Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 icon

Завдання Екологія 11 клас Січень 2013
Скачати 78.48 Kb.
НазваЗавдання Екологія 11 клас Січень 2013
Дата конвертації14.09.2013
Розмір78.48 Kb.
ТипДокументи

Завдання

Екологія 11 клас

Січень 2013

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал.


1. Коли парламент України оголосив територію всієї країни зоною екологічного лиха:

а/в 1985 році; б/ в 1988 році;

в/ в 1991 році; г/ в 1996 році.


2. Який з указів є найстарішим , виходячи з відомостей старовинних літописів:

а/ вавилонського царя Хаммурапі;

б/ китайських та японських імператорів;

в/ Ярослава Мудрого;

г/ Петра І.


3. У якому місті вперше відбулась міжнародна конференція з охорони природи:

а/ Берлін; б/ Берн;

в/ Делі; г/ Токіо.


4. Хто з учених сформулював закон біогенної міграції атомів?

а/ В.Вернадський; б/ К. Рулье;

в/ Б. Коммор; г/ Е. Гекель.


5. Хто з учених сформулював закон толерантності:

а/ Ф.Реді; б/ В.Вернадський;

в/ Б. Коммор; г/ В. Шелфорд.


6. Единий природний комплекс, утворений живими організмами і навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти пов’язані обміном речовин, енергії та інформації – це:

а/ біогеоценоз, б/ екосистема;

в/ агроценоз; г/ сукцесія.


7. Назвіть ученого, який розробив учення про ноосферу:

а/ Е Лаура; б/ П. Тейяр-Шарден;

в/ Е. Зюс; г/ В. Вернадський.


8. Укажіть, коли була створена комісія по охороні зникаючих видів рослин і тварин при ООН:

а/ в 1948 році; б/ в 1954 році;

в/ 1967 році; г/ в 1975 році.


9. Коли був прийнятий закон про Червону книгу України:

а/ в 1964році; б/ в 1976 році;

в/ в 1982 році; г/ в 1991 році.


10. Адаптація – це:

а/ реакція організму на вплив соціального оточення;

б/ процес пристосування до умов середовища;

в/ вплив сонячної активності на організм;

г/ нерівномірне розташування живих організмів на земній кулі.


11. Екологія – це наука, що вивчає:

а/ будову клітини;

б/ закономірності спадковості та мінливості організмів;

в/ закономірності взаємозв’язку організмів з довкіллям;

г/ закономірності розвитку географічної оболонки.


12. Біоритми, характерні для людського організму:

а/ зовнішні; б/ внутрішні;

в/ добові; г/ сезонні.


13. Озоновий шар:

а/ затримує теплове випромінювання Землі;

б/ є захисним екраном від ультрафіолетового випромінювання;

в/ спричинює руйнування забруднювачів;

г/ це шар атмосфери, в якому формується погода.


14. Найнебезпечніше для людського організму радіоактивне випромінювання:

а/ α-випромінювання; б/ β- випромінювання;.

в/ γ- випромінювання;


15.Рельєф, грунт, повітря належать до факторів:

а/ біотичних; б/ антропогенних;

в/ абіотичних; г/ техногенних.


Тести групи Б. Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь – 2 бали.


1. Які з груп проблем відносяться до глобальних:

а/ проблеми, що пов’язані з відношеннями між людиною і навколишнім середовищем;

б/ проблеми, що пов’язані відношеннями між промисловими підприємствами;

в/ проблеми, що пов’язані з відношеннями між рослинами і тваринами;

г/ проблеми, що пов’язані з основними соціальними спільнотами людства.


2. Які з явищ привели до виникнення екологічної кризи на Землі:

а/ утворення озонових дірок;

б/ освоєння космічного простору;

в/ комп’ютеризація;

г/ забруднення Світового океану;

д/ винищення лісів.


3. Які з ознак притаманні глобальним проблемам людства:

а/ масштаби виявлення виходять за межі однієї держави і групи держав;

б/ загальнолюдська сутність робить їх зрозумілими для країн і всіх народів;

в/ можливість їх рішення зусиллями всіх країн і народів, усього світового суспільства;

г/ масштаби проявів, які виходять за межі міста, селища;

д/ можливість їх рішення зусиллями всього населення країни.


4. Які з проблем відносяться до групи проблем, пов’язаних з основними соціальними спільнотами людства:

а/ запобігання світової ядерної катастрофи;

б/ енергетично-сировинна проблема;

в/ подолання розриву в рівнях соціально-економічного розвитку між розвиненими та розвиваючими країнами;

г/ покращення системи охорони здоров’я ;

д/ освоєння космічного простору.


5. Які з проблем відносяться до групи проблем, які торкаються людини та навколишнього середовища:

а/ ліквідування неосвіченості;

б/ продовольча;

в/ запобігання світової ядерної катастрофи;

г/ екологічна;

д/ використання досягнень науково технологічного прогресу.


6. Які з проблем відносяться до групи проблем, що фіксують увагу на відношеннях людини і суспільства:

а/ екологічна;

б/ ліквідування неосвіченості;

в/ енергетично-сировинна проблема;

г/ запобігання світової ядерної катастрофи;

д/ ліквідування небезпечних захворювань.


7. Що призводить до зменшення площ сільськогосподарських угідь на Землі:

а/ ерозія ґрунтів;

б/ будівництво міст, промислових об’єктів , транспортних комунікацій;

в/ зміна клімату;

г/ кислотні дощі;

д/ опустинювання.


8. З чим пов’язані в наш час можливості росту виробництва продуктів харчування, усунення голоду та недоїдання:

а/ з інтенсифікацією сільського господарства;

б/ з розширенням площ для вирощування сільськогосподарських культур за рахунок вирубки лісів;

в/ з залученням країн, що розвиваються до використання науково-технічних досягнень в області сільського господарства;

г/ з "відвойовуванням" земель у морів та океанів;

д/ із здійсненням природоохоронних заходів.


9. Вкажіть причини росту дефіциту прісної води на Землі:

а/ швидкий ріст населення планети;

б/ збільшення витрат води для потреб промисловості та сільського господарства;

в/ зростання забруднення гідросфери;

г/ зміна клімату.


10. Вкажіть, які ліси відіграють найважливішу роль в очищенні атмосфери Землі:

а/ австралійські; б/ амазонські;

в/ африканські; г/ сибірські.


11. Назвіть біосферні заповідники, розміщені на території України:

а/ Асканія-Нова; б/ Луганський;

в/ Чорноморський; г/ Шацький.


12. Які з нижче названих явищ призводять до руйнування озонового шару:

а/ вирубка лісів; б/ використання аерозолів;

в/ запуск балістичних ракет; г/ забруднення водойм нафтопродуктами.


Завдання відкритого типу

Завдання №1 ( 5 балів)

Укажіть назву (до роду) зображеної на малюнку рослини, дайте її морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, у яких мешкає дана рослина, назвіть екологічну групу по відношенню до води до якої відноситься зображена рослина.
Завдання №2 ( 5 балів)

Укажіть назву (до роду) зображеної на малюнку тварини, дайте її морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, в яких мешкає дана тварина.


Завдання № 3. Розв'яжіть задачу ( 5 балів):

Продуктивність агроценозу дорівнює 800 г/м2.. Скільки гектарів поля необхідно, щоб прогодувати протягом року дорослу людину вагою 70 кг, якщо 63% з них складає вода.


Максимальна сума балів: Тести групи А – 15 балів;

Тести групи Б – 24 бали

Завдання відкритого типу – 15 балів

Разом - 54 балиСхожі:

Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 iconВідповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 iconВідповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 iconСічень 2013 Завдання Англійська мова 8 клас Listening Comprehension

Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 iconБіологія Січень 2013 11 клас Тестові завдання: За якого розмноження
В – встановив, що зародок хребетних первісно складається з двох шарів – ектодерми та ентодерми?
Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 iconКвітень 2013 рік Завдання 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 iconБерезень 2013 рік Завдання 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 iconБерезень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 iconКвітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 iconБіологія Січень 2013 Відповіді 11 клас Тестові завдання: За якого розмноження
В – встановив, що зародок хребетних первісно складається з двох шарів – ектодерми та ентодерми? (1)
Завдання Екологія 11 клас Січень 2013 iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності 04010602 «Прикладна екологія»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи