Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник icon

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"; „Про відходи"; „Про житлово-комунальні послуги" Розробник
Скачати 164.79 Kb.
НазваЗакон України „Про охорону навколишнього природного середовища"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"; „Про відходи"; „Про житлово-комунальні послуги" Розробник
Дата конвертації19.10.2013
Розмір164.79 Kb.
ТипЗакон


Затверджено

Рішенням сесії районної ради

від 05 березня 2013 р

229-12/2013ПРОГРАМА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ЗАСТАВНІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА ПЕРІОД

З 2013 ДО 2018 РОКУ


м. Заставна - 2013 р.

1.1 Загальна характеристика

« Програми поводження з твердими побутовими відходами на період з 2013 до 2018 року»


Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

^ Підстава для розробки

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”; „Про відходи”; „Про житлово-комунальні послуги”

Розробник

Управління економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації

^ Відповідальний виконавець Програми

Управління економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації

^ Учасники Програми

Управління економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, комунальні та приватні підприємства району

^ Мета та завдання

Координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

^ Термін реалізації


2013 – 2018 рр.

Джерела фінансування

Кошти фонду охорони навколишнього природнього середовища, місцевого бюджету, кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

^ Загальний обсяг фінансових ресурсів з них кошти (тис. грн.):3537,0


держбюджету

-

^ Місцевого бюджету


962,0 тис. грн.

Інші, з них:

кошти фонду охорони навколишнього середовища


2575,0 тис. грн.


860,0 тис. грн.

кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами1715,0 тис. грн.

^ Очікувані результати

З виконанням заходів Програми покращится санітарний та екологічний стан населених пунктів, забезпечиться дотримання вимог законів України: “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення“, “Про охорону навколишнього природного середовища“,

“Про відходи“.^ 1.2 Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Зменшити обсяги утворення відходів та захоронення їх на звалищах, збільшити використання ресурсно-цінних компонентів твердих побутових відходів, впровадити новітні технології і сучасні та ефективні засоби механізації, відрегулювати тарифи та підвищити рентабельність і ефективність виробничої діяльності, покращити якість і розширити обсяги надання послуг, впровадити систему моніторингу поводження з твердими побутовими відходами та покращити облік і звітність, зменшити негативний вплив твердими побутовими відходами на довкілля і здоров'я населення.


^ 1.3 Мета Програми Метою даної програми є координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

^ 1.4 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, терміни виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на період з 2013 до 2018 року:

Шляхи розв’язання проблеми визначаються наступним чином:

- здійснення контролю за утворенням твердих побутових відходів, їх збиранням, транспортуванням, зберіганням, обробленням, утилізацією, видаленням, знешкодженням і захороненням та нагляд за місцями видалення;

 • впорядкування сміттєзвалищ ;

 • зменшення обсягів захоронення на них відходів ;

 • впровадження засобів механізації сучасного рівня ;

 • оновлення парків сміттєвозних машин ;

 • впровадження контейнерного господарства ;

Виконання Програми здійснюється управлінням економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації.

Програма буде реалізовуватись на період до 2018 року по основних напрямах:

 • оновлення нормативно-правової бази; забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій і технічного переоснащення; забезпечення проведення моніторингу сфери побутових відходів:

 • здійснення заходів програми: оновлення обладнання; забезпечення належного санітарного стану населених пунктів; перетворення сфери поводження з побутовими відходами на рентабельну підгалузь житлово-комунального господарства

^ 1.5 Основні завдання та результативні показники програми:

 • зменшити обсяги утворення відходів та захоронення їх на полігонах і звалищах;

 • збільшити використання ресурсно-цінних компонентів твердих побутових відходів;

 • впровадити новітні технології і сучасні та ефективні засоби механізації;

 • відрегулювати тарифи та підвищити рентабельність і ефективність виробничої діяльності;

 • покращити якість і розширити обсяги надання послуг;

 • впровадити систему моніторингу поводження з твердими побутовими відходами та покращити облік і звітність;

 • зменшити негативний вплив твердими побутовими відходами на довкілля і здоров'я населення.

Реалізація Програми покращить:

 • санітарний та екологічний стан населених пунктів;

 • забезпечиться дотримання вимог законів України: “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“.^ Ресурсне забезпечення Програми поводження з твердими побутовими відходами на період з 2013 до 2018 року

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2013 рік


2014

рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього витрат на виконання програми

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: тис.грн.

420

402

515

595

750

855

3537

державний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

місцевий бюджет

160

107

120

135

215

225

962

кошти небюджетних джерел

260

295

395

460

535

630

2575^ Показники продукту Програми поводження з твердими побутовими відходами на період з 2013 до 2018 року


Назва показника

Оди-ниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми2013 рік


2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього за період дії програми

Всього на кінець дії програми по району

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Показники продукту програми

Оновлення сміттєвозних машин

шт.


4

-

1

1

-

1

1

4

8

^ Показники ефективності програми

Збільшення обсягу видатків на впорядкував по полігонів ТПВ

тис. грн.

65

85

50

50

50

50

50

335

400

^ Показники якості програми

Підготовка, впрова

дження роздільно-

го збирання ТПВ

шт.

6

-

2

2

2

2

2

10

16^ 1.6. Напрями діяльності та заходи районної програми поводження з твердими побутовими відходами на 2013 - 2015 роки
п/п

Заходи Програми

Відповіда-льні вико-

навці,спів

виконавці

Джерела фінансував-ня

Обсяги фінансування, тис. грн.

^ Місце впровад-ження

Очікуваний результат

Всього

за роками реалізації Програми

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Впорядкування, реконструкція,

рекультивація полігонів ТПВ

Місцеві

ради

кошти фонду охорони нав-колишнього середовища


місцевий бюджет

860


380

100


50


110


55

120


60

150


65

180


70

200


80

Населені пункти району

Забезпечення санітарного та

екологічного

законодавства

2.

Оновлення парків сміттєвозних машин

Підприємства сфери ЖКГ

Місцеві

ради

Кошти підприємств

місцевий бюджет

680


275

50


-

60


20

100


25

120


30

150


100

200


100

-“-


-“-

3.

Оновлення контей-

нерного господар-

ства та облаштуван-

ня контейнерних

майданчиків

Підприємства сфери ЖКГ


Місцеві

ради

Кошти підприємств


місцевий бюджет

415


107

50


10

55


12

60


15

70


20

80


25

100


25

-“-


-“-

4.

Підготовка, впрова

дження роздільно-

го збирання ТПВ

Підприємства сфери ЖКГ

Місцеві

ради

Кошти підприємств


110

1010

15

20

25

30

-“-


-“-

5.

Оновлення парків техніки для утримання полігонів ТПВ

Підприємства сфери ЖКГ


Кошти підприємств


5105060


100100100100-“-


-“-

6.

Оновлення нормативно-правової бази для забезпечення впорядкування сміттєзвалищ

Місцеві

ради

місцевий бюджет


200

100

20

20

20

20

20

- “ -

- “ -
Разом :3537

420

402

515

595

750

855^ Забезпечення зменшення твердими побутовими відходами

Наукове-методичне забезпечення спрямоване на :

 • оновлення бази даних сміттєзвалищ на основі сучасних програмних систем для комп’ютерного варіанту інформації;

 • забезпечення проведення моніторингу сфери побутових відходів.

Правове забезпечення регулюється Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про відходи”, „Про житлово-комунальні послуги”, „Про благоустрій населених пунктів”

Фінансове забезпечення. Для збезпечення поводження з твердими побутовими відходами будуть використані кошти фонду охорони навколишнього середовища, місцевого бюджету, кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами, інші джерела.


  1. ^ 1.7. Очікувані результати реалізації програми поводження з твердими побутовими відходами на період з 2013 до 2018 року:

- впорядкування звалищ ;

- зменшення обсягів захоронення на них відходів ;

- впровадження засобів механізації сучасного рівня ;

- оновлення парків сміттєводних машин ;

- впровадження контейнерного господарства ;

1.8. Системи управління та контролю за ходом виконання Програми

Головним виконавцем Програми є управління економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації, яке здійснює координацію, проводить аналіз виконання заходів Програми.

Відповідальний виконавець програми щорічно інформує районну раду про хід виконання Програми та ефективність реалізації заходів.


Керуючий справами районної ради Павчак Р.В.

Схожі:

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник iconПро затвердження Правил благоустрою території міста Нова Одеса
Законів України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про...
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник iconРішення №13 «17» серпня 2012 року ХХІІ сесія 6 скликання
Законів України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про...
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник iconРозпорядження від 18 січня 2012 року №21 Про затвердження проекту районної Програми поводження з твердими побутовими відходами у Мурованокуриловецькому районі на 2012-2016 роки
України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”,...
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник iconДодаток до рішення ХХVII сесії VI скликання Валківської міської ради від 05 квітня 2012 року №569 правила благоустрою території м. Валки 1
Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного...
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник iconЗакон україни про охорону навколишнього природного середовища
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності...
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Кодекс Законів про працю України. Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник iconРішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища»
Аних на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища, покращення існуючого стану навколишнього...
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник iconВідповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища", ст
Про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного...
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник iconРішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
Відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” із змінами і доповненнями, статті 43 Закону України...
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища\"; „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення\"; „Про відходи\"; „Про житлово-комунальні послуги\" Розробник iconПро Програму розвитку та збереження зелених насаджень Радивилівського району на 2013-2017 роки Відповідно Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища України», «Про благоустрій населених пунктів»
Відповідно Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища України», «Про благоустрій населених пунктів», керуючись...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи