Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 icon

Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012
Скачати 97.87 Kb.
НазваРішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012
Дата конвертації29.11.2012
Розмір97.87 Kb.
ТипРішення

Затверджено:

Рішення колегії відділу освіти

від 22.06.2012 № 3/2


Положення

про навчально-виховне об’єднання

«Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ»


смт. Катеринопіль

2012


Положення про Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ

Загальні положення

 1. Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ (далі - округ) - добровільне об'єднання у межах адміністративно-територіальної одиниці Катеринопільського району Черкаської області навчальних закладів комунальної власності системи дошкільної, загальної середньої освіти, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих навчальних предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості (далі – суб’єкти округу).

 2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про вищу освіту» “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве самоврядування”, Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 року за №854, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року за №964, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року за №305, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 року за №552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою КМУ №777 від 27 серпня 2010 року, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ.

 3. Метою створення і діяльності округу є створення єдиного освітнього простору в межах Катеринопільського району та належних умов для забезпечення учасникам навчально-виховного процесу рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, довузівської, допрофесійної підготовки, неперервної освіти на даній території, координація суб'єктів округу з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.

4. До округу увійшли загальноосвітні навчальні заклади:

- Мокрокалигірська загальноосвітня школа (далі – ЗОШ) І-ІІІ ступенів

- Сухокалигірський навчально-виховний комплекс (далі - НВК) «Дошкільний навчальний заклад (далі – ДНЗ) - загальноосвітня школа (далі - ЗОШ) І-ІІ ступенів»

- Єлизаветський НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІ ступенів»

- Дошкільний навчальний заклад (далі – ДНЗ) «Ромашка» с. Мокра Калигірка

 1. Власна назва округу «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ»


^ Порядок утворення округу

 1. Освітній округ утворюється як добровільне об’єднання навчальних закладів комунальної власності на підставі рішення колегії відділу освіти та за погодження районної державної адміністрації.

 2. Опорним закладом визначено комунальний заклад освіти Мокрокалигірську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Катеринопільської районної ради Черкаської області, яка виконуватиме функції з урахуванням:

 • потреби у забезпеченні певних напрямків спеціалізації, профілів навчання, з яких вони надають освітні послуги;

 • ефективного кадрового забезпечення;

 • наявного стану матеріально-технічної бази (у тому числі комп'ютерного забезпечення);

 • наявного фонду підручників, науково-методичної, художньої літератури;

 • зручності розташування.

Рада округу

8. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється рада округу та затверджується наказом керівника відділу освіти.

9. Рада округу формується з керівників суб’єктів округу, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

10. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

11. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу ради, та вноситься до книги протоколів засідань.

12. Рада округу:

- вносить та узгоджує пропозиції щодо організації ранньої профілізації, профільного, довузівського, допрофесійного та професійного навчання у базовій та старшій школі суб'єктів округу;

- подає пропозиції відділу освіти щодо перерозподілу навчальних годин між навчальними закладами — суб’єктами округу, організації навчально-виховного процесу, маршрутів шкільних автобусів, що забезпечують підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому, здійснення доплат працівникам за роботу в освітньому окрузі, діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;

- координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб’єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

- сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;

- інформує громадськість про здобутки та проблеми діяльності округу через проведення виїзних зустрічей та засоби масової інформації;

- координує разом з методичною службою відділцу освіти методичну роботу, спрямовану на:

- організацію надання навчально-методичних консультацій працівникам суб’єктів округу;

- удосконалення діяльності методичних об’єднань;

- звітує про свою діяльність не рідше ніж однин раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб’єктів округу.

 1. Здійснює спільно з відділом освіти Катеринопільської районної державної адміністрації:

 • організацію навчально-методичного консультування педагогічних, керівних та інших працівників навчальних закладів округу;

 • координацію діяльності методичних об'єднань навчальних закладів округу, створення міжшкільних методичних об'єднань;

 • організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, методичних конференцій, педагогічних читань.

 1. Здійснює координацію виховної роботи в окрузі щодо:

 • організації участі учасників навчально-виховного процесу у гуртках, клубах, творчих об'єднаннях, студіях, секціях тощо суб'єктів округу;

 • використання можливостей суб'єктів округу для організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

 • проведення клубної, фізкультурно-оздоровчої, туристично-краєзнавчої та інших видів виховної роботи з дітьми, учнями, вихованцями та їх родинами із залученням підприємств, установ та організацій, що здійснюють свою діяльність на території округу;

 • організації правового виховання та проведення роботи з профілактики шкідливих звичок.

 1. Вносить пропозиції щодо встановлення надбавок до заробітної плати керівникам, педагогічним та іншим працівникам опорних закладів згідно існуючих нормативних документів.

 2. Вносить пропозиції щодо формування бюджету, виходячи з перспектив комплексного розвитку регіону, сприяння поліпшенню демографічної ситуації, пріоритетів фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення найбільш віддалених населених пунктів, малих сіл округу.

 3. Органом громадського самоврядування округу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються за потребою.


^ Опорний заклад

 1. Опорний заклад – Мокрокалигірська ЗОШ І-ІІІ ступенів Катеринопільської районної ради Черкаської області - навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має відповідну матеріально-технічну і навчально- методичну базу, зручне розташування і забезпечує умови для надання освітніх послуг учням старших класів інших шкіл району (суб’єктів округу): допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.

Напрями спеціалізації (диференціації) опорного закладу визначаються спільною угодою про створення Мокрокалигірський МОО.

 1. Опорний заклад визначено з урахуванням:

 • потреби у забезпеченні певних напрямків освітньої діяльності;

 • рівня забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;

 • належної матеріально-технічної бази для надання освітніх послуг учням старших класів інших шкіл району (суб’єктів округу)

 • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

 • зручності та наявності автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому.

 1. Основними завданнями опорного закладу є:

 • проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають його спеціалізації, допрофільній підготовці та профільному навчанню;

 • проведення факультативних занять, спецкурсів, спортивних змагань, конкурсів, предметних олімпіад для учасників навчально-виховного процесу базової та старшої школи;

 • концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;

 • впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

 • організація співпраці із суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.

 1. Навчально-виховний процес в опорних закладах здійснюється за окремим робочим навчальним планом.

 2. Опорні заклади мають свій штатний розпис, затверджений відділом освіти Катеринопільської РДА, в якому додатково передбачаються штатні одиниці водіїв.

 3. Управління опорними закладами здійснюється відповідно до вимог законодавства в галузі освіти, його статуту та цього Положення.

^ Організація навчально-виховного процесу в окрузі

23. Організація навчально-виховного процесу в окрузі регламентується договором про спільну освітню діяльність, положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб’єктів округу.

24. Суб’єкти округу провадять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб’єктів округу та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів.

25. З метою належної організації надання освітніх послуг учням старших класів за пропозицією ради округу відділ освіти Катеринопільської РДА приймає рішення про перерозподіл годин у межах навчальних планів суб’єктів округу. У такому разі для організації навчально-виховного процесу складається єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу та встановлюється режим їх роботи. На випадок несприятливих погодніх умов, карантину тощо навчання в освітньому окрузі може проводитись дистанційно.

26. Єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу складається колегіально за участю всіх керівників (заступників керівників) суб’єктів округу та узгоджується з робочими навчальними планами закладів, що входять до складу округу.

27. Предмети можуть викладатися як педагогічними працівниками опорного закладу, так і викладачами навчальних закладів — суб’єктів округу.

28. До проведення факультативних занять, курсів за вибором, можуть залучатися працівники закладів культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту на договірних умовах відповідно до законодавства.

29. Режим роботи суб’єктів округу встановлюється у межах часу, визначеного в установленому порядку єдиним робочим навчальним планом суб’єктів округу.

30. Розклад навчальних занять освітнього округу складається відповідно до єдиного робочого навчального плану суб’єктів округу з дотриманням педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм.

31. Єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу, режим роботи, розклад навчальних занять, маршрути шкільних автобусів погоджуються з керівниками навчальних закладів — суб’єктів округу та затверджуються відділом освіти.

33. З метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідше ніж один раз на рік проводяться спільні засідання педагогічної ради суб’єктів округу. Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб’єкта округу.


^ Фінансово-господарська діяльність

 1. Фінансово-господарська діяльність округу здійснюється відповідно до чинного законодавства: Законів України “Про освіту”, “Про бюджетну систему України”, “Про власність”, “Про місцеве самоврядування” та нормативно-правових актів, що врегульовують фінансово-господарську діяльність навчальних закладів.

 2. Утримання та розвиток суб'єктів округу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 3. Кошти суб'єктів округу використовуються на діяльність, передбачену їх статутами та установчою угодою про створення округу.

 4. Фінансування суб'єктів округу здійснюється відділом освіти через фінансування навчальних закладів, що є учасниками округу.

 5. Відділ освіти має право здійснювати перерозподіл коштів між суб'єктами округу, що належать до їх власності, на підставі рішення Ради округу.

 6. Якщо суб'єктами округу є навчальні заклади й установи, що належать різним власникам, то власники мають право здійснювати фінансування їх діяльності через спільні цільові програми відповідно до установчої угоди чи окремих напрямків.  ПОГОДЖЕНО:


Мокрокалигірська ЗОШ І-ІІІ ступенів ___________ Кравченко


Сухокалигірський НВК «ДНЗ – ЗОШ І ступеня» ___________ Яловенко


Єлизаветський НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІ ступенів» ___________ Фаренюк


ДНЗ «Ромашка» с. Мокра Калигірка ___________ Кротенко

 Схожі:

Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 iconРішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/4 Положення про навчально-виховне об’єднання «Вікнинський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012
Міністерства освіти І науки України від 07. 11. 2000 року за №552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою кму №777...
Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 iconРішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/3 Положення про навчально-виховне об’єднання «Єрківський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012
Міністерства освіти І науки України від 07. 11. 2000 року за №552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою кму №777...
Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 iconРішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/1 Положення про навчально-виховне об’єднання «Катеринопільський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012
Міністерства освіти І науки України від 07. 11. 2000 року за №552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою кму №777...
Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 iconРішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/5 Положення про навчально-виховне об’єднання «Петраківський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012
Міністерства освіти І науки України від 07. 11. 2000 року за №552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою кму №777...
Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 iconРішення від 21 лютого 2012 року №128 смт. Олександрівка Про затвердження районної Програми «Освітній округ 2012-2015»
Олександрівської районної державної адміністрації від 14 лютого 2011 року №77-р «Про розроблення районної програми «Освітній округ...
Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 iconДоговір про створення навчально-виховного об’єднання „катеринопільський міжшкільний освітній округ
Катеринопільська загальноосвітня школа (далі – зош) І-ІІІ ступенів №1 в особі директора Піддячої Лідії Миколаївни, яка діє на підставі...
Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 iconДоговір про створення навчально-виховного об’єднання „петраківський міжшкільний освітній округ
Петраківський навчально виховний комплекс (далі нвк) «Дошкільний навчальний заклад (далі днз ) загальноосвітня школа (далі – зош)...
Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 iconПоложення про освітній округ Відповідно до статті 36 Закону України "Про освіту" та статей 9, 37 Закону України "Про загальну середню освіту наказую: Затвердити Примірне положення про освітній округ (додається)
Начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Примірне положення...
Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 iconПоложення про Олександропільський освітній округ Загальні положення. Олександропільський освітній округ
Постанова №777 від 27. 08. 2010 року на базі Олександропільської сш створений Олександропільський освітній округ, куди входять 8...
Рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2012 №3/2 Положення про навчально-виховне об’єднання «Мокрокалигірський міжшкільний освітній округ» смт. Катеринопіль 2012 iconПоложенням про освітній округ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №777, визначено, що правовідносини між суб'єктами округу регулюються договором про спільну освітню діяльність.
Офіційної форми такого договору ще не встановлено, тому пропонуємо Примірний договір про утворення навчально-виховного об'єднання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи