Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі icon

Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі
Скачати 139.84 Kb.
НазваПрограма підготовки вчителя до роботи у профільній школі
Дата конвертації29.11.2012
Розмір139.84 Kb.
ТипПрограма

ЗМІСТ


Пояснювальна записка………………………………………...................4


Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі…………………………………………………………...................5


Календарно-тематичне планування курсу підготовки вчителя

до роботи у профільній школі……………………..................................8


Література……………………………………………………..................12


Пояснювальна записка

У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв’язку з цим постає як одна із головних проблем якість підготовки педагогічних кадрів до реалізації профільного навчання.

Програма розрахована на поглиблення обізнаності вчителів щодо особливостей роботи у профільній школі, на вироблення основних практичних навичок педагогічної та методичної діяльності в умовах профільності.

Мета курсу: повноцінна підготовка педагогічних кадрів до здійснення профільного навчання, забезпечення їхнього професійного зростання.

Основні завдання програми:

  • Створення системи підготовки вчителів до роботи у класах з поглибленим вивченням предметів (профільних класах)

  • Визначення напрямів удосконалення системи роботи вчителів у профільній школі

  • Розроблення нових форм, методів роботи з педагогами, що працюють у профільній школі

  • Піднесення статусу профільної школи та вчителів, які викладають у профільній школі

  • Сприяння професійному зростанню педагогічних колективів, керівників, розвитку їхнього творчого потенціалу та формування внутрішньої мотивації до самоосвітньої діяльності

Методи: опрацювання теоретичних положень, полілог, психологічний тренінг, методичний тренінг, навчальний тренінг, активна лекція, практикум, методичний консиліум, майстер-клас, рольова гра, ділова гра, семінар, педагогічна майстерня, «круглий стіл», анкетування, тестування.

Виконання завдань забезпечується змістом і структурою курсу, який розраховано на 35 годин.

Тематично програмовий матеріал розподіляється за 6 розділами, змістове наповнення яких враховує вимоги професійно- кваліфікаційних характеристик вчителів.


Програма

підготовки вчителя до роботи у профільній школі

(35 годин)


№ п/п

Зміст програми

К-сть годин

Очікувані результати

1

Вступ

2
Вхідне діагностування

Алгоритм розвитку вчителя профільної школи

2

^ Розділ І Формування базових компетентностей вчителя профільної школи

9

Досягнення високого рівня сформованості базових компетентностей вчителя профільної школи; формування психологічної готовності вчителя до новітньої діяльності


Готовність застосовувати новітні технології навчання та виховання учнів профільної школи, визначати цілі, планувати процеси


Організаційні можливості вчителя: здатність організовувати процеси, створювати умови для досягнення результатів


Конструктивна діяльність вчителя: вміння добирати доцільні форми, методи, засоби навчальної діяльності; спроможність конструювати педагогічні заходи, розробляти методичне забезпечення


^ Практикум: алгоритм створення програм елективних курсів3

Розділ ІІ Інформаційні компетентності вчителя профільної школи


5

Освоєння засобів інформаційно-комунікаційних технологій та формування навичок їх практичного використання


Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій (пошук, обробка, створення інформаційних ресурсів); користування комп’ютерними технологіями та засобами Інтернету

^ Практикум: підготовка презентацій у Power Point

4

Розділ ІІІ Загальнофахові компетентності вчителя профільної школи

8

Досягнення високого рівня сформованості загальнофахових компетентностей вчителя профільної школи; формування психологічної готовності вчителя до новітньої діяльності


^ Когнітивні компетентності вчителя: інформованість про професійну діяльність в умовах профільної школи; знання нормативно-правової бази профільного навчання; здатність розробляти, застосовувати та переносити в нові ситуації спеціальні знання за фахом, методик викладання


^ Діяльнісні компетентності вчителя: володіння методами пізнання та передачі досвіду; володіння різними методами, методиками педагогічної діяльності та вміння застосовувати їх у педагогічній практиці; здатність використовувати сучасні технології навчання, технічні засоби


^ Соціально-особистісні компетентності: взаємодія з колегами, учнями, батьками; володіння технологіями спілкування (усного, письмового, в Інтернеті); створення сприятливого соціально-психологічного клімату в процесі навчання


Практикум: Формування професійних якостей вчителя профільної школи (активність, креативність, комунікабельність, самостійність, здатність до рефлексії, мобільність, вимогливість, тактовність, поведінкова гнучкість)


5

^ Розділ ІУ Спеціальнофахові компетентності вчителя профільної школи

9

Досягнення високого рівня сформованості спеціальнофахових компетентностей вчителя профільної школи; формування психологічної готовності вчителя до новітньої діяльності


^ Когнітивні компетентності: знання специфіки викладання предмета в умовах освітніх закладів різних типів, класів (груп) різних профілів; знання теоретичних і методологічних основ викладання предмета в умовах профільної школи; здатність використовувати знання основ, структури, змісту засобів навчання у профільній школі; уміння спланувати власну діяльність на уроці та в позаурочний час з широким використанням міжпредметних зв’язків (інтеграція знань); володіння сучасними методами контролю та оцінювання навчальної діяльності учнів профільного класу (групи)


^ Діяльнісні компетентності: вміння орієнтуватися в основних тенденціях профільної освіти; забезпечення практичної спрямованості навчального процесу; створення навчально-методичних комплексів, різних видів наочності, електронних посібників з урахуванням специфіки навчання у профільній школі

6

^ Вихідне діагностування Рефлексія

2


Календарно – тематичне планування

курсу підготовки вчителів до роботи у профільній школі


№ п/п

Зміст програми

К-сть годин

Форма роботи

1-2

Вступ

2
1

Вступне діагностування

1

анкетування

тестування

2

Алгоритм розвитку вчителя профільної школи

1

^ КАРУС у формі полілогу

3-11

(1-9)

Розділ І Формування базових компетентностей вчителя профільної школи

9
3 (1)

Готовність застосовувати новітні технології навчання та виховання учнів профільної школи, визначати цілі, планувати процеси

1

психологічний тренінг

4 (2)

Здатність організовувати процеси, створювати умови для досягнення результатів

1

психологічний тренінг

5-6

(3-4)

Вміння добирати доцільні форми, методи, засоби навчальної діяльності;

2

методичний тренінг

7 (5)

Спроможність конструювати педагогічні заходи

1

психологічний тренінг


8-9

(6-7)

Розробка методичного забезпечення профільності

2

методичний тренінг


10-11 (8-9)

^ Алгоритм створення програм елективних курсів

2

практикум

12-16 (1-5)

Розділ ІІ Інформаційні компетентності вчителя профільної школи


5
12 (1)

Основні комп’ютерні технології

1

активна лекція

13 (2)

Пошук, обробка інформації

засобами Інтернету

1

навчальний тренінг

14 (3)

Основні прийоми створення інформаційних ресурсів

1

навчальний тренінг

15-16 (4-5)

^ Підготовка презентацій у Power Point

2

практикум

17-24 (1-8)

Розділ ІІІ Загальнофахові компетентності вчителя профільної школи

8
17 (1)

Професійна діяльність в умовах профільної школи

1

методичний консиліум

18 (2)

Здатність розробляти, застосовувати та переносити в нові ситуації спеціальні знання за фахом, методик викладання

1

методичний консиліум психологічний тренінг

19 (3)

Діяльнісні компетентності вчителя: володіння методами пізнання та передачі досвіду

1

майстер-клас

20 (4)

Володіння різними методами, методиками педагогічної діяльності та вміння застосовувати їх у педагогічній практиці

1

майстер-клас

21 (5)

Здатність використовувати сучасні технології навчання, технічні засоби

1

майстер-клас

22 (6)

Взаємодія з колегами, учнями, батьками


1

рольова гра

23 (7)

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в процесі навчання


1

психологічний тренінг

24 (7)

Формування професійних якостей вчителя профільної школи (активність, креативність, комунікабельність, самостійність, здатність до рефлексії, мобільність, вимогливість, тактовність, поведінкова гнучкість)

1

практикум

25-33 (1-9)

Розділ ІУ Спеціальнофахові компетентності вчителя профільної школи

9
25 (1)

Когнітивні компетентності: знання специфіки викладання предмета в умовах освітніх закладів різних типів, класів (груп) різних профілів

1

семінар – практикум

26 (2)

Знання теоретичних і методологічних основ викладання предмета в умовах профільної школи

1

активна лекція

27 (3)

Здатність використовувати знання основ, структури, змісту засобів навчання у профільній школі

1

майстер-клас

28 (4)

Уміння спланувати власну діяльність на уроці та в позаурочний час з широким використанням між предметних зв’язків (інтеграція знань)

1

педагогічна майстерня

29 (5)

Володіння сучасними методами контролю та оцінювання навчальної діяльності учнів профільного класу (групи)

1

активна лекція

30 (6)

Вміння орієнтуватися в основних тенденціях профільної освіти

1

методичний консиліум

31 (7)

Забезпечення практичної спрямованості навчального процесу

1

майстер-клас

32-33 (8-9)

Створення навчально-методичних комплектів, різних видів наочності, електронних посібників з урахуванням специфіки навчання у профільній школі

2

педагогічна майстерня

34

Вихідне діагностування

1

анкетування

тестування

35

Рефлексія

1

«круглий стіл»
Література

1.Бібік Н. Науково-методичний супровід у профільній школі / Надія Бібік, Михайло Бурда // Освіта України. -2004. - 17 серп. (№ 62/63). - С. 4.

2.Бібік Н. Профільна школа: проблеми науково-методичного супроводження / Н. Бібік, М. Бурда // Біологія і хімія в шк. - 2004. - № 3.Будна С.М. Навчально-методичне забезпечення курсу математики в умовах переходу до профільного навчання / С.М. Будна // Джерело пед. майстерності: Наук.-метод. журн. - X., 2004. - Вип. 1 (31): Математика та інформатика. -С. 6-7.

4.Величко Л. Трансформаційна функція підручника для поглибленого вивчення органічної хімії / Л. Величко // Проблеми сучасного підручника: 36. наук. пр. / АПН України. Ін-т педагогіки. - К., 2000. - Вип. 2. - С. 60-63.

5.Десятниченко Н. Система підготовки вчителя для роботи в профільних класах / Нінель Десятниченко // Директор шк. - 2003. - Лют. (№ 5). - С. 24-26.

6.Дивак В. Особливості організації підвищення кваліфікації вчителів профільної старшої школи / В. Дивак // Післядиплом. освіта в Україні. - 2004. - № 1. - С. 10-12. - Бібліогр.: 14 назв.

7. Жерносек І. Профільна школа вимагає нового вчителя / І. Жерносек // Завуч. - 2003. - Жовт. (№ 28). - С. 17.

8.Зязюн І.А. Вузівська підготовка педагога до профільного навчання учнів старших класів / І.А. Зязюн // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: 36. наук. пр. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - К.; Вінниця, 2004. - Вип. 4. - С. 3-11.

9.Кизенко В. Дидактичні функції варіативного освітнього компонента в старшій школі / В.Кизенко // Біологія і хімія в шк. - 2003. - № 5. - С. 10-12.

10.Кнорр Н.В. Підготовка старшокласників до педагогічної професії вчителя фізики в багатопрофільному ліцеї: Автореф. дис.канд. пед. наук: 13.00.01 / Надія Валеріївна Кнорр; АПН України. Ін-т педагогіки. - К., 1999. - 17 с.

11.Коваленко Н. Система виховної роботи ліцею в профільній школі: [Розвиток проф. здібностей майбут. учителів у Черніг. облас. пед. ліцеї] / Н. Коваленко // Завуч. - 2004. - Черв. (№ 16). - С. 79-80. - Спецвипуск.

12.Ковпак С. Організаційно-педагогічне забезпечення профільної освіти / С. Ковпак // Відкритий урок. - 2004. - № 7/8. - С. 46-48.

13.Концепція профільного навчання у старшій школі

14.Кузнецова Г.П. Роль і місце педагогічної практики у формуванні готовності майбутнього вчителя-словесника до викладання української літератури у профільних класах / Г.П. Кузнецова // Наук. зап. Сер. Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - № 11. - С. 139-143.

15.Навчально-методичне забезпечення профільного вивчення предметів // Джерело пед. майстерності: Наук.-метод. журн. - X., 2004. - Вип. 2 (32): Профільна старша школа: досвід і перспектива. - С. 22

16.Опачко М.В. Підготовка вчителя до профорієнтаційної роботи з учнями / М.В. Опачко, В.В. Сагарда // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. до 80-ї річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова, 18-19 жовт. 2000 р. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2000. - Вип. 2. - С. 210-214.

17. Панченко О.Є. Удосконалення профорієнтаційної роботи на педагогічні професії через профільне навчання / О.Є. Панченко // Пед. скарбниця Донеччини. - 2003. - № 2. - С. 9-Ю.

18.Плига Л.В. Реалізація регіонального компонента через запровадження авторських програм: [Авт. прогр. - важлива умова реалізації профільності освіти Харк. регіону] / Л.В. Плига // Джерело пед. майстерності: Наук.-метод. журн. - X., 2004. - Вип. 2 (32): Профільна старша школа: досвід і перспектива. - С. 82-85.

19.Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

20.Попова Т.В. Орієнтовні вимоги до складання авторських навчальних програм з математики / Т.В. Попова // Джерело пед. майстерності: Наук.-метод. журн. - X., 2004. - Вип. 1 (31): Математика та інформатика. - С. 8-9.

21.Про навчальний комплект з алгебри і початків аналізу для профільних класів природничо-математичного напрямку / О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов, А.К. Сліпенко // Математика. - 2004. - Верес. (№ 33). - С. 3-7; Верес. (№ 34). - С. 7-15. - 22.Сапогов В.А. Загальнодидактична підготовка студентів вищих закладів педагогічної освіти до профільного навчання у старших класах середньої школи: проблеми і рішення /В.А. Сапогов // Наук. зап. Сер. Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - № 11. - С. 159-161.

23.Тягур Р.С. Формувати у вчителів готовність до здійснення диференційованого навчання учнів / Р.С. Тягур // Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу, 2-4 лют. 1994 р.: Тези доп. та виступів. - К., 1994. - Вип. 1. - С. 241-243.

24.Фастівець А.В. Формування майбутнього менеджера освітнього закладу як компонент профільного навчання / А.В. Фастівець // Наук. зап. Сер. Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - № 11. - С. 177-178.

25.Федорова Н.Ф. Творча діяльність учителя в інноваційних закладах освіти: [Гімназіях, ліцеях, колегіумах та ін.] / Н.Ф. Федорова // Вісн. Житомир, пед. ун-ту. - Житомир, 2000. - Вип. 6. - С. 21-23.

26.Фрицюк В.А. До питання кадрового забезпечення профільної школи / В.А. Фрицюк // Наук. зап. Сер. Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - № 11. - С. 184-185.

27.Хільковець В. Подивитися на світ очима дитини: Взаємодія сім'ї, школи і трудового колективу у профорієнтації сільських старшокласників / В. Хільковець // Директор шк. - 1998. - № 16. - С. 3.


Схожі:

Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі iconПрограма підготовки вчителів до роботи у профільній школі
Автор: Коровченко Ірина Юріївна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Катеринопільської районної адміністрації
Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі iconПрограма з підвищення рівня загальнопедагогічної та методичної підготовки молодого вчителя
Планування роботи вчителя, методика вивчення навчальних програм, пояснювальних записок до них, навчально-методичних комплексів
Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі iconПрограма роботи гуртка для допрофільної математичної підготовки учнів 9 класу
Система освіти зазнає перегляду. Допрофільна підготовка, яка здійснюється в 9 класі, сприяє у виборі учнями напряму профільного навчання...
Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі iconCтворення умов для методичної роботи вчителів у школі здійснення комплексного вивчення особистості І професіональних вмінь вчителя дозволяє
Точно врахувати потреби вчителя в усіх напрямках розвитку педагогічної майстерності
Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі iconГотовність вчителя до роботи в умовах профільного навчання
Профілізація навчання передбачає підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя, його педагогічної компетентності, ерудиції,...
Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі iconГ. В. Фещенко аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Передумови становлення підготовки педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в школі (20–30-ті роки ХХ століття)
У статті розглядається впровадження основ шкільного краєзнавства у навчально-виховний процес та розкриваються історичні передумови...
Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі iconКязім Мусаєв методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя позашкільного закладу освіти
У статті розглядаються методичні основи підготовки вчителя основної школи у позашкільній діяльності. Досліджено стан та проблеми...
Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі iconГоловне завдання методичної роботи в школі. Першою сходинкою до вдосконалення професійної майстерності вчителя є діагностування
Успіх розв’язання накреслених перед сучасною школою завдань багато в чому залежить від того, наскільки правильно сплановано в школі...
Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі iconЗвіт вчителя про роботу протягом п’яти років. Вона спрямована на підвищення кваліфікації, професіоналізму, майстерності вчителя та покликана стимулювати його ріст. 30 квітня 2012 року в школі відбулася атестація педагогічних працівників
Одним з головних напрямків роботи школи є проведення атестації педагогічних працівників
Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі iconПлан роботи школи молодого вчителя план роботи школи становлення молодого вчителя № Заходи
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи