Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 icon

Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Скачати 88.87 Kb.
НазваВідповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Дата конвертації14.09.2013
Розмір88.87 Kb.
ТипДокументи

Відповіді

Екологія 11 клас

Січень 2013

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал.


1. Коли парламент України оголосив територію всієї країни зоною екологічного лиха:

а/в 1985 році; б/ в 1988 році;

в/ в 1991 році; г/ в 1996 році.


2. Який з указів є найстарішим , виходячи з відомостей старовинних літописів:

а/ вавилонського царя Хаммурапі;

б/ китайських та японських імператорів;

в/ Ярослава Мудрого;

г/ Петра І.


3. У якому місті вперше відбулась міжнародна конференція з охорони природи:

а/ Берлін; б/ Берн;

в/ Делі; г/ Токіо.


4. Хто з учених сформулював закон біогенної міграції атомів?

а/ В.Вернадський; б/ К. Рулье;

в/ Б. Коммор; г/ Е. Гекель.


5. Хто з учених сформулював закон толерантності:

а/ Ф.Реді; б/ В.Вернадський;

в/ Б. Коммор; г/ В. Шелфорд.


6. Единий природний комплекс, утворений живими організмами і навколишнім середовищем, в якому вони існують і де всі компоненти пов’язані обміном речовин, енергії та інформації – це:

а/ біогеоценоз, б/ екосистема;

в/ агроценоз; г/ сукцесія.


7. Назвіть ученого, який розробив учення про ноосферу:

а/ Е Лаура; б/ П. Тейяр-Шарден;

в/ Е. Зюс; г/ В. Вернадський.


8. Укажіть, коли була створена комісія по охороні зникаючих видів рослин і тварин при ООН:

а/ в 1948 році; б/ в 1954 році;

в/ 1967 році; г/ в 1975 році.


9. Коли був прийнятий закон про Червону книгу України:

а/ в 1964році; б/ в 1976 році;

в/ в 1982 році; г/ в 1991 році.


10. Адаптація – це:

а/ реакція організму на вплив соціального оточення;

б/ процес пристосування до умов середовища;

в/ вплив сонячної активності на організм;

г/ нерівномірне розташування живих організмів на земній кулі.


11. Екологія – це наука, що вивчає:

а/ будову клітини;

б/ закономірності спадковості та мінливості організмів;

в/ закономірності взаємозв’язку організмів з довкіллям;

г/ закономірності розвитку географічної оболонки.


12. Біоритми, характерні для людського організму:

а/ зовнішні; б/ внутрішні;

в/ добові; г/ сезонні.


13. Озоновий шар:

а/ затримує теплове випромінювання Землі;

б/ є захисним екраном від ультрафіолетового випромінювання;

в/ спричинює руйнування забруднювачів;

г/ це шар атмосфери, в якому формується погода.


14. Найнебезпечніше для людського організму радіоактивне випромінювання:

а/ α-випромінювання; б/ β- випромінювання;.

в/ γ- випромінювання;


15.Рельєф, грунт, повітря належать до факторів:

а/ біотичних; б/ антропогенних;

в/ абіотичних; г/ техногенних.


Тести групи Б. Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь – 2 бали.


1. Які з груп проблем відносяться до глобальних:

а/ проблеми, що пов’язані з відношеннями між людиною і навколишнім середовищем;

б/ проблеми, що пов’язані відношеннями між промисловими підприємствами;

в/ проблеми, що пов’язані з відношеннями між рослинами і тваринами;

г/ проблеми, що пов’язані з основними соціальними спільнотами людства.


2. Які з явищ привели до виникнення екологічної кризи на Землі:

а/ утворення озонових дірок;

б/ освоєння космічного простору;

в/ комп’ютеризація;

г/ забруднення Світового океану;

д/ винищення лісів.


3. Які з ознак притаманні глобальним проблемам людства:

а/ масштаби виявлення виходять за межі однієї держави і групи держав;

б/ загальнолюдська сутність робить їх зрозумілими для країн і всіх народів;

в/ можливість їх рішення зусиллями всіх країн і народів, усього світового суспільства;

г/ масштаби проявів, які виходять за межі міста, селища;

д/ можливість їх рішення зусиллями всього населення країни.


4. Які з проблем відносяться до групи проблем, пов’язаних з основними соціальними спільнотами людства:

а/ запобігання світової ядерної катастрофи;

б/ енергетично-сировинна проблема;

в/ подолання розриву в рівнях соціально-економічного розвитку між розвиненими та розвиваючими країнами;

г/ покращення системи охорони здоров’я ;

д/ освоєння космічного простору.


5. Які з проблем відносяться до групи проблем, які торкаються людини та навколишнього середовища:

а/ ліквідування неосвіченості;

б/ продовольча;

в/ запобігання світової ядерної катастрофи;

г/ екологічна;

д/ використання досягнень науково технологічного прогресу.


6. Які з проблем відносяться до групи проблем, що фіксують увагу на відношеннях людини і суспільства:

а/ екологічна;

б/ ліквідування неосвіченості;

в/ енергетично-сировинна проблема;

г/ запобігання світової ядерної катастрофи;

д/ ліквідування небезпечних захворювань.


7. Що призводить до зменшення площ сільськогосподарських угідь на Землі:

а/ ерозія ґрунтів;

б/ будівництво міст, промислових об’єктів , транспортних комунікацій;

в/ зміна клімату;

г/ кислотні дощі;

д/ опустинювання.


8. З чим пов’язані в наш час можливості росту виробництва продуктів харчування, усунення голоду та недоїдання:

а/ з інтенсифікацією сільського господарства;

б/ з розширенням площ для вирощування сільськогосподарських культур за рахунок вирубки лісів;

в/ з залученням країн, що розвиваються до використання науково-технічних досягнень в області сільського господарства;

г/ з "відвойовуванням" земель у морів та океанів;

д/ із здійсненням природоохоронних заходів.


9. Вкажіть причини росту дефіциту прісної води на Землі:

а/ швидкий ріст населення планети;

б/ збільшення витрат води для потреб промисловості та сільського господарства;

в/ зростання забруднення гідросфери;

г/ зміна клімату.


10. Вкажіть, які ліси відіграють найважливішу роль в очищенні атмосфери Землі:

а/ австралійські; б/ амазонські;

в/ африканські; г/ сибірські.


11. Назвіть біосферні заповідники, розміщені на території України:

а/ Асканія-Нова; б/ Луганський;

в/ Чорноморський; г/ Шацький.


12. Які з нижче названих явищ призводять до руйнування озонового шару:

а/ вирубка лісів; б/ використання аерозолів;

в/ запуск балістичних ракет; г/ забруднення водойм нафтопродуктами.


Завдання відкритого типу

Завдання №1

Півонія вузьколиста (народна назва - воронець) – багаторічна трав'яниста рослина висотою 15 – 30 см. Підземна частина рослини представлена коротким кореневищем з шишкоподібно потовщеним корінням. Листки двічі-тричі розсічені на дрібні лінійні частки. Верхнє листя скупчене під квіткою Квітки одиночні, великі, до 7 см у діаметрі, правильні, кроваво-червоні, чашечка з п’яти чашолистків, пелюсток п’ять – сім, тичинок багато, золотавого кольору. Плід багатолистянка, з декількома відносно великими насінинами, з допомогою яких здійснюється розмноження. Період розмноження – травень - червень. Місце зростання – степові схили, схили балок і кущі.

Завдання №2

Мала біла чапля. Перелітній птах. Населяє береги різноманітних водойм з прісною, солонуватою або солоною морською водою, перевагу надає мілководним незарослим місцям - відкритим болотам, неглибоким озерам, заплавним лукам тощо. Розмірами з качку, оперення біле. дзьоб і ноги довгі, що допомагає здобувати їжу у неглибокій воді. Дзьоб прямий,чорний. Оперення повністю біле.. Лапи і пальці довгі, темно-сірі. Шия довга, S-подібна. Шостий шийний хребець дещо витягнутий і побудований таким чином, що птах здатний швидко витягнути шию або навпаки втягнути її у себе. Хвіст короткий, клиноподібний. Чубчик на голові, що зустрічається у інших видів чапель, у великої білої чаплі відсутній. Статевий диморфізм не виражений.

^ Завдання № 3. Розв'яжіть задачу ( 5 балів):

Продуктивність агроценозу дорівнює 800 г/м2.. Скільки гектарів поля необхідно, щоб прогодувати протягом року дорослу людину вагою 70 кг, якщо 63% з них складає вода.


Дано:

m = 70 кг ( 63% вода)

^ Продуктивність – 800 г/м2

S - ?

Розв’язання

  1. Визначити вміст сухої речовини в тілі людини у відсотках:

100% -63% = 37%

  1. Визначити масу сухої речовини в тілі людини в кг.

70 кг – 100%, а х кг – 37%  х = 37%* 70% : 100 %

  1. Складаемо ланцюг живлення, відповідно до правила екологічної піраміди встановлюємо масу першої ланки (продуцентів).

Рослини рослиноїдні тварини людина

2590 кг 259 кг 25,9 кг

  1. Визначаємо площу біогеоцинозу необхідну для годування людини протягом року.

S = 2590 кг : 0,8 кг /м2 = 3237 м2 = 0,324 га

Відповідь: щоб прогодувати людину вагою 70 кг протягом року, необхідно поле площею 0,324 га.Схожі:

Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconВідповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconЗавдання Екологія 11 клас Січень 2013
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconБіологія Січень 2013 Відповіді 11 клас Тестові завдання: За якого розмноження
В – встановив, що зародок хребетних первісно складається з двох шарів – ектодерми та ентодерми? (1)
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconБерезень 2013 рік Відповіді 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconБерезень 2013 рік Відповіді 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconЛютий 2013 рік Відповіді Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconСічень 2013 Завдання Англійська мова 8 клас Listening Comprehension

Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності 04010602 «Прикладна екологія»
...
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconЛютий 2013 Відповіді Англ мова 10 клас аудіювання

Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 icon6 клас №1
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи