Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства icon

Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
НазваПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Дата конвертації19.10.2013
Розмір109 Kb.
ТипПротокол


Протокол №1

чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Хотинське ремонтно-транспортне підприємство»


Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2012 року.


Час початку реєстрації акціонерів - 1000 годин.

Час закінчення реєстрації акціонерів - 1045 годин.

Час початку проведення загальних зборів акціонерів - 1100 годин.


Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ПАТ «Хотинське РТП», кабінет голови правління.


Перелік акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів, складений за даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 18 квітня 2012 р.


На момент складання переліку акціонерів, які мають права на участь в загальних зборах акціонерів, Статутний капітал Товариства становив 616 380,00 грн., який поділено на 2 465 520 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Всі акції Товариства розміщені.


Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – ^ 271 особа, які володіють 2 465 520 шт. акцій (голосів), що складає 100 % від загального числа голосуючих акцій Товариства.


Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах проведена реєстраційною комісією, створеною відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 01 березня 2012р.) у складі 2 осіб:

Голова реєстраційної комісії – Залевський Вячеслав Васильович;

Члени реєстраційної комісії - Доник Сергій Васильович.


Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися фізичні особи в кількості ^ 15 осіб, які володіють 1 548 267 шт. акцій (голосів) Товариства, що складає 62,8 % від загального числа голосуючих акцій (додаток до протоколу №1).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" збори є правомочними і мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.


Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Голосування на загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів.


Порядок денний:

1. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання членів лічильної комісії.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2011 р. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про роботу за 2011р. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011р. 
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011р. Визначення порядку покриття збитків за підсумками 2011р. 

7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2012 рік.


^ Розгляд питань

Питання перше порядку денного: Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів,

Слухали: Голову Правління Доника Василя Петровича, який запропонував учасникам Загальних зборів обрати головою зборів – Доника Василя Петровича, секретарем зборів – Подрю Майю Василівну, Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 548 267

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 548 267

100

Вирішили:

а). Головою зборів обрати Доника Василя Петровича;

б). Секретарем зборів обрати Подрю Майю Василівну;


Питання друге порядку денного: Про обрання членів лічильної комісії

Слухали: Голову Правління Доника Василя Петровича, який запропонував учасникам Загальних зборів обрати лічильну комісію, для підрахунку голосів та визначення результатів голосування на цих Загальних зборах у складі 3 (трьох осіб): Тодеріко Олександра Михайловича, Галичанської Валентини Микитівни та Палагнюка Дмитра Віталійовича.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 548 267

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 548 267

100


Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі: Тодеріко Олександра Михайловича, Галичанської Валентини Микитівни, Палагнюка Дмитра Віталійовича.


^ Питання третє порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2011р. 

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Доника В.П. з доповіддю про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Доник В.П. доповів про необхідність розгляду та затвердження Загальними зборами акціонерів звіту Правління про результати діяльності ПАТ “Хотинське РТП” за 2011 фінансовий рік.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 548 267

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 548 267

100

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2011 рік. 


Питання четверте порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про роботу за 2011р. 

Слухали: Голову Наглядової ради Доника Сергія Васильовича, який виступив з інформацією про роботу Наглядової ради ПАТ «Хотинське РТП» у 2011 році.

Доник С.В. повідомив про необхідність розгляду та затвердження Загальним зборами акціонерів звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 548 267

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 548 267

100

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.


Питання пяте порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 р. 

Слухали: Голову Ревізійної комісії Доник Наталію Іванівну, яка виступила з інформацією про роботу Ревізійної комісії ПАТ «Хотинське РТП» у 2011 році.

Доник Н.І. повідомила про необхідність розгляду та затвердження Загальним зборами акціонерів звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 548 267

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 548 267

100

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.


^ Питання шосте порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011р. Визначення порядку покриття збитків за підсумками 2011 р.

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Доника В.П., який доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та зачитав з річного звіту ПАТ «Хотинське РТП» основні результати діяльності.

Доник В.П. повідомив, що за підсумками роботи за 2011 рік Товариства отримало збиток у розмірі 262,8 тис. грн.

Доник В.П. запропонував на розгляд зборів розроблений Правлінням Товариства план покриття збитків з метою покращення фінансового стану Товариства та отримання прибутку.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 548 267

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 548 267

100

Вирішили :

а). Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік.

б). Затвердити план покриття збитків за 2011 рік..


Питання сьоме порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2012 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Доника В.П. запропонував на розгляд акціонерів основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Дана пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

1 548 267

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Недійсних бюлетенів

0

0

ВСЬОГО

1 548 267

100

Вирішили: Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2012 рік.


Голова загальних зборів акціонерів Доник В.П. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулося голосування та були прийняті рішення.

Зауважень щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів Доник В.П. оголосив загальні збори акціонерів закритими.


Голова зборів,

голова правління _________________ Доник В.П.


Секретар зборів _________________ Подря М.В.

Схожі:

Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства iconПротоколу №20 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд"
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми”Галбуд”, що відбулися 26 квітня 2012 року
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства iconПротокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "явір" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року
Місце проведення зборів: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Івана Франка, 1, 2-й поверх актовий зал...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства iconПротоколу №19 Позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд"
Позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми”Галбуд”, що відбулися 05 серпня 2011 року
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства iconПротокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г
На зборах присутня Гандабура К.І. – представник реєстроутримувача тов"Акціонер"
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства iconПротокол №1 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Агроспецмонтаж»
Вступне слово Голови правління Закритого акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» (далі зат «Агроспецмонтаж», Товариство) Поповича...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства iconПротокол №16 Голова Загальних зборів акціонерів
Генеральний директор Публічного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3» (далі Товариство) здійснює керівництво...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Товариства здійснюватиметься з [09: 15] 26 квітня до [09: 45] 26 квітня 2012р за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства icon2. правовий статус загальних зборів
Положення про загальні збори акціонерів публічного відкритого акціонерного товариства фірми “Галбуд”(далі Положення)розроблено відповідно...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства iconПротокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів
Вступне слово Голови загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» (далі ват «Консервний...
Протокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ват...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи