Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу icon

Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу
НазваІнформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу
Дата конвертації29.11.2012
Розмір445 b.
ТипІнформації


Контрольно – аналітична діяльність ЗНВР з питань профільного навчання та профорієнтації


Контроль –

 • Контроль –

 • це система спостереження та перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта прийнятим управлінським рішенням: законам, планам, нормам, стандартам, правилам, наказам тощо; виявлення впливу суб’єкта на об’єкт контролю

 • В.Афанасьєв • ! Контроль є основним елементом керівництва: жодну діяльність у межах навчального закладу не можна розглядати окремо від контролю

 • ! Функція контролю дає можливість вчасно виявити проблеми й запобігти розвитку негативних тенденцій

 • Контрольно-аналітична діяльність регламентується відповідними нормативно-правовими документамиПланування контрольно-аналітичної діяльності

 • Перспективний план

 • Річний план

 • Вибір об’єкту контролю

 • Формулювання мети контролю

 • Визначення методики контролю

 • Окреслення кола учасників процесу контролю (комісія)

 • Збирання інформації про стан роботи на контрольованому об’єктіМетоди збирання інформації

 • Метод перевірки документації

 • Метод спостереження

 • Метод бесіди

 • Метод аналізу

 • Метод самооаналізу

 • Метод моніторингового дослідження

 • Метод графічної перевірки

 • Метод анкетуванняВиди контролю

 • Тематичний

 • Фронтально-оглядовий

 • Комплексно-узагальнюючий

 • Підвиди контролю:

 • Адміністративний

 • Взаємоконтроль

 • Плановий / позаплановийТематичний контроль

 • Об’єкти контролю:

 • процес навчання та рівень підготовки учнів

 • Форми та методи профорієнтаційної роботи, профільного навчання

 • Інноваційні технології навчання та профорієнтації школярів

 • Тривалість перевірки – 2-3 тижні

 • Формування комісії

 • Розроблення пам’яткиЦиклограма контролю за станом профорієнтаційної роботиЦиклограма контролю за станом профорієнтаційної роботиЦиклограма контролю за станом профорієнтаційної роботиЦиклограма контролю за станом профорієнтаційної роботиФронтально-оглядовий контроль

 • Об’єкт контролю: діяльність педагогічного колективу

 • Дає змогу:

 • виявити слабкі сторони діяльності вчителів

 • зробити висновки щодо вмінь, навичок, потенційних можливостей вчителів

 • ужити заходів для уникнення помилок

 • Проводиться щороку у вересні і травні

 • Є обов’язковим для молодих спеціалістів і вчителів, які розпочинають роботу в новому колективі (проводиться після 15-20 вересня)

 • Обговорення результатів на нараді при директорові

 • Надання рекомендацій та планування заходів щодо індивідуальної допомогиКомплексно-узагальнюючий контроль

 • Мета: виявлення та усунення недоліків в організації профорієнтаційній роботі

 • Об’єкти контролю:

 • - Процес навчання та рівень підготовки учнів

 • - Інноваційні технології навчання

 • - Профорієнтаційна діяльність колективу

 • Дає змогу перевірити:

 • - Якість і методи викладання профілю

 • - Стан роботи вчителя

 • - Вивчення індивідуальних здібностей учнів

 • - Рівень підготовки до професійного самовизначення та самовираження

 • Тривалість контролю: 1 тижденьАдміністративний контроль

 • Здійснюється адміністрацією навчального закладу відповідно до плану внутрішньошкільного контролюВзаємоконтроль

 • Залучаються досвідчені педагоги з метою надання допомоги молодим та малодосвідченим учителям через наставництво, взаємовідвідування уроків, заходів з профорієнтаціїАлгоритм контрольно-аналітичної діяльності

 • Актуалізація контролю

 • Аналіз і оцінка результатів

 • КоригуванняАктуалізація контролю

 • Видання наказу “Про проведення контролю за станом викладання профілю”

 • Визначення мети та завдань контролю

 • Встановлення критеріїв оцінювання результатів

 • Визначення технології, методів і засобів контролю

 • Тривалість контролю

 • Повідомлення вчителя про визначений порядок та організацію контролю за станом викладання профілюАналіз і оцінка результатів

 • Здійснення перевірки

 • Оцінювання результатів відповідно до встановлених критеріїв

 • Встановлення ступеня досягнення мети

 • Визначення масштабу відхилення

 • Повідомлення одержаних результатів учителевіКоригування

 • Встановлення причин відхилення

 • Усунення недоліків

 • Визначення строків і структури наступного контролю

 • Обговорення результатів контролю на засіданні педагогічної ради

 • Видання наказу “Про стан викладання профілю”

 • Стимулювання вчителяДіяльність за результатами контролю

 • Видання наказів

 • Обговорення на засіданні педагогічної ради

 • Розгляд на нарадах при директорові, при ЗНВР

 • Вивчення на засіданнях методичних об’єднаньДовідка про результати перевірки умов для самовизначення випускників основної школи

 • Мета перевірки, терміни, комісія, вид контролю,

 • методи контролю

 • Критерії здійснення контролю:

 • Визначення в навчальному плані предметно-орієнтовних курсів за вибором

 • Поділ класу на підгрупи під час вивчення профільних предметів

 • Моделювання освітніх ситуацій, у яких створюються умови для виконання практичних проб, наближених до професії

 • Використання інформаційних та комунікаційних технологій

 • Залучення учнів до проектної і дослідницької діяльностіДовідка про результати перевірки умов для самовизначення випускників основної школи

 • Залучення викладачів ВНЗ до ведення спецкурсів

 • Використання ресурсів системи додаткової освіти ЗНЗ

 • Організація профорієнтаційних класних годин

 • Залучення до участі у виборі майбутнього профілю навчання батьків

 • РекомендаціїКласно - узагальнюючий контроль у профільних класах

 • Клас, дата, навчальний предмет, учитель, мета відвідування

 • Цільова орієнтація уроку

 • Структура уроку

 • Вибір змістового наповнення уроку

 • Розвиток пізнавальної активності

 • Управління процесом розвитку розумової діяльностіКласно - узагальнюючий контроль у профільних класах

 • Місце самостійної роботи на уроці

 • Формування інформаційної грамотності

 • Формування вмінь самоврядування навчально-пізнавальною діяльністю

 • Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів

 • Характер спілкування на уроці, його вплив на мотивацію учнівПам’ятка з конструювання уроку

 • Постановка завдань, визначення провідної мети уроку

 • Система завдань

 • Визначення початкових умов (для забезпечення повторення)

 • Вибір методу навчання

 • Вибір організаційної форми навчання

 • Розробка структури урокуПам’ятка з конструювання уроку

 • Методи навчання й організаційні форми для допоміжних елементів

 • Вибір змістового наповнення уроку

 • Обладнання уроку

 • Організаційна схема уроку

 • Імідж урокуДовідка про результати перевірки якості роботи вчителів, які працюють у системі допрофільної підготовки у школі ІІ та ІІІ ступенів

 • Мета, терміни, комісія, вид контролю, методи контролю

 • Елективні курси

 • Проектна діяльність

 • Дослідницька діяльність

 • Інші види діяльності

 • Ведення документаціїЦільовий аналіз ведення елективних курсів

 • Дидактична мета заняття

 • Учитель як суб’єкт діяльності

 • Учень як суб’єкт діяльності

 • Зміст діяльності

 • Способи діяльності учнів

 • Анкетування учнів

 • РекомендаціїДовідка про результати перевірки якості викладання предметів профільного рівня

 • Мета, терміни, комісія, вид контролю, методи контролю

 • Відповідність викладання програмі відповідного рівня

 • Види контролю знань учнів та результативність проведених робіт

 • Провідний вид діяльності на уроках

 • Виконання вимог щодо розвитку загальних навчальних умінь, навичок, способів діяльності учнівДовідка про результати перевірки якості викладання предметів профільного рівня

 • Пізнавальна діяльність учнів

 • Інформаційно - комунікативна діяльність

 • Рефлексивна діяльність

 • Рекомендації

Схожі:

Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу iconДокументи
1. /Метод.реком.Ч.2/Змст Ч.2.doc
2. /Метод.реком.Ч.2/Методичн_...

Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу iconДокументи
1. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/_нклюз осв_та.doc
2. /МЕТОД...

Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу iconМетод проектів ( проектні технології )
Цей метод виникає ще в 20 – 30 рр. XX ст як метод застосування теоретичних знань на практиці. В. Сухомлинський проект душі дитини....
Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу iconДокументи
1. /Метод.реком.__ етап/Chymia II etap.doc
2. /Метод.реком.__...

Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу iconМетод сортировки метод вставок, класс строка символов

Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу iconДокументи
1. /Метод.реком.__ етап ХАНО/Chymia II etap.doc
2. /Метод.реком.__...

Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу iconМетод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів

Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу iconРенесанс. Відродження в італії мета
Метод навчання: інтерактивний метод «Мікрофон», пояснювально-ілюстра­тивний, пошуковий
Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу iconМетод гудіння вулика метод “Експрес-спитування”
Опиши. Порівняй. З’ясуй зв’язки. Проаналізуй. Місце використання. Корисно чи шкідливо
Інформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу iconМетод саморегуляції в умовах стресу
Релаксація – це метод, з допомогою якого можна частково або повністю позбутися фізичного чи психічного напруження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи