Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 icon

Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Скачати 77.48 Kb.
НазваВідповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Дата конвертації14.09.2013
Розмір77.48 Kb.
ТипДокументи

Відповіді

Екологія 11 клас

Січень 2013

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал.

1. Випадання кислотних дощів пов’язане з:

а/ зміною сонячної активності;

б/ підвищенням вмісту вуглекислого газу в атмосфері;

в/ викидами в атмосферу діоксину сульфуру і оксидів нітрогену;

г/ перенесенням повітряних мас із промислових зон.


2. Властивість радіоактивних ізотопів, яка призводить до патологічних змін в організмі людини називається:

а/ природним радіаційним фоном;

б/ радіотоксичністю;

в/ штучним радіоактивним фоном;

г/ радіоактивністю.


3. Найбільший природний комплекс Землі – це:

а/ материк; б/ географічна оболонка;

в/ природна зона; г/ Світовий океан.


4. Урбанізація – це:

а/ зростання кількості міст та частки міського населення;

б/ зростання кількості селищ міського типу;

в/ зменшення кількості населення на земній кулі;

г/ збільшення кількості населення на земній кулі.


5. Явище замору (масової загибелі мешканців водойм), може бути спричинено:

а/наявністю паразитів; б/ нехваткою їжі;

в/ браком кисню; г/ відсутністю світла.


6. Збільшення якого газу в атмосфері спричинює "парниковий ефект":

а/ кисню; б/ чадного;

в/ вуглекислого; г/ азоту.


7. Організми, що розкладають органічні речовини на прості, називаються:

а/ продуценти; б/ консументи;

в/ фотосинтетики; г/ редуцентими.


8. Об’єкти природно-заповідного фонду, де зберігаються, охороняються і вивчаються всі компоненти екосистеми називають:

а/ заповідниками; б/ заказниками;

в/ пам’ятниками природи; г/ парками.


9. Переселення окремих видів водних тварин або рослин за межі природного ареалу та їх адаптація до нового середовища існування, - це:

а/ інтродукція; б/ біотехнологія;

в/ марикультура; г/ альтернативне землеробство.


10. На якій висоті розміщений озоновий шар:

а/ 5-10 км; б/ 10-15 км; в/ 20-50 км; г/50-80 км.


11. Яку частину від загальної маси води планети Земля складає прісна вода:

а/ 2%; б/ 34%; в/ 66%; г/ 98%.


12. Органо-мінеральний продукт багаторічної сумісної діяльності живих організмів, води, повітря, світла та сонячного тепла – це:

а/ гумус; б/ грунт; в/ надра; г/ літосфера.


13. Яку площу всіх земель України складають чорноземи:

а/ 20%; б/40%; в/ 60%; г/ 80%.


14. Випадкове або антропогенне проникнення в екосистеми не характерних для них рослин, тварин, мікроорганізмів, - це:

а/ хімічне забруднення; б/ біологічне забруднення;

в/ фізичне забруднення; г/ токсичність.


15. Місцем проживання рослин-галофітів служить:

а/ болото;

б/ прибережна, затоплювана при розливі, зона водойми;

в/ прісноводна водойма з текучкою водою;

г/ сухий степ з засоленими ґрунтами.


Тести групи Б. Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь – 2 бали.


1. Які речовини викликають утворення "кислотних дощів":

а/оксиди сірки; б/ оксиди азоту;

в/ тютюновий дим; г/ вуглекислий газ.


2. До яких наслідків на планеті може привести випадіння "кислотних дощів":

а/ загибель лісів;

б/ руйнування озонового шару;

в/ руйнування пам’ятників архітектури та житлових приміщень;

г/ отруєння води водойм.


3. Які наслідки спричинює смог у природі:

а/ прискорює корозію металів;

б/ спричинює задуху та емфізему у людей;

в/ призводить до загибелі рослин;

г/ спричинює танення льодовиків.


4. Які наслідки ядерних конфліктів загрожують цивілізації:

а/ забруднення атмосфери величезною кількістю куряви та сажі внаслідок вибухів і пожеж;

б/ охолодження тропосфери на 15-50 Сº;

в/ танення льодовиків, повені;

г/ різке зниження прозорості атмосфери.


5. Які фактори роблять тютюновий дим одним з найбільш шкідливих забруднювачів повітря:

а/ наявність канцерогенних речовин;

б/ наявність біля 200 отруйних речовин;

в/ поширення куріння серед молоді;

г/ висока вартість цигарок.


6. Укажіть серед зазначених нижче найбільш важливі джерела забруднення внутрішніх водойм України:

а/ комунальне господарство; б/ промисловість;

в/ сільське господарство; г/ присадибне господарство.


7. Укажіть найбільш небезпечні забруднювачі Світового океану:

а/ нафта і нафтопродукти; б/ тверді речовини;

в/ радіоактивні відходи; г/ фреони.


8. Основними забруднювачами навколишнього середовища є:

а/ виробники енергії; б/ харчова промисловість;

в/ металургійна промисловість; г/ транспорт.


9. По характеру дії на навколишнє середовище розрізняють наступні забруднювачі:

а/ стійкі; б/ нестійкі; в/ навмисні; г/ аварійні.


10. Укажіть серед зазначених нижче сучасні техногенні забруднювачі:

а/ землетруси; б/ електромагнітні хвилі;

в/ штучна радіація; г/ вібрації.


11. Назвіть міста з критичною екологічною ситуацією в Україні :

а/ Запоріжжя; б/ м. Київ;

в/ м. Луганськ; г/ м. Лисичанськ.


12. Основний контроль за станом навколишнього середовища в Україні здійснюють:

а/ Міністерство охорони здоров'я і природи;

б/ Санітарно-епідеміологічні служби;

в/ гідрометеослужба;

г/ «Партія зелених».

Завдання відкритого типу

Завдання №1 ( 5 балів)

Укажіть назву (до роду) зображеної на малюнку рослини, дайте її морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, у яких мешкає дана рослина, назвіть екологічну групу по відношенню до води до якої відноситься зображена рослина.


^ Молодило руське. Багаторічна трав'яниста м’ясиста рослина. Опушена залозистими волосками, утворює дуже густі багато листкові шаровидні розетки 1 -15 см в діаметрі та численні столони, що несуть дрібні розетки листків. Листки суккулентні, на квітконосних пагонах чергові. Цільнокраї яйцевидні або продовгуваті. Квітки зеленкуваті або блідо-жовті. Правильні, двостатеві, з подвійною оцвітиною, майже сидячі, зібрані в густі щитовидні суцвіття. Росте в сухих умовах, на пісках , у соснових лісах. За ознаками морфологічної та анатомічної будови відноситься до ксерофітів сукулентів.

^ Завдання №2 ( 5 балів)

Укажіть назву (до роду) зображеної на малюнку тварини, дайте її морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, в яких мешкає дана тварина.

^ Ведмідь бурий. Вигляд ведмедя бурого є типовим для ведмедів взагалі. В нього кремезний тулуб з високою холкою, масивна голова з невеликими вухами та очима. Лапи міцні, з не втяжними кігтями довжиною 8-15 см, п’ятипалі . стопо ходячі. Шерсть густа,забарвлена рівномірно або з деяким потемнінням основного кольору на морда та лапах. Найбільш типовими місцями життя бурого ведмедя є глухі ліси з буреломами, що чергуються з болотами, галявинами, водоймами. У лісі ведмідь знаходить притулок для захисту, відкриті місця є місцем для годівлі, а поля вівса мають значення для відгодівлі восени, водойми дають можливість поживитися рибою. Живляться ведмеді переважно ягодами, плодами, горіхами, зеленими рослинами, комахами, їх личинками, рибою падлом, зрідка вони охотяться на великих тварин – лосів, оленів,кабанів. У здобуванні їжі їм допомагають м'язи, кігті, висота тулуба тощо. Восени ведмідь накопичують підшкірний жир, залягають у барлогу на зимовий сон,і цьому стані переживають до весни.

^ Завдання № 3. Розв'яжіть задачу ( 5 балів):

За правилом екологічної піраміди, визначте, скільки рослинності необхідно, щоб прогодувати лисицю масою 32 кг.

Розв’язання:

Складаємо ланцюг живлення: рослини → заєць → лисиця.

Згідно з правилом екологічної піраміди на кожен трофічний рівень переходить не більше ніж 10 % енергії, отже, знаючи масу лисиці, можна обчислити потрібну масу рослинності.

3200 кг320 кг32 кг

рослинизаєцьлисиця

Відповідь: щоб прогодувати лисицю масою 32 кг, необхідно 3200 кг рослинності.

Максимальна сума балів: Тести групи А – 15 балів;

Тести групи Б – 24 бали

Завдання відкритого типу – 15 балів

Разом - 54 балиСхожі:

Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconВідповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconЗавдання Екологія 11 клас Січень 2013
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconБіологія Січень 2013 Відповіді 11 клас Тестові завдання: За якого розмноження
В – встановив, що зародок хребетних первісно складається з двох шарів – ектодерми та ентодерми? (1)
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconБерезень 2013 рік Відповіді 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconБерезень 2013 рік Відповіді 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconЛютий 2013 рік Відповіді Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconСічень 2013 Завдання Англійська мова 8 клас Listening Comprehension

Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності 04010602 «Прикладна екологія»
...
Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 iconЛютий 2013 Відповіді Англ мова 10 клас аудіювання

Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013 icon6 клас №1
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи