Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету icon

Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету
Скачати 209.38 Kb.
НазваКоровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету
Дата конвертації14.09.2013
Розмір209.38 Kb.
ТипДокументи

Коровченко Ірина Юріївна,

методист Катеринопільського

районного методичного кабінетуОрганізація науково-методичного супроводу профільного навчання у процесі створення освітніх округів у Катеринопільському районіСлайд 1


Уже підтверджено практикою, що основним протиріччям системи загальної середньої освіти, особливо в сільській місцевості, є «протиріччя між необхідністю забезпечити надзвичайно широкий спектр освітніх послуг різноманітної якості … і неможливістю це зробити на рівні кожної сільської школи», а «…суб’єктом гарантій конституційного права громадян на отримання загальної середньої освіти в сільській місцевості має стати система освіти адміністративного району, тобто районний освітній округ, а не окрема сільська школа». [2, 78]

Проте процес утворення освітніх округів, як правило, ускладнюється тим, що освітянський загал – від управлінців до педагогів на місцях, учнів, батьків – практично не готові до здійснення інновацій: адже саме тільки прийняття управлінського рішення не вирішить проблеми. На жаль, часто сконцентрованість тільки на проблемах управління не дає змоги розпізнати ще складнішу й вагомішу проблему — психологічну, організаційну й ме­тодичну неготовність у першу чергу педагогів до інноваційної діяльності.

Тому у своєму виступі зупинюся саме на цих аспектах супроводу освітніх новоутворень, і зокрема – науково-методичному.Слайд 2


У 2008 році вперше питання можливості переходу на новий рівень здійснення профілізації було розглянуто на семінарі для керівників ЗНЗ та заступників з навчально-виховної роботи «Профілізація старшої школи: нове бачення та підходи», який було проведено на базі Мокрокалигірської ЗОШ І-ІІІ ст. та Мокрокалигірського аграрного ліцею. На обговорення учасників семінару винесено питання:

 • Інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу у класах з профільним навчанням

 • Територіальний освітній округ як самодостатня освітня система сільського регіону

 • Психологічний супровід профільності як необхідна умова якості навчання у старшій школі

 • Про стан профілізації навчальних закладів району у 2003-2008 роках та завдання на період до 2010 року

 • Мозковий штурм. Нове бачення профілізації шкіл району у 2008-2010 р. р.

Протягом наступного року здійснено перші спроби створення моделі освітніх систем у межах можливостей, які на той час уже існували в районі, - на основі концепції проектно-модульного підходу, апробованого у Ставищенському районі Київської області ще наприкінці 90-х років. Кожний із освітніх проектів працював як окрема районна система та мав відповідну нормативно-правову, ресурсну підтримку:

 • Психологічний супровід профільності

 • Старша профільна школа

 • Школа олімпійського резерву

 • Додаткова освіта (позашкілля)

 • Мала академія наук

 • Винагорода “За успіхи в освітній галузі”

 • Шкільний автобусСлайд 3Подальша робота щодо здійснення підготовки до інноваційної діяльності велася шляхом організації взаємопов’язаних заходів на районному та місцевому рівнях послідовно і систематично за трьома напрямами:

 • просвітницька (роз’яснювальна) робота

 • моніторингові дослідження

 • науково-методичний супровід

Розглянемо хід реалізації кожного з напрямів, проте треба розуміти, що вони тісно пов’язані і реалізуються у комплексі.Слайд 4


Просвітницьку діяльність розпочато зі створення банку нормативно – правових документів, інформаційно-методичних матеріалів з проблем профілізації та надання його у користування навчальним закладам для організації та проведення відповідних заходів. На даний час в РМК обсяг електронного банку даних з проблем профілізації складає близько 900 МБ та може задовольнити запити будь-якого закладу освіти з усіх напрямів діяльності – від управлінської до програмного забезпечення. Активно використовувалися напрацювання щодо науково-методичного супроводу профілізації старшої школи Черкаського, Житомирського, Кіровоградського, Вінницького, Рівненського ОІППО.

Велася постійна роз’яснювальна робота із громадськістю через засоби масової інформації (місцева періодика, WEB-сайти відділу освіти та ЗНЗ), організовано консультації з питань профілізації для учасників навчально-виховного процесу, в т.ч. і виїзні. Значно розширено можливості взаємодії з респондентами на місцях засобами електронного зв’язку, яким забезпечено усі навчальні заклади району.

Питання оптимізації освітньої мережі району та необхідності створення нових освітніх систем неодноразово розглядалися на нарадах директорів, колегії відділу освіти, виносилися на обговорення педагогічних рад ЗНЗ, батьківських зборів, на засідання постійних комісій РДА та сесії районної ради. Як результат – значне розширення інформаційного поля усіх респондентів, можливість переходу до наступного кроку – практичних заходів щодо оптимізації шкільної мережі.Слайд 5


Думаю, ніхто не буде заперечувати, що для організації ефективної роботи будь-якої освітньої системи важливим є володіння інформацією про рівень готовності всіх структурних складових системи до переходу на якісно новий етап діяльності. Саме з цією метою ще у 2005 році було проведено педагогічну експертизу готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження профільного навчання. Для проведення експертизи було використано кваліметричну модель О. Касянової - комплексне кількісне оцінювання якості методом групового експертного оцінювання, на основі якої було розроблено пам’ятки для самоаналізу стану готовності педагогічних колективів до організації профільного навчання та допрофільної підготовки у кожному навчальному закладі.

Підсумки підведено за результатами роботи експертної комісії, склад якої затверджено наказом відділу освіти, анкетування членів педагогічних колективів та адміністрацій навчальних закладів, самоаналізу шкіл за відповідними параметрами експертного оцінювання, а саме:

 • Нормативно-правове забезпечення профільного навчання

 • Обґрунтування доцільності впровадження обраних профілів навчання

 • Актуалізація умов для профілізації у навчально-виховному процесі

 • Психологічна підтримка впровадження профільного навчання

 • Кадрове забезпечення профільного навчання

 • Навчально-методичне забезпечення профільного навчання

Звичайно, як і очікувалося, рівень готовності навчальних закладів у 2005 році виявився досить низьким, проте це дало новий поштовх до подальших дій як відділу освіти і методичних служб, так і кожного навчального закладу зокрема. Відбулося обговорення стану речей на засіданні колегії відділу освіти: прийнято відповідні управлінські рішення, розроблено систему організаційних та методичних заходів.Слайд 6


Практика показала, що завдяки використанню описаної моделі та проведених за результатами експертизи комплексних заходів рівень організації профільного навчання у досліджуваних закладах загальної середньої освіти значно зріс за абсолютною більшістю критеріїв. Увага з боку директорів до організації профільного навчання суттєво збільшується і ситуація стає більш стабільною. Це добре фіксує повторна експертиза та наступні дослідження, проведені через 5 років. Результати повторної педагогічної експертизи у 2011 році показали на порядок вищий ступінь готовності шкіл до здійснення профільного навчання.Слайд 7


Серед інших напрямів моніторингових досліджень практикується аналіз спільно з психологічними службами профільних інтересів учнів 8-9 класів та відповідності обраного профілю учнів старшої профільної школи. Параметри оцінювання та обраний психологічний інструментарій дають можливість відобразити реальну картину відповідності обраного профілю та стану профільних інтересів школярів:

 • аналіз успішності та активності у позакласній діяльності

 • виявлення груп профільних інтересів учня (ОДАНІ-2)

 • опитувальник самоставлення В.Століна

 • аналіз освітньої, мотиваційної та рефлексивної готовності учнів

 • діагностика задоволеності учнів профільним навчаннямСлайд 8
Щорічно районним методичним кабінетом ініціюється проведення моніторингу навчальних досягнень учнів класів з поглибленим вивченням окремих предметів та профільних класів, за результатами якого ведеться відповідна корекційна робота на місцях. Результати моніторингу заслуховуються на нарадах директорів, на засіданнях колегії відділу освіти, педагогічних рад.Слайд 9


Глибоко і всебічно ведеться аналіз участі школярів в учнівських олімпіадах та конкурсі-захисті МАН, які є важливою формою допрофільної підготовки, щорічно інформація заслуховується на нараді керівників ЗНЗ. Види аналізу охоплюють повний спектр прояву творчих можливостей учнів та вчителів:

 • за ступенем диплома

 • у розрізі предметів за якісним показником

 • результати претендентів на нагородження медаллю

 • у розрізі профільних предметів та предметів з поглибленим вивченням

 • результати слухачів МФОД

 • рейтингове оцінювання у розрізі шкілСлайд 10


Результати участі учнів класів з поглибленим вивченням, профільним навчанням узагальнюються наказом по відділу освіти за параметрами аналізу: загальна кількість учасників та призерів; якісний показник участі; кількість учасників, які набрали більше 50% та менше 30% від максимально можливої кількості балів. Останній показник кваліфікується як мотивація до організації корекційної роботи не тільки з відповідного предмета, але й як висновок щодо якості відбору учнів для участі у змаганнях наступного рівня.Слайд 11


Проводиться поглиблений аналіз у розрізі профільних предметів, результати якого виносяться на розгляд районних, шкільних методичних об’єднань для організації корекційної роботи. Увага акцентується також на двох категоріях учасників: які мають результат більше 50% та менше 30%. Такий аналіз демонструє рівень освітніх послуг, які отримують учні у профільній школі, а, отже, з кожною із категорій необхідно організовувати відповідну роботу: більше 50% - потенційні призери; менше 30% - своєрідний сигнал до вивчення стану викладання профільного предмета і питання про правильність вибору учнем профілю навчання.Слайд 12


З метою відслідковування наступно-перспективних зв’язків між середньою та професійною освітою відповідно до обраного профілю загальноосвітніми закладами постійно тримається у полі зору стан працевлаштування випускників профільних класів: так, за результатами аналізу, проведеного 2013 року, за останні 5 років 337 із 656 випускників профільних класів працюють чи навчаються за обраним профілем, що складає 51,4%. Спостереження за змінами у показниках дає можливість дійти висновку про найбільш вдалу модель профілізації та якість діагностики профільних інтересів учнів у той чи інший період.Слайд 13


Відповідно до Програми впровадження профільного навчання з 2010 року в Україні розпочався практичний етап профілізації. З метою вивчення існуючих умов для створення освітніх округів у Катеринопільському районі було розроблено заходи, які передбачали системний підхід, а саме: організація додаткової роз’яснювальної роботи у кожному населеному пункті; проведення повторного анкетування учнів, батьків, учителів шкіл – потенційних суб’єктів освітнього округу; аналіз на відповідність вимогам науково-методичного, навчального, матеріально-технічного наповнення кабінетів із профільних предметів і предметів, які вивчаються поглиблено, та перспективи їх розвитку; аналіз стану бібліотечного фонду опорних закладів та суб’єктів освітнього округу щодо забезпечення потреб у поглибленому вивченні предметів, організації позакласної роботи з обраного профілю; аналіз стану та перспектив соціально-психологічного супроводу підготовки всіх учасників навчально-виховного процесу до діяльності в умовах освітнього округу, перспектив кадрового забезпечення; проведення моніторингу навчальних досягнень учнів 9-их класів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів, учнів профільних класів; організація днів відкритих дверей в опорних школах; розроблення пакета нормативних, методичних документів для забезпечення функціонування новоутворень та організації навчально-виховного процесу в умовах освітнього округу.

Результати проробленої роботи заслуховувалися на колегії відділу освіти.Слайд 14Науково-методичний супровід профільного навчання у цей період здійснюється з урахуванням потреб суб’єктів навчально-виховного процесу та забезпечення перспективного розвитку освітньої системи. Роботу, що ведеться, можна умовно розподілити за кількома напрямами: нормативно-правове, програмне та навчально-методичне забезпечення, підвищення професійного рівня учителя та популяризація досвіду, методичне забезпечення конкурсної діяльності вчителів і учнів.

Структуру науково-методичної роботи складають: самоосвітня діяльність учителя та методиста; педагогічний міст «Зерна досвіду»; виставка ППД «Освіта Катеринопільщини»; майстер-класи вчителів вищої категорії; творчі групи; районний Інтернет-семінар; консультпункти (індивідуальні, дистанційні, виїзні); семінар-практикум; методичні об’єднання; психологічний тренінг; методичний супровід діяльності МАН, олімпіад з базових навчальних дисциплін, Інтернет-школи, міжшкільного факультативу для обдарованих дітей; профільного конкурсу «Паросток».Слайд 15
Ресурсним центром науково-методичної роботи є районний методичний кабінет, у якому сконцентровано левову частку інформаційно-методичних матеріалів з проблем профілізації: електронний банк даних, бібліотечні фонди, тематичні папки, методичні посібники та методичні рекомендації, серії цифрових ресурсів, презентації, розробки уроків, програми елективних курсів, розробки сценаріїв позакласних заходів тощо.

Значно розширити межі співпраці дозволяють засоби Інтернет: електронна пошта, сайти ЗНЗ, відділу освіти, методиста.

Ведеться активне сприяння оновленню змістового наповнення шкільних методичних кабінетів, в тому числі і за рахунок електронних запасників РМК.Слайд 16


Ще у 2003 році, на початковому етапі створення інформаційно-методичного простору для профілізації старшої школи організовано роботу постійно діючого районного практичного семінару «Діяльність школи у системі виявлення та підтримки обдарованих дітей», який працює комплексно. В рамках семінару було розглянуто ряд актуальних проблемних питань, зокрема: діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи щодо організації профільного навчання у школі; організація роботи з батьками обдарованих дітей як складова навчально-виховного процесу; створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку обдарованих школярів; конкурсні та ігрові програми як могутній стимул розвитку творчих здібностей школярів; нові підходи до вирішення проблеми допрофільної підготовки; розвиток інтелектуальних творчих здібностей у середній ланці як основа професійного самовизначення; технологія організації профільного навчання в однокомплектній та малокомплектній школі; організація роботи школи олімпійського резерву; інтерактивні форми навчання та виховання школярів на уроках і в позаурочний час; нове бачення підготовки школярів до інтелектуальних змагань; організація та здійснення навчально-виховного процесу в умовах освітніх округів; забезпечення умов для створення та функціонування освітнього округу; шляхи науково-методичного забезпечення підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями; організаційні та науково-методичні засади діяльності районної філії Малої академії наук; теоретичні і практичні аспекти участі школярів у конкурсі-захисті МАН; організація роботи класів з поглибленим вивченням предметів; практичні засади організації роботи ЗНЗ в умовах освітнього округу; освітній округ як центр ефективної системи освіти у сільському регіоні; місце елективних курсів у системі допрофільної підготовки та профільного навчання; контрольно-аналітична діяльність заступника директора з питань профільного навчання та профорієнтації учнів; координація роботи педагогічного колективу з обдарованими дітьми; організація науково-методичної роботи у профільній школі.

Щоразу формується електронний пакет документів та методичних матеріалів з проблемного питання, що вивчалося – його традиційно отримує кожен учасник семінару. На мій погляд, це дієвий засіб поповнення шкільного банку інформаційно-методичних матеріалів та сприяння неперервності навчання керівників закладів освіти і вчителів, розширенню меж професійної компетентності педагогічних кадрів.Слайд 17


Складність для педагога, який багато років працював за типовою системою, становить необхідність зміни не тільки форм діяльності, але й своєї особистості — системи цінностей, стерео­типів поведінки, моделі взаємовідносин тощо. Окремі нововведення фактично вимагають нової освіти (наприклад, комп'ютерні технології навчання), що зумовлює загальний особистісний опір та унемож­ливлює саме нововведення. Для формування внутрішньої психологіч­ної готовності педагогів до інноваційної діяль­ності запроваджено практичний семінар «Психологічний супровід обдарованості та профільності», робота якого зазвичай ведеться паралельно з названим вище семінаром та реалізується у психологічних тренінгах, ділових іграх, тестуванні, рекомендаціях психолога тощо. При районному методичному кабінеті діє інтервізійна група практичних психологів.Слайд 18


З методологічними основами новітніх педагогічних технологій ознайомлення педагогів ведеться у рамках районних та шкільних методичних об’єднань вчителів. Так, наприклад, районне методичне об’єднання учителів світової літератури працює на реалізацію проблеми "Сучасні підходи до викладання світової літератури, підвищення ефективності уроку шляхом активізації творчих можливостей учителів": у процесі роботи системно формувалися навички практичного застосування на уроках словесності елементів педагогічних технологій критичного мислення, інтерактивного навчання, проблемного навчання, мислення високого рівня, індивідуального навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, володіння якими на сучасному етапі є необхідною умовою забезпечення якісної профільної освіти.Слайд 19


Особливої ваги набула робота щодо формування ІКТ-компетентності вчителів. З цією метою використовуються різні засоби і форми роботи:

 • володіння основами роботи на комп’ютері - консультації; тренінги;

 • володіння основами роботи в Інтернет - семінари-практикуми;

 • використання можливостей шкільної, районної, обласної інформаційної мережі - шкільні сайти, сайт відділу освіти, сайт “Портфоліо методиста”, сайт ОІПОПП;

 • створення системи дистанційної підтримки освітнього процесу - районний Інтернет-семінар, дистанційні консультпункти, Інтернет-школа;

 • створення дидактичних та методичних матеріалів засобами ІКТ - презентації, серії цифрових ресурсів, електронні посібники;

 • володіння основами запровадження ІКТ у навчально-виховний процес - майстер-класи;

 • мережева взаємодія з учнями, батьками та колегами - створення освітніх блогів учителів, учнів

Слайд 20


З метою задоволення потреб школярів щодо поглиблення знань з окремих предметів, організації допрофільної підготовки учнів з 2005 року організовано роботу міжшкільного факультативу для обдарованих дітей (МФОД) з предметів, які учні виявили бажання вивчати більш досконало: з англійської мови, математики, історії, української мови, біології, інформатики, психології, журналістики. Слухачі МФОД дають стабільно високий якісний показник участі в інтелектуальних змаганнях (олімпіади, МАН). Положення про Школу олімпійського резерву, Положення про МФОД, робочі програми факультативів затверджено наказом відділу освіти. Створено банк програм у друкованому та електронному вигляді, укладено збірку «Програми МФОД», яку рекомендовано до друку радою методичного кабінету.Слайд 21


Досвід роботи з обдарованими дітьми та організації профільного навчання в освітніх закладах району популяризується через роботу педагогічного мосту «Зерна досвіду», який працює з 2005 року та проводиться щорічно у квітні-травні. Крім обміну досвідом, на засіданнях у формі полілогу розглядаються актуальні питання та проблеми, які виникають протягом навчального року, виробляються стратегічні напрями роботи із зазначених проблем.Слайд 22


Виявлення власного творчого потенціалу через участь у щорічних виставках ППД «Освіта Катеринопільщини» та «Освіта Черкащини» є дієвим засобом професійного саморозвитку вчителя, керівника, методиста. Автори методичних розробок Катеринопільського району неодноразово ставали переможцями районної, призерами та лауреатами обласної виставки, конкурсу на кращу серію цифрових ресурсів.Слайд 23


Будь-які нововведення, ініційовані виключно на рівні керівництва, приречені на неефективність, якщо виконавці не сприймають педаго­гічні інновації як значущі, корисні й необхідні. Найменш навченим у процесі реалізації поставлених інноваційних завдань виявився, на жаль, якраз виконавець. Профілізація навчання висуває підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя, його педагогічної компетентності, ерудиції, загальної культури, комунікабельності. Окрім того, вчитель профільного предмета має бути здатним самостійно розробити спеціальні (елективні) курси, працювати з комп’ютерною технікою, бути порадником учням у правильному виборі профілю навчання. Проте системи підготовки педагогів до інноваційної діяльності навіть на рівні держави немає, тому виконання доволі складних завдань лягає на плечі обласних, районних методичних служб.

Розроблена мною Програма підготовки вчителя до роботи у профільній школі, яка має на меті формування обізнаності вчителів щодо особливостей викладання профільного предмета, спрямована саме на вироблення основних практичних навичок педагогічної та методичної діяльності в умовах профільності. Одне із основних завдань Програми – сприяння професійному зростанню педагогічних кадрів, розвитку їхнього творчого потенціалу та формування внутрішньої мотивації до самоосвітньої діяльності. Програма складається із 4-х розділів, які стимулюють формування різних компетентностей вчителя: базових, інформаційних, загальнофахових, спеціальнофахових.

Проблеми профілізації не в змозі вирішити тільки школа: тільки комплексна взаємодія та зацікавленість усіх учасників навчально-виховного процесу, у першу чергу, батьків забезпечить ефективність будь-якої моделі. «Батьки обдарованої дитини» - програма особистісного розвитку батьків обдарованих дітей. Маючи на меті озброїти батьків достатнім арсеналом знань, умінь, навичок раннього виявлення та організації подальшої роботи з обдарованою дитиною; забезпечити високий рівень участі сім’ї у розвитку дитини; сприяти створенню позитивного морального духу та психологічно комфортних умов розвитку обдарованої дитини у сім’ї, програма включає також і розділ, який орієнтує батьків на осмислений вибір профілю навчання.Слайд 24


На етапі практичного створення освітніх округів у Катеринопільському районі, який розпочався власне у 2012 році, проведено велику роботу щодо нормативно-правового забезпечення діяльності новоутворень: розроблено проекти угод про спільну діяльність суб’єктів освітніх округів, Положення про освітні округи, Положення про опорну школу освітнього округу, Положення про раду освітнього округу, паспорти освітніх округів, затверджено нову редакцію Концепції профільного навчання у Катеринопільському районі та Програму впровадження профільного навчання на 2012-2015 р.р. – загалом 19 нормативних документів.

Сформовано електронні тематичні папки на допомогу головам освітніх округів, керівникам опорних шкіл та шкіл - суб’єктів освітніх округів щодо організації практичної роботи, в т.ч. зразки документів із досвіду роботи освітніх округів різних областей України: річний план роботи освітнього округу, єдиний робочий навчальний план, розклад занять освітнього округу, перспективний план розвитку освітнього округу, графік роботи консультаційного пункту, наказ про режим роботи освітнього округу та інші.Слайд 25


Активізувати професійну та методичну діяльність учителів-предметників намагаємося через упровадження нових сучасних форм. Так, наприклад, районну Інтернет-школу «Олімп» започатковано у вересні 2012 року як форму дистанційного навчання академічно обдарованих школярів, учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів, допрофільної підготовки учнів шкіл – суб’єктів освітніх округів. Розроблено Положення про районну Інтернет-школу, методичні рекомендації щодо організації роботи та змістового наповнення ресурсів школи. Мета діяльності новоутворення забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти засобами дистанційного навчання, підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях (олімпіадах з базових навчальних дисциплін та конкурсу МАН), організація консалтингової діяльності з усіма учасниками навчально-виховного процесу, здійснення тьюторського супроводу підготовки учнів, удосконалення навичок роботи учнів та вчителів з Інтернет-ресурсами. Структура Інтернет-школи має дві складові: 13 класів з олімпіадних дисциплін та 5 дистанційних консультпунктів, які працюють у визначеному Положенням режимі. Очікувані результати: поглиблення знань учнів із відповідного навчального предмета; забезпечення високої результативності участі в інтелектуальних змаганнях усіх рівнів; підвищення інтересу школярів до навчальних предметів та надання можливості усвідомленого вибору профілю навчання та майбутньої професійної діяльності; формування спеціальних та загальнолюдських компетентностей шкільної молоді. Активна участь у роботі Інтернет-школи вчителів сприяє їхньому професійному зростанню, поповненню арсеналу професійних компетентностей і буде враховуватися як додатковий чинник під час атестації педагогічних працівників. Таким чином створюються умови, які забезпечать педагогу фахове зростання через надання йому необхідної інформації та залучення його до професійного співавторства.Слайд 26


Освітні округи почали функціонувати у районі з вересня 2012 року, тому перед районним методичним кабінетом постало нове завдання: ефективний науково-методичний супровід їхньої діяльності. Першим кроком до його реалізації стало започаткування практичного семінару для заступників директорів опорних шкіл «Система науково-методичної роботи в освітньому окрузі: концептуальний підхід». Перспективним тематичним планом семінару на 2012-2015р.р. передбачено заходи з формування практичних навичок створення системи науково-методичної роботи в умовах освітніх округів: планування роботи, діагностування професійних компетентностей педагогів та на його основі створення структурної моделі методичної роботи; самоосвітня та видавнича діяльність як необхідна умова саморозвитку педагога; методика проведення моніторингу ефективності діяльності опорного закладу та освітнього округу в цілому; науково-методичний супровід допрофільної підготовки; сучасний урок та сучасні технології навчання у профільній школі; забезпечення наступно-перспективних зв’язків між середньою та професійною освітою відповідно до обраного профілю; психологічні аспекти профілізації навчання в умовах освітнього округу.Слайд 27


Створення чіткої системи науково-методичної роботи на рівні освітніх округів – першочергове завдання, яке стоїть перед методичними службами. А це вимагає по-новому організувати роботу окружних методичних утворень, які на більш високому рівні, ніж шкільні, забезпечать трансформування кращого сучасного досвіду в педагогічні колективи суб’єктів освітніх округів.

Дистанційне навчання, яке стало можливим завдяки модернізації матеріально-технічної бази ЗНЗ, розширить рамки та забезпечить системний підхід до організації самоосвітньої діяльності вчителів профільних предметів. Зроблено уже перший крок до у цьому напрямку: започатковано районний Інтернет-семінар для вчителів світової літератури та російської мови. Планується розширення аудиторії дистанційного навчання шляхом залучення вчителів профільних предметів, предметів, що вивчаються поглиблено. Ведеться робота щодо забезпечення єдиного інформаційного простору та взаємодії усіх учасників навчально-виховного процесу через створення освітніх блогів учителів та учнів.

На часі також необхідність вирішення питання щодо введення посад заступників з науково-методичної роботи в опорних закладах освітніх округів та оплати діяльності голів освітніх округів.

Реалізація у комплексі цих та інших завдань, які будуть неодмінно виникати у процесі практичної діяльності, забезпечать саме той результат, якого ми очікуємо від освітніх округів.Слайд 28


ЛІТЕРАТУРА

1. Дейкун Д. Методичні рекомендації щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільських районах / Д.Дейкун, В.Скрипченко. - Київ, 2004. - 35 с.

2. Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 777 від 27 серпня 2010 р.

3. Проскунін В.М. Науково-практичні основи розробки проективної моделі організації освітніх округів на регіональному рівні / В.М. Проскунін // Освіта Донбасу. - 2007. - №3 (122). - С. 21-28.

4. Осадчий І.Г. Освіта сільського регіону: теорія і технологія управління розвитком: Монографія/ І.Г.Осадчий. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Т.Соловей, Л.Галіцина, 2005. – 260 с.

5. Осадчий І.Г. Основні засади функціонування територіальних освітніх округів в сільській місцевості / І.Г.Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2001. - № 5-6. - С.118-131.

6. Осадчий І.Г. Проектно-модульна організація системи загальної середньої освіти сільського адміністративного району // Директор школи. – 2000.- № 21-21 /117-118/. – С.3-5.

7. Романенко М.І. Не школа, а округ // Сільська школа України. - 2003.- № 26 (62), вересень - С.3Слайд 29Схожі:

Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету iconПрограма підготовки вчителів до роботи у профільній школі
Автор: Коровченко Ірина Юріївна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Катеринопільської районної адміністрації
Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету iconКоровченко Ірина Юріївна
Матеріал розкриває теоретичний та практичний аспекти організації психолого-педагогічного семінару (з досвіду роботи методиста районного...
Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету iconІрина Юріївна Коровченко

Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету iconПрограма курсу за вибором «Країнознавство»
Крохмаль В. Ф. методист з початкової освіти Катеринопільського районного методичного кабінету
Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету iconЧеркаської області сліпченко олена віталіївна організація роботи шкільнихклубі в
Навчально методичний посібник./О. В. Сліпченко, методист Катеринопільського районного методичного кабінету
Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету iconКатеринопільська районна державна адміністрація Відділ освіти Методичний кабінет Коваленко Лідія Борисівна Вчитель-методист початкових класів Мокрокалигірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кредо: Доброту якщо посієш – збереш гарний урожай
Автор: В. Ф. Крохмаль, методист з початкової освіти Катеринопільського районного методичного кабінету
Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету iconОплата педагогічної роботи методисту районного методичного кабінету
Методист районного методичного кабінету має 4 години тижневого педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі....
Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету icon«Сучасні підходи до формування позитивної мотивації дітей та учнівської молоді на здоровий спосіб життя в процесі вивчення основ здоров’я» Воронова О. В., методист районного методичного кабінету відділу освіти Кам’янської райдержадміністрації
Воронова О. В., методист районного методичного кабінету відділу освіти Кам’янської райдержадміністрації
Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету iconПрезентація журналу “Дошкільне містечко” Підготувала методист міського методичного центру з дошкільної освіти Ірина Терещенко
Підготувала методист міського методичного центру з дошкільної освіти Ірина Терещенко
Коровченко Ірина Юріївна, методист Катеринопільського районного методичного кабінету iconПлан роботи районного методичного об’єднання завідуючих та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів Богуславського району на 2012-2013 навчальний рік
Керівник: Горбань Ірина Леонідівна вихователь-методист днз №1 «Малятко» міста Богуслава
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи