Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року icon

Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року
Скачати 179.29 Kb.
НазваДовідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року
Дата конвертації29.11.2012
Розмір179.29 Kb.
ТипДовідка

Довідка

про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району


Вивчення проводилося протягом 2008 року

методистом районного методичного кабінету

Коровченко І.Ю.


Довідку складено за результатами:

 • аналізу методичної роботи в районі;

 • проведення контрольних зрізів;

 • бесід з учителями та адміністраціями шкіл;

 • ознайомлення з веденням шкільної документації та матеріально – технічною, науково – методичною базою шкіл

У районі функціонує 24 загальноосвітні навчальні заклади, в яких зарубіжна література вивчається як предмет інваріантної складової (12 шкіл І – ІІ ст., 12 шкіл - ІІІ ст.)

Зарубіжну літературу викладають 34 вчителі. З них мають:

 • вищу категорію – 11;

 • І категорію – 12;

 • ІІ категорію – 6;

 • звання «Старший вчитель» - 2

Методична робота

Вчителі зарубіжної літератури працюють над вирішенням ряду завдань, окреслених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державними стандартами базової і загальної середньої освіти.

Викладання зарубіжної літератури у школах району здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (К., Шкільний світ, 2001, 2003).

Враховуючи рівень підготовки та професійної компетентності вчителів зарубіжної літератури, у районі та у всіх навчальних закладах існує чітка структура методичної роботи.

Районне методичне об’єднання (РМО) вчителів зарубіжної літератури працювало згідно плану, з періодичністю 3 засідання на рік (керівник РМО Романюк С.В., вчителька Єрківської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Педагоги працюють над вирішенням проблеми «Підвищення ефективності уроку зарубіжної літератури шляхом активізації творчих можливостей учителів».

На засіданнях РМО розглядалися актуальні питання викладання літератури, проводився обмін досвідом, майстер-класи, розроблялися методичні рекомендації .

Перевірки, проведені у ряді шкіл, відкриті уроки та позакласні заходи, відвідані членами РМО у своїх колег, показали, що значно підвищився науково-методичний рівень викладання, посилився особистісний аспект навчання та виховання учнів, активізувався пошук більш ефективних форм і методів навчання.

2008 року успішно пройшли чергову атестацію 4 педагоги (Гордієнко Н.І., Татарчук С.Є., Петраківський НВК; Рудакова В.М., Шостаківський НВК; Яловенко С.В., Сухокалигірський НВК).

Вчителі брали участь у конкурсі «Учитель року» (Юсько Л.А., Катеринопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №2; Мовчан Т.Ю., Новоселицька ЗОШ І-ІІІ ст.; Романюк С.В., Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.; Татарчук С.Є., Петраківський НВК); у виставці передових педагогічних технологій «Освіта Катеринопільщини», «Освіта Черкащини» (Кірова І.В., Пальчиківський НВК; Качур Л.М., Киселівський НВК; Гордієнко Н.І., Петраківський НВК).

Вчителі зарубіжної літератури активно займаються самоосвітою, систематично проходять курсову підготовку, беруть участь у роботі районного та шкільних методичних об’єднань.

Вчителька Катеринопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Ткаченко С.М. є членом обласної творчої групи вчителів зарубіжної літератури, яка працює при ОІППОП.


^ Стан викладання

Як показала перевірка, вчителі ознайомлені з вимогами нормативних документів Міністерства освіти і науки України і працюють за чинною програмою.

З’ясовано, що вони намагаються творчо підходити до використання на уроках активних методів навчання, які сприяють розвитку творчого мислення школярів, заохочують дітей до самовираження, самопізнання. Вчителі намагаються оволодіти інноваційними технологіями.

На уроках створюються проблемні ситуації, використовуються вправи творчого, дослідницького характеру (Романюк С.В., Крецул С.В. – Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.; Морозюк О.А., Пономаренко Н.М. – Катеринопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №2; Шуміленко Н.А. – Мокрокалигірська ЗОШ І-ІІІ ст.; Чорна В.М. – Гончарська ЗОШ І-ІІІ ст.).

Велика увага приділяється роботі з текстом, з додатковою літературою, формуванню навичок виразного читання, у тому числі і мовою оригіналу (російською): Качур Л.М. – Катеринопільський ліцей; Романюк С.В. - Єрківська ЗОШ І-ІІІ; Шуміленко Н.А. - Мокрокалигірська ЗОШ І-ІІІ ст.; Ситник Л.І. – Гуляйпільський НВК.

Зусиллями вчителів поповнюється науково-методична база кабінетів (роздатковий, ілюстративний матеріал, методичні розробки уроків, позакласних заходів).

Ефективно використовується виховний потенціал навчального матеріалу.

На уроках в основному реалізуються міжпредметні зв’язки.

Ведеться робота щодо формування навичок самостійної роботи учнів, уміння висловлювати власну думку, інтерпретувати прочитане, робити власні висновки (Качур Л.М., Катеринопільський ліцей; Мовчан Т.Ю., Новоселицька ЗОШ І-ІІІ ст., Крецул.С.В., Романюк С.В., Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.).

Окремими вчителями велика увага приділяється компаративному аналізу, в тому числі і різних варіантів перекладних творів (Романюк С.В., Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.; Качур Л.М., Катеринопільський ліцей).

Проводиться значна позакласна та позашкільна робота, звертається увага на виявлення та розвиток обдарованих учнів на уроках зарубіжної літератури та в позаурочний час (Романюк С.В., Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.; Урожай Л.М., Ярошівська ЗОШ І-ІІІ ст., Пономаренко Н.М., Катеринопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №2).

Крім кількості годин, передбачених інваріантною складовою навчального плану, у ряді шкіл працюють курси за вибором, факультативи «Теорія і практика написання учнівських творів», Юсько Л.А., Катеринопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №2; «Культура мовлення», Морозюк О.А., Катеринопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №2; «Художня культура», Татарчук С.Є., Петраківський НВК; «Російська література ХХ століття», Крецул С.В., Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.)

Вивчення стану викладання зарубіжної літератури у школах здійснюється відповідно до циклограм, у районі – відповідно до плану роботи відділу освіти та районного методичного кабінету.

^ Рівень навчальних досягнень

Контрольні роботи, запропоновані для перевірки навчальних досягнень учнів, відповідали діючій програмі.

Під час перевірки проведено 16 контрольних зрізів знань із зарубіжної літератури, якими було охоплено 245 учнів 8-11 класів.

Із 245 учнів:

 • високий рівень навчальних досягнень показали 40 учнів, що становить 16%;

 • достатній рівень - 101 учень, що становить 41%;

 • середній рівень - 88 учнів, що становить 35,9%;

 • початковий рівень – 16 учнів, що становить 6,5%.

За наслідками контрольних робіт середній бал по району складає 7.

Учні в основному добре справлялися із запропонованим и завданнями, однак ними були допущені орфографічні, пунктуаційні та мовленнєві помилки.

У більшості шкіл не створено кабінети зарубіжної літератури, науково-методична, матеріально-технічна, навчальна база збіднена, морально застаріла.

При викладанні зарубіжної літератури часто не враховуються її особливості як перекладної, не звертається увага учнів на роль перекладача як співавтора твору.

Не організовано роботу методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу в Катеринопільському ліцеї.

В цілому по району недостатньо використовуються комп’ютерні технології на уроках, інтерактивні методики.

Потребує постійної уваги структурна побудова уроку, раціональне використання робочого часу (Чорна В.М., Гончариська ЗОШ І-ІІІ ст.; Радзівіл Н.В., Радчиський НВК; Запорожець І.В., Мовчан Т.Ю., Новоселицька ЗОШ І-ІІІ ст., Крецул С.В., Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст., Пономаренко Н.М., Юсько Л.А., Катеринопільська ЗОШ І-ІІІ ст. та ін.).

Недостатня увага приділяється диференціації навчання, використанню різноманітних форм організації навчальної діяльності учнів, повнішому використанню прийомів організації роботи з обдарованими школярами на уроках (Шуміленко Н.А., Мокрокалигірська ЗОШ І-ІІІ ст.; Чорна В.М., Гончариська ЗОШ І-ІІІ ст.; Качур Л.М., Катеринопільський ліцей; Возносименко Г.М., Новоселицька ЗОШ І-ІІІ ст. та ін.).

Неефективно використовуються вчителями шкіл району міжмистецькі зв’язки як засіб емоційного та виховного впливу на учнів.


Пропозиції

1.Адміністраціям навчальних закладів:

1.1. Створити відповідні умови для організації ефективної роботи на уроках та в позаурочний час шляхом зміцнення матеріально-технічної, науково-методичної бази навчальних закладів.

До 01.09.2009 р.

1.2. Тримати на контролі організацію методичної роботи в школі, в тому числі і методичних об’єднань гуманітарного циклу.

Протягом року

2. Вчителям зарубіжної літератури:

2.1. Забезпечити навчальну базу викладання предмета (роздатковий, ілюстративний матеріал, навчальні посібники, аудіо-, відео матеріали тощо)

До 01.06. 2009 р.

2.2. Впровадити у практику викладання предмета інтерактивні методики, комп’ютерні технології, дослідницькі методи навчання.

До 01.09.2009 р.

2.3. Зробити глибокий самоаналіз структурної побудови власних уроків, ефективності використання робочого часу та форм учнівської діяльності на уроках, внести відповідні корективи до поурочних планів.

До 01. 03. 2009 р.


2.4. Створити систему діагностичної роботи з учнями, забезпечити диференційований підхід до організації навчальної діяльності школярів на уроках, в тому числі і обдарованих.

До 01. 06. 2009 р.

3. Районному методичному кабінету:

3.1. Надати відповідну методичну допомогу щодо організації навчального процесу з зарубіжної літератури.

До 01.06.2009 р.

3.2. Забезпечити умови для підвищення фахової майстерності вчителів зарубіжної літератури шляхом організації роботи районного методичного об’єднання, консультативної роботи, участі вчителів у районній та обласній виставках передових педагогічних технологій.

До 01.09.2009 р.

3.3. Організувати вивчення досвіду роботи Романюк С.В., вчителя зарубіжної літератури Єрківської ЗОШ І-ІІІ ст., з проблеми «Організація навчальної діяльності обдарованих школярів на уроках зарубіжної літератури».

До 01.06.2010 р.

^ Результати контрольних зрізів із зарубіжної літератури,

проведених у навчальних закладах Катеринопільського району
п/п

Навчальний

заклад

Клас

К-сть

учнів

Писа

ло

Висо

кий

%

Достат

ній

%

Серед

ній

%

Почат

ковий

%

Середній

бал

Вчитель

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1.

Катеринопіль

ський ліцей

8

13

12

-

1

1

16,6

2

1

4

58,3

1

2

-

25

-

-

-

-

8

Качур Л.М.

2.

Катеринопіль

ський ліцей

9

18

15

-

-

-

-

1

-

6

46,6

1

3

4

53,3

-

-

-

-

6

Качур Л.М.

3.

Катеринопіль

ський ліцей

10

20

17

-

-

4

23,5

-

-

2

11,7

7

1

3

64,7

-

-

-

-

7

Качур Л.М.

4.

Катеринопіль

ський ліцей

11

16

16

-

1

1

12,5

1

2

2

31,2

5

4

-

56,3

-

-

-

-

7

Качур Л.М.

5.

Мокрокалигір

ська ЗОШ І-ІІІ ст.

8

22

19

-

2

2

42

4

2

2

21

-

1

2

16

2

1

1

21

6,8

Шуміленко Н.А.

6.

Мокрокалигір

ська ЗОШ І-ІІІ ст.

9

22

17

-

-

-

-

1

1

2

23,5

2

3

3

47

3

2

-

29

4,9

Шуміленко Н.А.

7.

Мокрокалигір

ська ЗОШ І-ІІІ ст.

10

12

12

-

-

1

8,3

-

2

-

16,6

2

4

1

58

2

-

-

16,6

5,7

Шуміленко Н.А.

8.

Мокрокалигір

ська ЗОШ І-ІІІ ст.

11

10

10

-

-

-

-

3

1

2

60

-

2

2

40

-

-

-

-

6,7

Шуміленко Н.А.

9.

Новоселицька ЗОШ І-ІІІ ст.

9

6

6

-

-

1

16,6

1

1

-

33,3

2

1

-

50

-

-

-

-

7

Меженна Л. В.

10.

Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.

9-А

22

15

-

2

5

46,6

4

2

-

40

1

-

-

6,6

1

-

-

6,6

8,9

Романюк С.В.

11.

Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.

9-Б

28

26

_

2

2

15,3

7

3

1

42,3

5

3

2

38,3

1

-

-

3,8

6,6

Романюк С.В.

12.

Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.

9-В

27

20

-

2

2

20

5

3

2

50

3

3

-

30

-

-

-

-

7,9

Романюк С.В.

13.

Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.

10-А

24

16

-

1

2

18,7

9

-

-

56,3

2

1

1

25

-

-

-

-

8

Романюк С.В.

14.

Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.

10-Б

19

14

-

2

3

35,7

1

1

-

14,3

3

2

-

35,7

1

1

-

14,3

7

Романюк С.В.

15.

Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.

11-А

10

9

-

-

1

11

3

1

1

55,5

1

1

1

33,3

-

-

-

-

7

Крецул С.В.

16.

Єрківська ЗОШ І-ІІІ ст.

11-Б

29

21

-

-

2

9,5

8

5

2

71,4

2

1

-

14,3

1

-

-

4,7

7

Крецул С.В.Схожі:

Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року iconНаказ № Про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з історії України та правознавства
Згідно з перспективним планом адміністративного контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів протягом жовтня-листопада...
Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року iconНаказ №366 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови в знз району
Знз району та надання методичної допомоги з 01 жовтня по 08 листопада 2012 року вивчався стан викладання української мови І літератури...
Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року iconДиректорам шкіл Щодо вивчення стану викладання математики у знз району у 2013-2014 навчальному році
Згідно з планом роботи відділу освіти та методичного кабінету протягом 2013-2014 н р вивчається стан викладання математики та рівень...
Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року iconПолтавської області
Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії та правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах району...
Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року iconНаказ № «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах району»
На виконання плану роботи відділу освіти на 2011 – 2012 навчальний рік, наказу від 20 лютого 2012 р. №75 вивчено стан викладання...
Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року iconПолтавської області
Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з етики та курсу «Людина і світ» у загальноосвітніх навчальних закладах...
Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року iconПро вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах району
Відповідно до перспективного та річного плану роботи відділу освіти райдержадміністрації, з метою вивчення рівня навчальних досягнень...
Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року iconПро вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах району
Відповідно до перспективного та річного плану роботи відділу освіти райдержадміністрації, з метою вивчення рівня навчальних досягнень...
Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року iconЧеркаська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки наказ
Головне управління від 27. 01. 2012 №27 протягом лютого 2012 року вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 7,...
Довідка про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у школах району Вивчення проводилося протягом 2008 року iconНаказ №339 Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів району із світової літератури та російської мови
Миротинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Івачківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Кунинській загальноосвітній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи