Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення icon

Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення
Скачати 123.11 Kb.
НазваПоложення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення
Дата конвертації29.11.2012
Розмір123.11 Kb.
ТипПоложення

Положення


про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот

 1. Загальні положення.

  1. Районні олімпіади з базових дисциплін проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів з таких базових дисциплін: українська мова і література, історія, основи правознавства, іноземні мови, математика, фізкультура, хімія, біологія, географія, основи інформатики і обчислювальної техніки, основи економіки, трудове навчання

  2. Районний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт членів Малої академії науки проводиться щороку за такими профілями:

 • філологія та мистецтвознавство;

 • фізико-математичний;

 • обчислювальна техніка і програмування;

 • хіміко-біологічний;

 • історико-географічний;

 • техніко-технологічний.

  1. Умовними завданнями олімпіад з базових дисциплін і конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;

 • виявлення та розвиток обдарованих дітей та надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах області, країни;

 • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, прищеплення учнівській молоді навичок дослідницької роботи;

 • підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств, активізація самостійної та всіх форм позакласної та позашкільної роботи;

 • підвищення рівня викладення базових дисциплін;

 • виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів та методів навчання;

 • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання навчальних дисциплін і підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів;

 • формування команд для участі в обласних олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт.

  1. В районних олімпіадах беруть участь лише переможці відповідних шкільних змагань. Склад команд школярів району, що беруть участь в обласних предметних олімпіадах, конкурсі-захисті та керівники команд визначаються наказом відділу освіти райдержадміністрації.

  2. Керівником районних олімпіад, конкурсу-захисту є відділ освіти райдержадміністрації.

  3. Організатором та координатором учнівських олімпіад, конкурсу-захисту є районний методичний кабінет, на який покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення відповідних змагань.

  4. Районний відділ освіти спільно з районним методичним кабінетом здійснюють контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведення всіх етапів олімпіад і конкурсу.

Оцінка змісту роботи учасників проводиться виключно членами

журі відповідних змагань. Оцінка робіт учасникам за рішенням журі є

остаточною.

  1. Для організації та проведення олімпіад, конкурсів створюються організаційні комітети, а для перевірки завдань – журі. Члени журі можуть бути також членами відповідних оргкомітетів змагань.

  2. Олімпіади проводяться за завданнями, розробленими обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників. Члени оргкомітетів несуть персональну відповідальність за секретність змісту пакетів завдань до моменту їх оприлюднення.

  3. Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі, правильності перевірки та об’єктивності оцінювання робіт і визначення переможців олімпіад, конкурсу призначаються експерти-консультанти.

  4. Переможців олімпіад, конкурсу визначають в особистій першості.

  5. Олімпіади, конкурс всіх етапів є очною формою змагань.

2. Проведення учнівських олімпіад, конкурсу-захисту науково -

дослідницьких робіт Малої академії наук.

  1. Олімпіади з базових дисциплін проводиться у три етапи:

І етап – шкільні;

ІІ етап – районні;

ІІІ етап – обласні;

Проведення олімпіад І, ІІ, ІІІ етапів з різних предметів одночасно забороняється. На всіх етапах завдання готуються окремо для кожного класу.

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт проводиться у два етапи:

І етап – районний;

ІІ етап – обласний;

  1. І етап олімпіад з базових дисциплін проводиться у жовтні.

Персональний склад оргкомітетів та журі, експерти-консультанти, а

також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказом

керівника навчального закладу освіти.

Завдання для учасників олімпіад готують комісії, склад яких

затверджується наказом керівника навчального закладу освіти.

Звіт про проведення олімпіад та заявки на участь команд у ІІ етапі

оргкомітети І етапу надсилають до районних оргкомітетів до 1 листопада

поточного року.

  1. ІІ етап олімпіад з базових дисциплін проводиться щороку у листопаді-

грудні за завданнями обласного інституту післядипломної освіти педагогічних

працівників.

Кількість турів олімпіад, їхня тривалість та форми проведення

визначаються управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

  1. Персональний склад оргкомітетів ІІ етапу, журі, в тому числі голови, секретаря, експертів - консультантів олімпіад і конкурсів, а також рішення відповідних оргкомітетів затверджуються наказом відділу освіти райдержадміністрації.

  2. Звіти про проведення ІІ етапу олімпіад з базових дисциплін та заявки на участь у ІІІ етапі оргкомітети цих олімпіад надсилають відповідним обласним комітетам до 25 грудня.

  3. ІІІ етап олімпіад з базових дисциплін, ІІ етап конкурсу-захисту проводиться щорічно у січні-лютому за завданням або рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

  4. При виконанні завдань з математики не дозволяється користуватися довідковими таблицями, калькуляторами, логарифмічною лінійкою та іншими обчислювальними засобами.

  5. На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися довідковими таблицями, калькуляторами, логарифмічною лінійкою та іншими обчислювальними засобами.

  6. Завдання олімпіади з основ інформатики та обчислювальної техніки

виконуються на ІВМ - сумісних комп’ютерах.

  1. При виконанні письмових робіт, що підлягають зашифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, копіювального чи міліметрового паперу тогуо, які сприяли б дешифруванню робіт.

3. Учасники змагань.

  1. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах. До участі у ІІ та ІІІ етапах олімпіади допускаються тільки учні, які стали переможцями попереднього етапу відповідної олімпіади. Кількісний склад учасників наступного етапу олімпіади визначає оргкомітет наступного етапу, а персональний – оргкомітет попереднього етапу відповідної олімпіади спільно з журі.

  2. На всіх етапах олімпіад і конкурсу-захисту учні мають право брати участь у змаганнях за клас (курс), не нижчий за клас (курс) їх навчання в навчальному закладі.

  3. У І етапі олімпіад із базових дисциплін беруть участь учні шкіл за бажанням. Будь-які обмеження права участі школярів у першому етапі олімпіад із базових дисциплін забороняються. Перелік дисциплін, з яких проводиться олімпіада, та класів (курсів), які беруть участь у змаганнях, визначається відповідним оргкомітетом навчального закладу.

  4. У ІІ етапі олімпіад із базових дисциплін беруть участь учні навчальних закладів, які стали переможцями першого етапу олімпіад, відповідно:

 • з математики – 6-11 класів;

 • з української мови і літератури, фізики, географії – 7-11 класів;

 • з хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, біології, історії, іноземних мов, трудового навчання – 8-11 класів;

 • з основ правознавства, основ економіки – 9-11 класів.

  1. У ІІІ етапі олімпіад із базових дисциплін беруть участь учні

навчальних закладів освіти, які стали переможцями ІІ етапу

олімпіад і включені до складу команди району, відповідно:

 • з математики – 7-11 класів;

 • з української мови і літератури, фізики, географії, з хімії, основ інформатики і обчислювальної техніки, біології, історії – 8-11 класів;

 • іноземних мов, трудового навчання, основ правознавства, основ економіки – 9-11 класів.

  1. Формування команд, визначення кількісного складу учасників та

умов проведення ІІ етапу олімпіад і конкурсів з кожної дисципліни

здійснює у суворій відповідності до цього Положення відділ освіти

районної державної адміністрації.

  1. Будь-які винятки щодо участі школярів у Всеукраїнських учнівських

олімпіадах із базових дисциплін та конкурсах-захистах, науково -

дослідницьких робіт, не передбачені даним Положенням, є

недопустимими.

  1. До місця проведення олімпіад та конкурсів учні прибувають

організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт

або свідоцтво про народження, учнівський квиток, медичну довідку

про відсутність інфекційних хвороб та контакту з інфекційними

хворими.

  1. Керівник команди, як правило, призначається з числа вчителів,

викладачів закладів освіти, які брали активну участь у підготовці

учнів до олімпіади та конкурсу, їх проведенні і не є членами журі або

оргкомітету відповідного етапу змагань.

  1. Команду чисельністю 6 і більше учнів супроводжує двоє дорослих,

які є керівниками команд.

  1. Керівники команд адміністративно відповідають за життя та здоров'я

членів команд.

  1. Керівники команд, представники закладів освіти повинні забезпечити

своєчасне оформлення належних документів, прибуття учнів на

олімпіаду, конкурс-захист та проведення їх до закладів освіти,

належну морально-психологічну підготовку і допомогу.

  1. Керівники команд після прибуття на олімпіаду, конкурс-захист подають до оргкомітету копії звіту та заявки на право участі команди у них. До заявки на олімпіаду з основ інформатики та обчислювальної техніки включаються відомості про комп’ютерну мову програмування для кожного учня.

  2. За відсутності звіту та заявки, неправильного їх оформлення або порушення строку їх подання питання про участь команди в олімпіаді або конкурсі вирішується оргкомітетом.

  3. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб в перебіг змагань, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій.

  4. Учасники олімпіад та конкурсів-захистів до початку змагань мають бути ознайомлені з порядком і умовами їх проведення, обладнанням, матеріалами, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального заохочення тощо.

  5. Учасники олімпіад, конкурсів повинні суворо дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил з техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, виявляти бережливість у використання обладнання. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

  6. Учасники олімпіад, конкурсів усіх етапів мають право ознайомитись із відповідями (розв’язками) завдань, запропонованих журі, та з попередніми результатами (до підбиття остаточних підсумків) оцінки робіт учасників. У разі виникнення суперечливих питань учасники мають право після завершення усіх турів відповідного етапу змагань подавати до журі апеляції з приводу правильності та об’єктивності оцінки виконання ними завдань і одержати відповідь в усній формі. Питання про допуск до розгляду суті апеляцій членами журі вирішується спільно з представником оргкомітету, відповідальним за дотримання вимог чинного Положення, та експертом-консультантом. Дозволу одного з них достатньо для розгляду апеляції.

  7. Порядок і особливості проведення конкурсів-захистів, науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук та склад їх учасників визначаються Умовами проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, які щорічно затверджуються Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

 1. Нагородження учасників олімпіад, конкурсу-захисту.

  1. Переможцями відповідного етапу змагань вважаються учні, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

  2. Прізвище та ім'я переможця змагань записується у дипломах у називному відмінку.

  3. Число переможців не повинно перевищувати 30% числа учасників змагань відповідного класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1 : 2 : 3.

  4. Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів на всіх обов’язкових турах відповідного етапу змагань набрав менше третини від максимально можливої сумарної кількості балів.

  5. Перше місце не визначається, якщо учасником змагань не набрано 80% від максимально можливої сумарної кількості балів. Друге місце не визначається, якщо учасником змагань не набрано 70% від максимально можливої сумарної кількості балів.

Третє місце не визначається, якщо учасником змагань не набрано

60% від максимально можливої сумарної кількості балів.

  1. Результати проведення олімпіад, конкурсів-захистів затверджуються наказом відділу освіти.

  2. Кращі роботи учасників змагань можуть бути відзначені спеціальними дипломами або призами відповідних оргкомітетів, журі, благодійних фондів.

  3. Багаторазові переможці олімпіад, конкурсів-захистів можуть бути нагороджені спеціальними стипендіями установ, закладів, громадських, благодійних організацій.

 1. Оргкомітети олімпіад, конкурсу-захисту.

  1. Оргкомітети створюються із числа працівників методичного

кабінету, керівників навчальних закладів, представників місцевих

органі в державної влади, громадських, благодійний організацій тощо.

  1. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря.

Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами

та керує роботою з організації проведення відповідної олімпіади, конкурсу.

  1. Оргкомітети:

 • проводять організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад, конкурсів;

 • визначають і забезпечують порядок проведення олімпіад, конкурсів;

 • перевіряють відповідність складу команд до зазначеного в поданих заявках, наявність і правильність оформлення документів;

 • готують документацію до проведення олімпіад, конкурсів –захистів;

- формують склад учасників наступного етапу олімпіад, конкурсів -

захистів із числа переможців попереднього етапу за результатами

їх виступів та змагань;

 • за поданням журі, суворо дотримуючись чинного Положення,

приймають рішення щодо визначення переможців змагань,

нагородження переможців та учасників олімпіад, конкурсів,

визначають остаточний склад команд для участі у наступному етапі,

готують документацію про результати виступу команд, їх

представництво на наступний етап.

 • складають звіти про проведення олімпіад, конкурсів-захистів;

рішення за підсумками підписується головами оргкомітету, журі та

секретарем та завіряється печаткою органу управління освітою, на

який покладено відповідальність за їх проведення.

У рішенні обов’язково вказується:

 • прізвище, ім’я (в називному відмінку) переможців та учасників

змагань, назва закладу освіти, клас (курс) навчання;

 • прізвище, ім’я кандидатів до складу команди для участі в

наступному етапі змагань;

 • короткий аналіз та висновки щодо результатів та рівня проведення

змагань;

 • при порушенні учасниками олімпіад, конкурсів-захистів даного

Положення їх позбавляють права участі;

 • сприяють висвітленню результатів олімпіад, конкурсів-захистів у

засобах масової інформації;

- секретар оргкомітету забезпечує ведення необхідної документації.

  1. Документація фінальних етапів олімпіад, конкурсів та роботи учасників

зберігаються протягом року в районному методичному кабінеті.

6. Журі олімпіад, конкурсів-захистів.

  1. Журі формуються з фахівців відповідного профілю із числа учителів,

методистів.

Його очолює голова, який має заступника, решта – члени журі, доручення

між якими розподіляє голова або заступник.

Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості

учасників олімпіад, конкурсів-захистів.

До складу журі олімпіад, конкурсів не можуть входити особи, діти та інші

родичі, учні яких беруть участь у відповідних змаганнях. До складу журі не

може входити більше ніж 15% від загального числа членів журі, працівників

однієї установи, закладу освіти.

  1. Голова журі:

 • бере участь у формуванні складу журі;

 • несе відповідальність за об’єктивність перевірки та оцінювання

робіт учасників;

  1. Журі олімпіад, конкурсів-захистів:

 • перевіряє і оцінює рівень якості робіт учасників;

 • проводить консультації після змагань для учасників олімпіад, конкурсів і

керівників команд щодо розв’язання завдань, розглядає апеляція;

 • аналізує рівень підготовки учасників олімпіад, конкурсів, готує подання

оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт;

 • рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі

олімпіад, конкурсів.

7. Фінансування.

  1. Проведення олімпіад, конкурсів-захистів фінансується за рахунок місцевого бюджету органу управління освітою.

  1. Витрати на проїзд, харчування учасників несуть заклади освіти, які направляють команду.Схожі:

Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення iconНаказ №358 Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман у 2011-2012 н р
України від 18. 08. 1998 року №305, «Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс – захист науково – дослідницьких...
Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності Загальні положення
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт
Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності
Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти
Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення iconПоложення про обласну Олімпіадну школу загальні положення
Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких...
Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси Фахової майстерності (наказ Міністерства освіти України №305 від 18. 08. 98 р.)
Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких...
Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затверджене наказом Міністерства освіти України №305 від 18. 08. 98 р
Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких...
Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робот Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18 серпня 1998р.№305
«Творча обдарованість» та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи