Екологія 10 клас Лютий 2013 рік icon

Екологія 10 клас Лютий 2013 рік
НазваЕкологія 10 клас Лютий 2013 рік
Дата конвертації14.09.2013
Розмір74.7 Kb.
ТипДокументи

Завдання

Екологія 10 клас

Лютий 2013 рік

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал.


1. Родючість ґрунту визначає компонент:

а/ нітрати; б/ гумус; в/ вода; г/ материнська порода.


2. Причиною стійкою взаємозв'язку між горохом посівним і джмелем польовим є:

а/ коадаптація; б/ хижацтво; в/ конкуренція; г/ симбіоз.


3. Причиною гірської хвороби є:

а/ підвищення кількості еритроцитів у крові;

б/ пониження кількості еритроцитів у крові;

в/ нестача кисню у тканинах організму;

г/ надлишок кисню в тканинах організму.


4. Місцем проживання рослин-галофітів служить:

а/ болото;

б/ прибережна, затоплювана при розливі, зона водойми;

в/ прісноводна водойма з текучкою водою;

г/ сухий степ з засоленими ґрунтами.

5. Використання фреонів призводить до:

а/ зменшення озонового шару в атмосфері;

б/ зменшення кисню в атмосфері;

в/ похолодання клімату;

г/ потепління клімату.


6. Рослини, тяжіють до ґрунтів, багатих азотом, називають:

а/ нітрофілами; б/ азотфіксаторами;

в/ оліготрофами; г/ нітрофобами.


7. Найбільш масштабним і небезпечним забрудненням для людини та екосистем є:

а/ фізичне; б/ біологічне; в/ хімічне; г/ радіаційне.


8. Гранично допустимою концентрацією називають:

а/ кількість забруднюючої речовини в навколишньому середовищі, яка надає мінімальний гнітючий ефект;

б/ кількість речовини, яку дозволяється викидати підприємствам у навколишнє середовище;

в/ максимальна кількість речовини, зміст якої не веде до загибелі організму;

г/ максимальна кількість речовини, яку може перенести організм або угруповання організмів.


9. Руйнування або нейтралізацію забруднюючих речовин в результаті природних фізичних, хімічних і біологічних процесів називають:

а/ реутилізацією відходів; б/ знешкодженням відходів;

в/ самоочищенням середовища; г/ стійкістю середовища.


10. Оцінка впливу технічних проектів на навколишнє середовище і здоров’я людей називається:

a/ екологічним моніторингом;

б/ санітарно-гігієнічним дослідженням;

в/ екологічною експертизою;

г/ економіко-правовою експертизою.


11. Сорбенти – це:

а/ сполуки, які виводять з організму радіоактивні речовини;

б/ речовини, що беруть участь у процесах травлення;

в/ сполуки, які виводять з організму нітрати;

г/ речовини, що знищують патогенні мікроорганізми.


12. Інтродукцією називають:

a/ механічний вплив тварин на елементи екосистем;

б/ впровадження нового виду в екосистему;

в/ зміна екосистем під впливом ксенобіотиків;

г/ стан підвищеної чутливості компонентів екосистеми при впливі людини.


13. Закономірно повторювані підйоми і спади чисельності природних популяцій, називаються:

а/ хвилями життя; б/ спалахами чисельності;

в/ парцела; г/сукцесія.


14. Алергією називають:

а/ вироблення специфічних захисних речовин у тваринному і рослинному організмах;

б/ стан підвищеної чутливості організму на певні речовини;

в/ функціональне порушення кровообігу організму, яке є реакцією у відповідь на вторгнення чужорідних організмів або речовин;

г/ комплекс відповідних реакцій тваринного організму на присутність ксенобіотиків.


15. Максимальна шкода наноситься навколишньому середовищу при позбавленні від стійких органічних речовин - полімерів (наприклад поліетилену) шляхом:

а/ спалювання; б/ розкладання;

в/ поховання; г/ утилізації.


Тести групи Б. Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь – 2 бали.


1. Які з нижче перелічених організмів накопичують радіоактивні залишки:

а/ маслюки; б/ щука; в/ сом; г/ качка; д/ дуб.


2. Укажіть, які ліси відіграють найважливішу роль в очищенні атмосфери Землі:

а/ австралійські; б/ амазонські;

в/ африканські; г/ сибірські.


3. Найбільш поширеними газоподібними антропогенними забруднювачами є:

а/ чадний газ ; б/ сірчистий газ;

в/оксиди азоту; г/ ДДТ.


4. Які фактори роблять тютюновий дим одним з найбільш шкідливих забруднювачів повітря:

а/наявність канцерогенних речовин;

б/ наявність біля 200 отруйних речовин;

в/ поширення куріння серед молоді;

г/ висока вартість цигарок.


5. Які зоогеографічні (екологічні) правила вказують на вплив температури навколишнього середовища на розміри тіла (і частин тіла) у гомойотермних тварин:

а/ правило Алена; б/ правило Глогер;

в/ правило Копа; г/ правило Бергмана.


6. Найбільш характерними особливостями організмів-індикаторів є:

а/ знижена чутливість до досліджуваних речовин;

б/ підвищена чутливість до досліджуваних речовин;

в/ відсутність реакції на досліджувані речовини;

г/ здатність відновлювати якість природного середовища;

д/ не вимагають спеціальних умов вирощування та догляду;

е/ дозволяють судити про швидкість змін в екосистемах під впливом забруднювачів.


7. Підвищення температури води у водоймах внаслідок теплового забруднення сприяє:

а/ посиленому розмноженню м'ясоїдних риб;

б/ прискоренню "цвітіння";

в/ зміні кольору води до світло-зеленого і навіть до блакитного;

г/ замиканню біотичного кругообігу;

д/ втраті водою розчиненого кисню;

е/ поглинанню кисню з атмосферного повітря.


8. Лейкемія - захворювання, яке викликається дією іонізуючого випромінювання, супроводжується:

а/ руйнуванням кровоносних судин;

б/ нирковокам’яною хворобою;

в/ набряком легенів і поразкою трахеї;

г/ ураженням кісткового мозку;

д/ утворенням тромбів;

е/ порушенням утворення клітин крові.


9. Класичним прикладом токсиканту з біологічним накопиченням є:

а/ марганець; б/ хлор; в/ ртуть;

г/ фосфор; д/ ДДТ; е/ азот.


10. Накопичення в атмосфері вуглекислого газу призводить до:

а/ зменшення озонового шару в атмосфері;

б/ утворення парникового ефекту;

в/ потепління клімату;

г/ утворення кислотних дощів.


11. Наслідками забруднення атмосфери є:

а/ парниковий ефект; б/північне сяйво;

в/ смог; г/ озонова дірка;

д/ кислотні дощі.


12. Процес в організмах, при якому з води утворюється пара називається:

а/ біосинтезом; б/ транспірацією;

в/ випаровуванням; г/ диханням.


Завдання відкритого типу

Завдання №1 (5 балів)

Укажіть назву (до роду) зображених на малюнку рослини, дайте її морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, у яких мешкає дана рослина, назвіть екологічну групу по відношенню до води до якої відноситься зображена рослина.d:\маслова (g)\рисункм к экологичской олимпиаде\enc_2380.jpg


Завдання №2 ( 5 балів)

Укажіть назву (до роду) зображеної на малюнку тварини, дайте її морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, в яких мешкає дана тварина.


Завдання № 3. Розв'яжіть задачу ( 5 балів):

За правилом екологічної піраміди визначте, скільки рослинної речовини необхідно для того, щоб у наведеному біоценозі могли існувати три рослинноїдні птахи масою 1 кг.

Відповідь: необхідно 30 кг рослин.

Максимальна сума балів: Тести групи А – 15 балів;

Тести групи Б – 24 бали

Завдання відкритого типу – 15 балів

Разом - 54 балиСхожі:

Екологія 10 клас Лютий 2013 рік iconЛютий 2013 рік Відповіді Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Екологія 10 клас Лютий 2013 рік iconЛютий 2013 Завдання Англ мова 9 клас аудіювання 9 клас текст

Екологія 10 клас Лютий 2013 рік iconБерезень 2013 рік Відповіді 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Екологія 10 клас Лютий 2013 рік iconБерезень 2013 рік Завдання 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Екологія 10 клас Лютий 2013 рік iconКвітень 2013 рік Завдання 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Екологія 10 клас Лютий 2013 рік iconБерезень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Екологія 10 клас Лютий 2013 рік iconКвітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Екологія 10 клас Лютий 2013 рік iconБерезень 2013 рік Відповіді 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Екологія 10 клас Лютий 2013 рік iconЛютий 2013 П
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії. 10 клас. 22 листопада 2013 року
Екологія 10 клас Лютий 2013 рік iconЛютий 2013 Відповіді Англ мова 10 клас аудіювання

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи