Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки icon

Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки
Скачати 42.12 Kb.
НазваПоложення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки
Дата конвертації29.11.2012
Розмір42.12 Kb.
ТипПоложення

Затверджую


Начальник відділу освіти

___________Т.Ю.Мовчан

05.01.2011 року


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

методиста районного методичного кабінету по роботі з обдарованими дітьми1.Загальні положення

  1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики методиста, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

  2. Методист призначається на посаду та звільняється з неї начальником відділу освіти .

  3. Методист підпорядковуються завідуючому районним методичним кабінетом та вищестоящому керівництву відділу освіти.

  4. У своїй діяльності методист керується Конституцією і Законами України , Указами Президента України, рішенями Уряду України , органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти ; правилами і нормами охорони праці , техніки безпеки і протипожежної безпеки , Правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією інструкцією і трудовим договором.

2.Функції

Основними напрямами діяльності методиста є :


  1. Реалізація головної мети , завдань і змісту роботи відповідно до Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства.

  2. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності.

^ 3.Посадові обов’язки

3.1. Відповідає за науково-методичне та інформаційне забезпечення процесу запровадження профільного

навчання в освітніх закладах району.Надає необхідні методичні рекомендацій адміністраціям, педагогічним

працівникам загально-освітніх навчальних закладів, у яких проводиться поглиблене та профільне навчання.

  1. Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм з учителями російської

Мови. світової літератури, спрямовує їхню діяльність на удосконалення рівня професійної та

педагогічної майстерності .


  1. За участю вчителів світової літератури бере участь у розробці навчальних планів, програм, посібників,

методичних рекомендацій, необхідних при вивченні світової літератури.
  1. Контролює виконання навчальних планів і програм з світової літератури.

  2. Вивчає, узагальнює, рекомендує для впровадження у практичну діяльність перспективний, передовий

педагогічний досвід вчителів світової літератури, аналізує результативність їхньої роботи,

залучає кращих з них до участі в педагогічних конкурсах професійної майстерності, науково-дослідницькій

та навчально-методичній роботі.

  1. Вивчає стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з світової літератури та відповідність їх державним стандартам якості освіти.


3.6. За участю учителів світової літератури здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних

заходів: конкурсів, виставок, конференцій тощо.

  1. Координує підготовку і проведення шкільних, районних олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-

захисту малої академії (МАН), аналізує їх, готує проекти відповідних наказів по відділу освіти.

3.8. Бере участь у проведенні атестаційних експертиз загальноосвітніх навчальних закладів.

3.9. Відповідає за виконання розділу «Робота з обдарованими дітьми» комплексної районної програми «Освіта

Катеринопільського району у 2010 - 2015 роках».

  1. Надає методичну допомогу в організації та проведенні навчально-виховного процесу у Катеринопільському ліцеї, Мокрокалигірськійї ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ярошівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

4.Права

Методист має право на :

  1. Участь в управлінні методичним кабінетом згідно з Положенням про районний методичний кабінет.

  2. Захист професійної честі і гідності.

  3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами , які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.

  4. Захист своїх інтересів самостійно або через посередника, в тому числі і через адвоката у випадку дисциплінар-ного розслідування, пов’язаного з порушенням методистом норм професійної етики.

  5. Конфідентійність дисциплінарного розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством.

  6. Вільний вибір і використання відповідних методик роботи з педагогічними кадрами закладів освіти .

  7. Підвищення своєї квалфікації.

  8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

5.Відповідальність

  1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин вимог Положення про методичний кабінет, Правил внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти , посадових обов’язків , встанавлених цією Інструкцією , методист несе дисциплінарну відповідальність у порядку , передбаченому законодавством.

  2. За скоєння аморального вчинку методист може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

  3. За завдані методкабінету та учасникам навчального процесу, іншим працівникам у зв’язку з

виконанням /невиконанням/ своїх посадових обов’язків збитків методист несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством.


6.Взаємовідносини

  1. Працює в режимі виконання регламенту роботи методкабінету, бере участь в обов’язкових

планових загальних заходах, самостійно планує діяльність , яка відповідає його посадовим обов’язкам.

6.2. Замінює у встановлему порядку тимчасово відсутніх методистів згідно з тарифікацією.

  1. Замінюється на період тимчасової відсутності методистами у встановленому порядку.


«ПОГОДЖЕНО»


Завідуючий районним методичним кабінетом Череватюк В.М.


З посадовою інструкцією ознайомлений методист Коровченко І.Ю.


5 січня 2011 рокуСхожі:

Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки iconПоложення про районний методичний кабінет
Районний (міський) методичний кабінет є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне...
Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки icon«Засвоєння знань здійснюється лише в активній пізнавальній і практичній діяльності особистості»
Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педпрацівника
Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки iconРішення колегії відділу освіти від 3 червня 2009 року з питання «Про Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Фастівської рда»
Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 р. №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет...
Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки iconПосадові обов'ЯЗКИ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ посадові обов'язки двірника
Угоди на охорону між адміністрацією та комітетом профспілки про поліпшення умов праці, виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому...
Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки iconПоложення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Конституцією України Законом України «Про освіту» > Законом України «Про загальну середню освіту» Законом «Про дошкільну освіту» > Законом «Про позашкільну освіту»
Районний методичний кабінет відділу освіти Кіровоградської районної державної в своїй діяльності керується
Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки iconАпарат управління (посадові обов'язки, контактні телефони)
Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов'язки і...
Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки iconПосадові обов'язки лаборанта
Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному...
Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки iconПосадові обов'язки лаборанта
Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному...
Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки iconПосадові обов'язки лаборанта
Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному...
Положення про районний методичний кабінет та діючого законодавства. Ефективне застосування теоретичних професійних знань у практичній педагогічній, методичній діяльності. Посадові обов’язки iconПосадові обов’язки завідуючої шкільної їдальні
Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи