новій редакції.

Дана пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

Відповідно до протоколу Лічильної, Голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування:


Підсумок голосування:

^ КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ

акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

775402

100

«ПРОТИ»

0

0

Не голосували

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО:

775402

100

Вирішили:

а) Відкликати голову та членів Ревізійної комісії у повному складі.

б) Встановити, що останнім днем дії повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства є день, що передує дню державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» в новій редакції.


Питання п’яте порядку денного

Про обрання Ревізора.

Оніщенко С.В. доповів, що зважаючи на рішення прийняті при розгляді питання 4 Порядку денного загальних зборів акціонерів та відповідно до положень Статуту Приватного акціонерного товариства „Консервний завод «Рогізна" органом, який перевірятиме фінансово-господарську діяльність Товариства є Ревізор.

Петрушко О.В.(за дорученням Березовський Д.Д.), яка є акціонером Товариства, була внесена пропозиція обрати Ревізором наступну особу: Савчук Марину Дмитрівну, (паспорт серія КР №198793, виданий 26.06.1997р. Сторожинецьким ВР УМВС України в Чернівецькій обл., місце проживання: с. Кам’яна Сторожинецького р-ну Чернівецької обл .).

Зазначена особа не заперечує проти її обрання Ревізором Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна».

Савчук Марині Дмитрівні приступити до виконання обов'язків Ревізора Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна»з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» у новій редакції.

Інших пропозиції від акціонерів не надходило.

Дана пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Відповідно до протоколу Лічильної, Голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування:


Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

775402

100

«ПРОТИ»

0

0

Не голосували

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО.

775402

100

Вирішили:

а) Обрати Ревізором Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» Савчук Марину Дмитрівну.

б) Приступити Савчук Марині Дмитрівні до виконання обов'язків Ревізора Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» в новій редакції.


Питання шосте порядку денного:

Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень товариства

Оніщенко С.В. довів до відома присутніх про необхідність затвердження внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, а саме: положення про Загальні збори, положення про Наглядову раду, положення про Правління, положення про Ревізора.

Дана пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Відповідно до протоколу Лічильної комісії, Голова загальних зборів акціонерів
повідомив про підсумок голосування:


Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

775402

100

«ПРОТИ»

0

0

Не голосували

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО:

775402

100

Вирішили:

а) Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Консервний завод «Рогізна» у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, а саме: положення про Загальні збори, положення про Наглядову раду, положення про Правління, положення про Ревізора.

б) Установити, що внутрішні положення «Консервний завод «Рогізна» набувають чинності, з дати державної реєстрації Статуту приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» в новій редакції.

Голова загальних зборів акціонерів Оніщенко С.В. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулося голосування та були прийняті рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Зауважень щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів Оніщенко С.В. оголосив загальні збори акціонерів закритими.


Голова Загальних зборів акціонерів Оніщенко С.В.


Секретар Загальних зборів акціонерів Андрусова Г.П.


М.П.
Голова загальних зборів акціонерів


Секретар загальних зборів акціонерів


Сторінка зСхожі:

Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів iconПротоколу №19 Позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд"
Позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми”Галбуд”, що відбулися 05 серпня 2011 року
Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ват...
Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі пат...
Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Товариства здійснюватиметься з [09: 15] 26 квітня до [09: 45] 26 квітня 2012р за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів...
Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів iconІнформація Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів Дата виникнення 08. 10. 2012 Дата публікації 08. 10. 2012 09: 15: 11
Публічне акціонерне товариство "Чернівецький хлібокомбінат" повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства,...
Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів iconПідсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 17. 04. 2013 р
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів пат «ек «чернівціобленерго» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної...
Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів iconПротокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г
На зборах присутня Гандабура К.І. – представник реєстроутримувача тов"Акціонер"
Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів iconПідсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів пат «енергопостачальна компанія «чернівціобленерго», які відбулись 20. 03. 2012 р
Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів пат «ек «Чернівціобленерго», припинення повноважень лічильної комісії пат «ек...
Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів iconПротокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "явір" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року
Місце проведення зборів: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Івана Франка, 1, 2-й поверх актовий зал...
Протокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів iconПротоколу №20 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд"
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми”Галбуд”, що відбулися 26 квітня 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи