Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р icon

Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р
Скачати 77.85 Kb.
НазваМетодичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р
Дата конвертації27.12.2012
Розмір77.85 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/_нклюз осв_та.doc
2. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/_ноземна мова.doc
3. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/_нформатика.doc
4. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/_стор_я, право.doc
5. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Б_олог_я, еколог, природозн, осн. здоров..doc
6. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Виховна робота.doc
7. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Географ_я.doc
8. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Дошк_льна осв_та.doc
9. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Економ_ка.doc
10. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Захист В_тчизни.doc
11. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Математика.doc
12. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Позашк. осв_та.doc
13. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Початкова осв_та.doc
14. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Предмети дух-моральн. спрямування.doc
15. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Рос_йська мова.doc
16. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Спец. осв_та.doc
17. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Труд. навч.,технолог, креслен..doc
18. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Укр. мова та л_тер..doc
19. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Ф_зика, астроном_я.doc
20. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Ф_зкультура.doc
21. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Х_м_я.doc
22. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/Художньо-естет. цикл.doc
Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2012-2013 навчальному році
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах в новому 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 2012-2013 навчальному році у 2012-2013 навчальному році географічні курси в основній школі вивчатимуться в традиційному порядку
«Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»
Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році Захист Вітчизни
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14, 2005-2009 рр., у журналі «Математика в школі» (№6, 2005-2009 рр.)
Методичні рекомендації з питань позашкільної освіти для обговорення на серпневих конференціях 2012 року
Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання предметів духовно-морального спрямування
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови у 2013/2014 навчальному році. Російська мова
Методичні рекомендації Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського щодо організації роботи в спеціальних навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Трудове навчання (технології)» та «Креслення» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Фізична культура» в 2012/2013 навчальному році. Фізична культура
Про організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2012-2013 навчальному році
Художньо-естетичний цикл

Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н.р.


Одним із пріоритетів сучасної іншомовної освіти є досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Опанування цього навчального предмета розглядається як необхідний компонент загальнокультурного розвитку школяра, його рівня освіченості, прилучення до загальнолюдських цінностей.

Володіння іноземною мовою залежить від багатьох чинників: уміння сприймати мовлення на слух, правильно оперувати граматичним матеріалом, першорядного значення набувають лексичний запас, ерудованість та мовленнєве багатство потенційного учасника комунікативного процесу. Особливу увагу вчителя слід зосередити на формування вмінь аудіювання, говоріння, читання і письма Зміст навчання орієнтується нині на розвиток розумових здібностей учнів. Сучасне навчання має бути дитиноцентричним, цілісним, емоційним, включати активну ігрову діяльність.

З 1 вересня 2012 р. розпочинається обов’язкове вивчення іноземної мови з першого класу ЗНЗ. Основними завданнями навчання іноземної мови у початковій школі є:

- формування мотивації щодо вивчення мов упродовж усього життя;

- підготовка основи до спілкування іноземною мовою;

- виховання у дітей позитивного ставлення до інших народів;

- повага до інших мов та культур.

Перший клас початкової школи розглядається як основний у постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквених співвідношень. 16 годин у першому півріччі відводяться на засвоєння основ фонологічного аспекту мови, у другому півріччі - 19 годин на засвоєння звуко-буквених співвідношень на основі комунікативних одиниць відповідно до тематики ситуативного спілкування.

Звертаємо Вашу увагу, що сторінки класного журналу з іноземної мови в початковій школі оформляються згідно з вимогами щодо ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ ( див. Додаток).

До найважливіших проблем і завдань сучасної іншомовної освіти належить підготовка вчителя в аспектах розширення методичних стратегій, а також удосконалення якості володіння іноземною мовою.

Рекомендуємо роботу районних (міських) методичних об’єднань у цьому навчальному році зосередити на проблемі навчання іноземної мови першокласників, налагодити обмін досвідом та інформацією між учителями, які викладають у перших класах, тісно співпрацювати з батьками, які впевнені, що раннє вивчення іноземної мови сприятиме формуванню комунікативної спроможності їхніх дітей у певній іноземній мові.

На серпневих засіданнях районних (міських) методичних об’єднань учителів іноземної мови рекомендуємо опрацювати рекомендації МОНмолодьспорту України до 2012-2013 навчального року.


Методист В.О.Цехановська

Вимоги щодо ведення класного журналу з іноземної мови

в 1-4 класах ЗНЗ

На відповідних сторінках класного журналу вказується назва навчального предмета – Іноземна мова (англійська, німецька, французька).

Усі записи в журналі ведуться державною мовою, частково запис змісту уроків та завдання додому - іноземною (напр. вживання артиклів a (an), the ). У графі «Зміст уроку» учитель записує програмну тему на першому уроці теми, а на наступних уроках записуються теми уроків та основні етапи уроків.

У 1 класі та в І семестрі 2 класу (відповідно до рішення педагогічної ради школи) бали за навчальні досягнення учнів учитель не виставляє.

Основними видами оцінювання є поточне, тематичне, семестрове та річне. Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання, у журналі тематична оцінка позначається «Тем.бал» і виставляється в одну колонку журналу без зазначення дати.

Наприкінці семестру проводиться контроль за чотирма видами мовленнєвої діяльності ( контроль аудіювання, говоріння, читання, письма). Якщо учень був відсутній під час виконання роботи, що зазначається в журналі з датою, роботу він не переписує, а в журналі напроти його прізвища в цей день учитель ставить «н» і виставляє семестрову оцінку за тематичними.

Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання (2 клас) і тематичного та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (3-4 класи.

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учні ведуть два зошити, один з яких може бути на друкованій основі. Зошити підписуються мовою, яка вивчається. Учитель перевіряє і оцінює всі роботи після кожного уроку, виправляє помилки. Бал за ведення зошита учитель виставляє наприкінці кожного місяця у колонку «Вед.зош.» без дати.

Іноземна мова , 3 класз/п


Число і місяць


Прізвище та ім’я

010930Вед. зош.

Тем. бал


151822


25

Вед. зош.

І семестр

09

09

09

09

10

12

12

12

12

1.2.3.4.5.

Контроль аудіюван. ааудаудіюванння

Контроль говоріння


конто


Контроль читання


конторлКонтроль письмаСхожі:

Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconМетодичні рекомендації учителям іноземної мови до нового 2013-2014 навчального року
Для учнів 6 – 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01. 06. 2012 року №1/9-426 «Щодо...
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconМетодичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р
Одним із пріоритетів сучасної іншомовної освіти є досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Опанування цього навчального...
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconМетодичні рекомендації щодо особливостей викладання російської мови в знз у 2011-2012 н р
Учителям-словесникам опрацювати інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України щодо вивчення...
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до зовнішнього оцінювання з іноземної мови Що потрібно знати про тест з іноземної мови? Частини тесту (за видами мовленнєвої діяльності)
На виконання тесту з іноземної мови відведено 160 хвилин (40 хвилин – на виконання завдань із аудіювання, 120 хвилин – на виконання...
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011-2012 навчальному році
На засіданнях районних (міських) методичних об’єднань учителів іноземної мови рекомендуємо опрацювати методичні рекомендації Міністерства...
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconМетодичні рекомендації
Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учні повинні мати по 2 зошити
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010-2011 навчальному році
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconМетодичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconМетодичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconІі етап Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови
Для чого люди вивчають іноземні мови? Що допомагає тобі у вивченні іноземної мови?
Методичні рекомендації учителям іноземної мови до 2012-13 н р iconМетодичні рекомендації щодо моніторингу викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
Державний стандарт початкової загальної освіти про вивчення іноземної мови в початкових класах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи