Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт icon

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт
НазваВисновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт
Сторінка1/4
Дата конвертації21.03.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4Чернівецька санітарно-епідеміологічна служба області видає документи дозвільного характеру суб’єктам господарювання відповідно до Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». Налагоджена співпраця з усіма дозвільними центрами області. Фахівці санепідслужби готують наступні документи дозвільного характеру:

 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт,

 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нормативну документацію,

 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, сировину, обладнання тощо вітчизняного та закордонного виробництва,

 • експлуатаційний дозвіл,

 • дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,

 • погодження надання дозволу на виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин.Видача документів дозвільного характеру передбачена Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про атмосферне повітря» і приведена у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Документи дозвільного характеру суб’єктам господарювання видаються через дозвільні центри за принципом «єдиного вікна». Видача цих документів здійснюється виключно в приміщеннях дозвільних центрів. Забороняється видача документів дозвільного характеру поза межами дозвільних центрів.


В усіх закладах санітарно-епідеміологічної служби області видані накази головних лікарів про призначення відповідальних осіб у дозвільних центрах області. Відповідно до графіків роботи, погоджених з районними державними адміністраціями та Чернівецькою міською радою, представники районних та міської санітарно-епідеміологічних станцій беруть участь у діяльності дозвільних центрів. Згідно наказу Чернівецької обласної санітарно-епідеміологічної станції від 19.11.2008 р. № 92 відповідальною особою по взаємодії з адміністраторами дозвільних центрів області призначено заступника головного лікаря Клімчук Н. Я.


Підготовка документів дозвільного характеру здійснюється експертним підрозділом Чернівецької обласної санітарно-епідеміологічної станції.


Експертний підрозділ

Чернівецької обласної санітарно-епідеміологічної станції


Керівник експертного підрозділу

заступник головного лікаря

Клімчук Наталя Ярославівна, тел. 527592


Заступник керівника експертного підрозділу

завідувач санітарно-гігієнічним відділом

Приймак Володимир Іванович, тел. 51154


Секретар експертного підрозділу –

завідувачка лабораторією ЕМП та інших фізичних факторів

Лупашко Людмила Василівна, тел. 583143.


Фахівці Чернівецької обласної та міської санепідстанцій надають консультації щодо видачі документів дозвільного характеру, приймають заяви від суб’єктів господарювання у приміщенні Дозвільного центру Чернівецької міської ради.


Дозвільний центр Чернівецької міської ради

м. Чернівці вул. Б. Хмельницького, 64 А

І поверх, кабінет № 106, 108

Державні адміністратори: Павлюк Ганна Іванівна тел. 526536,

Реуцька Олена Геннадіївна, тел. 578680;

Графік роботи: понеділок – четвер - 9.00 – 18.00

п’ятниця - 9.00 – 17.00

субота, неділя – вихідні

Представники обласної санепідстанції (кабінет 103):

Якубовська Ганна Олександрівна або

Лупашко Людмила Василівна

Графік роботи: понеділок – п’ятниця - 9.00 – 13.00

субота, неділя – вихідні

Представники міської санепідстанції (кабінет 103):

понеділок – Гордій Юрій Васильович,

вівторок – Адажій Віктор Васильович,

середа – Кудрявцев Юрій Валентинович,

четвер – Балахтар Руслан Дмитрович,

п’ятниця –Антоняк Олександр Васильович.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця - 15.00 – 17.00

субота, неділя – вихідні


Якщо Ви суб’єкт господарювання і Вам необхідно отримати один з вищевказаних документів дозвільного характеру, то Ви повинні звернутися до державного адміністратора або представника санепідстанції із заявою та відповідним пакетом документів.

Інформацію про супровідні до заяви документи, терміни розгляду Вашої заяви та підготовки документа дозвільного характеру, термін дії документа тощо Ви маєте змогу дізнатися з форм регламенту на той чи інший документ.


Зразок заяви

^ Головному лікареві

Чернівецької обласної

санепідстанції

Гопко Н. В.

Заявник _________________________________________

_________________________________________________

(ПІБ підприємця, приватної особи; назва фірми, організації)

адреса___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

свідоцтво про держреєстрацію: __________________________________________________________________________________________________

(номер та дата видачі)
ЗАЯВА

Прошу Вас _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ 2011р. _____________

дата підпис


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва

від 03.07.290 № 116


П О Г О Д Ж Е Н О З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Секретар Чернівецького _Головний державний санітарний _ міського голови ______ _лікар Чернівецької області________

Михайлішин В. М._____ ________Гопко Н. В.______________ (ПІБ міського голови) (ПІБ та посада керівника місцевого дозвільного органу)

__________________________ _______________________________

(підпис) (підпис)

МП МП

«____» «___________» 2011 р. «____» «___________» 2011 р.


Голова ліквідаційної комісії_

представництва Державного

комітету України з питань__

регуляторної політики у____

Чернівецькій області______

Малярчук М. А._______

__________________________

(підпис)

МП

«____» «___________» 2011 р.

^ Форма регламенту

(інформаційної картки)


_____ Погодження проекту відведення земельної ділянки _______

(назва документа дозвільного характеру)


^ Чернівецька обласна санітарно-епідеміологічна станці_________________

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


1

Найменування дозвільного центру, в якому здійнюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр

Чернівецької міської ради

2

Місцезнаходження доз-вільного центру

м. Чернівці вул. Б. Хмельницького, 64А

3

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

понеділок –четвер : з 9 год. до 18 год.,

п’ятниця: з 9 год. до 17 год.

4

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних , за видачу до-кумента дозвільного характер-ру

державний адміністратор (сектор містобудування, архітектури та земельних відносин) – Павлюк Ганна Іванівна, телефон – 526536;

державний адміністратор (сектор економічної діяльності) – Реуцька Олена Геннадіївна, телефон – 578680;

державний адміністратор (сектор житлово-комунального господарства) – Ботук Сергій Миколайович, телефон – 578684.

^ Чернівецька обласна санітарно-епідеміологічна станція 58000, м.Чернівці, вул.Митрополита Гакмана,7; телефон (0372) 55-16-17, факс 55-34-49, e-mail: cherses@sacura.net,

інтернет-сторінка: www.cherses.cv.ua

відповідальні особи – завідувачка лабораторією ЕМП та інших фізичних факторів, секретар експертного підрозділу облСЕС Лупашко Людмила Василівна, помічник лікаря-гігієніста Якубовська Анна Олександрівна, телефон 583-143

5

Нормативно-правові акти, якими регламентується вида-ча документа дозвільного ха-рактеру:
5.1

Закони України (назва, части-на, стаття)

Земельний кодекс України

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-ІV.

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 р. (із змінами) , ст.. 11,15

Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 400/2011 “Про Положення про державну санітарно – епідеміологічну службу України”.

5.2

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Постанова КМУ від 21.05.2009 р. № 526 «Про захо-ди щодо упорядкування видачі документів дозвіль-ного характеру у сфері господарської діяльності»

Постанова КМУ від 22.06.1999 р. № 1109 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ від 19.08.2002 р. №1217, від 04.09.2003 р. №1402) “Про затвердження положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні” п.4, 7.2. Постанова КМУ від 23.12.2009 р. № 1420 «Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України»

5.3

Акти центральних органів (назва, дата та номер, пункт)

Наказ Державного комітету України з питань регу-ляторної політики та підприємництва від 05.12. 2005 р. № 116 « Про затвердження Типового поло-ження про адміністратора та порядок його взаємо-дії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеці-ально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності».

Наказ МОЗ України від 11.07.2000 р. № 160 “Ме-дична облікова документація, що використовується в санітарно-профілактичних закладах”.

5.4

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)-------

6

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1) Заява приватного підприємця або власника підприємства.

2) Копія свідоцтва про державну реєстрацію або статуту підприємства з переліком видів діяльності.

3) Копія рішення місцевих органів влади про виділення земельної ділянки, приміщень тощо (по потребі).

4) Технічні умови всіх зацікавлених служб.

5) Кадастровий план

5) Викопіровка з генерального плану населеного пункту.

6) Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

7) Комісійний акт відводу земельної ділянки.

8) Документ про оплату за надані послуги.

7

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно
У разі платності:
7.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту )
7.2

Розмір плати
7.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати
8

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом трьох тижнів

згідно Земельного кодексу України

9

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

 1. Відсутність повного пакету документів, наданих замовником.

 2. Виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей

 3. Відсутність уповноважень особи документа, який підтверджує його право на здійснення юридичних дій стосовно отримання документів дозвільного характеру.

 4. Недотримання вимог нормативно-правових або відомчих актів, державних норм у документації, наданої заявником.

5) Невідповідність об’єкта санітарним нормам

та правилам згідно заявленого

функціонального призначення об’єкта.

10

Строк дії документа дозвіль-ного характеру (необмеженість строку дії)

3 роки

11

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Радіологічні заміри

12

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Платно
У разі платності:
12.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити норматив-но-правового акту )

Оплата здійснюється згідно постанови КМУ від 27.08.2003р. № 1351 “Тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітар-но-епідеміологічної служби” (із змінами, внесени-ми згідно з постановою КМУ №662 від 11.05.2006)

12.2

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)12.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

р/р 31256272210068

у ГУДКУ в Чернівецькій області м. Чернівці

МФО 856135

Код ЄДРПОУ 02005906ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва

від 03.07.290 № 116


П О Г О Д Ж Е Н О З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Секретар Чернівецької_ Головний державний санітарний_ міської ради___________ ___лікар Чернівецької області_____

Михайлішин В. М.____ ___________Гопко Н. В___________

__________________________ _______________________________

(підпис) (підпис)

«____» «___________» 2011 р. «____» «___________» 2011 р.


Голова ліквідаційної комісії_

представництва Державного

комітету України з питань__

регуляторної політики у____

Чернівецькій області______

Малярчук М. А._______

__________________________

(підпис)

МП

«____» «___________» 2011 р.


^ Форма регламенту

(інформаційної картки)


Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нормативно-технічну документацію__________________________________

(назва документа дозвільного характеру)


^ Чернівецька обласна санітарно-епідеміологічна державна станці____

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


1

Найменування дозвільного центру, в якому здійнюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр

Чернівецької міської ради

2

Місцезнаходження доз-вільного центру

м. Чернівці вул. Б. Хмельницького, 64А

3

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

понеділок –четвер : з 9 год. до 18 год.,

п’ятниця: з 9 год. до 17 год.

4

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних , за видачу до-кумента дозвільного характер-ру

державний адміністратор (сектор містобудування, архітектури та земельних відносин) – Павлюк Ганна Іванівна, телефон – 526536;

державний адміністратор (сектор економічної діяльності) – Реуцька Олена Геннадіївна, телефон – 578680;

державний адміністратор (сектор житлово-комунального господарства) – Ботук Сергій Миколайович, телефон – 578684.

^ Чернівецька обласна санітарно-епідеміологічна станція: 58000, м.Чернівці, вул.Митрополита Гакмана,7; телефон (0372) 55-16-17, факс 55-34-49, e-mail: cherses@sacura.net,

інтернет-сторінка: www.cherses.cv.ua

відповідальні особи – завідувачка лабораторією ЕМП та інших фізичних факторів, секретар експертного підрозділу облСЕС Лупашко Людмила Василівна, помічник лікаря-гігієніста Якубовська Анна Олександрівна, телефон 583-143

5

Нормативно-правові акти, якими регламентується вида-ча документа дозвільного ха-рактеру:
5.1

Закони України (назва, части-на, стаття)

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-ІV (із змінами).

Закон України «Про перелік документів дозвіль-ного характеру у сфері господарської діяльності»

Ст.10,11,12,14 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен-ня” від 24.02.1994р. (із змінами) .

Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 400/2011 “Про Положення про державну санітарно – епідеміологічну службу України”.

5.2

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

Постанова КМУ від 21.05.2009 р. № 526 «Про захо-ди щодо упорядкування видачі документів дозвіль-ного характеру у сфері господарської діяльності»

Постанова КМУ від 22.06.1999р. №1109 (із зміна-ми, внесеними згідно з Постановами КМУ від 19.08.2002 р. №1217, від 04.09.2003 р. №1402) “Про затвердження положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні” п.4, 7.2

5.3

Акти центральних органів (назва, дата та номер, пункт)

Наказ Державного комітету України з питань регу-ляторної політики та підприємництва від 05.12. 2005 р. № 116 « Про затвердження Типового поло-ження про адміністратора та порядок його взаємо-дії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеці-ально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

Наказ МОЗ України від 09.10.2000.р № 247 “Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи” та зміни до нього згідно наказу МОЗ України від 14.03.2006р. №120

5.4

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)-------

6

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

 1. Заява приватного підприємця або власника підприємства.

 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності або статуту підприємства з переліком видів діяльності.

 3. Проект документа.

4) Документ про оплату за надані послуги.

7

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно
У разі платності:
7.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту )
7.2

Розмір плати
7.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати
8

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 10 робочих днів з дати надходження документів до виконавців експертизи.

9

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

 1. Відсутність повного пакету документів, наданих замовником.

 2. Виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

 3. Відсутність уповноважень особи документа, який підтверджує його право на здійснення юридичних дій стосовно отримання документів дозвільного характеру.

10

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Строк чинності технічних умов на харчові продук-ти та продовольчу сировину встановлюють не біль-ше ніж на 5 років. Для інших видів продукції мож-ливий необмежений строк чинності. В окремих ви-падках, обмеження строку чинності встановлюють, за потреби, погодивши це із замовником (спожива-чем), або на письмово обґрунтовану вимогу органу держнагляду.

11

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Необхідності немає

12

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

---------
У разі платності:
12.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити норматив-но-правового акту )

---------

12.2

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

---------

12.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати
13

Примітки


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва

від 03.07.290 № 116

  1   2   3   4Схожі:

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconРозмір плати (за висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нормативний документ)
Пдв за комплексне вивчення документів та підготовку проекту висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconРозрахунковий рахунок для внесення плати дз «Санітарно епідеміологічна станція на Львівській залізниці»
Пдв за комплексне вивчення документів та підготовку проекту висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconСтатут бердянської районної санітарно-епідеміологічної станції смт. Андріївна Бердянського р-ну Запорізької області
Бердянська районна санітарно-епідеміологічна станція (далі –Бердянська рай сес) є закладом санітарно-профілактичного профілю І входить...
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconРозмір плати 200,00 грн. (без пдв) за комплексне вивчення документів та підготовку проекту висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Розрахунковий рахунок для внесення плати
Розмір плати 200,00 грн. (без пдв) за комплексне вивчення документів та підготовку проекту висновку державної санітарно-епідеміологічної...
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1176
Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” прошу видати висновок державної санітарно-епідеміологічної...
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconРозпорядження №215 03 жовтня 2011 р. Про відзначення з нагоди Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби нагородити Почесною грамотою Чернівецької обласної ради
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconМіністерство охорони здоров'я україни
Про порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та надання послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного...
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1176
Відповідно до статті 7 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” прошу видати висновок державної санепідекспертизи...
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1176
Відповідно до статті 7 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” прошу видати висновок державної санепідекспертизи...
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт iconПро затвердження інструкції про взаємодію та розмежування функцій установ І закладів державної санітарно-епідеміологічної служби та центрів з профілактики та боротьби зі снідом з питань запобігання поширенню віл-інфекції/сніду
Тою підвищення ефективності та виключення дублювання діяльності центрів з профілактики та боротьби зі снідом та установ І закладів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи