Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році icon

Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Скачати 187.14 Kb.
НазваПро організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Дата конвертації27.12.2012
Розмір187.14 Kb.
ТипДокументи
1. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/_нклюз осв_та.doc
2. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/_ноземна мова.doc
3. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/_нформатика.doc
4. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/_стор_я, право.doc
5. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Б_олог_я, еколог, природозн, осн. здоров..doc
6. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Виховна робота.doc
7. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Географ_я.doc
8. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Дошк_льна осв_та.doc
9. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Економ_ка.doc
10. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Захист В_тчизни.doc
11. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Математика.doc
12. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Позашк. осв_та.doc
13. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Початкова осв_та.doc
14. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Предмети дух-моральн. спрямування.doc
15. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Рос_йська мова.doc
16. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Спец. осв_та.doc
17. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Труд. навч.,технолог, креслен..doc
18. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Укр. мова та л_тер..doc
19. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Ф_зика, астроном_я.doc
20. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Ф_зкультура.doc
21. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Х_м_я.doc
22. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Художньо-естет. цикл.doc
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2012-2013 навчальному році
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах в новому 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 навчальному році географічні курси в основній школі вивчатимуться в традиційному порядку
«Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році Захист Вітчизни
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі» (№6, 2005-2009 рр.)
Методичні рекомендації з питань позашкільної освіти для обговорення на серпневих конференціях 2012 року
Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання предметів духовно-морального спрямування
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови у 2013/2014 навчальному році. Російська мова
Методичні рекомендації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського щодо організації роботи в спеціальних навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Трудове навчання (технології)» та «Креслення» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» в 2012/2013 навчальному році. Фізична культура
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році
Художньо-естетичний цикл

Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

у 2012-2013 навчальному році


Характерною особливістю сьогодення є реконструювання системи спеціальної освіти на демократичних, гуманістичних засадах, створення в країні альтернативних моделей психолого-педагогічної підтримки, механізмів для вільного вибору форм навчання дітей, рівня і діапазону освітніх потреб. В основу цього підходу покладено два принципи:

- не відривати дитину від сім'ї й суспільства, коли це можливо, і сприяти природному процесу її соціалізації;

- розробити та апробувати додаткові моделі спеціальної освіти та надати можливість батькам дітей з особливостями психофізичного розвитку вибору форм і видів майбутньої освіти.

Зазначимо, що розкриття потенційних можливостей дітей з психофізичними порушеннями залежить від гнучкості системи масової освіти, рівня та діапазону наданих послуг, які задовольняють їхні потреби (раннє виявлення порушень, єдність діагностики і корекції розвитку, наступність дошкільного, шкільного і після шкільного змісту освіти тощо).

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі.

Основними завданнями інклюзивного навчання є:

здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти від­повідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;

створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку;

створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями;

забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супро­во­ду дітей з особливими освітніми потребами;

надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах необхідно створити відповідні умови:

безперешкодний доступ до території та приміщень навчального закладу, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, які пересуваються на візку, та дітей з вадами зору;

забезпечення навчального закладу необхідними навчально-мето­дич­ними посібниками, наочно-дидактичними та індивідуальними технічними засобами навчання;

наявність кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного з відповідним корекційно-розвитковим обладнанням;

забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема, учителями-дефектологами, учителями інклюзивного навчання (асистентами учителя).

Інклюзивне навчання організовується у загальноосвітніх навчальних закладах, незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, шляхом комплектування класів учнями з типовим розвитком та учнями з особливими освітніми потребами. Рішення про створення класів з інклюзивним навчанням приймається засновником (власником) загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою та органом державної санітарно-епідеміологічної служби. Органи управління освітою визначають базові загальноосвітні навчальні заклади для організації інклюзивного навчання; прогнозують витрати для створення безперешкодного доступу, відповідної навчально-матеріальної бази, придбання транспортних засобів для підвезення учнів до місця навчання та додому, забезпечують підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників для роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання, сприяють провадженню інноваційної діяльності.

Зарахування учнів з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі письмової заяви батьків, відповідно до порядку, встановленого для загальноосвітніх навчальних закладів, та висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність класу з інклюзивним навчанням повинна становити не більше як 20 учнів, із них:

1-3 учнів з однорідними вадами розвитку: розумовою відсталістю, порушеннями опорно-рухового апарату, зі зниженим зором, слухом, затримкою психічного розвитку та інші;

не більше 2 дітей: сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення; дітей із складними вадами розвитку (порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку); діти, які пересуваються на інвалідних візках.

Передумовою у забезпеченні успішності навчання дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі є індивідуалізація навчально-виховного  процесу. Індивідуальне планування навчально-виховного процесу  має на меті:

- розроблення комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що допоможе педагогічному колективу закладу пристосувати середовище до потреб дитини;

- надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання;

- організацію спостереження за динамікою розвитку учня.

Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель-дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Вона містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму та за потреби індивідуальний навчальний план (додаток 1).

Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. №1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» у школах де запроваджується інклюзивне навчання, може вводитися посада вихователя (асистента вчителя) для роботи з учнями, які мають вади розумового та (або) фізичного розвитку, з розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються такі діти.

Індивідуальна програма розвитку містить такі розділи:

1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма.

2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення:

її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому їй потрібна допомога;

інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією). Вся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого розроблення завдань.

4. Спеціальні та додаткові  освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку фіксується розклад занять з відповідними фахівцями ( логопедом, фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.

5. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних навчальних методів, матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.

Модифікація – трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчального завдання. Наприклад, скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація навчального плану або цілей і завдань, прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, визначення змісту, який необхідно засвоїти.

Адаптація – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчального завдання. Зокрема, можуть використовуватись такі види адаптацій:

пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в класних кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в класі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом; створення відокремленого блоку в приміщенні школи для учнів початкової ланки);

адаптація навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності; збільшення часу на виконання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності);

адаптація матеріалів (адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів; використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, картки-підказки, тощо).

Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік. Двічі на рік (за потребою частіше) переглядається з метою її коригування. Зокрема, коли у дитини виникають труднощі у засвоєнні визначеного змісту навчального матеріалу, чи навпаки виникає необхідність перейти до наступного рівня складності виконання завдань.

Навчально-виховний процес в класах з інклюзивним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до робочого навчального плану школи, складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист МОНМСУ від 23.05.2012 р. №1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структур 2012/2013 навчального року), з урахуванням потреб учня та особливостей його психофізичного розвитку. Так робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку складаються:

І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затверджених наказом МОН України від 03.11.2004 р. №849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. №852);

ІІ ступінь (5-10) класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затверджених наказом МОН України від 26.08. 2008 р. №778 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. №852); 11 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затверджених наказом МОН України від 02.11.2004 р. №842, з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 р. №489

Для дітей з особливими освітніми  потребами, які мають інтелектуальні порушення та зі складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку) на основі робочого навчального плану школи розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації та на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо.

Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають відповідні психолого-медико-педагогічні консультації).

Індивідуальний навчальний  план та індивідуальна навчальна програма розробляється педагогічними працівниками, у тому числі з дефектологічною освітою, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу.

Індивідуальна навчальна  програма дитини з особливими освітніми  потребами у класі з інклюзивним  навчанням розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною  їх адаптацією.

Навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.

При складанні індивідуальної навчальної програми педагоги в першу  чергу аналізують відповідність вимог навчальної програми та методів, що використовуються на уроці, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.

До  складання індивідуальної навчальної програми залучаються батьки, які  повинні мати чітке уявлення про  те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної навчальної програми. Така співпраця забезпечить інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює комплекс суперечливих питань, які виникають між батьками та вчителями в процесі навчання дитини.

В процесі підготовки до уроку в класі з інклюзивною формою навчання вчитель складає план-конспект уроку, в якому інтегрує учбовий матеріал загальноосвітніх і спеціальних (корекційних) програм так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація, одержувана учнем по темі, що вивчається, повинна відповідати рекомендованій йому для навчання освітній програмі. Закріплення і відпрацювання отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників. Структура уроку в загальноосвітньому класі відповідає вимогам, що пред'являються до організації і проведенню уроків в малокомплектних школах, де вчитель по черзі проводить спільну діяльність з різними групами дітей в класі. Для пояснення складно сприйманих тем учням з особливостями в розвитку пропонуються картки інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова учбових занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до загальнокласної роботи.

При вивченні складно засвоюваної теми для учнів з особливими освітніми потребами вона виноситься на індивідуальні корекційні заняття. Вся робота педагогічних працівників направлена на пробудження пізнавальної активності, розширення зони найближчого розвитку і реалізацію резервних можливостей дітей. Корекційна робота буде ефективною лише при позитивній участі педагогів і вузьких фахівців в створенні ситуації активного мислення учня, що формує системний процес розвиваючого навчання.

Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів, тощо).

Визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів з особливими освітніми потребами здійснюється з метою забезпечення позитивної мотивації навчання, інформування учнів про їх індивідуальні досягнення, визначення ефективності педагогічної діяльності вчителів.

Оцінювання  навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з розумовою відсталістю, зі складними вадами розвитку, які навчаються за індивідуальним навчальним планом і програмою, здійснюється за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.

Портфоліо - це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати  власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку;  активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Процес складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами носить диференційований характер, розробляється на основі аналізу проблеми розвитку учня та його освітніх потреб.

Зокрема, якщо дитина з особливими освітніми потребами має сенсорні порушення при збереженому інтелекті і потребує створення відповідних адаптацій навчальних матеріалів та корекційних занять з вчителем-дефектологом, для неї розробляється та частина програми розвитку, яка стосується надання цих послуг та розроблення відповідних адаптацій. За потреби адаптується навчальна програма, але розроблення індивідуального навчального плану є недоцільним.

Разом із тим, якщо в класі навчаються діти з особливими освітніми потребами однієї нозології, для кожного окремо розробляється та частина індивідуальної програми розвитку, яка стосується їхніх відмінностей та потреб, а навчальна програма може бути спільною.

Учням з особливими освітніми потребами, у тому числі з розумовою відсталістю, які навчалися у класі з інклюзивним навчанням, видається документ встановленого зразка для загальноосвітнього навчального закладу, учнями якого вони були (лист МОНМСУ від 02.04.2012 р. №1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладів»).

У додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту або до атестата про повну загальну середню освіту вказуються лише ті предмети, які вивчав учень в процесі навчання.

Для осіб, звільнених від державної підсумкової атестації, у додаток до свідоцтва про відповідний рівень освіти виставляються річні бали та робиться запис «звільнений».

З метою подальшого впровадження інклюзивного навчання у Полтавській області рекомендуємо:

продовжити систематичне обговорення питань стосовно інтегрованого та інклюзивного навчання на нарадах, семінарах (орієнтовні теми: «Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи», «Уроки Доброти і Милосердя», «Школа – зручна для всіх», «Дивись на нас, як на рівних»);

співпрацювати з представниками реабілітаційних центрів, соціальних служб, медичних установ;

відвідувати заходи, на яких розглядаються питання щодо особливостей організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами;

включати в плани методичних об’єднань питання щодо специфіки роботи з дітьми з особливими потребами (результатами засідань можуть бути методичні рекомендації, буклети, бюлетні, інформаційні листівки);

створити творчі групи вчителів або міждисциплінарні команди, до складу яких входили б психолог, соціальний педагог, класні керівники;

зробити добірку спеціальних програм та підручників, наочних та дидактичних матеріалів, підшивки газет, журналів;

поповнювати інформаційний розділ «Радимо прочитати, ознайомитись» на стенді «Методичний куточок» матеріалами про інклюзивне та інтегроване навчання.


Література

Постанова КМУ від 15.08.2011 р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах».

Лист МОНМСУ від 02.04.2012 р. №1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах».

Лист МОНМСУ від 18.05.2012 р. №1/9-384 “Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”

Методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку: науково-методичний посібник / Укладачі: О.В.Чубарук, Л.А.Пєтушкова, О.В.Татаринцев / За ред. Н.І.Клокар, О.В.Чубарук. - Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 124 с.


Калініченко І.О.,

методист відділу дошкільної,

початкової та спеціальної освіти


Додаток 1

Індивідуальна програма розвитку (ІПР)

(Назва школи)


Дитина ____________________________ Дата народження _____________________________

________________________________________________________________________________

Батьки або опікуни ___________________ Телефон ______________________________

Адреса _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Особливості розвитку ______________ ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чи отримувала дитина допомогу, яку ______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата вступу до школи ___________________ Клас __________________________________

Вчитель_________________________________Асистент вчителя_________________________

Строки дії програми з _________________ до _________________________________________


Присутні на засіданні з приводу розробки ІПР:


Присутні

Дата

Присутні

Дата


Перелік спеціальних і додаткових видів послуг:


Вид послуг

Кількість год. на тиждень

Місце проведення

Розклад

Додаткові заняття з учителем

2 год. на тиждень

Каб. 213

Вівторок, четвер

Корекційні заняття з логопедом

2 год. на тиждень

Каб. 406

Середа, п’ятниця
Я ЗГОДЕН зі змістом ІПР.

Я мав можливість брати участь у розробці цього плану.


Підпис батька (матері) або опікуна ___________________________

Дата_______________________________________________________


Пристосування/модифікація класного середовища


Стиль навчання:  Переважно слуховий  Переважно візуальний

 Багатосенсорний  Переважно кінестетичний  Переважно тактильнийМісце, умови

 Визначене місце

 У малій групі

Навчальні підходи

 Часта / невідкладна реакція з боку вчителя

 Об’єднання стилів навчання

 Спільне навчання

 Кооперативне навчання в групах / парах

 Інше _______________________________


Вказівки

 Різні види вказівок: ________ усні __________ письмові

_______ демонстрація / моделювання ___ привертання уваги учня

 Інше ____________________________________________________


Корекція поведінки

 Часті перерви

 Чітке визначення очікувань

 Робота в тиші

 Позитивні підкріплення

 Надання можливостей для вибору й альтернатив

 Надання можливості порухатися

 Близький безпосередній контроль

 Розміщення дитини у зручному місці

Матеріал та обладнання

 Книжки для сліпих, надруковані шрифтом Брайля

 Адаптовані версії книжок

 Затискачі, похилі дошки

 Інше _____________інд.картки_____________________

___________________________________________________


Організаційні питання

 Індивідуалізований розклад занять учня

 Інше ________________________________________________


Сенсорні потреби

 Стежити, чи правильно учень користується: _____ окулярами

______ слуховим апаратом ______ аудіо / ЧМ приладдям

______ допоміжним технологічним обладнанням

 Інше ________________________________________


Інше

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Індивідуальна навчальна програма


Довгострокова мета: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Короткострокові завдання

Методи оцінювання

Дата і прогрес
Зразки робіт
Спостереження
Контрольні листки
Тестові завдання

Стандартні тести

Умовні позначення:

О – учень оволодів умінням, досяг поставленої мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає;


Поточний рівень знань і вмінь.


На цій сторінці фіксуються відомості про рівень розвитку дитини, зафіксовані під час спостережень і досліджень: її вміння, сильні якості, стиль навчання (особливо якщо один зі стилів домінує), що дитина не вміє робити, у чому їй потрібна допомога тощо.
Схожі:

Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconПро організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconПро організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році
Головна мета інклюзивної школи – дати всім учням можливість повноцінного соціального життя, активної участі в діяльності колективу,...
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconПоложення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту"
Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconПоложення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до статті 9 Закону України Про загальну середню
Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconВікторія Мицик Голова Бродівської районної пмпк
Запропонований державою інноваційний підхід до навчання і виховання дітей з особливими потребами – інклюзивне навчання забезпечує...
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМіністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2013/2014 навчальному році
Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconМіністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2012/2013 навчальному році
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в загальноосвітніх навчальних
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconНаказ №919 Про затвердження заходів щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області дітей з особливими освітніми потребами до 2012 року
Затвердити заходи Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації щодо запровадження інклюзивного навчання у...
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconПоложення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах
Закону України "Про загальну середню освіту", пункту 2 Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у...
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconНаказ №292 Про вивчення стану організації навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах району
Відповідно до плану роботи управління освіти, молоді та спорту і районного методичного кабінету, з метою вивчення стану організації...
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році iconНаказ №07 Про затвердження заходів щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах району дітей з особливими освітніми потребами до 2012 року
Затвердити заходи відділу освіти Миргородської райдержадміністрації щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи